boek kaft

met dank aan: cees kock, voor het veelvuldig gebruik van zijn typemachine

cees kock, kees kock, ad smulders, janus botermans, gerrit hoevenaars, jac kuysters, kees van de made, foto van eyndhoven en luchtfotografie slagboom, voor het afstaan van foto- en diamateriaal

guus kluyt, gerard oerlemans, theo van elderen, helma van heerbeek, peter sol en theo van lierop (kollega's van 'lithozet') voor adviezen en vele uren hulp bij de illustratie- en filmverwerking

tekst: jan haarbosch gebruikte typeletters: diplomat (tekst), goth (intro's en bijschriften), ital (interviews)

lay-out, vormgeving: wim de vet

illustraties en filmverwerking: wim en erik de vet

druk: em. de jong b.v., baarle-nassau

in opdracht van: r.t.t.k. de batswingers - gilze

oplaag: 500 eksemplaren - 1 september 1983

copyright (c) 1983: jan haarbosch en wim de vet

niets uit dit boek mag worden overgenomen of gereproduceerd door welk middel dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de schrijver en de vormgever


(het boek in originele layout is hier in PDF te downloaden: let op 52MB.)
inhoud

hoofdstuk 1 ............ 01-09-1958 sinterklaas slaat weer toe 6
hoofdstuk 2 02-09-1958 / 31-01-1962 pionierswerk waarmee het begint 11
hoofdstuk 3 01-02-1962 / 31-07-1965 dobbe...dobbe...dobberen... 19
hoofdstuk 4 01-08-1965 / 31-12-1967 verandering van spijs doet eten 25
hoofdstuk 5 01-01-1968 / 19-10-1971 kinderschoenen zijn er om te ontgroeien 31
hoofdstuk 6 20-10-1971 / 31-07-1972 wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt wel eens een kwartje 52
hoofdstuk 7 01-08-1972 / 01-12-1973 die jeugd van tegesworrig...valt best mee! 60
hoofdstuk 8 02-12-1973 / 30-06-1976 die jeugd van tegesworrig...valt die mee? 72
hoofdstuk 9 01-07-1976 / 31-03-1977 een dubbeltje kan een gulden worden 92
hoofdstuk 10 01-04-1977 / 30-06-1978 het tafeltje van 5 moet je kennen 105
hoofdstuk 11 01-07-1978 / 30-06-1979 't oog wil ook wat 122
hoofdstuk 12 01-07-1979 / 10-12-1980 problemen ontwijken? - nee! 132
hoofdstuk 13 11-12-1980 / 27-11-1981 op naar de kern van de zaak 150
hoofdstuk 14 28-11-1981 / 03-09-1983 het kind is volwassen geworden 173
hoofdstuk 15 04-09-1983 ... een volwassene kan nog groter groeien 186

kleine jet, hanneke en koen worden groot


verantwoording

waarom staan de letters in dit boek juist in deze volgorde...?

omdat je op vele verschillende manieren je informatie kunt geven, moet je keuzes maken. uit alle mogelijkheden heb ik de voor je liggende geselekteerd: omdat ik 25 jaar batswingersgeschiedenis wil beschrijven

omdat ik onder andere alle ledennamen en alle aktiviteiten wil noemen, want een klup kan pas door die onderdelen echt klup zijn

omdat ik in wil gaan op bijvoorbeeld materiaal- en financiële gegevens

omdat ik gedetailleerd wil te werk gaan, want alles en ieder.een is belangrijk; allemaal vormen ze een 'schakel' binnen het geheel - zonder een van hen zou de batswingers niet geworden zijn, wat ze nu zijn. ik vind, dat alleen uit een totaaloverzicht de aard van een klup is af te lezen - blijft er nog de sfeer: die moet je zelf proeven

omdat ik de leidinggeschiedenis binnen de batswingers op de voet wil volgen, want het vrijwilliger-zijn is steeds meer een steunpilaar geworden van onze klup

omdat ik wil, dat het op die manier een naslagwerk zal worden voor geinteresseerden

omdat ik de vele bewegingen wil beschrijven, die in 25 jaar de batswingers steeds springlevend hebben gehouden.

omdat ik wil, dat het niet alleen een lees-, maar zeker ook een kijkboek zal worden

omdat ik wil aantonen wat volgens de batswingers sportieve rekreatie inhoudt

omdat ik wil laten zien, dat de batswingers in gilze al 25 jaar sportieve rekreatie bedrijven

omdat ik tonen wil, wat er voor nodig is om tafeltennis als sportieve rekreatie binnen een klup mogelijk te maken

omdat ik aan iedereen wil duidelijk maken, wat volgens de batswingers het woord 'klup' inhoudt

omdat ik wil omschrijven, waar de batswingers zelf sociaal, vormend, opvoedend, gezellig zoekend bezig zijn, maar ook waar wij samen met anderen alert, kritisch, opbouwend zoekend werken omdat ik de geschiedenis wil beschrijven van 11 jaar skw-gilze en van de schakel, want daarvan zijn de batswingers al evenlang een werkgroep

omdat ik een stukje moderne heemkunde wil schrijven; wat nu nog gedetailleerd te noteren is, zal over 25 jaar op deze manier niet te herhalen zijn

omdat ik 25 jaar geschiedenis van de 'wilde bonden' btu/de baronie wil opschrijven, want ook daarvan maken we al 25 jaar deel uit

omdat ik een tijdsbeeld wil schetsen, een beperkt, via één klup uit gilze; het taalgebruik en ook de spelling is daarvan een onderdeel

omdat ik volledigheid stel boven pure leesbaarheid

omdat ik weet, dat het op die manier geen roman, geen aan-één-stuk-uitleesboek wordt, want het is afwisselend verhalend en fragmentarisch, dan eens oppervlakkig, even later diepzinnig, dikwijls opsommend, dan weer mijmerend

omdat ik wil laten zien, hoe kleine kinderen groot kunnen worden

jan haarbosch

cartoon 1
1. sinterklaas slaat weer toe

hoe tafeltennis in gilze "de batswingers" wordt

DAN DENK IK: 'HOE BEGIN JE EEN BOEK, DAT 25 JAAR BATSWINGERS WIL BESCHRIJVEN?' DOET DE BURGEMEESTER DAT, ZOALS GEBRUIKELIJK? HET MAG, MAAR...zo NIET...HOE DAN? NOU, GEWOON ZO: OP DE EERSTE PLAATS STAAT 'ZELFWERKZAAMHEID' AL 25 JAAR HOOG IN ONS VAAN.DEL GESCHREVEN EN OP DE TWEEDE PLAATS: AL 25 JAAR DOEN EN DENKEN DE BATSWINGERS NOGAL EENS OP EEN ANDERE MANIER, DAN DE MEESTE MENSEN GEWEND ZIJN. WIJ WILLEN ORIGINEEL (PROBEREN TE) ZIJN. WAAROM ZULLEN WE ONS DAN IN ONS JUBILEUMBOEK ANDERS VOORDOEN DAN WE ZIJN? EN: STAAT ER NIET IN DE SCHAKEL GEGRIFT: 'HET MOTIEF ALLEEN MAAKT DE WAARDE UIT VAN DE DADEN DER MENSEN EN DE BELANGELOOSHEID GEEFT ZE HUN EDELSTE GLANS'?


j e bent 14 jaar en je wilt ook wel eens wat. bij de voetbalclub, waar je lid van bent, maak je, door je geringe kwaliteiten, weinig vorderingen.

'was jij er daarvoor bij?'.....ook...toen wel! dus... je wilt wel eens wat... juist, anders: een tafeltennisspel bijvoorbeeld. je denkt: die goede sint, of een van zijn vele knechten, zal er zeker wel raad op weten en ja zeker, als het niet waar is: 5 december 1961 levert hij bij huize haarbosch een ping-pongspel, in kadoverpakking, af. ik had niet anders verwacht, ahum...nu! de huiskamertafel wordt uitgetrokken, twee netposten worden erop geklemd, een netje eraan vastgeknoopt, vader en zoon een superlicht batje in de hand - plankje met kurk erop - het witte, celluloid - was het celluloid? - balletje uit de doos gepakt en mijn eerste stappen - en die van mijn vader - op tafeltennisgebied - laten we zeggen 'ping-pong'- worden gezet.

met de schuifdeuren open, met de buik toch nog tegen de tafel en met op elke tafelhelft een naad van het uitschuifgedeelte, het mag allemaal niet hinderen: wij spelen tafeltennis - fanatiek - het pakt ons, zelfs zo, dat we van 31 december 1961 op 1 januari 1962 van het oud in het nieuw pingpongen.


vijftien jaar jong, fiets je op een koude zaterdagavond in februari 1962 door de nieuwstraat, rechts van de weg, met in je linkerhand een tafeltennisbatje, mijn kurkplank. ik passeer garage piet van de wouw, den broen, schoenfabriek jagil, leerlooierij de vet-verster, groenteboer gerrit vermeulen en belandt via de tip voor de katholieke kring, in de kerkstraat. op de tv speelt swiebertje zijn grollen, lassie rent te redden en little joe schiet zich door bonanza heen.

locaties

ik rij naar achter het gebouw, waar ik mijn fiets zet tegen een groene, houten barak. via een klein halletje kan ik naar links of naar rechts. nou ben ik nooit zo'n link(s)e rakker geweest, dus ik kijk alleen even die kant op en zie: 6 mannen bijeen, 2 aan het tafeltennissen, met een teller erbij en 6-2-1=3 toeschouwers aan de kant: de kompetitiewedstrijd van de bredase tafeltennis unie - batswingers 1 tegen spes 1 - is aan de gang. voor de batswingers spelen kees kock, antoon wouters en adriaan van gils. ik draai mijn hoofd naar rechts, mijn voeten volgen mijn neus en ik kom in een vertrekje waar een aantal personen aan het 'trainen' zijn, juist trainen tussen van die '-', in ieder geval tafeltennist men tegen elkaar.
fiets tegen schuur in die groene, houten barak zijn dus 2 vertrekjes, met in elk plaats voor één tafeltennistafel. achter elke tafelhelft is ongeveer 1½ meter ruimte en naast de tafel niet veel meer dan 1 meter, want daar hebben de welpen, kabouters, gidsen of verkenners hun spullen staan:

plattegrond houten barak

de vloer is van hout of steen, stoffig en hol en dat geeft nog wel eens andere dan tafeltennisgeluiden, als ik even later met bert, ad, jan, selmus, ad, tiny of jan sta te stampen om het tafeltennisspel nog een beetje meer onder de knie te krijgen. kortom: het sinterklaasfeest heeft zijn uitwerking bij mij niet gemist: via dat én door een of ander kontakt of een publikatie hier of daar heeft de rooms katholieke tafeltennisvereniging 'de batswingers' er een lid bijgekregen.


r uim voor mijn eerste groene-tafel-probeersels, zo'n 3½ jaar daarvoor, wordt die rooms katholieke tafeltennisvereniging al officieel opgericht. om een zo zuiver mogelijk beeld daarvan te kunnen geven, schrijf ik in 1973 een brief aan kees kock 1 - tot 1967 woonachtig in de abdis van thornstraat - met onder andere het verzoek de batswingersstart te beschrijven. kees is één van de oprichters en tevens een aantal jaren voorzitter van de batswingers. kees typt mij terug, vanuit hilvarenbeek:


" officieel werd de vereniging op 1 september 1958 opgericht in de kelder van de rooms katholieke kring. eigenlijk moeten we enkele jaren teruggaan, alvorens de eerste plannen werden beraamd, om te komen tot een clubje jongens van 12 tot 18 jaar, die graag eens wilden pingpongen. in die tijd was ik leider van het jongenspatronaat, dat 's zondagsavonds ontspanning bood (biljarten, kaarten, sjoelen, etc. en ook twee 'heuvelachtige' pingpongtafels bezat, waarop diverse kompetities werden gehouden). kapelaan riemslag was de geestelijk adviseur, die tezamen met o.a. jac de vet, jan timmermans en ondergetekende de leiding hadden. jongens van 12 tot 18 jaar konden zich hier op de zondagavond enige uren ontspannen.

meisjesschool aan de raadhuisstraat

jac de vet, antoon de jong en ik besloten een clubje te gaan oprichten, voor jongens die, net als wij, graag wilden tennissen. harrie donders lieten wij op kosten van het jeugdwerk nog een 'echte' tafel bijmaken en zo startten wij rond januari 1957 in de gymzaal van de meisjesschool met drie tafels. er vormde zich al meteen een groepje dat zeer enthousiast ging tafeltennissen, onder andere: selmus jansen, harrie ermes (zaliger), henk de jong, antoon de jong, k. huybregts, kees bongenaar (zaliger) en nog enkele andere. de zaalaccommodatie - overigens geen zaalhuur - was enorm slecht en klokslag 9 uur kwam de eerwaarde zuster met de sleutels rammelen en moesten we opstappen. het verblijf hier was dan ook maar van korte duur en zwierven we achtereenvolgens door heel gilze, om een geschikte ruimte te vinden, maar ons ledental was te gering om een echte zaalhuur op te kunnen brengen. we speelden onder andere in het thans verdwenen verkennershoofdkwartier, in een zaaltje van de melkfabriek en in de kelder van de katholieke kring, waar we diverse malen voor verrassingen kwamen te staan, want het gebeurde nogal eens, dat de vloer onder water stond en er alvorens te beginnen met tennissen, de nodige emmers water gedragen moesten worden en het daarna de moeite niet meer loonde om nog tafels op te zetten, want verlichting was er niet aanwezig!

toch lieten we de moed niet zakken en bleven ons doel voor ogen houden: tafeltennissen, kost wat kost. antoon de jong kwam in die dagen in contact met de heer alleman, secretaris van de toenmalige bredase tafeltennis unie, en bezochten hij, selmus jansen en ik de jaarvergadering van die bond en via allerlei goede adviezen van de heer alleman besloten wij in gilze een officiële tafeltennisclub op te gaan richten.

zo gaat dat dus in zijn werk, het oprichten van een vereniging. heb je ook - nu al - gemerkt, dat ook kees toen al de woorden 'vereniging' en 'club' - bewust of onbewust - door elkaar gebruikt? des te meer ons boek zal vorderen, des te meer zullen deze 2 woorden uit elkaar groeien en een geheel eigen bestaan gaan leiden.


d e kop is eraf. voel je de sfeer van het boek al een beetje aan? - ja? - het wordt nog veel saaier. Echt. ik ben eraan bezig en denk: het moet het boek zijn, dat:

maar het moet ook een boek zijn, dat:

het is waar, inderdaad, heus: ik ben in 1973 begonnen met het uitschrijven en typen van 25 jaar batswingers. in het begin niet zozeer om die 25 jaar te beschrijven, maar meer om het een en ander geordend op papier te hebben. je maakt er dan weer eens 2 hoofdstukken bij en doet dan weer 2 jaar niets eraan - maar het boek groeit groter, dikker. en dan is het mei 1982. een feestcommissie wordt geformeerd, je ziet het boek passen binnen de festiviteiten en de schouders, 2 tegelijk, worden eronder gezet.

als bronnen spreek je aan:

en dan: hier ligt ie: lees 'm.

2. pionierswerk waarmee het begint

het clubgezicht van de batswingers krijgt enige vorm

DE BATSWINGERS ZIJN ER EN DAN...? BEGINT HET PAS. WANT MET EEN GROEPJE TIJDENS EEN OPRICHTINGSVERGADERING EEN VERENIGING VORMEN, BLIJKT VEELAL WEL MOGELIJK...MAAR DAN...? DE BASIS VAN DE BATSWINGERS LIJKT ME GEZONDER DAN DAT GEWEEST, OMDAT DE OPRICHTING NIET PLOTSKLAPS IN ZIJN WERK GAAT, MAAR EEN GROEIPROCES IS, DAT NA ENIGE TIJD VANZELF UITMONDT IN EEN 'OFFICIELE' VERENIGING, EEN CLUB...EN TOEN...? ER BEGINT EEN 3 JAAR DURENDE PERIODE, DIE IK ALLEEN KEN 'VAN HOREN ZEGGEN ' EN VAN WAT KEES EN NOG ENKELE ARCHIEFSTUKKEN DAARAAN TOEVOEGEN.


h et is op de eerste plaats het bestuur, dat de mogelijkheden moet scheppen om het tafeltennissen door te kunnen laten gaan. de leiding staat de eerste jaren onder voorzitterschap van antoon de jong, opgevolgd door kees kock. de posten van secretaris, penningmeester en wedstrijdleider worden onder andere bezet door selmus jansen, jan van tetering, jan grauwmans en weer kees kock.

zij hebben de zorg over minder leden en minder aktiviteiten dan nu, maar zij zijn het geweest, die de pioniersarbeid voor de batswingers verricht hebben.


voor dat werk is geld nodig, zonder dat geen club, ook toen niet. uit het eerste kasboek is op te maken, dat er twee soorten van inkomstenbronnen zijn geweest:

geld in - geld uit - want het moet blijven rollen. waar de centen - nu nog wel - naar toe rollen, laat bijvoorbeeld deze kasboekbladzijde van januari/februari 1959 zien:

kasboekbladzijde 1959

achter bijna elke kasboekregel is een verhaaltje, anno 1959, te bedenken...jawel, die zijn er nu ook nog, maar dan over luxere zaken: bijvoorbeeld 'airconditioning' in plaats van een 'kolenkachel'.

al het ophalen, verkopen en weer uitgeven van het opgehaalde en verkochte heeft toch steeds geleid tot positieve saldi, zoals dit overzichtje laat zien:

1/9/58 - 31/8/59
totale inkomsten : ƒ 302,97
totale uitgaven : ƒ 173,25
saldo      : ƒ 129,72

1/9/59 - 31/8/60
totale inkomsten : ƒ 123,35
totale uitgaven : ƒ 127,85
saldo      : ƒ 125,22

1/9/60 - 31/8/61
totale inkomsten : ƒ 146,10
totale uitgaven : ƒ 140,97
saldo      : ƒ 130,35

1/9/61 - 31/8/62
totale inkomsten : ƒ 96,95
totale uitgaven : ƒ 61,65
saldo      : ƒ 165,65

h et bestuur heeft geld en besteedt dat, op wat voor manier dan ook, aan zijn leden. twee precieze ledenaantallen zijn bewaard gebleven:
26 oktober 1958: 11 leden
19 juli 1959: 15 leden
in een echt batswingersboek mogen niet alle namen ontbreken van alle leden, die ooit lid zijn geweest of nu nog zjn. want zij maken tenslotte de club de groep. hier de eerste rij namen van hen, die in deze periode lid zijn geworden:

harrie aarts, henk bongenaar, kees bongenaar ✝, harrie ermens ✝, bert en jan geerts, adriaan van gils, jan grauwmans, adriaan en selmus jansen, antoon en henk de jong, bart en kees kock, cees van laarhoven, henk laurijsen, henk van loon, ad smulders, cees en tiny stadhouders, jan van tetering, jan timmermans, gerrit tuytelaars, jos wirken, jan en antoon wouters - 26 totaal - maar er volgen er meer.

het net van de nieuwe tafeltennisvereniging sluit zich langzaam maar zeker: bestuur, geld en leden zijn er, maar een tafeltennisclub zonder 'materiaal' bestaat gewoon niet.


l aten we starten met de zaal. kees sprak al over verschillende lokaliteiten; met het kasboek erbij moeten er de volgende verhuizingen hebben plaatsgevonden:


wat de tafels betreft: men heeft deze hele periode op de 3 door kees genoemde tafels gespeeld: de 2 'heuvelachtige' en de door harrie donders gemaakte.

deze 3 tafels bestaan uit 2 tafelhelften, zonder onderstel, die aan elkaar vastgemaakt zijn door een lang pianoscharnier. verder heeft men nog nodig: 2 schragen en 3 balken. je zet de schragen een stukje van elkaar, legt er de balken op en vervolgens de tafelhelften - ingeklapt daar weer op; die klap je uit elkaar, het netje erop en het spel kan beginnen, als je nog

2 spelers of speelsters met een batje en een balletje hebt. tot 1968 zullen deze 3 tafels op deze manier gebruikt worden.

cartoon tafel

eerst moeten de balken op de schragen, man; dan pas de tafelhelften uitklappen. dus eerst die bril omlaag en dan...

plattegrond kelder katholieke kring

de kelder van de katholieke kring, zoals hij tot 3 januari 1981 heeft bestaan, met gebruikers als: scouting, handvaardigheid en fotoklub

voor een netje betaalt men op 23 januari 1960: ƒ 12,50.
balletjes worden, volgens kees, gekocht bij jan simons of bij sjef van bezouw, de schoenen- en sportzaak in de nieuwstraat, nummer 84. de balletjes moeten in die tijd ƒ 0,25 tot ƒ 0,35 per stuk gekost hebben; merk onbekend. het kasboek zegt ons, dat in deze 41 maanden voor ƒ 111,85 balletjes worden aangeschaft oftewel ongeveer 372 stuks. of men steeds in volledig sporttenue komt, is niet na te gaan; tijdens de kompetitiewedstrijden zeker wel. hoe men in deze periode al aan een officiële clubkleur komt, vertelt kees:

'hoe wij aan de kleur oxbloed zijn gekomen? dit is heel merkwaardig. voor de officiële oprichting waren er twee of drie leden die reeds een oxbloed-shirt hadden gekocht. in de oprichtingsvergadering werd dit als een aanvaardbaar motief geaccepteerd, om niemand op extra kosten te jagen. de overige leden die nog geen shirt bezaten, zouden zich hierbij aanpassen.'

een embleem op dit donkerrode shirt kent men nog niet.

brieven van de secretaris

alle voorwaarden zijn nu geschapen om 'zomaar wat te spelen', om te 'trainen', maar ook om meer georganiseerde aktiviteiten te doen plaatsvinden. eigen tournooien kent men nog niet veel. voor de meeste leden is het meestal 'zomaar wat spelen', met af en toe onderlinge wedstrijden. in november 1959 doet men een poging te komen tot een meer geregelde training, zoals deze stencil aan de leden laat zien.

één keer per jaar wordt het echt: men houdt dan de clubkampioenschappen-enkelspel. in de eerste 2 jaren worden die op meerdere dagen verspeeld. op de zondagen: 20 november 1960 en 19 november 1961 trekt men echter met zijn tafels naar zaal 'den heuvel' van cees doorakkers, om daar de prijzen op één middag te verdelen. deze aktiviteit vindt men belangrijk genoeg om hem via een publikatie in het weekblad gilze-rijen bekend te maken.

ongeveer 10-12 leden nemen eraan deel. een wisselbeker is de eerste prijs. aan zaalhuur betaalt men ƒ 25,= per middag. de nummers 1, 2 en 3 van elk kampioenschap zijn bewaard gebleven:

1958-1959:
1. selmus jansen
2. jan van tetering
3. adriaan van gils

1959-1960:
1. jan van tetering
2. adriaan van gils
3. selmus jansen

1960-1961:
(20-11-'60: den heuvel)
1. antoon wouters
2. kees kock
3. selmus jansen

1961-1962:
(19-11-'61: den heuvel)
1. selmus jansen
2. antoon wouters
3. kees kock.

ook tournooien van andere verenigingen bezoekt men:
mei 1959: btu-bondstournooi
maart 1960: em-be-ee-tournooi
april 1960: btu-bondstournooi
april 1961: btu-bondstournooi
oktober 1961: tournooi in made.

het zullen er waarschijnlijk wel meer geweest zijn, maar deze genoemde tournooien zijn uit het kasboek af te lezen, omdat men:


over de kompetitie is een wat langer verhaal te vertellen. het is tenslotte de heer alleman van de bredase tafeltennis unie geweest, die de definitieve stoot heeft gegeven tot onze oprichting. daarom is het ook logisch, dat we meteen in 1958 aan die btu kompetitie zijn gaan deelnemen.

actiefoto's zaal doorakkers

de bredase tafeltennis unie is in 1949 opgericht door de heer weesie (toen van ericsson rijen). hij, en vooral, de heer alleman, regelen deze hele kompetitie, inclusief de bondstournooien. oorspronkelijk is deze 'wilde' bond natuurlijk uitsluitend voor bedrijfsverenigingen, maar al spoedig mogen ook anderssoortige verenigingen lid worden. zo ook dus de batswingers. over onze kompetitiestart weet kees ons het volgende te vertellen: 'na een eerste selectie-wedstrijd tegen een team van never down, werd ons eerste team (bestaande uit adriaan van gils, selmus jansen en ik) ingedeeld in de hoofdklasse...de leden die in de kompetitie speelden, trotseerden weer en wind gedurende een heel seizoen, om per fiets 's avonds de uitwedstrijden in breda te gaan spelen. clubs, die verder dan breda zaten en bijvoorbeeld tegen batswingers moesten spelen, hielden hun wedstrijden in de zaal van never down in breda (bijvoorbeeld: rijsbergen, zundert, made). met de bus gaan was er niet bij, en vaak kwamen we kletsnat en verkleumd van de kou in breda aan om een uitwedstrijd te spelen. voor de bredase clubs lag gilze echter vaak wel wat ver en verschillende verenigingen lieten gewoon verstek gaan. ze hadden er graag een 10-0-nederlaag voor over, als ze maar lekker thuis konden blijven. dit was echter geheel tegen onze principes en toen dit onderwerp door ons bestuur op een jaarvergadering naar voren werd gebracht, resulteerde dat tot het instellen van een boete bij het niet opkomen.

je kunt je wel voorstellen, dat onze clubnaam hoog genoteerd stond bij de bredase tafeltennisunie, niet zozeer om zijn prestaties - hoewel die er ook mochten zijn - maar vooral om het enthousiasme waarmee wij onze wedstrijden speelden. als je dan ook bij een of andere vereniging te gast kwamen, werden we vaak aangekeken met een blik van : och, daar komen die arme jongetjes uit gilze weer aan. moeten jullie nu straks ook weer helemaal met de fiets terug? 'in de eerste 4 seizoenen spelen de volgende batswingersteams in de volgende klassen, met de volgende resultaten :

kees kock "nou, dat is dus één van die voorvalletjes, om de sfeer waarin toen die hele batswingers draaiden te illustreren.
op een gegeven moment moesten wij een kampioenswedstrijd spelen in breda. nou, het regende dat het goot. wij, op de fiets uiteraard, naar breda toe. we werden kampioen. toen kwamen we terug, op het fietske weer en toen kwamen we daar op de driesprong in breda - ik weet niet meer hoe dat cafeetje heet, hoor - maar in ieder geval: kliedernat komen we daar binnen. en alle natte rommel uitgegooid en goed gefeest. en wij weer naar huis toe. weer al die natte troep aan. en zo op het fietske weer naar huis geknord, hè.
en dit soort dingen, die kwamen dus regelmatig voor. en men kon dan bij andere verenigingen gewoon niet begrijpen, hoe wij dat enthousiasme op konden brengen om zo op en neer naar breda te gaan."...kees kock anno '83

1958-1959:
batswingers 1, met: adriaan van gils, selmus jansen en kees kock - in de hoofdklasse, waaruit ze degraderen.
batswingers 2, met: antoon de jong, antoon wouters en jan van tetering - in de 2e klasse, waarvan zij kampioen worden en promoveren.
1959-1960:
batswingers 1, met: selmus jansen, kees kock en antoon wouters
batswingers 2, met: gerrit tuytelaars, bart kock, jan grauwmans, jan van tetering en henk laurijsen
beide teams in de 1e klasse, waarin batswingers 1 kampioen wordt.
1960-1961:
batswingers 1, met: kees kock, antoon wouters, jan van tetering, bert geerts, kees bongenaar, tiny stadhouders en selmus jansen - in de hoofdklasse.
1961-1962:
batswingers 1, met: ad smulders, antoon wouters, bert geerts, adriaan van gils, jan van tetering, kees kock, harrie aarts en gerrit tuytelaars - in de hoofdklasse.

zij betalen per persoon ƒ 2,= om mee te kunnen doen. daarnaast wordt per team ƒ 1,25 betaald.
dat batswingers 2 in 1958-1959 kampioen is, wil men natuurlijk wel weten en ook aan anderen doorvertellen:
batswingers 1 en 2 spelen in 1959-1960 dus 2x tegen elkaar, in de 1e klasse: beide keren wint het 1e team: met 7-3 (18-11-1959) en met 6-4 (3-2-1960). in deze 4 seizoenen spelen de batswingersteams onder andere tegen de volgende verenigingen: avra (belastingkantoor-breda), die meede (made), effect, em-be-ee, etna (allen breda), flying bats (terheyden), never down, ptt, spes (breda), stik (rijsbergen) en sukses (?). bedrijfs- en andere verenigingen uit breda en omgeving; sommige bestaan nog, andere niet meer.
je kunt alles nog zo goed geregeld hebben en dan dit vergeten: het antwoord erop heb ik nergens kunnen vinden, maar zal zonder enige twijfel, door burgemeester van mierlo, positief bevonden zijn, anders was dit wellicht de laatste bladzijde van dit batswingersboek geweest.

vergunningsaanvraag 1958
artikel weekblad 1959

afschrift van een artikel, gezonden naar weekblad "GILZE-RIJEN" voor plaatsing op 26 juni 1959.


t afeltennis is ook in 1958 hobby, ontspanning, daarnaast kunnen de andere ontspanningsaktiviteiten niet achterwege blijven. ook toen al niet, ook al schrijft kees: 'naast tafeltennis kende de batswingers geen andere ontspanning, hoewel jan wouters de trainingsavonden wel eens opvrolijkte met wat accordeonmuziek. ook werd er wel eens een kaartje gelegd.'

en wat te denken kees van de volgende kasboek-posten?:
3 augustus 1959: vleeswaren, broodjes, bier, prijzen, enz...f 37,76
20 maart 1960: consumpties...f 2,70
6 mei 1960: consumpties...f 5,50
29 oktober 1960: consumpties...f 2,40.
al deze zaken zullen in ieder geval bedoeld zijn geweest om de gezelligheid te verhogen, al moet gezegd, dat het zuinige drinkers waren.

en wat te denken van:
17 mei 1959: bloemen...f 1,50
27 juni 1959: premie wedloop hart van gilze...f 2,50
31 juli 1959: stencil, consumpties + onkosten sterrit...f 4,20
10 januari 1960: nieuwjaarskaarten + postzegels...f 1,10
11 mei 1960: 2 consumpties tijdens wandeltocht (23x)...f 9,55
22 juli 1961: bloemstuk voor a. wouters...ƒ 2,50.


t och allemaal dingen die aangeven, dat men zijn aandacht niet alleen richt op het spelen van tafeltenniswedstrijden. men wil een tafeltennisvereniging niet te bekrompen, niet te eenzijdig zien.

publiciteit voor al deze aktiviteiten vindt men niet zo nodig. de vriendenclub is hecht en men denkt niet di.rekt aan grote uitbreiding. af en toe een stukje in de plaatselijke krant van een hoogtepunt verstuurt men wel, zoals we al gezien hebben. maar voor de rest doet men het met een intern stenciltje of een doorslagpapiertje; maar vooral mondeling, want men ziet elkaar toch dikwijls genoeg, tijdens de wekelijkse speelavonden en ook daarbuiten.

we sluiten dit hoofdstuk af met iets, wat echt 'verenigingsachtig' is: de statuten en het huishoudelijk reglement. de batswingers stellen er in deze beginjaren ook op: op 6 schriftbladzijden bevat het 21 artikels, met daarin zaken, die steeds in zo'n reglement schijnen te moeten voorkomen, zoals over: bestuur, leden, wijze van stemmen, enzovoort. mag ik afsluiten met het letterlijk overnemen van de eerste 3 artikels:

artikel 1:
naam - domicilie:
de vereniging draagt de naam van rooms katholieke tafeltennisvereniging 'de batswingers' en wordt bij afkorting aangeduid met r.k.t.t.v. 'de batswingers'. de vereniging is gevestigd te gilze.

artikel 2:
duur:
de vereniging is opgericht 1 september 1958 en is voor onbepaalde tijd aangegaan.

hanneke haarbosch

artikel 3:
doel:
de vereniging stelt zich tot doel de tafeltennissport te beoefenen en te propageren. dit doel tracht zij te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van vergaderingen, alsmede door:
1. het spelen van door de bedrijfstafeltennis unie (b.t.u.) en/of haar afdelingen uitgeschreven competitiewedstrijden
2. het medespelen in of organiseren van tournooien
3. het spelen van vriendschappelijke wedstrijden en onderlinge wedstrijden
4. het maken van propaganda voor de tafeltennissport
5. alle andere wettig geoorloofde middelen haar ten dienste staande.

3. dobbe...dobbe...dobberen...

na 5 jaar mag men tevreden zijn, zonder veel ekstra's

WEET JE NOG WEL OUDJE: 'VIJFTIEN JAAR JONG, FIETS JE OP EEN KOUDE ZATERDAGAVOND IN FEBRUARI 1962 DOOR DE NIEUWSTRAAT, RECHTS VAN DE WEG, MET IN JE LINKER..., WEET JE NOG WEL OUDJE? EN IK FIETS WAT AF, FANATIEK, IN DIE TIJD; TAFELTENNISSEN OOK. HEEFT MIJN VADER GEEN TIJD OF IS ER NIEMAND UIT DE BUURT OM ZICH MET MIJ OP DE UITSCHUIFTAFEL TE METEN, DAN IS ER ALTIJD NOG DE DEUR. EEN HALF UUR OF LANGER GA IK TEGEN DIE DEUR SLAAN - OF TEGEN EEN ANDERE - (AFSTOMPEND WERKJE), MAAR IK LEER ERDOOR 'PINGPONGEN', DAT WIL ZEGGEN: IK KAN DAARDOOR DE BAL LANGER OP DE TAFEL HOUDEN, IK HEB BALGEVOEL GEKREGEN EN DAARMEE OOK ZIN IN HET TAFELTENNISSPEL. IN DE KOMENDE PERIODE PROBEER IK DIT VERDER UIT TE BOUWEN, ONDER ANDERE BINNEN DE BATSWINGERS. IK KAN DAN HIER METEEN WEL KWIJT, WAT HET VERSCHIL IS TUSSEN 'PINGPONGEN' EN 'TAFELTENNISSEN': PINGPONGEN IS PROBEREN DE BAL ZO LANG MOGELIJK OP DE TAFEL TE HOUDEN EN TAFELTENNISSEN ZO KORT MOGELIJK...DOORDENKERTJE!


a lles wat in dit hoofdstuk geschreven staat is niet meer 'van horen zeggen', maar wel 'uit mijn geheugen gediept'. want de publiciteit laat me nog in de steek, alhoewel minder, want nog net in deze periode komt mijn batswingers-krantenartikelen-verzameling (da's eruit!) op gang. en daarom wil ik mijn eerst bewaarde artikel hier afdrukken; het komt uit het dagblad de stem van 13 juni 1965:
uit deze periode heb ik 3 artikeltjes kunnen bewaren.

mary christiaansen, henk huybregts en kees koks zijn de 3 leden, die zich in deze periode, in deze 42 maanden, aanmelden + ikzelf dan. een geringe groei dus, maar er gaan er ook weinig af, want het totaal blijft zweven tussen de 10 en 15 leden. ook nu weer zijn er 2 exacte getallen bewaard gebleven:
27 juni 1964: 13 leden
11 juli 1965: 12 leden.

artikel weekblad

i n het bestuur verandert er niets. het blijft deze periode, zoals de vorige is afgesloten, namelijk met: kees kock, selmus jansen, jan van tetering en jan grauwmans op de bekende posten.
vergaderen doet men nu, althans volgens het kasboek, meer dan men gewend is. op 27 mei 1964 juni staan 3 consumpties (ƒ 1,50) geboekt voor een bestuursvergadering en op 14 mei 1965: bestuursvergadering ƒ 1,15. verder vinden we uitgaven voor 'gewone' vergaderingen op: (sigaretten ƒ 2,=), op 8 september 1963 (sigaretten ƒ 2,=) en op 5 juni 1964 (sigaretten ƒ 6,80); op 27 juni 1964 staan er onkosten aangegeven voor een jaarvergadering (ƒ 50,05). deze vergadering kan ik me nog vrij goed herinneren. ze vindt plaats in een vertrekje bij café 'de fijnproever' van piet doorakkers. het heeft de naam van een jaarvergadering, maar het grootste gedeelte van de avond wordt besteed aan de viering van het ongeslagen kampioenschap van het 3e kompetitieteam.
deze periode wordt trouwens ook met een vergadering afgesloten, maar daarover veel meer op het einde van dit hoofdstuk.
het materiaal ondergaat weinig veranderingen. over de tafels zijn we al heel gauw uitgepraat: het waren er 3 en het blijven er 3, dezelfde.


balletjes worden ook in 1962 gekocht, kapotgeslagen, gekocht.....ze kosten nog zo'n ƒ 0,35. in 3½ jaar tijd worden er 76 gekocht, volgens het kasboek weer. dat wil dus zeggen, dat er gemiddeld per jaar 21 balletjes kapot gaan en dat wil weer zeggen: dat ongeveer anderhalf balletje per lid per jaar sneuvelt.
ik vraag me dan wel af: waarom van 1958 tot en met 1962 in 41 maanden tijd 372 balletjes gekocht en nu, in 42 maanden, maar 76? zijn dat nou die welbekende onbekende, geheime krachten in de sport?
één netje wordt gekocht voor ƒ 14,50 (11-2-63).

geel groen embleem

geel+groen-embleem op een oxbloed-shirt ...

okay fabriek in lange wagenstraat

... en daarmee tafeltennissen in den okay, linksboven, bij die 3 kleine raampjes

het oxbloed-shirt blijft het sporttenue overheersen, met daaronder een broekje naar ieders eigen keuze en dat laatste zal zo blijven, gedeeltelijk. en toch krijgt het shirt assistentie, van een embleem: we kopen er op 4 november 1964 tien in tilburg voor ƒ 35,=. het zijn voor die tijd, en ook nu nog, heel dure, omdat ze geborduurd zijn. ze worden allemaal verkocht voor ƒ 1,75 per stuk en zien er zo uit; zien, want ik heb er zowiezo nog één in mijn bezit.


h et bestuur, de leden, het materiaal - ze verhuizen weer enkele keren naar een andere 'zaal ': of de groene, houten barak op het punt van afbreken staat of niet, ik weet het niet meer, maar in augustus 1962 trekken we naar de okayfabriek, in de lange wagenstraat. ik weet het nog goed: tafels en al worden over de straat gedragen naar het vertrekje linksboven, waar net 1 tafel kan staan. het is een noodsprong, maar we kunnen verder spelen, zelfs kompetitie. zaalhuur betalen hoeven we er niet. het zal echter duidelijk zijn, dat we constant op zoek zijn naar verbetering. en we vinden iets beters, 7 maanden later: in maart 1963 sjouwen we alles naar de bijgebouwtjes van het gemeenschapshuis, in de kerkstraat. daar is plaats, jazeker wel, voor 4 tafels én we hebben meer ruimte achter en naast de tafels, zoals de plattegrond laat zien.

plattegrond gemeenschapshuis

hier is het voor het eerst, dat we kennis maken met de persoon van conciërge'. het is een man of vrouw, die door kleine dingen, contacten, en dergelijke, een bepaalde stempel op de vereniging kan drukken. in onze periode daar is er jos van beysterveldt in deze funktie, terwijl toon klaassen ook nogal eens binnenloopt. het zaaltje kost ons ƒ 35,= per half jaar, later ƒ 40,=. we blijven er tot augustus 1966.


over de financiën schrijven is leuk werk. ik bedoel: het oude kasboek doorbladeren, allerlei 'rare' dingen tegenkomen en dan aan de hand van al die posten proberen een stukje geschiedenis bloot te leggen.
geven we eerst weer een overzicht:

1/9/62 -31/8/63............
totale inkomsten : ƒ 136,11
totale uitgaven : ƒ 161,40
saldo      : ƒ 140,36

1/9/63 -31/8/64............
totale inkomsten : ƒ 213,86
totale uitgaven : ƒ 229,40
saldo      : ƒ 124,82

1/9/64 -31/8/65............
totale inkomsten : ƒ 94,95
totale uitgaven : ƒ 186,19
saldo      : ƒ 33,58.

we gaan er op achteruit, maar men heeft genoeg gespaard; saldi, die vooral het resultaat zijn van het slechte ophalen van de contributies - in deze 3½ jaar maar ƒ 291,90. tussen 31-10-64 en 31-7-65 is er geen cent contributie geïnd! het maandbedrag moet in deze jaren rond de ƒ 0,90 geschommeld hebben, want enkele maanden komen we het bedrag van ƒ 11,40 (bijvoorbeeld 12 leden) in het kasboek tegen en dan weer verschillende maanden ƒ 12,80 (zeg bij 14 leden).
andere inkomsten: 7 mei 1963: ƒ 35,86 voor medewerking aan een toto van de rijvereniging 'wilhelmina'. en dan nog steeds de donateurskaarten:
66 van ƒ 1,=. geeft men in het begin (1959) aan degene, die er het meest verkoopt, een batje als prijs (van ƒ 5,95; winnaar is bart kock), in 1962 geldt de regel: ieder lid krijgt 5 kaarten en zorgt voor ƒ 5,= in de kas; sommigen verkopen ze echt, anderen hebben geen zin om langs de deuren te leuren en betalen uit eigen zak de 5.


d e aktiviteiten blijven hetzelfde, rustige, maar voor deze tijd funktionele gangetje volgen als voorheen. ik bedoel: men heeft gewoon de behoefte niet aan meer. dat mag.....toch wel?
een vast onderdeel bij de eigen tafeltennistournooien blijven de clubkampioenschappen-enkelspel. aan de volgende 3 kampioenschappen neem ik zelf deel. ze zijn voor mij maar wat leuk; mijn eerste echte kampioenschappen, intussen met een echte nopjesrubberplank.

cartoon aap met beker

het brood is in 25 jaar misschien lekkerder geworden, maar zeker duurder. kampioenen brengen prijzen mee - hoe belangrijk is diezelfde beker nog voor je, na 10 of 25 jaar?

ik weet nog: op het handvat is een wit plaatje met zwarte letters: 'wilhelm gäb'. de 3 uitslagen geven een beetje mijn tafeltennis-vooruitgang binnen de batswingers weer:

1962-1963:
(29~12-'62: gemeenschapshuis)
1. kees kock
2. selmus jansen
3. antoon wouters

1963-1964:
(4/5-1-'64: gemeenschapshuis)
1. selmus jansen
2. adriaan van gils
3. jan haarbosch

1964-1965:
(11-6-'65: gemeenschapshuis)
1. jan haarbosch
2. jan van tetering
3. selmus jansen

2 artikelen weekblad 1962

voor mijzelf, de driesprong: niets - derde - clubkampioen. apetrots kom ik natuurlijk thuis, mét de beker - wie niet? ik zet 'm op de naad van de uitschuiftafel, laat 'm m'n pa, ma en zus zien en ook aan de deur en zet het kleinood dan op de schoorsteen, in de hoop, dat iedere buitenstaander die binnenkomt zal zeggen: 'heb jij die gewonnen, jan?:.... 'ja!'

het moet gezegd: die beker is niet alleen het resultaat van het spelen bij de batswingers. ik ga in augustus 1963 naar de kweekschool 'sint stanislaus' in tilburg (waar die geborduurde emblemen vandaan komen). met spoedig in mijn boekentas, naast mijn reken- en taalboeken: hét batje. want in het overblijflokaal staan 2 tafeltennistafels. na de laatste morgenles is het dan ook een ren naar boven om, nog voor het eten, een tafel te bespreken. eten - spelen - kaarten - spelen - spelen - spelen. tegen andere jongens, tegen frater gervasius en tegen rené van dijk, toen speler van het hoogspelende 1e team van luto uit tilburg. na de laatste middagles klimmen we nog menig keer naar boven om - juist - te tafeltennissen. trainers kennen we niet, wel: veel spelen tegen veel verschillende personen.
via zo'n school kun je meedoen aan: interne schoolkampioenschappen, tilburgse schoolkampioenschappen, brabantse school....en nederlandse...dus weer: veel spelen tegen veel verschillende personen. je prijzenkast kan er voller van raken.
mijn prestatie-hoogtepunt in deze komt op 16 april 1966 in heemskerk. mijn vader - weer - en ik reizen per trein er naar toe om daar 2e van nederland te worden in mijn klasse. daarna neem ik er nog aan deel op 29 maart 1967 (den bosch) en op 17 april 1968 (velp), maar win niks.

maar: na dit verhaaltje over: beker, medailles, winnen, kampioenschap, enzovoort, wil ik toch ook - nu al - kwijt, dat er na die kampioen, nummer 2 of de eerste 3 van een clubkampioenschap nog nummers 4, 5 en 6 en weet ik hoeveel komen. als er maar 2 aan een kampioenschap deelnemen, kun je nooit meer derde worden. als je het al niet wist! dat ze hier, en verderop in dit boek, niet genoemd zijn, suggereert niets in welke richting dan ook. pas na het lezen van de laatste bladzijde zul je weten hoe bij ons de vork - of het hele bestek - in de steel steekt. nog even wachten dus...suspense!


t ournooien van andere verenigingen zullen zeker weer in 'grote mate' bezocht zijn; van het volgende heb ik nog wat concreets terug kunnen vinden:
februari 1962: em-be-ee-tournooi
9 december 1962: btu-bondstournooi
5 mei 1963: btu-bondstournooi
22 december 1963: btu-bondstournooi
10 januari 1965: btu-bondstournooi

aan het laatste tournooi neem ik alleen deel, voor ƒ 0,75. opvallend trouwens, dat men in 1962-1963 twee bondstournooien in één seizoen houdt.
deze bondstournooien worden gehouden op een 12 tafels in de kantine van de etna-fabriek in breda. heel veel trappen op en dan kom je in een lange zaal, met aan weerskanten tafeltjes en stoeltjes en in het midden een rij tafeltennistafels.
op 24 maart 1965 nemen we met 3 man ook deel aan het spestournooi ('de kleyberg' breda). de eerste prijswinnaar is bij ons nu op het nog aanwezige papier bekend: mary christiaansen wordt 3e in de 3e klasse.


d e kompetitie blijft gewoon doordraaien, ook voor de batswingers, met nog niet eens zo'n slechte resultaten:

1962-1963:
batswingers 1, met: selmus jansen, kees kock en adriaan van gils, in de hoofdklasse.
batswingers 2, met: tiny stadhouders, ad smulders en henk van loon, in de 1e klasse.

1963-1964:
batswingers 1, met: selmus jansen, kees kock en adriaan van gils, in de hoofdklasse - zij worden vierde.
batswingers 2, met: jan grauwmans, tiny stadhouders, bert geerts en jan van tetering, in de 1e klasse, waarin zij 2e worden.
batswingers 3, met: kees koks, henk huybregts, mary christiaansen en jan haarbosch. we worden meteen ongeslagen kampioen in de 3e klasse - en daarom krijgen we dat al eerder genoemde feestavondje in 'de fijnproever'.

1964-1965:
batswingers 1, met: tiny stadhouders, selmus jansen, jan van tetering, kees kock, jan grauwmans en jan haarbosch; we worden 6e in de hoofdklasse, de hoogste.

een beetje rare overgang tussen de laatste twee seizoenen en: eerstens mijn eigen, snelle overgang van de laagste naar de hoogste klasse; zo snel mogelijk naar die hoogste klasse is trouwens in het algemeen alleen maar goed voor het prestatieve gedeelte van een tafeltennisser binnen de btu. tweedes: de batswingers gaan van 3 naar 1 kompetitieteam. verkeringen en de militaire dienst zijn hiervan de grootste oorzaken.
van mijn eigen kompetitiebegin kan ik me nog herinneren, dat we, met het kampioensteam, veelal met de bus naar breda gaan. als de laatste bus om kwart over tien gaat, houdt dat wel eens in, dat we 1 of 2 partijen gewonnen moeten geven. en: het busgeld wordt niet vergoed.
in het seizoen 1964-1965 gaat het al wat beter: ik mag de union-brommer van mijn vader lenen. op een keer vertikt het 'ding' het al na 1 kilometer, na vertrek uit breda. wat doe je 's avonds om een uur of 11? bij een (brom)fietsenmaker aanbellen en maar hopen.....en ja hoor, de bel doet het, hij maakt open en.....het ding - in zijn pyama.
we spelen in deze periode weer tegen enkele nieuw opgerichte verenigingen: avo (volt-oosterhout), doka, hispano, frits bode (breda), jics (rijen), molenschot (weegwerktuigen-breda), spoorwegen, tempo en teolin (waegemaekers verffabriek-breda).

voor elke wedstrijd, beter is tijdens, moeten 4 wedstrijdformulieren ingevuld worden. twee ervan neemt het bezoekende team mee, de andere twee blijven bij de thuisclub. ieder team moet dan 1 van de 2 naar de bond sturen en het tweede is voor het eigen archief. zo gaat dat in deze 60-er jaren - met een postzegel van 4 cent - en zo gaat dat nu niet meer. voor de kompetities betalen we ƒ 3,= per persoon en ƒ 1,50 per team.

de ontspanning naast het tafeltennis staat op een laag pitje. behalve voor sigaretten en drank voor vergaderingen en clubkampioenschappen én voor het al meermaals genoemde feestavondje, is hiervoor namelijk geen geld uitgetrokken. dat wil niet zeggen, dat die ontspanning per se geld moet kosten. wel blijkt nog uit deze stencil, uit mei 1963, dat we te voet naar meerselse dreef zijn geweest - we, maar ik niet - ook nu weer blijkt dus dat ik geen loopwonder ben, want mijn voetbalcarrière is daar ook al op gestrand.


h et echte slot van deze periode ligt op zondagmorgen 11 juli 1965. plaats van handeling: het grootste bovenvertrek van het gemeenschapshuis, aan de straatkant. wat is het geval?
een biezondere ledenvergadering is bij elkaar geroepen, omdat het volledige bestuur ermee stopt. zij zijn intussen getrouwd of hebben daartoe vergevorderde plannen, hetgeen voor hun niet te combineren is met bestuursactiviteiten. wat natuurlijk te respecteren is. het feit ligt er echter wel, dat een 7-jarige vereniging met ongeveer 12 leden op het punt staat verloren te gaan voor gilze. nou en wat dan nog?
ik vind dat dat niet kan en mag gebeuren; in een paar jaar tijd heb ik in het tafeltennisspel dé sport gevonden, waarin ik me volledig kan uitleven en die me het nodige plezier geeft, naast de studie. als de batswingers verdwijnen, dan zal ook dat alles voor mij teniet zijn. dat kan en mag niet - of andersom.
omdat er verder geen bestuurskandidaten zijn, stap ik om 12 uur 's middags het gemeenschapshuis uit, als voorzitter, penningmeester, secretaris én wedstrijdleider oftewel als hét bestuur van de rkttv de batswingers.

het eenmans-bestuur heeft op dit moment:

maar:
we zullen doorgaan.....tot we bij het gaatje zijn.

4. verandering van spijs doet eten

de aflossing van de wacht bij de batswingers

JE MOET EVEN WENNEN AAN DE NIEUWE SITUATIE. JIJ OOK? HET IS ME OOK WAT......DAT....EN DE REST....OF NIET SOMS? WAT IK DAN DOE? IK DENK: DAT IK VEEL TIJD VAN DE 6 WEKEN GROTE VAKANTIE, DIE VOLGT, BESTEED HEB AAN: OPNEMEN VAN DE SITUATIE, HET OVERDENKEN ERVAN EN DAN MAAR ZOEKEN NAAR IDEEEN, DIE DE BATSWINGERS VOORUIT KUNNEN HELPEN.
EEN VOORDEEL - ALHOEWEL?! - HEB IK: WAT VOOR VOORSTELLEN IK OOK BEDENK, ZE WORDEN DAN ZOWIEZO, EENSTEMMIG, DOOR HET BESTUUR AANGENOMEN. WAT IK ZOAL UIT MIJN DUIM WEET TE ZUIGEN, MOGE BLIJKEN UIT HET VOLGENDE


een van mijn eerste zorgen is het aanvullen van de ƒ 0,22 in de kas. meteen in augustus haal ik al de achterstallige contributie op; 31 augustus is er weer ƒ 33,58 aanwezig: het geeft de gilse burger moed. langzaam maar zeker groeit ook dit bedrag, door vooral:

artikel weekblad 29-9-1969

de financiële groei blijkt ook uit volgend overzichtje:

1/9/65 - 31/8/66..........
totale inkomsten : ƒ 406,60
totale uitgaven : ƒ 229,19
saldo      : ƒ 201,19

1/9/66 - 31/8/67..........
totale inkomsten : ƒ 548,95
totale uitgaven : ƒ 631,90
saldo      : ƒ 127,24

1/9/67 - 31/8/68..........
totale inkomsten : ƒ 882,89
totale uitgaven : ƒ 935,87
saldo      : ƒ 74,26.

je ziet het: jaarlijks wordt er met steeds geld omgegaan, groei dus. 1966-1967 is meer voor rekening van cees kock - numero 2 - uit, toen, de burgemeester van poppelstraat, want hij neemt op 1 september 1966 het penningmeesterschap van mij over.
deze periode is steeds ons simpele devies geweest: niet meer uitgeven, dan je hebt; daardoor moet je wel elk dubbeltje een aantal keren omdraaien, voor het uit te geven. de batswingers hoeven geen winstgevende zaak te zijn, maar werken zonder schulden geeft direkt een geruster gevoel, ook minder zorgen, waardoor je tijd vrij krijgt voor de opbouw van andere verenigingszaken.
dus: geen schulden, maar ook geen oppotten, want het geld moet besteed worden aan de leden; zij moeten waar voor hun geld krijgen.


l angzaam maar zeker kom ik er achter hoe belangrijk publiciteit voor een club kan zijn. steeds regelmatiger plaats ik stukjes in de kranten - in deze periode nog maar 11 - maar even later zelfs wekelijks. voordelen van dit soort publiciteit - regelmatig en in grote frequentie, is:


d eze publiciteit, maar ook de mondreclame, levert inderdaad nieuwe leden op. want dat is mijn volgende zorg: de geleidelijk vertrekkende oude kern vervangen door nieuw bloed. en de ledenstijging komt:

na 9 jaar bestaan hebben we dus het 'magische' getal van 15 overschreden en zelfs dat van 25. ik wijd die snelle, grote toename aan de verandering van zaal, die plaats vindt en aan de groepsvorming: als er 1 bijkomt, brengt hij enkele van zijn vrienden mee; bij het eraf gaan, is dat echter ook zo.
de 32 namen van de, voornamelijk 15 tot 20-jarige, jongens, die lid zijn geworden (en let op de eerste dames): henk de bruyn, koos cornelissen, ad diepstraten, john doorakkers - zaliger, adriaan van dorst, jan van gils, jan en ton van gool, jac en wim henderson, henk hendrickx, christ, wout en john klaassen, cees kock, wil mol, jo peeters, peter en wil poot, cees pijpers, martijn en wim roovers, peter van roozendaal, felix schrauwen, wim smeekens, harrie theeuwes, ad vermeulen, toon voermans, adriaan en peter vromans, martijn en simon waegemaekers; en de eerste dames: marij en jenny van den enden, annemarie van den ouweland, maria pijpers en hanny veroude (uit alphen) - de eerste 'buitenlandse' erbij!

mag ik hier nog een nieuwtje brengen? een eerste enquete, in januari 1967, wordt gehouden voor de ouders van de leden, met 8 vragen over: donateurskaarten, contributie, de leiding, over het spelen bij een café en over een ouderavond. de 9e en laatste vraag luidt:
'welke vragen zou u aan het bestuur willen stellen?' maar helaas, helaas: of het bestuur antwoorden gehad heeft of vragen te beantwoorden is nergens meer bewaard gebleven.
de zorgen rond financiën, publiciteit en leden worden dus minder. maar er blijven er nog genoeg over.

ik weet zeker, dat ik mijn beginjaren bij de batswingers erg leuk heb gevonden. ik denk echter wel, dat er té weinig afwisseling van aktiviteiten is geweest. dat denk ik nu, omdat ik meteen na augustus 1965 allerlei andere activiteiten ben gaan organiseren. laten we eerst eens de eigen tournooien en wedstrijden bekijken:

en ook nog:

al deze wedstrijden worden vanaf augustus 1967 in gilze op vrijdagavond gespeeld, van 18.30 -22.30 uur, want dat is dan onze trainingsavond en -tijd geworden.

en natuurlijk ook:
de clubkampioenschappen-enkelspel:

1965-1966:
1. jan haarbosch
2. kees kock
3. adriaan van gils

1966-1967:
(15/22-6-'67: den heuvel)
1. jan haarbosch
2. wim roovers
3. jo peeters.

aflossing van de wacht, dus.

artikel weekblad artikel weekblad
artikel weekblad

bij de tournooien van andere verenigingen blijven de btu en spes actief. nieuw is het gemeentelijk tournooi van dior (18 maart 1967). we slepen daar een prijsje weg:
enkelspel hoofdklasse: 1e jan haarbosch
dubbelspel 1e klasse: 3e jan van tetering en adriaan van gils.
voor de eerste - en de laatste - keer doen we in 1965-1966 niet aan de kompetitie mee, gewoon, omdat we geen team op de been kunnen brengen. in het seizoen 1966-1967 is het echter meteen weer raak - 3 teams:

1966-1967:
batswingers 1, met: toon voermans, felix schrauwen, wout klaassen, simon waegemaekers en peter vromans, in de 1e klasse; ze worden 11e en laatste
batswingers 2, met: henk de bruyn, jac henderson, jan van gils, martijn waegemaekers en adriaan vromans; 10e en laatste in de 2e klasse
batswingers 3, met: jo peeters, cees kock, peter van roozendaal en ton van gool; hiep-hoi: 3e in de 3e klasse.

1967-1968:
batswingers 1, met: wim roovers, peter van roozendaal, cees kock, felix schrauwen, jo peeters en jac henderson; 5e in de 2e klasse
batswingers 2, met: ton van gool, cees pijpers, john klaassen, martijn roovers, henk de bruyn en henk huybregts; zij worden 7e in de 3e klasse.

allemaal nieuwe kompetitiegezichten. zij spelen tegen de volgende clubs, die we nog niet eerder zijn tegengekomen: amro (bank - breda), curver (rijen), deto (oosterhout), dior, hoge vucht (breda), polymeer, rikketik (voorheen: molenschot-weegwerktuigen), sam (sociale academie markenhage-breda), schriek (oosterhout), tcj (jamin-oosterhout), terheyden en v & d (breda).
we starten in 1967 met een goede traditie: het spelen van oefenwedstrijden voor de kompetitie:

we hebben nu drie duidelijke ontspanningsavonden: op 26 januari, 30 juni en 22 december, allen in 1967; de eerste is in ieder geval een kwisavond, gewonnen door jo peeters.

foto's feestavond 1968


i n augustus 1966 moeten we weer - plotsklaps - uitzien naar een andere zaal. waarom? in het grootste zaaltje bij het gemeenschapshuis worden van de een op de andere dag - zonder overleg met ons 2 of 3 niet verplaatsbare biljarts weggezet, ten behoeve van de bejaardenbond. een nogal emotioneel gesprek met de conciërge mag ook niet baten. we worden dan geweldig uit de nood geholpen door cees doorakkers - zaal 'den heuvel'. we kennen 'm al. we kunnen één avond per week zijn grootste danszaal huren voor ƒ 6,= per keer; tevens krijgen we van hem een tafel in bruikleen; er is wel plaats voor 5 of 6.
toch brengt de zaal enkele ongemakken met zich mee:

bij cees is het ook werken geblazen:
stoelen opstapelen..........
asbakken van de tafeltjes...
tafelkleedjes eraf..........
tafeltjes aan de kant.......
lampen hangen...............
4 tafels pakken en opzetten.
spelen......................
lampen eraf.................
tafeltjes/stoelen terug.....
kleedjes/asbakken terug.....

in plattegrond ziet het een en ander zo uit:

plattegrond zaal den heuvel

het verhaaltje klinkt wat negatief, maar is zeker niet zo bedoeld; we spelen natuurlijk ruimer dan ooit tevoren én we hebben nooit een beter verzorgd natje en droogje gehad dan nu. we zijn cees gewoon dankbaar te mogen tafeltennissen.
vier tafels - vooruitgang. de tafel van cees heeft hetzelfde systeem als de eerste: schragen, balken, helften, pianoscharnier. de tafels worden steeds geparkeerd op het podium. ze hebben echter intussen zoveel geleden onder de tand des tijds, dat ze opgeknapt moeten worden. hoe? ik weet het niet meer, maar: op donderdagmorgen 27 juli 1967 worden alle leden uitgenodigd om om 9 uur mee te komen helpen én er wordt ƒ 21,70 uitgegeven aan hout, verf, spijkers en schroeven. in deze bijna 2½ jaar worden er 279 balletjes à ƒ 0,35 per stuk gekocht; in januari 1967 nog steeds bij van bezouw. in februari 1967 kopen we er twee nieuwe netjes bij.
iets nieuws op het materiaalfront is de aanschaf van 2 batjes (november 1967). waarom? als iemand zijn batje vergeten is, kan hij er één van de vereniging huren, ja, huren.....voor één dubbeltje. volgens het kasboek is het nog 2x gebeurd ook.


n ieuws ook over de sportkleding. op 20 februari 1967 kopen we 10 oxbloed, zeg maar donkerrode, shirts. voor ƒ 10,= per stuk moeten ze van de hand, maar dat lukt niet helemaal - daarom de rest maar voor de helft verkocht. de 10 geborduurde emblemen zijn op, dus er moet iets voor in de plaats komen, vinden we. maar niet zo duur - nou, dat lukt: 30 juni 1967 koop ik bij den broen 1 meter beige-kleurige stof (voor ƒ 1,75). mijn zus is toen enkele uurtjes achter de naaimachine geklommen om effu hartstikke hard te stikken en om op de uitgeknipte stukjes stof een rode rand, een rode 'b' en 3 rode puntjes aan te brengen, zodat we een 50-tal van deze emblemen krijgen.
die we voor één kwartje gaan verkopen. als ik dat nu lees, denk ik: goh, jan, wat ben je een krent; waarom die dingen niet gratis weggeven? dan heeft misschien ieder er één op z'n shirt, meer dan de 23 leden, die er nu een kopen (de laatste is verkocht in mei 1968).

embleem B


d e meeste zorgen zijn beschreven, weggeëbd, gedeeltelijk opgelost. het eerste jaar - 1965-1966 - heb ik er alleen aan gewerkt; in augustus 1966 wordt het volgende bestuur gevormd:
voorzitter: jan haarbosch
secretaris: simon waegemaekers, later in het jaar opgevolgd door: toon voermans
penningmeester: cees kock
wedstrijdleider: henk de bruyn.
in juli 1967 doen zich enkele verschuivingen voor, waarna de volgende samenstelling uit de bus komt:
voorzitter: jan haarbosch
secretaris: cees pijpers
penningmeester: cees kock
wedstrijdleider: wim roovers
lid: jo peeters, later aangevuld met: annemarie van den ouweland.

alleen wim roovers is ouder dan 20 jaar, maar ook nog jong. jong en energiek: we hebben de batswingers de afgelopen 2 jaar toch wel een ander gezicht gegeven, en we zijn ten volle bereid, dat in de komende jaren verder uit te bouwen.

vergaderingen komen langzaam maar zeker ook meer voor (bestuurs-/leden-: 29/9/65, 2/9/66 en 29/12/66 en jaarvergaderingen: 25/8/66 en 30/6/67), waarvan echter nog geen verslagen bewaard zijn gebleven. ja toch, één verslag hebben we nog: van de ledenvergadering op 29 december 1967, waar onder andere de volgende nieuwe indeling van de trainingsavonden bekend gemaakt wordt:

als er leden zijn onder de 16 en die moeten kompetitie spelen, komen zij ook om 20.30 uur pas. we stoppen om 22.30 uur. alles wordt opgeruimd door 5 man boven de 16. de netjes worden door de leiders eraan en eraf gedaan. 'einde citaat. wanneer spelen de 16-jarigen, is mijn vraag?
merk op, dat er intussen ook een soort jeugdafdeling is ingebouwd, maar nog geen echte. tijdens deze ledenvergadering bij den heuvel wordt voor het eerst in ons bestaan een lid voor het leven geschorst.
in augustus 1966 doet het bestuur nog een kleinigheid aan de statuten en het huishoudelijk reglement: voor ƒ 5,= laten ze de tekst van het oude schrift, via een vloeistof-duplicator (van dat blauw), 54 keer overbrengen op 2 vellen a4-papier.


en dan de eigenlijke afsluiting van deze periode: december 1967 - dames worden voor het eerst lid van de batswingers. waarom? heeft het bestuur daartoe biezondere ledenwinst stappen ondernomen of hebben een of meer dames zichzelf spontaan aangemeld? die vraag zal wel altijd openblijven. een feit blijft, dat dit initiatief een mooie afronding blijft van de wederopstanding van de 'nieuwe' batswingers: want tafeltennis is tenslotte een typisch spel, wat tegelijk door heren én dames, ook door jong én oud, gedaan kan worden. tevens past het geheel in ons streven: zoveel mogelijk gilse mensen van tafeltennis te laten genieten.
alhoewel......
alhoewel......
bij de nederlandse tafeltennisbond speelt men nu nog in aparte dames- en herenkompetities. ahum!

5. kinderschoenen zijn om te ontgroeien

waartoe clubliefde bij de batswingers kan leiden

DIT HOOFDSTUK WORDT LANGER, WANT:

EKSTRA LANG DIT HOOFDSTUK, OMDAT WE HET ZEKER MOETEN HEBBEN OVER:


eerlijk is eerlijk: het uitbroeden van vele ideeën en ook het omzetten daarvan in daden, gebeurt vooral binnen het bestuur. uitbreiding van aktiviteiten is mooi, maar tegelijkertijd houdt dat in, dat er meer medewerkers/sters nodig zijn en dat elk van hen meer uren vrije tijd erin wil steken.
dit elan, dit vuur, wordt nu gedragen door een vaste kern van een 4-tal personen (corrie en cees kock, wim roovers en jan haarbosch), die het steeds over kunnen geven aan wisselende leiders/sters, wel wisselend maar ze zijn er toch maar. toegegeven: we moeten er nogal eens om zeuren, hoor - maar ze zijn er toch maar!

een vraag, die nu, maar alle andere jaren hierna ook, regelmatig door buitenstaanders gesteld wordt, is: - uitbreiding, okee - maar waarom halen jullie daarmee allerlei werk, moeilijkheden, zorgen op je hals; terwijl je in plaats daarvan kunt genieten..... van de zon.....en zo.....? ik denk dat ik het in 3 woorden kan samenvatten: fanatisme, betrokkenheid en bezetenheid, om zoveel mogelijk gilse mensen mee te laten genieten van het tafeltennisspel en later ook steeds meer: om zoveel mogelijk mensen mee te laten genieten van alles wat er fijn is aan het organiseren van aktiviteiten binnen een club. trouwens: zijn er dergelijke personen niet, dan zul je nog meer horen zeggen dan nu, en dan terecht: 'er is hier nooit wat te doen!'
en zoals gezegd: in deze 46 maanden hebben we voldoende
(alhoewel) 'personeel':
1968-1969:
voorzitter: cees kock
sekretaris: wim roovers
penningmeester: jenny van den enden, respectievelijk opgevolgd door: jan haarbosch, maria pijpers en corrie kock
wedstrijdleider: jac henderson
lid: jo peeters

1969-1970:
voorzitter: ger beerens, na 2 weken: jan haarbosch
secretaris: wim roovers
penningmeester: corrie kock
wedstrijdleider: cees kock, opgevolgd door jan haarbosch en dan weer toos van tetering
lid: ger beerens, later voor hem: mia van tetering

1970-1971:
voorzitter: jan haarbosch
sekretaris: cees kock
penningmeester: corrie kock
wedstrijdleider: wim roovers
lid: peter vromans, tot 1/10/70.

1971-1972:
voorzitter/penningmeester: jan haarbosch
secretaris/wedstrijdleider: cees kock.

het bestuur van 1969-1970 wijdt zich, in juli 1969, nog eens aan de statuten en het huishoudelijk reglement. ze zullen een uitgebreider voorbeeld gevonden hebben, te merken aan de vermeerdering van 21 naar 58 artikels; men gebruikt een nogal formele taal. in de eerste 3 artikels niet veel veranderingen, wel: 'r.k.' komt te vervallen en erbij komt: 'de kleur van de vereniging is rood'. ik wil je ook hier niet een voor de batswingers opvallend gegeven onthouden; opvallend in die zin, dat we verderop in het boek geheel andere geluiden zullen horen over 'straffen':

'artikel 41: het bestuur is bevoegd een lid, voor ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen. als reden voor schorsing komt slechts in aanmerking wangedrag, zowel in als buiten de vereniging. na de uitspraak tot schorsing door het bestuur kan het geschorste lid binnen acht dagen in beroep komen bij het bestuur. van schorsing wordt aan de leden kennis gegeven. een geschorst lid verliest voor de duur van de schorsing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden, doch behoudt alle verplichtingen.

artikel 42: het bestuur is bevoegd bij reglement boete te stellen op bepaalde overtredingen en verzuimen.

ikzelf treedt enkele jaren een beetje terug: vanwege mijn eindeksamen voor onderwijzer en de aansluitende militaire diensttijd.
je zult wel denken: jij onderwijzer? hoe dat zo? de ene keer schrijf je 'aktiviteiten, sekretaris en reklame' en dan weer 'activiteiten, secretaris en reclame'! hoe dat zo?
nou, in deze jaren hadden we het er nogal eens over: moet ut nou met een 'c' of met een 'k'? het gaat veranderen in die tijd.....en nu nog.....groei dus.....daarom zal ik vanaf deze bladzijde mijn best doen om (van) alles met een 'k' te schrijven, dus tiepen, of gaat dat weer te ver? einde intermezzo.

afsluiten met een 2-mans-bestuur is natuurlijk niet zo gezond. maar wat anders gedaan, als er verder geen kandidaten zijn? is het vuur er dan uit? ik kan me dat heel goed voorstellen, hoor, want er wordt heel wat gevraagd van bestuursleden, als je als klub alsmaar vooruit wilt. wij tweeën gaan echter onverminderd door, wat denk je: geen verkering, geen studie, zowat al onze vrije tijd stoppen we in de batswingers. vergaderingen worden in deze jaren frekwenter gehouden:

verslagen worden, nog niet geordend, al wel bewaard. zoals te zien: na september 1970 geen vergaderingen meer, omdat de belangstelling ervoor sterk verminderd is én omdat het een en ander gedeeltelijk vervangen kan worden door het laten verschijnen van onze 'bats' en onze 'sorry'. hierdoor hoor je natuurlijk minder de mening van de leden. maar als je je ogen en oren tijdens de trainingen goed de kost geeft, is dat bezwaar voor het grootste deel opgeheven.


om al je aktiviteiten en ander nieuws aan te prijzen, kun je niet buiten een goed verzorgde publiciteit. tot nu toe hebben we gewerkt met losse stencils. maar op een gegeven moment, zeker als het steeds meer wordt wat je te vertellen hebt, wil je wat mooiers, iets 'representatievers' - da's eruit!
uit die gedachte komt 'bats' tevoorschijn: een muurkrant, waarvan het 1e eksemplaar begin 1969, binnen, naast de voordeur bij henk faes hangt (nieuwe zaal!). het bestaat uit een fel gekleurd kartonnen vel - ongeveer 50 bij 75 centimeter - met daarop betypte papiertjes met allerlei klubgegevens, en andere. maandelijks wordt het vel gewisseld. het stelt achteraf bezien niet veel voor, maar is wel erg belangrijk; het is weer een begin van een idee, wat groots zal uitgroeien.

in augustus 1969 verschijnt er zelfs een gestencilde 'bats': 5 bladzijden met 28 zeer korte artikeltjes, een stapje verder. nog een paar 'bats' verschijnen naast de voordeur, maar in september 1970 wagen we de grote stap: het eerste nummer van ons echte kontakt/klubblad 'sorry' valt bij onze leden in de bus. een tweemaandelijks verschijnend blad, met cees kock als eerste redakteur. natuurlijk: het heeft zijn foutjes, maar wat zijn we er blij mee, wat zijn we er trots op. in zijn voorwoord schrijft cees:

voorwoord 1e sorry

het 1e voorwoord van cees, vele voorwoorden zullen nog volgen in evenzovele sorry's; een start ziet er zo uit, hoe zoiets kan worden lees en zie je later

bladzijde 1e sorry

kaft 1e sorry

in zijn kinderschoenen staat het eerste nummer, inderdaad: de hulplijntjes op de getekende voorkant (=kaft) zijn nog te zien. de 3 advertenties (jawel), achterin, zijn zowat onleesbaar. jawel, advertenties (a ƒ 7,50 per stuk) van willy van den braak, jos wens en ad jacobs, om de stencilkosten wat te drukken.
het 1e blad verschijnt op half-folio-formaat, met 8 bladzijden tekst en in een oplage van ongeveer 30 eksemplaren. alles moet groeien: het 2e nummer heeft geen hulplijntjes meer, de advertenties zijn goed leesbaar en 2 bladzijden tekst meer. de 1e jaargang is verschenen (met 5 nummers), ook de 2e komt eraan, op dezelfde voet, alleen: zonder advertenties, maar mét een inhoudsopgave en met enkele vaste rubrieken:

waarom de start zo geweldig is verlopen en waarom de sorry nooit meer is verdwenen? omdat wij duidelijke klubinformatie geven, omdat elk nummer stipt op tijd verschijnt en omdat de leden steeds kunnen merken, dat er met hart en ziel aan gewerkt is. in de beginjaren van de sorry is dit alles de grote verdienste van cees kock: teksten schrijven
tot en met het bezorgen gebeurt punktueel door cees. ik heb ook nog 95 krantenartikels uit deze periode bewaard. jo peeters heeft die schrijftaak van mij, op 1 maart 1968, voor een jaartje overgenomen.


l aten we eerst de lopende zaken afhandelen, om daarna af te sluiten met een aantal biezondere.
lopend, zeg maar rollend, blijven de financiën. waar we het geld zoal vandaan halen?

loterij kaarten

een tijdlang heb ik de contributie, maandelijks, aan huis opgehaald. in deze periode gebeurt dat echter niet meer: de leden brengen het mee op de trainingsavond; gebeurt dat te laat, dan betekent dat voor elke week een boete. in juli 1968 wordt die boete verhoogd van ƒ 0,10 naar ƒ 0,25.

altijd heeft de penningmeester ons kasgeld thuis bewaard, je kent dat wel: in een doosje of in een sigarenkistje. maar in maart 1968 hebben we naar onze zin 'té veel in het kistje', waarna we een rabobankrekening openen, die tot juli 1972 zal blijven bestaan:

kasboek 1972

ons bankboek anno 1968-1971: vooral de rente stroomt binnen, met kleine beetjes en voor één keertje ook een gemeentelijke subsidie

subsidie vragen we bij de gemeente voor het eerst aan op 9 juni 1968. op 17 april 1969 krijgen we bericht, dat we ƒ 2,= per lid tot 18 jaar zullen krijgen. op 22 juli 1969 wordt er ƒ 48,= op onze rekening gestort!
afsluitend het overzicht:

1/9/68 -31/8/69.............
totale inkomsten : ƒ 1946,42
totale uitgaven : ƒ 1443,07
saldo      : ƒ 577,61

1/9/69 -31/8/70.............
totale inkomsten : ƒ 1232,10
totale uitgaven : ƒ 1265,85
saldo      : ƒ 543,86

1/9/70 -31/8/71..............
totale inkomsten : ƒ 421,89
totale uitgaven : ƒ 502,28
saldo      : ƒ 463,47.

d at we weer van zaal moeten wisselen, heb je al eerder kunnen merken. deze keer gaat het, in augustus 1968 van danszaal 'den heuvel' (cees doorakkers) naar danszaal 't centrum' (henk faes): van een oudere, druk bezette zaal naar een nieuwere, nog niet zo druk bezette.

plattegrond zaal 't centrum

zo staat ons tafeltennisspul bij henk faes, als tafeltjes en stoelen aan de kant geschoven zijn.

cees begrijpt, dat we vertrekken; té dikwijls moeten we onze avond afstaan aan feestgezelschappen. henk begrijpt ons probleem ook meteen: voor weer ƒ 6,= per avond kunnen we bij hem terecht op maandag. we spelen bij henk onder ongeveer dezelfde kondities als bij cees: spelen op een wat gladde vloer (dweil erbij!), niet te best (tafeltennis) licht, opruimen/klaarzetten van tafeltjes - stoelen - kleedjes - asbakken én een biljart in het café; er is plaats voor 4 of 5 tafels. we bergen de tafels en andere spullen op in een achtervertrekje, wat we delen met de postduivenvereniging 'de luchtbode'. natuurlijk, geen sporthal, maar we zijn ook henk dankbaar, dat we weer mogen tafeltennissen; waar anders naar toe?
in oktober 1970 zijn we wel driftig naar iets anders op zoek, want de sorry (jaargang 1, nummer 2) meldt ons: 'om een oplossing te vinden, zijn we tot nog toe in onderhandeling met of gaan we praten met:

 1. de katholieke kring
 2. gymzaal lts
 3. gymzaal heilig hartschool
 4. het kultureel centrum.

deze gesprekken zullen, straks, inderdaad tot een oplossing leiden.


we krijgen van cees zelfs zijn tafel mee. in juni 1968 kunnen we van ons lid cees pijpers een tafel kopen voor ƒ 8,= (jawel: acht!). we hebben het gedaan ook. waarmee ons totaal op 5 is gekomen - we zijn de koning te rijk. maar toch.....
na de kleine onderhoudsbeurt van juli 1967 volgt er in augustus 1968 al een grote, met hindernissen. door een vakman timmerman (ad van engelen) laten we de balken en schragen vervangen door vaste onderstellen. wij, het bestuur, zelf ook niet lui - maar géén vakman - moeten de tafels van een verflaag voorzien. bij de onderstellen gaat het nog: mooi wit. maar dan: op de bladen smeren we eerst groene hoogglanslak - fout, fout, fout: in plaats van tafeltennistafels worden het spiegels. dus wij aan het schuren en toen meteen goed: matte lak erop. voor de witte lijnen verzinnen we iets origineels, want zo proberen wij te zijn - nog nooit vertoond, het ei van columbus: witte plakband erop. jazeker, voor eventjes origineel, want na enkele weken laat alles los, waarna de verfbus (mooi wit) er toch nog aan te pas moet komen. deze hele operatie kost ons: ƒ 441,28.

verdere tafeluitbreidingen volgen nog in oktober 1969 en in augustus 1970. onze eerste 'echte': we kopen namelijk twee keer een heuse fabriekstafel, van het merk 'cor du buy', voor ƒ 190,= per stuk. nieuw totaal: 7 - we zijn de keizer te rijk. van piet schrauwen krijgen we nog een heuse fabriekstafel in bruikleen: acht! we zijn de, de.... gewoon rijk. maar je zult zeggen: wat te doen met 8 tafels als je er maar 5 kunt plaatsen? de sorry (jaargang 1, nummer 1 - augustus 1970) geeft ons een gedeeltelijk antwoord: '.....zodat elk team in de kompetitie op een goede tafel kan spelen.'- waarom heeft de kompetitie een streepje voor?
bis!
voor ƒ 18,= per stuk kopen we 4 nieuwe netjes.
en in deze bijna 4 jaar sneuvelen ongeveer 406 balletjes, nog steeds voor ƒ 0,35 per stuk gekocht.


h erinner je je nog: we hadden 26 leden. het volgend ledenoverzichtje geeft een op-en-neer te zien:
15 augustus 1968:
dames : 4
heren : 20
totaal : 24

13 april 1969:
dames : 7
heren : 22
totaal : 29

1 september 1970:
dames : 4
heren : 16
totaal : 20

1 augustus 1971:
dames : 3
heren : 10
totaal : 13

19 oktober 1971:
meisjes: 5
jongens: 12
dames : 4
heren : 9
totaal : 30.

wie zijn die getrouwen op 1 augustus 1971: toos hendrickx-van tetering, mia van tetering, corrie en cees kock, gerrit en jan boomaars, jan haarbosch, peter poot, dick van pijlen, wim roovers, felix schrauwen, jan vrins en cees wouters. moet je bij zo'n laagterekord het bijltje erbij neergooien? ik denk zeker van niet, al is het alleen al om deze reden (sorry, jaargang 1, nummer 5, mei 1971): 'we hebben momenteel 14 leden - 3 dames en 11 heren - die zonder onze vereniging het 1 of 2 dagen per week zonder een van haar favoriete sporten zou moeten stellen.'
het zij opgemerkt: begin 1971 komen er genoeg bij, hoor, maar er gaan er gewoon meer af. waarom gaan die leden eraf? ik denk om 1001 redenen en ook, omdat:

eenzelfde effekt als eerder bij zaal den heuvel, dus. logisch, aan feestavonden is veel en veel meer verdiend. wij hebben er wie dan ook nooit op aangekeken; hoe kunnen we? maar het feit ligt er weer wel, dus wij weer op zoek.....maar terzake - de dames en heren, die in deze periode lid zijn geworden:
adriaan en peter aarts, cees en ger beerens (tilburg), jan beenakkers, piet van beysterveldt, peter biemans, gerrit en jan boomaars, harrie crooymans, jac van dorst, wim van gestel, to goossens, johan havermans, henk henderson, cor hendrickx (chaam), piet van hoek, corrie kock, jan koedijk (tilburg), elly looymans, ria luyken, antoon martens, cees oprins, annet en christ pelkmans, dick en ronnie van pijlen, john pijpers, jan scharloo, (vliegbasis), piet schouten, mia en toos van tetering, ad, harrie en kees theeuwes, jan vrins, cees wouters en bert ypelaar; totaal 37 - maar er volgen er nog 17 straks.

eerst niet zoveel leden - maar het bestuur wil wel, wat moge blijken uit - weer - de toename van de eigen tafeltennisaktiviteiten. vanaf augustus 1969 worden ze veelal op onze nieuwe speelavond, de dinsdag, gehouden.
laten we ook hier eerst de oude bekende koeien uit de sloot halen, om daarna de nieuwste aanwinsten onder de loep te nemen.
we kennen al:

1967-1968:
(24-3-'68: den heuvel)
1. annemarie van den ouweland
2. jenny van den enden
3. maria pijpers

1968-1969:
(16-3-'69: 't centrum)
1. elly looymans
2. maria pijpers
3. corrie kock

1969-1970:
(15-3-'70: 't centrum)
1. toos van tetering
2. maria pijpers
3. corrie kock

1970-1971:
(21-3-'71::t centrum)
1. toos hendrickx-van tetering
2. corrie kock
3. mia van tetering.

in 1967-1968 starten we ook met de clubkampioenschappen dubbelspel; vooralsnog alleen het herendubbel:
1967-1968:
1. cees kock/peter van roozendaal
1968-1969 (6/13-6-'69):
1. peter van roozendaal/cees kock

1969-1970 (15-3-'70):
1. cees kock/felix schrauwen

1970-1971 (21-3-'70):
1. cees kock/wim roovers.

in 1969-1970 voegt zich ook het gemengd-dubbel erbij:
1969-1970 (15-3-'70):
1. toos van tetering/cees kock
1970-1971 (21-3-'71):
1. toos hendrickx-van tetering/jan vrins.

tot slot de 3e nieuwigheid: omdat de sterkteverschillen bij de heren voortaan té veel uit elkaar lopen, stellen we vanaf nu verschillende klassen in. we beginnen met een a- en een b-klasse:
klasse a: 1967-1968:
(24-3-'68: den heuvel)
1. jan haarbosch
2. felix schrauwen
3. jo peeters

1968-1969:
(16-3-'69: 't centrum)
1. jan haarbosch
2. bert ypelaar
3. felix schrauwen

1969-1970:
(15-3-'70: 't centrum)
1. felix schrauwen
2. wim roovers
3. cees kock

1970-1971:
(21-3-' 71: 't centrum)
1. jan haarbosch
2. gerrit boomaars
3. cees kock

klasse b:
1969-1970:
(15-3-'70: 't centrum)
1. harrie theeuwes
2. henk hendrickx
3. cees wouters

1970-1971:
(21-3-'71: 't centrum)
1. wim roovers
2. jan vrins
3. jan boomaars.

ook nog dit: vanaf 1968 hebben we, als het met de zaal kan, een vaste datum voor onze clubkampioenschappen-enkelspel: de 3e zondag van maart.
je bouwt zo een traditie op, zodat de leden gaan zeggen: maart, o ja: clubkampioenschappen-enkelspel. van de kampioenschappen van 1968 maken we van elke deelnemer/ster een aktiefoto, kleur of zwart/wit:

jan haarbosch

1. jan haarbosch

cees pijpers

2. cees pijpers

jac henderson

3. jac henderson

peter van roozendaal

4. peter van roozendaal

annemarie van den ouweland

5. annemarie van den ouweland

henk de bruyn

6. henk de bruyn

wim roovers

7. wim roovers

maria pijpers

8. maria pijpers

felix schrauwen

9. felix schrauwen

tot zover de oude bekenden; en de nieuwe aktiviteiten; hier komen ze:

en dan als laatste van de serie - een hoogtepunt: ons eerste batswingerstournooi. het idee, op zich niet erg origineel, ontstaat op de bestuursvergadering van 16 juni 1968. over de besluitvorming daarna is niets bewaard gebleven. de zaal van henk faes is voor zo'n evenement te klein; maar plaats voor 4 tournooitafels en dan verder te weinig zitruimte. op de een of andere manier zijn we toen tegen de fabriekshal van 'bloch & stibbe', in de nieuwstraat, aangelopen. die staat leeg, omdat hij pas verkocht is aan de deurenindustrie 'doublette', nog gevestigd in zutphen. we zijn dan niet te lui om een brief richting overijsel te verzenden, met het verzoek om.....juist. spoedig antwoord: jullie kunnen de hal gratis en voor niets op zondag 22 december 1968 gebruiken én wij schenken jullie een (verenigings) beker, ter waarde van ƒ 125,=;

Hoogachtend, 'Doublette' W.Plasmeijer

een knaap van een halve meter: 'kundut oe eigus voorstellen?' een tafeltennisklubje van zo'n 20 leden wil ook eens een keer een tournooi organiseren...en dan dat...we zijn de koning in te rijk!
maar:
een kompleet lege fabriekshal kundut oe eigus - gullie dus, voorstellen? wij:
verenigingen aanschrijven.....
10 tafeltennistafels brengen..
tafeltjes en stoelen huren....
barretje maken................
drank bestellen...............
belegde broodjes verkopen.....
tournooi spelen...............
prijzen uitreiken.............
alles opruimen.................
.........lege fabriekshal!!!!!!

bergen werk - mensen! mensen, mensen, wat een werk! maar dan zie je, dat er 93 mensen meedoen aan het enkelspel en 70 aan het dubbelspel en dan heb je het er allemaal graag voor over.
uitslagen zijn er natuurlijk ook:
enkelspel:
hoofdklasse: jos van wasbeek-rikketik
1e klasse: felix schrauwen
2e klasse: jan-joossen-rikketik
3e klasse: p. taling-dior
4e klasse: piet van hoek
damesprijs: elly looymans
dubbelspel:
hoofdklasse: rené stofkoper/laurent xhafflaire-polymeer
1e klasse: felix schrauwen/peter van roozendaal
2e klasse: f. stellmach/m v.d. berg-asena
3e klasse: ton van gool/piet schouten
4e klasse: jan beenakkers/piet van hoek
doublette-cup: batswingers.

het is waar: we hebben de smaak te pakken. in 1969 wordt het 2e kerstdag, maar waar? in de fabriekshal worden voortaan deuren gemaakt. De bestuursvergadering van 18 oktober 1969 meldt:

bericht bestuursvergadering 1969

en cees zegt (natuurlijk) ja, voor ƒ 35,=. de belangstelling is wat minder: 8 verenigingen, 77 deelnemers/sters in het enkelspel en 48 in het dubbelspel.
uitslagen:
enkelspel:
hoofdklasse: jos van wasbeek-rikketik
1e klasse: piet de brouwer-stik
2e klasse: jan joossen-rikketik
3e klasse: r. kops-emergo
4e klasse: john pauwels-rikketik
damesprijs: an verharen-rikketik
dubbelspel:
hoofdklasse: wim van de avoird/jos van wasbeek-rikketik
1e klasse: piet de brouwer/cees van bedaf-stik
3e klasse: r. en p. kops-emergo
4e klasse: c. koperberg/a. raaymakers-emergo
doublette-cup: emergo-breda.

artikel weekblad 1e Batswingerstoernooi

poster 1e Batswingerstoernooi

waarom ons tournooi in 1970 niet doorgaat, vertel ik kort en krachtig in de sorry (jaargang 1, nummer 3): 'het grote batswingerstournooi kon niet doorgaan wegens ruimtegebrek en te weinig mankracht.'
de batswingerstournooien. ochod ja - een mooi iets. ik wil er nog wat meer over kwijt. het 1e tournooi willen we overal ekstra aanprijzen: daarom organiseren we de al genoemde loterij, maar na afloop ook een dansavond, in zaal 't centrum.

oh, meesu, meesu: wat een flop.....die dansavond.....flop, flop, flop: 12 betalende bezoekers. de mixers zijn nog zo bereid, om maar de helft van het afgesproken bedrag (ƒ 150,=) in rekening te brengen. maar je leert overal van en je weet het: rekening houden met de behoeften. dus: in 1969 géén dansavond, wel een loterijtje, intern, tijdens het tournooi; opbrengst: ƒ 82,54. je hebt het al gemerkt, dat ik graag met bedragen strooi, gewoon om ook de groei van de prijzen in 25 jaar proberen aan te geven. omdat dat zeker spreekt bij deze tournooien, wil ik het ook hier niet nalaten:
de inschrijfgelden voor onze eerste tournooien hebben bedragen:
enkelspel: ƒ 1,50
dubbelspel: ƒ 0,75 per persoon.


d e ontspanningsaktiviteiten geven we je op een presenteerblaadje:


om de kompetitiegegevens van deze periode te kunnen begrijpen, moeten we eerst over de overgang van de btu naar de baronie vertellen. het verhaal speelt zich af tussen 1 april en 1 oktober 1968.
het bestuur van de btu bestaat nu al zo'n 20 jaar uit: de 'achtergrondfiguur': de heer weesie en de 'dominerende' man: de heer alleman. en om dat 'dominerende' gaat alles draaien. niet zomaar ineens natuurlijk. na een opeenhoping van gebeurtenissen valt in april 1968 bij alle verenigingen een brief in de bus van de heren klaas van eyk en henk silder, leden van de vereniging spes. deze beide heren willen iets...en wat?!

uitnodiging klaas van eyk, henk schilder april 1968 brief klaas van eyk, henk schilder, 1 juni 1968 brief klaas van eyk, henk schilder, 13 juni 1968

klaas en henk schrijven en typen wat af in korte tijd, om het wilde tafeltennis west-brabant voor de toekomst te behouden

op die 29-april-vergadering wordt heel wat bepraat. klaas en henk doen er verslag van op in 1 juni 1968.
er volgen nog 2 vergaderingen, belegd op 27 mei en 5 juni. de laatste is het belangrijkst, want dan komt de feitelijke ommekeer voor iedereen, die het 'wild' tafeltennis in breda en omstreken een warm hart toedraagt.
een nieuwe tafeltennisbond (ttb) - de baronie - is geboren, met vanaf de 1e minuut de volledige instemming van de batswingers.
in al deze maanden heeft de heer alleman elk kontakt met de afgescheidenen vermeden. hij doet of zijn neus bloedt en roept op 13 september gewoon
de jaarvergadering van de btu bij elkaar. daar verschijnt echter niemand meer, want intussen zijn alle verenigingen naar de baronie overgestapt.
even later ook de vereniging van de heer alleman, never down, waarvan hij voorzitter, sekretaris en wedstrijdleider is en ook blijft. het geheel zal best hard geweest zijn voor de heer alleman, maar door zijn zienswijze was de toestand onhoudbaar geworden en moest er iets veranderen voor een gezond behoud van 'wild' tafeltennis in de baronie. het moet gezegd: de kompetitiezaken worden door het nieuwe bestuur energiek aangepakt; met 5 man erin, met een wedstrijd- en een huishoudelijk reglement, met een kaskommissie en een informatieblad ('informatie'). het eerste baronie-bestuur bestaat uit:
voorzitter: chris rijnders-spoorwegen
sekretaris: piet biemans-curver
penningmeester: piet van wees-v&d
wedstrijdleider: jan pellis-doko
lid: klaas van eyk-spes.
later komen, in deze periode, de heer kooyman (asena) en an verharen (rikketik) enkele posten vervangen.


d eze bondsveranderingen brengen meteen kompetitiewijzigingen bij de baronie en bij de batswingers. bij de bond:

bij de batswingers:

de traditie van oefenwedstrijden wordt in september 1969 voortgezet: we spelen dan tegen: jics, curver, philips, nivo, spoorwegen en de okay; in 1970 uit tegen rikketik (8 september): 3-7, 1-9, 7-3 en thuis tegen stik (15 september): 2-8, 3-7, 7-3 en in 1971 tot slot tegen weer rikketik, thuis (13 september): 1-9, 1-9 en thuis tegen dior (20 september): 3-7, 1-9...... batswingers toch.....?!
de gewone kompetitiegegevens:
1968-1969:
batswingers 1, met: felix schrauwen, cees kock, wim roovers en bert ypelaar; in de 2e klasse worden ze 1e en dus promotie
batswingers 2, met: annemarie van den ouweland, john klaassen, piet schouten, ton van gool en piet van hoek; zij worden 3e in de 3e klasse
batswingers 3, met: elly looymans, corrie kock, maria pijpers en cees oprins; 4e in de 4e klasse

1969-1970:
batswingers 1, met: wim roovers, felix schrauwen, peter van roozendaal, cees kock en jan haarbosch; zij behalen een 4e plaats in de 1e klasse
batswingers 2, met: piet van hoek, dick van pijlen, cees oprins, ger beerens en jan koedijk; 5e in de 3e klasse
batswingers 3, met: elly looymans, corrie kock, ronnie van pijlen, harrie theeuwes en peter poot; zij worden in de 4e klasse weer 4e

1970-1971:
batswingers 1, met: felix schrauwen, gerrit boomaars en jan haarbosch; 11e in de hoofdklasse
batswingers 2, met: jan boomaars, peter poot, ronnie van pijlen en harrie theeuwes; wegens onvoldoende animo wordt dit team in januari teruggetrokken uit de 3e klasse
batswingers 3, met: corrie kock, mia van tetering, toos hendrickx-van tetering, cees wouters en jan boomaars; zij behalen een 3e plaats in de 4e klasse.

in september 1970 komt de persoon van 'teamleider/ster' voor het eerst om de hoek kijken. zijn/haar enigste twee taken zijn:

de genoemde teams spelen tegen reeds bekende verenigingen, maar ook tegen enkele nieuwe: asena (asselberg & nachenius - ijzerwerkfabriek), biesdonk, dws, emergo, nivo, philips en wisselaar (allen breda). o ja, ik heb weer een nieuw batje aangeschaft, om onder andere kompetitie mee te spelen; niet omdat het andere kapot is, maar omdat ik iets nieuws wil - een vierkant, noppen naar binnen en met schuimrubber ertussen - een zogenaamd backside-batje; dit vierkante batje is deze jaren een ware rage, om daarna nooit meer gezien te worden, alleen dan nog op de voorkant van onze eerste sorry's.

brief n.a.v. competitiewedstrijd biesdonk - batswingers

er zijn zo van die verhalen binnen elke klub, die regelmatig, na jaren nog, toch weer opgehaald worden. hier is er zo één: het heeft zich afgespeeld op donderdag 16 april 1970, in breda, bij de kompetitiewedstrijd biesdonk 1 - batswingers 1. ik haal de protestbrief aan, die wij op 17 april naar de bond schrijven.
de brief eindigt met:

afsluiting brief n.a.v. competitiewedstrijd biesdonk - batswingers

maar wat schetst onze verbazing: wij zien niet spoedig een brief terug, horen niet van een behandeling of beslissing van die bond, niet spoedig en niet veel later. pas op de jaarvergadering van de bond (17 september 1970!) enig geluid van bondszijde en wat voor iets, én ik moet er wel zelf om vragen. mijn verslag van die vergadering in de sorry (jaargang 1, nummer 2, oktober 1970), vertelt ons de anticlimax:
'ondergetekende kwam terug op een brief die in maart j.l. door onze vereniging aan het bondsbestuur was gericht n.a.v. een naar voorval in de wedstrijd biesdonk 1 - batswingers 1. de voorzitter had wel weet van de brief, had hem niet bij, ondergetekende wel, deze las hem voor en de vergadering hield een minuut stilte in acht van de schrik. de voorzitter, rap met de mond, kon de vergadering met vele smoesjes lijmen, alleen de vereniging rikketlk en ondergetekende bleven enigszins reëel! tot slot werd beloofd elk ingekomen stuk te vermelden in "informatie" met de datum erbij waarop door het bondsbestuur is gereageerd. intussen was het over twaalven geworden en de vergadering trok zich met gemengde gevoelens terug...'
een geweldig besluit dus, maar intussen moeten we tot op de dag van vandaag nog wachten op een beslissing over ons ingediende protest.
zo zie je ook maar weer, dat een heer alleman vervangen gauw genoeg is gebeurd: maar het zelf dan helemaal goed doen?
a propos.....een 3 à 4 jaren later ben ik bij sporthuis brejaart, in breda, prijzen voor de batswingers gaan kopen: ik kom buiten en zie een agent staan bij m'n fout geparkeerde mini: 'dat gaat u geld kosten, meneer', zegt de agent. ik kijk eens goed en zeg dan: 'dag meneer wakkee, hoe staat het leven?' 'dag jan', zegtie en we beginnen een gesprek

over ons beider tafeltennisleven.....de bon moet ik nu nog krijgen.....zo zie je maar weer, waartoe een nooit behandelde protestbrief kan leiden.

cees kock "da's in ieder geval gebeurd op het bondstournooi, bij etna, zoals dat altijd gehouden werd. het was tijdens een dubbelwedstrijd. want ik dubbelde altijd met peter van roozendaal. en dat ging altijd vrij goed. ja, ik moet het ook niet zo hebben van dat spel achter de tafel; ik moet echt kunnen rennen. ja, dan kun je wel eens dingen oplopen. nou, op een gegeven moment, ook met een dubbel en hoe dat het eigenlijk precies kwam dat weet ik niet meer, maar bij een poging dus om die bal te slaan, viel ik. en die scheidsrechters hadden nogal het idee om te moeten roken tijdens het tellen van wedstrijden en daar stond een asbak naast de tafel. en daar kletterde ik met m'n knie op. nou, toen was het tournooi natuurlijk meteen voorbij. nog wel even geprobeerd om te spelen, dat kan ik m'n eigen nog wel herinneren. maar...eh...dat lukte helemaal niemer en dat hebben we toen eigenlijk, ik dacht dat het toen in de halve finale al was, dat we gewoon de wedstrijd gewonnen hebben moeten geven. ik ben toen zo 'n drie weken met m'n knie in de ziektewet geweest."...cees kock anno '83


t ournooien van andere verenigingen bezoeken we in deze periode meer dan voorheen, omdat er gewoon meer georganiseerd worden.
jaarlijks zijn er nog de gemeentelijke kampioenschappen van dior, vanwaar we gewoontegetrouw met een aantal prijzen terugkomen. van 1968 en 1969 is niets bewaard gebleven, van 1970 wel:
8-11-1970 - 8 deelnemers:
enkelspel:
hoofdklasse: 1e jan haarbosch
2e klasse: 2e cees kock, 3e wim roovers
dubbelspel:
hoofdklasse: 1e felix schrauwen/jan haarbosch
2e klasse: 1e cees kock/wim roovers.
ook de bondstournooien gaan maar door en ook daar slepen we steeds meer prijsjes weg:
20-4-1969 - 12 deelnemers:
enkelspel:
2e klasse: 2e felix schrauwen, 3e cees kock
3e klasse: 1e ton van gool
dubbelspel:
2e klasse:
2e cees kock/felix schrauwen
19-4-1970 - 8 deelnemers
enkelspel:
1e klasse: 1e jan haarbosch
28-3-1971 - 8 deelnemers
enkelspel:
hoofdklasse: 3e jan haarbosch
2e klasse: 1e cees kock
dubbelspel:
hoofdklasse: 2e gerrit boomaars/jan haarbosch
4e klasse: 1e corrie kock/toos hendrickx-van tetering

ook spes is een volhouder:
27-10-1969 - 17 deelnemers
prijzen ???
15-1-1970
enkelspel 1e klasse: 2e felix schrauwen, 3e cees kock
dubbelspel:
1e klasse: 2e wim roovers/felix schrauwen
4e klasse: 2e cees wouters/harrie theeuwes

nieuw is het stiktournooi in rijsbergen:
30-3-1969 - 11 deelnemers
enkelspel:
hoofdklasse: 3e jan haarbosch
2e klasse: 2e felix schrauwen, 3e cees kock
4e klasse: 1e piet van hoek, 2e cees oprins
dubbelspel:
2e klasse: 1e felix schrauwen/john klaassen
4e klasse: 2e piet van hoek/peter biemans
7-3-1971 - 7 deelnemers
enkelspel:
2e klasse: 2e cees kock
4e klasse: 2e jan boomaars
dubbelspel:
2e klasse: 2e cees kock/wim roovers

nieuw is ook onze deelname aan tournooien van de tilburgse tafeltennis liga (ttl), de tilburgse tegenhanger van de baronie. in tegenstelling tot wat bij onze bond gebruikelijk is, speelt men in tilburg teamtournooien, teams van 2 personen; men nodigt veelal ook verenigingen uit van andere wilde bonden uit nederland en ook uit belgië. men speelt ook wel eens om diverse cups op één dag, zoals op 26 september 1970 om de lemmens-cup en de heikant-beker:
lemmens-cup:
4e felix schrauwen/jan haarbosch
heikant-beker:
3e cees kock/wim roovers.

briefhoofd


d e batswingers zijn nu zo'n 10 jaar in gilze aan het werk. het bestuur doet dat steeds (meestal) graag, maar af en toe (onder andere bij de zaalperikelen) denkt men toch, dat enige steun wel welkom zal zijn. daarom gaat men geleidelijkaan denken aan opgaan in een groter verband, dat wil zeggen: zich aansluiten bij een bond of andere organisatie, op welke manier dan ook.
we zijn natuurlijk al bij de baronie, maar dat geldt alleen de kompetitiezaken.
een eerste - schriftelijk - kontakt wordt, al eerder (december 1966), gezocht met de sportvereniging gilze. maar na deze brief is die aanzoek voorgoed voorbij.
op 21 februari 1968 worden we, voor een paar jaar, lid van het 'nationaal centrum voor katholieke jeugdclubs' in utrecht. persoonlijk kontakt is er nooit geweest. wel krijgen we maandelijks het blad 'idee' en ook sluiten we via deze organisatie een ongevallenverzekering af, welke premie door de leden wordt betaald.
midden 1970 vragen we informatie aan bij de al genoemde ttl. meer dan meedoen aan enkele van hun tournooien vloeit er voorlopig niet uit voort, maar dat zal veranderen.
een simpeler, kleiner iets....maar toch.....in juli 1970 nemen we een abonnement van het maandblad van de nederlandse tafeltennisbond: 'tafeltennis', tot op de dag van vandaag. dit om wat breder georiënteerd te zijn en de leden, waar nodig, daarover ook via onze sorry voor te kunnen lichten. maar dan: de start van iets groots; daarom wat uitgebreider, in chronologische volgorde:
'het kultureel centrum (kc) in gilze voorziet al meer dan 20 jaar ten dele in jeugd- en jongerenwerk. in 1970 heeft op verzoek van het kc de stichting bijzondere sociale zorg - breda, de wenselijkheden en mogelijkheden bezien om in de gemeente gilze-rijen te komen tot sociaal kultureel werk voor jongeren, jeugdigen en volwassenen. uit dit onderzoek blijkt onder meer, dat in gilze zowel voor binnen- als buiten-rekreatie te weinig mogelijkheden aanwezig zijn, om aan de behoeften van de jeugdigen te kunnen voldoen. er is zelfs te weinig ruimte voor de bestaande aktiviteiten van het kc. de behuizing is hèt grote probleem voor het jeugdwerk. de stichting gemeenschapshuis kan slechts enkele lokaliteiten aan het kc verhuren, welke niet alleen voldoen aan de minimale eisen, die voor dit werk gesteld mogen worden.'(geciteerd uit het 'bouwrapport voor de schakel-januari 1978').

brieven rk kultureel centrum gilze

alv rk kultureel centrum gilze

begin oktober 1970 heb ik een gesprek met henny van geel, korrespondent van het nieuwsblad van het zuiden; hij is echter ook verbonden aan het kultureel centrum in ons dorp. uit dat gesprek komt voort:
1 een krantenartikel in het nieuwsblad van het zuiden, op 17 oktober. op de tweede plaats een gesprek met de heer wirken (uit de windvang), oprichter van het kc,
2 alles gaat vlot, want op 11 december al worden we uitgenodigd voor een informatief gesprek met hun dagelijks bestuur.
3 de sorry (jaargang 1, nummer 4, maart 1970) kan dan openen met het heuglijke nieuws.
4 sorry-nummer 5 geeft ons inderdaad het verslag van 18 februari 1971.
intussen draaien wij, als proef, volledig mee in het kc. ik bezoek trouw de maandelijkse vergaderingen, die via de post, via een kaart worden aangekondigd.
het kc, door ons in de sorry al eens skw ('stichting kultureel werk') genoemd, heeft wel kontakten met het skw (= stichting voor sociaal kultureel werk) in rijen, gevestigd in een oud klooster in de tuinstraat.
5 via een vergadering van het kc met het skw op 22 of 29 maart 1971 volgt er één stichting met rijen, die van 'skw voor gilze en rijen', want dat vermelden de notulen van de hoofdbestuursvergadering van het kc op 4 mei 1971. een nieuw samenwerkingsverband is tot stand gekomen. en de batswingers. wat doen die? doorgaan. de sorry (jaargang 2, nummer 1, augustus 1971) weet dat te vertellen. maar dat 'uiteindelijke standpunt' is nooit gekomen, althans nergens terug te vinden. het zal dan ook wel zo geweest zijn dat de 'proef' stilletjes
samenwerkingsverband skw batswingers 4 mei 1971
overgegaan is in een definitieve verbinding.
na 3 jaar zoeken is ons doel: 'opgaan in een groter verband' dus werkelijkheid geworden. binnen het kader van dit boek, moet je om deze bladzijde een gouden randje denken.

hanneke haarbosch 2


d rie jaar zoeken, jazeker, maar het gewone klubwerk gaat ook door, zelfs in een stroomversnelling. mogen we tot slot van deze periode dan 2 van deze klubaktiviteiten neerschrijven:
één uit midden 1968 en de andere van oktober 1971.
jawel: 1968, waar denk je dan aan? juist, aan 1958 - 10 jaar de batswingers. van die gebeurtenis is een simpel plakboek bewaard gebleven. daarin staat vermeldt, dat het 'feest'-bestuur bestaat uit:
voorzitter: jan haarbosch
sekretaris: cees pijpers
penningmeester: cees kock
wedstrijdleider: wim roovers
lid: annemarie van den ouweland.
dit bestuur rekent de klubkampioenschappen-enkelspel van 24 maart 1968 - met de foto's weet je wel - al tot de feestaktiviteiten. op 4 en 6 juni volgen in dit kader vriendschappelijke wedstrijden (teams van 4) tegen rijen:
dior (7-9, 8½-7½, 6½-9½)
jics en curver (2½-13½)
en tegen kvo, een jeugdvereniging van de wijk korvel uit tilburg (6-10, 2-14, 5½-10½, 2-14 en 1-8).
tot slot wordt er op 7 juni een reünie georganiseerd, die bezocht wordt door 34 personen.
wat er op die avond te doen is geweest? ik denk, dat we slaatjes gegeten hebben, maar waar ze van betaald zijn, is een raadsel: want in juni of juli 1968 staat geen enkele post in het kasboek, die hierop kan wijzen.
ook nog: je merkt het, we zijn er vroeg bij, want de officiële datum is pas op 1 september 1968.


we zijn intussen heel wat gewend geraakt in ons batswingersleven. dit hoofdstuk heeft al vele hoogte- en dieptepunten gegeven. als afsluiting ervan nemen we nog een hoogtepunt bij de ko......... start oftewel hét hoogtepunt (in één adem met de toenadering tot het kc): de oprichting van onze jeugdafdeling.
in december 1967 heb ik al over een jeugdafdeling gepraat, maar noemde het 'nog geen echte'. waarom? oh, wil je dat weten.....terecht, omdat zoveel mogelijk gegevens, via dit boek, voor de heemkundekring bewaard moeten blijven. en daarom zeg ik hier en nu:

weet je het nog:
1 augustus 1971:
.....13 leden...............
.....2-mans-bestuur.........
.....terug van weggeweest...
.....terug naar punt nul?...
.....zo niet................
.....dan toch...............
.....nee, nee, neeeee.......

tweeën?...want wij tweeën hebben intussen wel 2 dingen, die ze ons van z'n leven niet meer kunnen afpakken: organisatie-ervaring en een verschrikkelijke grote ambitie om door te gaan. met ons tweeën en die twee én met - aha - het idee, de inval, komen we er.
ik ben intussen een jaar aan het werk als onderwijzer in breda en hoor via de doornbosschool van de bredase schoolkampioenschappen-tafeltennis - aha - waarom dat ook niet in gilze? niet erg origineel - maar wel goed genoeg voor gilze - zeggen ze dan in breda. en wat vind je van deze: 'de jeugd heeft de toekomst' - niet origineel - maar voor de batswingers nog goed genoeg - zeggen ze dan in gilze. jong geleerd is oud gedaan en de (tafeltennis)bal was toen ook meestal al rond, net als de wereld(bol) en klein; zoals gilze.
in de sorry (jaargang 2, nummer 1, augustus 1971) worden onze 1e schoolkampioenschappen al aangekondigd:
aankondiging sorry aug 1971
in het november/december-nummer lezen we al het verslag ervan:

in een aparte klasse spelen zelfs leerkrachten van diverse scholen.
om de jongens en meisjes ekstra te stimuleren om lid te worden van de batswingers:

bij zo'n wedstrijd mag je niets in je zak steken - want ik wou de wedstrijdbal in mijn zak steken - hij lag vlak voor me - een prachtige bal - ik heb zelden zo'n mooie wedstrijdbal gezien - en ik heb veel van die ballen gezien - heel veel - maar dat was geen gewone bal - dat was een 4-ster-bal - en ik deed 'm haast in mijn zak - komt die fotograaf van de stem - en die zegt: leg neer die bal - leg neer die bal - afijn, ik leg die bal neer - jan boomaars erbij - je weet hoe dat gaat - hij fluiten - ik zeg: maak niet zo'n drukte - daar ligt die bal toch - hij zegt: is dat diezelfde bal? - ik zeg: ja, wat dacht jij dan? dacht je, dat ik naar deze demonstratiewedstrijd was gekomen met dozen tafeltennisballen in mijn zak - eentje links, eentje rechts - één in elke zak - van m'n trainingspak?
en we roepen 's morgens luid en duidelijk om, dat men zich 's middags al meteen kan opgeven als lid...................en jawel, diezelfde middag - 19 oktober 1971 (we hebben 13 leden) - tegen onze verwachting (toch wel!) - komen ze: in één rij van 17 of in 3 rijen van 4 en 1 van 5, dat is me even ontschoten: de meisjes: ingrid en marcia aarts, diane de jong, gerrie en jeannie pijpers en de jongens: ad en charly bastiaansen, koos van beysterveldt, martijn en wim botermans, michel van delft, kees van gils, kees de jong, leon en paul heemskerk, john michielsen en henri vermeulen.
3 kinderen van 10 jaar
5 kinderen van 11 jaar
4 kinderen van 12 jaar
2 kinderen van 13 jaar
2 kinderen van 14 jaar
1 kind van 15 jaar

een jeugdafdeling is geboren. ojee, ik zou ze bijna vergeten: de eerste tafeltennis-schoolkampioenen van gilze:
meisjesschool + lhno: dineke doppen
jongensschool: martijn botermans
jongens-mavo + lts: henri vermeulen
leerkrachten: de heer foucher
scholenprijs: heilig hart school.

demonstratie jan en cess in zaal t centrum

jan, cees en jan doen hun best, terwijl vele bekende gilzenaren toekijken: naar de wedstrijd (onder andere rechts: kapelaan gommers) of naar de fotograaf

6. wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt heus wel eens een kwartje

hoe de batswingers de overstap maken van een gehuurde zaal naar een eigen gebouw

EEN KORTER TE BESCHRIJVEN PERIODE LIGT VOOR ONS: 8 MAANDEN, OMDAT HET VOLGENDE GEDENKWAARDIGE FEIT ZICH AL AANDIENT OP ZATERDAGMORGEN 10 JUNI 1972...10 JUNI 1972, 11 JAAR TERUG, 14 JAAR NA DE OPRICHTING, 10 JAAR NA MIJN START...LANG VOORUIT, LANG TERUG, MIDDENIN ONS BESTAAN...EEN KEERPUNT: EEN EIGEN HUIS -GEWELDIG: VERHUIZEN, NIEUWE MEUBELS, NIEUWE BUREN, EEN NIEUWE GEUR...EEN NIEUW BEGIN.
MET ONS TWEEEN, CEES EN JAN DUS, EN DE VELE LEDEN, WERKEN WE ER BEWUST, 8 MAANDEN LANG, NAAR TOE.

dubbeltje kwartje


h et ledenaantal vliegt natuurlijk de hoogte in. nou, natuurlijk...? waarom dan? op 19 oktober 1971 komen er dus in één dag 17 (jeugd)leden bij; maar de verdere uitwerking van die 1e schoolkampioenschappen is even groot:
1 januari 1972: 10 juni 1972:
meisjes: 12 meisjes: 14
jongens: 31 jongens: 36
dames : 3 dames : 4
heren : 9 heren : 14
totaal : 55 totaal : 68

in 8 maanden tijd van 13 naar 68 leden: een stijging van ruim 500%, vooral veroorzaakt door de jeugd: van 0 naar 50! ik kan je wel vertellen, je krijgt er dan echt zin in, om je ook voor 500% in te gaan zetten voor de vereniging. hoe heten nu al die personen, die in deze drukke periode de batswingers opzoeken: adriaan van alphen, danny en jolanda van baalen, jan en martien van beysterveldt, marc en paul blommers, francienne botermans, jan broers (uit tilburg), roel brouwers, wim coppens, paul van delft, ad doorakkers, ad en lia van engelen, jozefien van gils, ben heemskerk, age en annie hellingwerf, beppie van hoof, paul houtepen, martien keusters, ruud en ton klaassen, anka en jacques van de krabben, kees michielsen, peter en toin van miert, jan en marlies van den ouweland, albert smeekens, agnes en christ-jan starmans, bart thielen, marie-josé verbogt, jan en ronnie verhoeven, anca, lianne en john de vet, geert-jan van den wildenbergh, jeannie en marion wouters.
het moet nog gezegd: hierbij moeten eigenlijk nog enkele namen staan, maar zij komen er al voor de 2e keer bij. in de komende jaren zal dat natuurlijk nog meerdere malen voorkomen, maar we vernoemen ieder maar één keer.
in alle sorry's van deze periode vinden we verwoede oproepen om pasfoto's in te leveren. we willen namelijk een ledenregister, door middel van een kaartsysteem, opzetten. door té weinig reakties op die smeekbeden zijn de pasfoto's komen te vervallen, maar het ledenregister is er tot op heden gebleven.


i n deze periode nemen onze leden deel aan een 5-tal tournooien van andere verenigingen:


i n het seizoen 1971-1972 hebben we 2 kompetitieteams in de strijd:
batswingers 1, met: gerrit boomaars, cees kock en jan haarbosch; zij behalen een 9e plaats in de hoofdklasse
batswingers 2, met: toos hendrickx-van tetering, corrie kock, mia van tetering, jan boomaars, jan vrins en paul houtepen; zij worden 5e in de 3e klasse.
in de kompetitie-verslagen is in de sorry steeds te lezen, dat het grootste seizoengedeelte in het teken staat van het degradatiespook, voor beide teams. slechts door enkele uitschieters weten de teams het klassenbehoud te redden. tijdens dit seizoen speelt men tegen de volgende nieuwe vereniging: hoechst (voorheen polymeer). de percentageslag is dit seizoen een spannende aangelegenheid, vooral bovenaan:
1. jan haarbosch 65,3%
2. paul houtepen 65,2%.

de kompetitie krijgt dit jaar voor het eerst een staartje, namelijk in de vorm van 8-kampen. de 8 besten van elke klasse worden 26 mei 1972 uitgenodigd om in breda tegen elkaar te spelen. ikzelf doe mee in de hoofdklasse en word 4e.
de baronie-kompetitie groeit. in 1971-1972: zijn er 16 verenigingen met 56 teams oftewel 242 spelers/sters in de hoofdklasse en klasse 1-2-3-4.
in het bondsbestuur neemt herman oomens (smash) het sekretariaat over van piet biemans.


d e eigen tournooien en andere tafeltennisaktiviteiten staan deze maanden natuurlijk grotendeels in het teken van de jeugdafdeling. de jeugdtrainingen starten onmiddellijk na 19 oktober, op de zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur, in zaal 't centrum. spoedig echter wordt er ook getraind op de maandagavond van 18 tot 20 uur; dit:

 1. door de grote ledentoename
 2. omdat we met die zaterdagmorgen in de knoei komen met jongens, die ook bij de voetbalvereniging zijn. in 1971 houden we daar nog rekening mee. als we enkele jaren verder zijn, staan we wat steviger in onze schoenen en zal een dergelijke redenering niet meer opgaan.

om niet wekelijks 'zomaar' wat tegen elkaar te hoeven spelen, wordt meteen een goede greep gedaan met de jaarprijs, een systeem dat tot op heden stand heeft gehouden. hoe het werkt? elke week worden er wedstrijden gehouden, van allerlei soort: het is toen meteen een hobby van me geworden om overal vandaan (vooral tafeltennisboeken en tijdschriften) allerlei tafeltennis-spelen te halen, maar vooral ook om er zelf nieuwe bij te verzinnen. later zullen mij daarbij, bewust of onbewust, leden gaan steunen. uit deze beginperiode stammen de volgende spelen en wedstrijdvormen: ladderkompetitie, buurtentournooi, leeftijdentournooi, klassetournooi, chocoladelettertournooi, karnavalstournooi, paaseierentournooi, dubbelwedstrijden, forehand- en backhandwedstrijden, onbekende tijd, wisselspel, nederlaagtournooi, handicaptournooi, onbekende handicap, allen tegen iedereen, batjebal, teamwedstrijden, minutenwedstrijden, karoeselkoning(in) en bliksemtournooi. een start... vele anderen zullen nog volgen.
aan de hand van de uitslagen van al die jaarprijswedstrijden worden punten gegeven. een jaar lang worden die punten opgeteld. aan het einde van het seizoen worden aan de eerste 3 van de totaalstand 'jaarprijsjes' uitgereikt. in het eerste jeugdseizoen wordt in 4 kategorieën gestreden, met de volgende winnaars en winnaressen:
meisjes-maandag: anka van de krabben
meisjes-zaterdag: agnes starmans
jongens-maandag: henri vermeulen
jongens-zaterdag: wim botermans.

naast het spelen tegen de leiders en de jaarprijswedstrijden, zijn de jeugdleden ook nog aktief voor het behalen van de tafeltennisdiploma's: op het einde van het seizoen hadden 32 leden één of meer diploma's behaald.

jan haarbosch, john pauwels en cees kock

van links naar rechts: jan haarbosch, john pauwels en cees kock. john en jan met het gewone, cees met het modieuze vierkante batje

dat deze trainingsopzet aanslaat, mag blijken uit het percentage, dat het trainingsbezoek aangeeft in deze 8 maanden, namelijk 88,5%. op 17 december 1971 al spelen 15 jeugdleden vriendschappelijke wedstrijden tegen ttv rikketik in teteringen; we winnen met totaal 19-17. het 3e batswingerstournooi valt in deze periode, net als in 1969, op 2e kerstdag:

wie er winnen?
enkelspel:
hoofdklasse: jan haarbosch
1e klasse: cees van bedaf-stik
2e klasse: peter pauwels-rikketik
3e klasse: cees grond-smash
4e klasse: h. willems-asena
damesprijs: a. damen-rikketik
en bij het dubbelspel:
hoofdklasse: joost verheyen/ad vermetten-dior
1e klasse: cees van bedaf/a. renne-stik
3e klasse: herman oomens/cees grond-smash
4e klasse: h. willems/g. nijhuis-asena
doublette-cup: rikketik-teteringen.

de jeugdleden, die willen, mogen al meteen meedoen, maar nog niet in een aparte jeugdklasse, gewoon bij de senioren; zij betalen ook ƒ 2,= voor het enkelspel en ƒ 1,= per persoon voor het dubbelspel.

voor de 2e keer organiseren we onze buurtkampioenschappen voor senioren, maar wel in de al beschreven andere opzet. de buurtverenigingen: de locht, voorstad, meester schrauwenstraat, 't centrum en lange wagenstraat spelen eerst hun eigen tournooi, met in totaal 82 deelnemers/sters. op 22 en 29 februari spelen hun beste spelers/sters in teamverband (17 teams van 3 personen) tegen elkaar in het eigenlijke gilse kampioenschap, waarna de volgende winnaars uit de bus komen:
dames: 't centrum
heren-a: 't centrum
heren-b: 't centrum.
het hart van gilze trekt de gilse tafeltennismacht naar zich toe...voor even.
de jeugd kan hierbij nu niet meer achterblijven: 8 april 1972 spelen zij hun eerste buurtkampioenschappen: 18 teams van 2 personen tafeltennissen en deze winnen:
meisjes: vreugdendaal (anka van de krabben en marie-josé verbogt)
jongens: spellevlucht (wim en martijn botermans).

en dan nog ons oudste tournooi: de klupkampioenschappen-enkelspel, op zondag 19 maart; 42 jeugdleden en 12 senioren doen mee. de eerste 3 van de 7 klassen:
dames:
1. corrie kock
2. anca de vet
3. lianne de vet
heren-a:
1. cees kock
2. gerrit boomaars
3. jan haarbosch
heren-b:
1. john klaassen
2. ton van gool
3. paul houtepen
meisjes-a:
1. anka van de krabben
2. marie-josé verbogt
3. agnes starmans
meisjes-b:
1. annie hellingwerf
2. ingrid aarts
3. jolanda van baalen
jongens-a:
1. henri vermeulen
2. kees michielsen
3. wim botermans
jongens-b:
1. marc blommers
2. charly bastiaansen
3. roel brouwers.

voor het eerst een klupkampioenschap, een groots tournooi waardig. 's morgens om 10 uur wordt met de poules begonnen, 's middags de finales.
tot slot: we beginnen onze intrek in de schakel met een reeks van wedstrijden:
10 juni: jeugdleden tegen hun ouders
12 juni: senioren tegen 6 buurtverenigingen
17 juni: jeugdleden tegen rikketik, dior en alphen
19 juni: senioren tegen alphen.


d e ontspanningsaktiviteiten staan in deze periode op een laag pitje. hoe kan het ook anders, als maar 2 mensen deze drukke tijd in goede banen moeten leiden.
toch vernoemen we hier een tekenwedstrijd: aangekondigd in de mei/juni-sorry, met 1 tekening als resultaat: een pentekening van jacques van de krabben: onder water tafeltennissende zeemeerminnen, afgedrukt in de aug/sep-sorry-1972.
verder is er op maandag 3 januari een jeugddag (met onder andere een kwis, een woordenspel en bingo) en op vrijdag 16 juni een feestvergadering, met bingo.

cartoon jacques van de krabben

veel kartoens zijn er in ons 25-jarig-bestaan over het tafeltennisspel door ons gemaakt, maar jacques van de krabben valt de eer te beurt 1 van de eerste te zijn geweest


z oals al eerder gezegd: het bestuur bestaat dit seizoen, 1971-1972, uit 2 personen:
jan haarbosch: voorzitter/penningmeester, en
cees kock: sekretaris/wedstrijleider.
beiden vormen ook de jeugdleiding.
gelukkig is deze situatie maar voor één seizoen. per 1 april 1972, als we een werkgroep worden van het skw-gilze en geen zelfstandige vereniging meer zijn, kennen we officieel geen bestuur meer, maar wel een 'leiding'. we hebben toen dan ook meteen de funkties van voorzitter, sekretaris, penningmeester en wedstrijdleider laten varen en kiezen voor een andere, lossere taakverdeling binnen de leiding.

omdat deze omschakeling een wezenlijk iets binnen de batswingers zal worden, ik bedoel: een ver doorgevoerde taakverdeling, noem ik hier de 1e taakverdeling, zoals die in een eigenhandig getypt boekje, uit augustus 1972, is terug te vinden. meteen is daaruit ook de samenstelling van de eerste (6-hoofdige) leidinggroep af te lezen:
cees kock: alles versturen - typen stencilwerk - uitschrijven kompetitieformulieren - klupblad binden (met enkele jeugdleden)
jan haarbosch: vervoer - poule-indelingen - wandschema's - rekeningen - kontakten sporthandel - perskontakten
jan boomaars
jan boomaars: advertenties klupblad
paul houtepen: rondbrengen klup (met enkele jeugdleden)
anca en lianne de vet: kontributies
cees, paul, jan en jan: jeugdtrainingen
paul en jan boomaars: opvragen deelnemers voor tournooien
cees en paul: buurtkampioenschappen.

je ziet het: uitbreiding van de leiding: nu van 2 naar zo'n 10, later naar veel meer: een start is gemaakt van iets heel moois binnen onze gilse tafeltennisklup.


d e publiciteit kent in deze periode 2 kanten: ons kontaktblad sorry en de kranten. de sorry ontwikkelt zich verder. we komen 3 nieuwe rubrieken tegen:

 1. boekenhoek: tafeltennisboekbesprekingen
 2. een spelregelrubriek
 3. en een stukje over steeds andere tafeltennistermen.

uit de kranten, dag- en weekbladen, zijn 80 artikeltjes over de batswingers uit deze periode bewaard gebleven.


f inancieel wordt de overgang naar skw een feit op 10 juli 1972, want dan maken we ons saldo over op een skw-bankrekening. vanaf dat moment hebben we geen eigen kas meer, maar storten we in en betalen we uit de algemene skw-pot.
een financiële aanvulling, die op dit moment intreedt en zal blijven voortbestaan, is het feit: dat elke skw-werkgroep aan het begin van een kalenderjaar begint met een geheel schone lei, dat wil zeggen: een eventueel batig saldo blijft in de algemene skw-aktiviteitenpot en dient ter aanvulling van elders ontstane tekorten. daarom ook zal ons financieel overzicht, in dit boek, er vanaf nu enigszins anders uit komen zien; een opmerkelijke lezer, zoals jij, zal dat vanzelf merken.
eerst even een tussentotaal:

van 1 september 1958 tot en met 31 augustus 1971 hebben we gehad:

totale inkomsten : ƒ 6553,14
totale uitgaven : ƒ 6089,67
saldo      : ƒ 463,47

en dan nu:
1/9/71 - 31/8/72.............
totale inkomsten : ƒ 2166,30
totale uitgaven : ƒ 2282,34
saldo      : ƒ- 116,04.

wat de inkomsten betreft, noteren we naast de kontributies en inschrijfgelden voor tournooien alleen nog:
20 okt.: advertenties batswingerstournooi: ƒ 162,=
26 dec.: loterij batswingerstournooi: ƒ 78,25
16 juni: opbrengst bingo: ƒ 20,15.

het geld wordt besteed aan vele kleine posten, alleen: 4 zwenk- en 4 vaste wieltjes (ƒ 81,40) en 14 t.l.'s (ƒ 157,50). de wieltjes zijn voor de te maken tafeltenniskarretjes, de t.l.'s voor de verbetering van het tafeltennislicht in de schakel.
een kleine uitgavepost wil ik nog vernoemen: 20 april: 35 meter à ƒ 4,20. voor welke uitgaven een tafeltennisklup zich al niet ziet geplaatst. en ik weet ook nog waarvoor de à heeft gediend. in de schakel zetten we de tafels weg in 2 rijen. om nu te zorgen, dat die 2 rijen niet te veel last van elkaars balletjes hebben, spannen we er een doek als afscheiding tussen; en bovenin dat doek komt, als versteviging, die wasdraad. opgelost.
met de komst van de jeugdgroep wordt voor hen een aparte kontributie vastgesteld, maar ook een gekke regeling, zoals in de sorry (jaargang 2, nr.4, maart 1972) staat vermeld:

waarom dit ingewikkelde systeem? ik weet het niet meer...echt niet, hoor.
in hetzelfde sorry-nummer lezen we nog, dat:

kasboek juli 1972


j juni 1972 is het voor de zoveelste keer verhuizen geblazen, op naar een andere zaal, de zevende; naar de schakel in de kerkstraat (voorheen de 'katholieke kring'). een zaal met voldoende ruimte voor 10 tafels, een zaal waarbij een foyer en bar. een zaal met zitplaatsen op het podium. een zaal met een eigen opbergruimte. neem daarbij het gevoel, dat het iets van onszelf is, iets van de batswingers, dan kun je misschien begrijpen, dat we op 10 juni apetrots zijn, als we er voor de eerste keer spelen. hiermee zijn we eigenlijk ook weer terug op het oude nest, van 1958.

ons tafelverhaal is deze kort: we brengen 8 tafels naar de schakel. van ons ton van gool lenen we nog keer mee lid een tafel, zodat onze leden kunnen spelen op 9 tafels; ook wat dit betreft een ongekende weelde dus.

om al deze tafels ordelijk en gemakkelijk op te kunnen bergen en te kunnen vervoeren binnen de schakel, ontwikkelen we een idee: van buizen worden frames gelast door wim roovers, een spaanplaat-bodem erin en 2 zwenk- en 2 vaste wieltjes eronder.....karren maar. een uitkomst is het, ook een uitbreiding van ons materiaalbezit. ze worden steeds gestald in de 2 hoeken van de grote zaal, het verst van het podium. met de netjes en balletjes is het opvallend rustig. er worden alleen maar voor ƒ 27,45 balletjes gekocht, op 21 december; netjes geen. terecht mag gezegd worden, dat deze eerste jeugdgroep een zuinige is.

plattegrond de schakel

cartoon tafels

na 14 jaar is ie daar: de eigen zaal - de katholieke kring/schakel, met 10 tafels, die meestal niet, zeg maar nooit, zo vervoerd worden


t ot slot: batswingers in de schakel. voorbereid in vele maanden, vindt de papieren bekrachtiging plaats op 1 april 1972: het kultureel centrum wordt skw, sociaal kultureel werk, werkeenheid-gilze, in één stichting verbonden met werkeenheid-rijen.
'de schakel' heette dus eerst 'katholieke kring' en was patronaatsgebouw en bioscoop. in april 1972 treffen we in de grote zaal 250 stoelen aan, elk met 4 schroeven aan de vloer vastgemaakt.
na 1 april wordt er gewerkt:

10 juni is het dan zover: na een kleine verhuizing, tafeltennissen we op die zaterdagmorgen voor het eerst in ons nieuw gebouw; waren het voorheen 'zaaltjes', nu wordt het een heel 'gebouw'. de jeugdleden gaan er 's zaterdagsmorgens spelen van 9 tot 12 uur en de senioren 's maandagsavonds van half 8 tot 11 uur.
het eerste skw-bestuur in gilze bestaat uit: albert de kock (voorzitter), corrie van rijswijk-oomen (sekretaresse), jan michielsen (penningmeester) en jan de vet (pers & propaganda). als conciërge en voor de bar wordt henk van de heyden aangetrokken.

artikel weekblad juni 1972

alle betrokkenen hebben echt zin om er iets van te gaan maken. dat komt vooral door het feit, dat het gebouw 'van ons' is.
voor de batswingers is het ook een hele stap, die echter goed doordacht, goed voorbereid gemaakt wordt. het is geen bevlieging. hoe kan het ook anders:

hoe wij de ons geboden mogelijkheden uitwerken, lezen we in de volgende hoofdstukken.

7. die jeugd van tegesworrig...valt best mee!

hoe de batswingers haar jeugdleden inpast in het geheel

ZATERDAGMORGEN 2 SEPTEMBER 1972, OM HALF 2: BURGEMEESTER J.J.F. KROL ONTHULT HET HIERBIJ AFGEBEELDE PLASTIEK EN OPENT DAARMEE DE SCHAKEL OFFICIEEL. DIT SYMBOOL IS ONTWORPEN DOOR HEIN VAN DEN BOOGAART EN VERVAARDIGD DOOR HEM EN FER REMMERS. ZOALS JE ZIET ZIJN HET SCHAKELS, WAARBIJ ER EEN ONTBREEKT: DAT IS HET GEBOUW ZELF. EEN TWEEDE SYMBOOL IS AANGEBRACHT: EEN GRIJZE VERFSTREEP, DIE BEGINT BIJ DE SCHAKEL EN VIA HET RAAM EN HET TROTTOIR VERDWIJNT IN DE RIOOLPUT EN ER IN RIJEN WEER UITKOMT, BIJ DE BOUWPLAATS VAN DE BOEMERANG: SKW-GILZE EN SKW-RIJEN ZIJN VERBONDEN IN EEN STICHTING. DE OPENINGSDAG WORDT VERVOLGD MET EEN JEUGDFESTIVAL 'S MIDDAGS EN EEN FEESTAVOND VOOR 'VOLWASSENEN'
'S AVONDS. ZONDAG 17 SEPTEMBER KOMT TOT SLOT DE OUDERE JEUGD AAN DE BEURT MET EEN KONCERT VAN DE PLAATSELIJKE BAND 'NIGHTMARE'.

schakels in de schakel


m aar...bloemen verwelken, symbolen bestaan ook niet meer. het schakel-plastiek is in de navolgende 2-3 jaren langzaam, maar grondig, beetje bij beetje, maar wel totaal: afgebroken en platgetrapt. fijn is dan te weten, dat in de volgende hoofdstukken zal blijken, dat datgene waar het symbool voor staat: het gebouw de schakel, inderdaad ook afgebroken en platgetrapt wordt, maar grootser zal herrijzen.
met het tweede, wat minder welriekende, riool-symbool vergaat het hetzelfde: de verflaag is weggeregend, weggesneeuwd, afgesleten. hier is echter een ander vervolg op gekomen; de verbondenheid met skw-rijen, waarvoor het symbool staat, zal in de toekomst andere vormen aannemen. straks daarover meer. schakels verdwijnen, verfstrepen vergaan, maar skw-gilze blijft altijd bestaan...hoop ik.

opening de schakel


wat onze leden aangaat: in deze periode een schijnbare rustpauze. het totaal verandert niet veel, blijft rond de 70 schommelen. maar toch komen er 46 bij, maar ook ongeveer evenveel gaan eraf. je zult je afvragen: is dat geen groot verloop, 46 van de 70 erbij/eraf? en dan zeg ja, dat is het! is dat gek? ik denk niet zo! want 95% van dat grote verloop vindt plaats binnen de jeugdafdeling. logisch. een jeugdgroep is pas opgericht. velen komen erop af. een flink aantal houdt het, na kortere of langere tijd, voor gezien. jeugdigen vlinderen graag van de ene klup naar de andere, om 1001 redenen, als leiding probeer je een aantal van die redenen weg te nemen, maar voor allemaal kan dat niet lukken hier moet al wel gezegd, dat in de komende jaren het percentage van 65 zal teruggebracht worden naar 30-35%, bij een groter ledenaantal van zo'n 130. en dan praten we over wat algemener geldende normen, denk ik.
de totalen vertellen ons in deze periode het volgende:
1 januari 1973:
totaal : 76

1 juli 1973:
meisjes: 7
jongens: 33
dames : 8
heren : 22
totaal : 70

stilstand is achteruitgang, zegt men wel eens; maar ik denk dat dat hier niet geldt, omdat het volgens mij te wijten is aan de overgang naar de schakel: in 1971 besteden we onze tijd echt aan die ledenopbouw, nu veel meer aan het inpassen van onze klup in de nieuwe zaal-situatie. het is dus een kwestie van aksenten leggen, bij datgene waar je als leiding mee bezig bent. de nieuwe leden uit deze periode: peter, mariëtte en saskia ze periode het volgende: aarts, toine van alphen, mariëtte bastiaansen, henk, koos en yvonne van beysterveldt, joost brouwers, john coremans, henk cornelissen, josé en stef van delft, hans van de dungen, john van engelen, karin van gils, johan, john en henk hamels, fred heemskerk, johan henderson, frans en sjaak van hoek, peter hoekx ✝, kees de jong, ruud klaassen, winfried de kock, henk kremers, peter kuppens, antoon laming, koos michielsen ✝, nard en wil michielsen, marij oprins ✝, anita van pijlen, cees renders, ad roelands, leonie roovers, josé, lilian en mieke scheepens, jolanda seegers, jac tuip, john tuip ✝, mariska visser, christel vrins, walter en wim de vet.
voor degenen, die zich als nieuw lid aanmelden, maken we in augustus 1973 een informatiestencil, met daarin gegevens over verleden en heden van onze klup, zodat ze niet helemaal 'koud' binnen hoeven te komen. vanaf het schakelbegin probeert men enige uniformiteit te krijgen in het skw-gebeuren. zo laat men voor alle skw-leden skw-pasjes maken. ze geven onder andere reduktie bij bepaalde aktiviteiten. langer dan 2 jaar bestaan ze niet; het systeem op zich verwaterde eerder.

artikel weekblad opening de schakel


h et ledenaantal mag dan ongeveer gelijk gebleven zijn, de trainingstijden breiden sterk uit. in het seizoen 72-73 spelen de jeugdleden op zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur en de senioren op de maandag van 19.30-23 uur. die jeugdtraining is als volgt opgezet: 1e week:

2e week:
net andersom als in de 1e week, enz., om en om.
de daarnet aangekondigde uitbreiding komt in maart 1973: vanwege een té groot aantal jeugdigen op de zaterdagmorgen wordt deze groep gesplitst in:

als er puppysoos is (ongeveer 1x per 3 weken) spelen allen weer op zaterdagmorgen. in maart 73 krijgen de senioren de donderdagavond erbij. dan moet ook nog vermeld worden, dat de beste jeugdleden ook op maandagavond mogen gaan spelen (18.30-20.00 uur); dit onder andere ook in het kader van een jeugdkompetitie, waarover later meer.
al die uitbreidingen voor hetzelfde geld. bij de intrek in de schakel moet het een en ander wel verhoogd worden:
inschrijfgeld:
jeugd : ƒ 3,50
senioren: ƒ 5,=
kontributie:
jeugd : ƒ 2,= per maand
senioren: ƒ 3,= per maand
+ daarbij een reduktie van 50 cent per maand voor het 2e en elk volgend gezinslid. maar dit alles zal voorlopig niet verhoogd worden, ondanks dus die forse uitbreiding in speelmogelijkheden. alleen komt er tussentijds de toevoeging: dienstplichtige militairen betalen ƒ 0,25 per maand. nog een stukje skw-uniformiteit probeert men te brengen in het innen van de kontributies. er komen kontributiekaarten, die bij de betaling, aan huis, afgetekend worden door onze ophaalsters anca en lianne de vet. een aardig systeempje, wat later toch om uitbouw zal vragen.

de totalen voor het seizoen 72-73 zijn:

totale inkomsten : ƒ 2832,06
totale uitgaven : ƒ 2565,88
saldo      : ƒ 266,18.

vvoordat we in de schakel meer tafels kunnen wegzetten, moeten er nog bijkomen. van skw mogen we 2 nieuwe kopen, in augustus 1972 en in diezelfde maand krijgen we als klap op de vuurpijl van een onbekende schenker een super-heemskerk-tafel ter waarde van ongeveer ƒ 600,=, een tafel met een 22 mm dik blad, welke we alleen voor kompetitiewedstrijden gebruiken (waarom heeft de kompetitie een.....enz. bis, bis, bis?). het blad van deze tafel is echter zo gevoelig en het dak van de schakel is zo vocht-doorlatend, dat de tafel bij vochtig weer bijna niet bonkt en geen enkel effekt meer aangeeft. na volledig herstel van het dak, jaren later, is dit euvel voltooid verleden tijd. eind 1972 brengen we de geleende tafels van piet schrauwen en ton van gool, met dank, terug.

contributie kaart

rond de jaarwisseling klappen, door zeer ondeskundig gebruik, bij 5 tafelhelften de onderstellen naar buiten in plaats van naar binnen, zodat de materiaalploeg weer aan de slag kan. tot slot: er worden nog 2 nieuwe tafels gekocht in januari '73 en nog 2 in juni '73, waardoor de laatste zelfgemaakte tafels uit 1958 voortaan aan de kant kunnen blijven staan.
en ons totaal aan fabriekstafels is daarmee gekomen op: 11. wat betreft de netjes en balletjes is de aanschaf ook groter dan voorheen...natuurlijk...want als je tafels koopt heb je ook netjes nodig: we kopen er in deze periode 5 voor ƒ 22,= per stuk én...als je op veel meer tafels tegelijk gaat spelen, wordt de kans op kapotte balletjes ook groter: we kopen in deze periode van zo'n 1½ jaar voor ƒ 135,85 balletjes, oftewel in totaal ongeveer 300 witte celluloid rondjes.

zoals al verteld: na de aansluiting bij het skw komt de traditionele bestuursvorm te vervallen en daarom spreken we voortaan liever over 'onze leiding'. deze leiding bestaat vanaf het begin van deze periode uit: anca en lianne de vet, paul houtepen, jan boomaars, cees kock en mijn persoon. in maart 1973 komt daar john coremans bij en in april 1973 jan verhoeven. dat deze uitbreiding in aantal niet meteen voor 100% in alle opzichten goed gaat werken, wil ik illustreren met een citaat uit een vergaderverslag van 2 juni 1973: 'aan de werkgroepsleden wordt verzocht om voortaan de vergaderingen beter voor te bereiden. meestal is het zo, dat slechts van 2 kanten reakties komen.' maar alleen die aantalvermeerdering is op zich al een aanzet voor de verdere, gezonde uitbouw van onze leidingsopzet. dat zal in de volgende hoofdstukken blijken. maar er is op leidingsgebied nog meer: tijdens een bespreking met alle jeugdleden op 6 januari 1973 wordt er een jeugdraad (anka van de krabben, martijn botermans, jacques van de krabben, koos van beysterveldt en john de vet) en een jeugdredaktie voor de sorry (anka van de krabben, marie-josé verbogt, jeannie en gerrie pijpers, henri vermeulen, jacques van de krabben en john de vet) gekozen.

het moet gezegd: deze raad en redaktie hebben eeen jaar bestaan, maar toch: lering getrokken uit deze tijd, zullen we een aantal jaren verder een blijvende jeugdraad tegenkomen én: verschillende van deze jeugdleden komen we later tegen in verschillende leidingsonderdelen van de batswingers. die 6-januari-bespreking is er trouwens ook nog om andere redenen geweest, af te lezen uit deze zinsnede in het verslag ervan: 'wie vindt het nou niet normaal, dat wij zeggen: we stoppen ermee, als al die rotzooi blijft doorgaan.' tijdens dit gesprek is een lijst van 12 ordemaatregelen opgesteld, waarvan ik er 3 uitpik, omdat ze over schorsingen gaan:

leuk, hé...nu! streng, hè...! een momentopname...onderweg naar een nog betere regeling in deze; maar dat weten we dan nog niet.
in maart 1973 krijgen we in de schakel de steun van een sociaal kultureel werker: eerst loek coenen, op het eind van deze periode opgevolgd door hans frohn. het moet echter nu al gezegd: aan de batswingers heeft deze skw-er nooit al te veel tijd hoeven te besteden, omdat wij zo zelfstandig mogelijk binnen het skw-gilze proberen te werken, hetgeen ook de opzet voor alle skw-werkgroepen is.
mag hier ook nog genoemd worden de 'algemene vergadering met ouders en jeugdleden' op 18 januari 1973; vernoemd omdat we iets dergelijks bijna nooit houden. ook deze keer is het geen sukses. een 20-tal mensen maar praten in enkele groepjes over toen belanghebbende punten.
een hele vooruitgang lijkt dit alles in ons leidingsbestel; in het volgende hoofdstuk zal echter blijken, dat het nog niet dat is, wat het eigenlijk moet wezen.
afsluitend: in januari 1973 besluit de leiding een abonnement te nemen op de tweemaandelijkse werkmap-tafeltennis van de nks (nederlandse katholieke sportfederatie); tot op heden worden daarin ideeën gevonden en ook wetenswaardige stukjes voor de sorry.

sorry kaft john de vet


d e publiciteit gaat verder in ongeveer dezelfde slagorde als voorheen. de kranten blijven onze artikelen plaatsen: 114 stuks in totaal. ons kontaktblad sorry komt tweemaandelijks in een ander jasje uit:

een vooruitgang weer. helaas maar voor één jaar. want in het seizoen 73-74 verschijnt er geen echte sorry meer, want skw-gilze besluit om zelf een maandelijks blaadje te gaan uitgeven: het skw-eentje. we kunnen daarin echter té weinig kwijt, in vergelijking met wat we gewoon zijn geworden. het skw-eetje verschijnt maar 3 maanden; dat houdt in: 7 maanden niets....maar de sorry zal herrijzen...

het skweetje

het is lang geleden, dat we iets over ons sporttenue hebben gehoord. zoals je misschien nog zult herinneren, is onze officiële klupkleur oxbloed. maar dat verandert in deze periode. via ons lid jan vrins kunnen we een goedkope partij van 250 marine-blauwe onbedrukte t-shirts kopen. je zult zeggen: en wat moet dat dan met die donkerrode kleur, genoemd in de statuten en het huishoudelijk reglement? nou gewoon zo: voor dit aanbod willen we best eventueel nog geldende kleur-principes over boord zetten. en sinds we bij skw-gilze zijn, zijn de statuten en het huishoudelijk reglement bijna nooit meer gebruikt, langzaam weggeëbd, uitgestorven.
in april 1973 gaan de shirts in de verkoop: ƒ 2,50 per stuk voor de jeugdleden en ƒ 3,= voor de senioren. ze blijven een 6-tal jaren. in 1979 horen we weer iets meer van het shirtjesfront.


z oals al gezegd: we besteden in deze periode onze tijd vooral aan de inpassing van de batswingers in het skw-gilze. we krijgen langzamerhand meer speeltijden en de leiding wordt uitgebreid; ons standpunt is:
de leden waar voor hun geld geven. skw-gilze wil bruisen van de aktiviteiten en de batswingers willen daarbij niet achterblijven. alle faktoren zijn aanwezig om ook de batswingers naar die kant verder uit te bouwen. en de volgende bladzijden zullen aantonen, dat onze aktiviteiten verveelvoudigd worden; en dan te bedenken, dat alles nog maar een start is.
laten we beginnen met de tournooien van andere verenigingen:


ook de eigen tournooien en andere aktiviteiten is een nogal saaie opsomming. we doen het zo, omdat we toch alles, zeg zoveel mogelijk, willen vernoemen en het met verhalen erbij een apart boekwerk wordt. daar gaan we weer:

dat de aktiviteiten enige uitbreiding zijn ondergaan is dus niets te veel gezegd. en we zijn er nog niet.


ook op het gebied van de niet-tafeltennis-aktiviteiten staan we niet stil. bekijk dit lijstje maar eens:

teken- en kleurwedstrijd


ook de kompetitie krijgt in het seizoen 72-73 uitbreiding. in die zin, dat onze jeugdleden de gelegenheid krijgen om voor de 1e keer mee te doen aan een jeugdkompetitie. de baronie kent zo'n kompetitie niet, maar we zijn al eerder in kontakt gekomen met de tilburgse tafeltennis liga, die al enkele jaren een jeugdkompetitie verspelen, in 3 sterkteklassen. we schrijven meteen in elke klasse één team in. die klassen zijn kleiner (6 teams) dan we bij de baronie gewend zijn. maar daardoor is het mogelijk om een herfst- en een lentekompetitie te spelen, met na beide een promotie- en degradatieregeling. we spelen nu tegen verenigingen met heel andere namen, zoals: riel, slagzin, blue star en tilbria. namen en resultaten:
batswingers 1: een 1e en 2e plaats, met: wim en martijn botermans, henri vermeulen, paul heemskerk en paul van delft
batswingers 2: een 1e en 3e plaats, met: koos en martien van beysterveldt, jacques van de krabben, john michielsen en ben heemskerk
batswingers 3: een 2e en 4e plaats, met: anka van de krabben, marie-josé verbogt, john de vet, jan van den ouweland en kees de jong.

het wordt saai, maar waar: ook de deelname aan de seniorenkompetitie breidt zich uit: we gaan van 2 naar 4 teams:
batswingers 1, met: gerrit boomaars, cees kock en jan haarbosch; zij worden 6e in de hoofdklasse
batswingers 2, met: jan boomaars, paul houtepen, peter hoekx, ton van gool, jan vrins en wim roovers; zij worden 2e in de 3e klasse
batswingers 3, met: john graafmans, henk hamels, kees michielsen, jan verhoeven, johan graafmans en ad roelands; zij behalen een 8e plaats in de 4e klasse
batswingers 4, met: lia van engelen, corrie kock, anca en lianne de vet, mariëtte aarts en jan broers; zij worden 12e in de 4e klasse.
als voorbereiding op de kompetitie wordt gespeeld:
4 september 1972: tegen smash: 8-2, 9-1 en 9-1
11 september: tegen doornbos: 2-8, 2-8 en 6-4
25 september: tegen dior: 3-7, 3-7, 7-3, 6-4, 1-4 en 4-6.
deze 2 kompetities van 72-73 kennen ook winnaars voor de percentageslag:
jeugd: john de vet: 90,2%
senioren: peter hoekx: 90,6%.

ook mogen er aan de 8-kamp van de ttb de baronie weer enkele batswingers meedoen: peter hoekx en paul houtepen worden 3e en 4e.
in het baroniebestuur wordt rien verkooyen in 1972 de nieuwe wedstrijdleider. hoewel van het seizoen 73-74 hier maar een paar maanden aan bod komen, geven we nu toch ook al de cijfers en namen van die kompetitieperiode. maar eerst toch weer iets anders, nu niet zozeer uitbreiding, maar wel een verandering.


n a één jaar jeugdkompetitie-ervaringen opgedaan te hebben bij de ttl, denk ik: dat kunnen wij ook. na samenspraak met het baroniebestuur en met jeugdleiders van baronieverenigingen, komen we inderdaad tot de oprichting van een jeugdkompetitie in en rond breda, de eerste. als organisator daarvan kom ik in het bondsbestuur. wij regelen het als volgt:

in de a-klasse spelen 3 batswingersteams:
batswingers 1 wordt kampioen met martien van beysterveldt, paul van delft en henri vermeulen
batswingers 2 3e, met: martijn botermans, hans van de dungen en martien keusters
batswingers 3 4e, met: saskia aarts, anka van de krabben en marie-josé verbogt.
en in de b-klasse:
batswingers 4 2e, met: henk cornelissen, frans van hoek en wim de vet
batswingers 5 4e, met: karin van gils, gerrie en jeannie pijpers.
niet slecht, voorwaar, voor de batswingersteams. maar daarin ligt ook meteen het 1e feit, waarom deze jeugdkompetitie na 1 jaar direkt ook weer verdwijnt: er is een té groot sterkteverschil, waardoor het voor de kinderen zelf minder aantrekkelijk wordt. het 2e feit, waarop de kompetitie strandt, is de vervoersmoeilijkheid. ondanks die goede ouders-inbreng, is het elke week toch weer erg vroeg (rond etenstijd) om te vertrekken. bovendien moeten bij de verenigingen tafels worden afgestaan voor deze kompetitie, waardoor de training van de overige leden in het gedrang komt.

we zijn je nog schuldig:
de 8-kamp wordt op 20 april 1974 in de schakel gewonnen door martien van beysterveldt, in de a-klasse en frans van hoek wordt 2e in de b-klasse ; en martien van beysterveldt wint ook de percentageslag, met 100%!

wedstrijdprogramma 1973-1974

de senioren brengen dit seizoen 5 teams in de strijd, met zeer wisselend sukses:
batswingers 1, met: gerrit boomaars, cees kock, peter kuppens, jan vrins en jan haarbosch; laatste in de hoofdklasse
batswingers 2, met: jan boomaars, ton van gool, paul houtepen en peter hoekx; teruggetrokken uit de 2e klasse
batswingers 3, met: josé van delft, corrie kock, jan verhoeven, jan broers, john coremans en cees renders; spelen in de 4e klasse en worden ??
batswingers 4, met: john graafmans, nard en kees michielsen en ad roelands; zij worden kampioen in de 4e klasse
batswingers 5, lia coppens, marij oprins, anca en lianne de vet en leonie roovers; zij behalen ook een plaats in de 4e klasse.
de percentageslag wordt seizoen gewonnen door nard michielsen met: 96,5% en: de wedstrijden worden vanaf het seizoen 73-74 begeleid, aangekondigd door opstellingsformulieren. cees kock zorgt ervoor, dat ze wekelijks in de bus valllen van alle kompetitiespelers.
terugtrekking team 2 overlijden peter hoekx
in deze periode spelen we voor 't eerst tegen: doornbos, hirundo, hoechst (voorheen polymeer), smash-breda en vbf, uit oosterhout, maar die in rijen spelen.

zoals wel meer 'in het leven' liggen ook in dit boek 'een lach' en 'een traan' dicht bij elkaar, want deze periode wordt afgesloten met: 15 jaar batswingers. het gemis van een kontaktblad laat zich hier wel merken. een uitgebreid verslag is er niet. wel hebben we nog wat foto's en 2 krantenartikeltjes + natuurlijk onze verre herinneringen. diverse tournooien en aktiviteiten hebben we in het kader van dit feest geplaatst, maar het eigenlijke feest wordt gehouden op zaterdag 1 december 1973:

de jeugdleden kunnen om half 11 thuis verwacht worden, maar zij houden tegen die tijd wel een sit-down-staking voor het podium, een teken dat het er gezellig was. na enig inpraten zijn ze tegen kwart voor 11 toch thuis aangekomen.
de groei ten opzichte van de 2e lustrumviering is duidelijk; bij het 20-jarig-bestaan zullen we onszelf, ook wat dit betreft, weer overtreffen.

viering 15-jarig bestaan 1 dec 1973

deze foto's tonen de veelzijdigheid aan van de viering van ons 15-jarig bestaan, op 1 december 1973, ssssssssssst.....de sint = paul houtepen ssssst

viering 15-jarig bestaan 1 dec 1973

8. die jeugd van tegesworrig...valt die mee?

Jeugdige senioren doen een greep naar de "macht" binnen de batswingers

JE KUNT EEN HOOFDSTUK AFSLUITEN MET EEN ECHT, NIEUW, POSITIEF HOOGTEPUNT BINNEN DE KLUP. VOOR DEZE PERIODE KAN DAT BIJVOORBEELD DE OPRICHTING VAN DE GEZELLIGHEIDSGROEP (FEBRUARI 1976) ZIJN. DEZE KEER NEMEN WE ECHTER IETS ANDERS; NAMELIJK EEN KRISIS BINNEN DE LEIDING (MAART 1976. DAARNET HADDEN WE ALS KOP VAN HET HOOFDSTUK: 'DIE JEUGD VAN TEGESWORRIG...VALT WEL MEE!, DIE KRISIS NU WORDT VEROORZAAKT DOOR DIE JEUGD VAN 1976. AANVANKELIJK IS DIT VOOR MIJ ZEKER IETS NEGATIEFS GEWEEST; LATER BEN IK, EN OOK DIE JEUGD, DAAR ANDERS OVER ZAL OMGEBOGEN WORDEN IN EEN UITBOUW VAN DE BATSWINGERS.


l aat ik deze periode eens beginnen met de afdeling pers & propaganda, dan weet je tenminste op voorhand waar ik al de gegevens uit dit hoofdstuk vandaan heb, behalve dan uit mijn herinnering.
de dagbladen 'dagblad de stem' en 'nieuwsblad van het zuiden' en de weekbladen 'het weekblad gilze-rijen', 'het kanton' en 'het stadsblad' publiceren voor en van ons in ruim 2 jaar tijd 157 artikelen. de sorry herrijst...na 7 maanden niets, is daar in juni 1974_een 'sorry-ekstra'. het is een soort overgangsnummer: zelfde uiterlijk als voorheen, maar nu alleen vol met samenvattingen en overzichten van het seizoen '73-'74. ook staat er een dringende oproep in voor nieuwe medewerkers. om ons kontaktblad aan een nieuwe start te helpen. die oproep helpt vooralsnog weinig. in het seizoen '74-'75 verschijnen eerst, om de 2 maanden, nog 4 nummers 'oude stijl': op half-a4-formaat, steeds met ongeveer 20 bladzijden. in april 1975 is daar ineens een grote sorry: a4-formaat, met 18 bladzijden, dus bijna 2x zoveel als daarnet. er staan ook meer tekeningen in.

sorry april 1975

een kaft van een klupblad kun je tekenen, maar ook, al tekenend, typen

enkele maanden later, in augustus, is er alweer een uitbreiding: de sorry gaat maandelijks verschijnen. dit augustus-nummer is meteen de 25e sorry. in het voorwoord lezen we echter: 'het is nog niet zeker of het 26e nummer zal verschijnen, in verband met gebrek aan mensen die er aan mee willen en kunnen werken.' nummer 26, september 1975, opent dan met: 'de sorry is voorlopig gered.' het is namelijk koos van beysterveldt (van de nerhoven), die zich volledig achter de sorry zet en niet voor niets, zoals in de toekomst zal blijken. koos zal dit werk, het maandelijks typen van ons kontaktblad, lang blijven doen, tot op de dag van vandaag...en hoe...! erik de vet wordt 'aangetrokken' als tekenaar (al vanaf april). ook hij zal dit werk lang blijven doen, tot op de dag van vandaag...
cartoon

tot slot wil ik even terugkomen op een artikel uit de sorry van april 1975: hierin wordt aandacht besteed aan een werkstuk, dat ons lid henri vermeulen over tafeltennis heeft gemaakt, als eksamenopgave voor de mavo in gilze. daarvoor neemt hij mij interview af, wat ook in die sorry staat afgedrukt.
sorry interview jan door henri

de batswingers in een eindeksamenwerkstuk: henri vermeulen neemt daarvoor een interview af, waarvan hierbij een gedeelte

in augustus 1974 brengen we een verbeterde uitgave uit van de al genoemde informatiefolder voor nieuwe leden: een boekje in half-a4-formaat: 'welkom bij de batswingers,' de kandidaat nieuwe leden hebben nog steeds 4 weken de tijd om rond te kijken en te spelen, waarna beslist moet worden. in het boekje komen allerlei batswingers-wetenswaardigheden aan bod van toen en nu, maar deze keer aangevuld met de tafeltennisspelregels.
in september 1974 worden voor f20,= 100 tafeltennisstickers besteld bij de nttb, die gratis onder alle leden worden verdeeld.


h et achterhalen van ledenaantallen is voor een gedeelte van deze periode even wat moeilijker, juist, omdat er geen sorry is, maar ik heb nog wat bij elkaar gekregen:
1 januari 1974:
jeugd : 29
senioren: 41
totaal : 70

1 oktober 1974:
meisjes : 17
jongens : 28
dames : 9
heren : 32
totaal : 86! - rekord!

1 april 1975:
jeugd : 42
senioren: 38
totaal : 80

1 januari 1976:
totaal : 73

30 juni 1976:
meisjes : 12
jongens : 26
dames : 4
heren : 18
gezelligheidsgroep:
dames : 5
heren : 7
totaal : 72

we groeien dus naar een hoogtepunt, van 70 naar 86, en dan weer, in 1976, terug naar 73: is daar de 'krisis' de oorzaak van geweest?
we treffen in deze periode enkele 'ledenmaatregelen':

oprichting trimgroep

de nieuwe namen in deze bijna 3-jarige-periode: carla, juul en maria aarts, ronnie arts, ad en corné van alphen, kees beljaars, eduard, gerrit, koos (nerhoven) en wim van beysterveldt, hans bink, anja bümer (tilburg), toon de bont, hans en wil botermans, marion van den braak, dick brouwers, peter de bruyn, erie en ingrid dahmen, margot van delft, selma diepstraten, frans en jan en jos en jan van dongen, maaike doppen, jeanne van eyken (hilvarenbeek), john gerrits, riet van gestel, jack van gils, marij en annie gijsbrechts, wim haans, johan en maria van hoek, toon huybregts (riel), sjannie en tijn jacobs, harold en rudi de jong, anja, herman, karin en rian koks, corné kreeft, wim laurijsen, marie-josé liebrechts, paul en rob marinus, arie michielsen, guido en stefan van nimwegen, jack nooren, marcoen oomen, hubert, maria en wil oprins, eric, peter en ruud van de ouweland, lucas palma, edwin pay (rijen), ben, riny en rudy pelkmans, kees quirijnen, jan roovers, hans van schijndel, wil smeekens, sjef theeuwes, frans verheyen, mariëlle vermeulen, marcel de vet, ger voesenek, jelleke vrins, toine wirken, harald en marco en marianne ypelaar.


we hebben nu minder geldzorgen. ik bedoel: er is een strakke kontrole vanuit skw-gilze en centraal vanuit de administratie in rijen en bij uitgaven van hoger dan ƒ 50,= moet er eerst toestemming gevraagd worden, maar toch: de zorgen, van elk dubbeltje 2x omdraaien vooraleer uit te geven, zijn voorbij. een derde kontrolepunt van skw mag niet onvermeld blijven: we moeten elk jaar een begroting maken, iets nieuws voor ons. aanvankelijk hebben we er nogal moeite mee. we? vooral ik! ik heb vooral moeite om ons financieëel reilen en zeilen in te passen in het geheel van skw. bij skw wordt over iets grotere bedragen gesproken, dan bij ons en die grotere en anderssoortige bedragen moeten binnen zo'n groot geheel ook anders geïnterpreteerd worden, dan binnen ons klupje. zoals al gezegd: skw houdt alles keurig voor ons bij, maar anders: daarom ook zullen wij, in tegenstelling tot andere skw-werkgroepen, onze eigen kasboeken, op onze eigen manier, blijven bijhouden, tot op de dag van vandaag. over uitbreiding gesproken: ik noem hier enkele jaartotalen om aan te tonen hoe de groei binnen ons kasboek plaats vindt oftewel dat er steeds meer geld omgaat in zo'n tafeltennisklupje:

1958-1959:
totale inkomsten : ƒ 302,97
totale uitgaven : ƒ 173,25

1966-1967:
totale inkomsten : ƒ 548,95
totale uitgaven : ƒ 631,90

en dan nu de 'getalletjes' van deze periode:

1973-1974:
totale inkomsten : ƒ 2453,82
totale uitgaven : ƒ 2765,15
saldo      : ƒ -311,33

1974-1975:
totale inkomsten : ƒ 3165,40
totale uitgaven : ƒ 2758,42
saldo      : ƒ 406,98

1975-1976:
totale inkomsten : ƒ 3256,25
totale uitgaven : ƒ 2284,31
saldo      : ƒ 971,94.

en het saldo zal maar blijven groeien en groeien en groeien én...groter worden...je zult 't meemaken in dit boek...wees erbij!
de grootste inkomstenbedragen blijven komen van de kontributies. kontributies, die in deze periode alleen maar op 1 januari 1974 verhoogd worden: de jeugdleden gaan van ƒ 2,= naar ƒ 2,50 en de senioren van ƒ 3,= naar ƒ 3,50. de gezelligheidsgroep start met ƒ 3,= per maand, want zij hebben minder kans om te spelen. de dienstplichtige militairen gaan van ƒ 0,25 naar ƒ 0,75 en de gezinsreduktie krijgt een minimum van ƒ 0,50 per gezin, want anders zou een gezin met veel leden wel eens 'in de min' kunnen komen...en een gezin mag niet in de min komen, nu niet en toen ook niet. al deze kontributiegelden schuiven naar skw, om er aktiviteiten, materialen, en zo van te betalen. maar iedere klup kent ook 'niet-subsidiaire-aktiviteiten', zoals een kadootje bij geboorte of huwelijk, een presentje bij ziekenhuis-opname of een klupfeest; en die kosten worden niet via skw betaald. daarom stellen we in deze periode (augustus 1975) ons kwartjespotje in: elk lid betaalt per maand één kwartje bovenop de skw-kontributie, om de niet-subsidiaire kadootjes te kunnen betalen. al deze kwartjes gaan niet naar skw, we bewaren ze zelf en we houden er ook een apart kasboekje van bij.


het materiaal baart ons in deze periode zorgen. wat is gebleken: door allerlei omstandigheden (zoals op tafels gaan zitten, slecht wegzetten en opruimen) laten de scharnieren los van de fabriekstafels; scharnieren, die slechts vastgeschroefd zijn in een 16-mm-dik blad van spaanplaat. een paar keer kun je de schroeven even links, rechts, onder of boven de originele plaats vastzetten, maar dan houdt 't op; soms zelfs komt er een flink stuk spaanplaat mee los en is 't meteen mis. daarom vinden we, onder mei 1974, in het kasboek: 'hout tafels: ƒ 100,90! allemaal latten, waarvan we er 2 onder elke tafelhelft zetten, zodat de scharnieren steviger vastgezet kunnen worden - vergeet niet een paar centimeter van de poten af te zagen, anders wordt je tafeltennisspel onreglementair. onze 2 tafelkarretjes verhuizen van de grote zaal naar de voorhal en dat wordt wekelijks die loeizware dingen een 6-tal keren over de drempel heen tillen, met tweeën lukt dat.
we kopen 7 nieuwe netjes en voor ƒ 545,69 balletjes. ook kopen we weer 2 nieuwe tafels: december 1975 -2 heemskerk-3-kroon-tafels (à ƒ 295,90 per stuk, dure dus), die...je weet het al...alleen voor kompetitiewedstrijden gebruikt mogen worden...bis, bis, bis: '.....' maar toch: weer een goed gebruik wordt opgestart: jaarlijks zullen we onze 4 slechtste helften gaan verkopen onder de leden en jaarlijks zullen ze aangevuld worden met 4 nieuwe. ook in december '75 worden de eerste 2 oude fabriekstafels verkocht voor ƒ 40,= per stuk, spotgoedkoop. we kopen nog het een en ander: een stopwatch (december 1974 - ƒ 72,90), 13 batjes (december 1974 + januari 1976), om kandidaat-leden te gerieven en ook leden, die het een keer vergeten zijn; deze keer zonder huur ervoor te moeten betalen; ons zwarte afscheidingsdoek wordt vervangen door een blauw (april 1976), goedkoop...hoe kan het anders...op de kop getikt, bij broenen, voor ƒ 76,75. dat ons materiaal ook anders dan anders gebruikt kan worden: in februari 1976 willen we meedoen aan de karnavalsoptocht. we geven ƒ 24,75 uit aan spullen, ad van alphen gaat boren, spijkeren aan één van onze tafels uit 1958. wat het moet worden?...??? niet zo belangrijk ook, want het hele optochtspel gaat niet door (lees verder...!). we zijn al wel verschenen in de karnavalskrant: 'nr. 38 - groep de batswingers als: 'batswingers als bedswingers', kun je toch enigszins raden in welke richting we uit hadden gewild. maar de 58-tafel verdwijnt op de vuilnisbelt, zonder maar één konfettisnippertje karnavalssfeer geproefd te hebben.


met de trainingstijden wordt er het een en ander krom en weer recht gezet: als er puppy-soos is, gaat de middaggroep naar de maandag en donderdag, van 18.30 tot 19.45 uur; maar onthoudt dat maar eens een jaar lang. om de 3 weken op 2 avonden spelen in plaats van op zaterdagmiddag. terug naar het oude dan maar: bij 'puppy' alles naar de morgen. en we spelen dan allemaal 'otc'= onderlinge teamcompetitie. maar het is ook een maatregel genomen, bij gebrek aan jeugdleiding, zoals de sorry (jaargang 5, nummer 1, augustus 1975) meldt; om dezelfde reden moet dan de maandag-jeugdtraining afgeschaft worden.
die otc is trouwens best geinig: de leden kiezen hun eigen groepje en geven dat een toepasselijke naam: forehands/backhands, slappelingen, thomo, loopers, balletje pong, lieda's, sterrenteam en durdauwers. als de senioren dit idee overnemen, krijg je als team-namen: de grote en de kleine, catastrofe en gilzes hoop in bange dagen. na een 4-tal maanden meldt de sorry (jaargang 5 1 nummer 6 1 januari 1976) echter al: 'door niet opkomen van spelers moeten we te veel wedstrijden laten uitvallen. omdat wij de organisatorische regel kennen: altijd alles proberen, wat mislukt, valt af, met het goede gaan we door, hebben we besloten deze otc's vanaf 1 januari niet meer door te laten gaan.' maar wij zijn nooit, nou nooit, maar toch heel lang, nooit, voor één gat te vangen geweest. het handikaptoernooi slaat in de hele klup aan: iedereen wordt verdeeld in 4 of 5 klassen. per klasse geeft men z'n zwakkere medebroeder of - zuster 4 of 3 punten voorsprong, zodat er gelijkere kansen ontstaan. in de eerste jaren hebben we maandelijks aparte wisselbekers voor deze wedstrijdvorm, bij de jeugd.
dan beginnen nu ook de divisiekampioenschappen. de deelnemers worden de eerste week in poules van 4 verdeeld. per poule speelt men één keer tegen elkaar, waarna de bovenste 2 promoveren naar een poule hoger en de onderste 2 degraderen. zo gaat dat een 4-tal weken door en de eindstand staat op papier.
15 februari 1976 wordt een aanvang gemaakt met ons familietoernooi: een batswingerslid maakt met een familielid een team en samen met de andere opgegeven teams-van-2 spelen ze op een zondagmiddag een toernooitje, in 2 sterkte-klassen. een goede greep, dat familietoernooi.

je ziet 't: als er iets mislukt, de otc, stellen we er meteen een of meerdere aktiviteiten voor in de plaats; de een met een langer leven, de ander korter, sommigen gaan een traditie vormen. in de loop der jaren krijg je steeds meer tradities, vaste, niet vastgeroeste, punten in ons jaarprogramma. ekstra pluspunt daarbij: je krijgt handigheid in het organiseren van die vaste onderdelen en daardoor tijd vrij om steeds weer aan iets nieuws te werken, want zorg ervoor, dat je als klup niet vastroest, stil staat, versimpelt - blijf in beweging, vooruit met de geit, uitbreiden - niet alleen in hoeveelheid aktiviteiten, zeker ook in: kwaliteit, sfeer, leiding, pers & propaganda, enz., enz....want de leden moeten waar voor hun geld krijgen.
al die genoemde aktiviteiten horen bij ons bij de 'training', duidelijk tussen aanhalingstekens. beter is het hij de batswingers te spreken van 'gelegenheid geven tot het spelen van tafeltennis'. en daar hoort dan van alles bij: de typische batswingers-tafeltennisspelletjes en -wedstrijdvormen, ook de kompetitie en bijvoorbeeld ook de roep om een trainer, in december 1974 komen we weer zo'n kreet om een trainer tegen; het vergaderverslag van 21 december 1974 antwoordt dan met: 'tijdens deze bijeenkomst wordt nog eens duidelijk gesteld dat de batswingers de vereniging niet is om een ('betaalde'-jh nu) trainer aan te stellen.' en zo zal het ook blijven. de twee belangrijkste achtergrond-gedachten hierbij zijn en blijven: dat trainersgeld kunnen we beter besteden aan onze vele aktiviteiten en wij kunnen elkaar voldoende leren. in beide punten zullen we regelmatig bewijzen leveren uit de praktijk. je zag onze jeugd toch al zeer hoog eindigen in de jeugdkompetities, je zag ons toch al de beste vereniging zijn op het bondstoernooi. wij beantwoorden de oproep om beter te leren tafeltennissen wel: we hebben al ons diplomasysteem; een nieuwe poging volgt op 7 februari 1976: dan start zorba = zonder oefening raakt het balletje achter. de bedoeling is, dat ik elke zaterdag 2x een half uur, met de mikrofoon in de hand, het een en ander ga vertellen en laten zien over verschillende slagen. de bedoeling is goed...op papier...in werkelijkheid blijkt zorba té statisch, té schools ook (hoe kan dat nou weer komen!?) en na 6 weken: zorba weg, stop, ander woord...dat komt, want: proberen - mislukken - uithuilen en opnieuw beginnen. in dit kader is het nog steeds erg leuk onze 'vorderingen' neer te schrijven over schorsingen. de oktober-sorry van 1975 (jaargang 5, nummer 3) geeft er weer een staaltje van: 'geachte ouders - u zult begrijpen, dat wij onze jeugdafdeling zolang mogelijk willen laten bestaan. volgens ons is dat alleen mogelijk als er een gezellige sfeer is tijdens de trainingen op zaterdag. onze jeugdafdeling groeit, gelukkig, nog steeds. dat wil echter wel zeggen dat bijv. op een sooszaterdag, als alle junioren 's morgens spelen, er 45 jongens en meisjes ronddartelen, springen en spelen, enz. om dat in de hand te kunnen houden, hebben we een aantal afspraken gemaakt. ook, omdat wij ervan uitgaan, dat ook de jeugdleiders hun 'werk' met plezier moeten kunnen doen en vooral kunnen blijven doen. daarom de volgende afspraken: juniorenleden:

nogmaals: al deze verboden zijn er niet om vervelend te doen, maar voor de goede gang van zaken en omdat wij onze jeugdafdeling niet graag zouden zien afgebroken door een paar raddraaiers (gelukkig: deze zijn er nog niet).
houdt een junior zich niet aan een of meerdere van deze afspraken, dan wordt hij voor 2 weken geschorst voor alle aktiviteiten. de ouders krijgen daarvan dan schriftelijk bericht.
wilt u eens meemaken hoe het tijdens onze jeugdtrainingen toegaat, komt u dan gerust eens langs.
hopende dat u begrip hebt voor onze gezichtspunten, wensen wij uw zoon(s)/dochter(s) nog een prettige tijd toe bij de batswingers. - de werkgroepsleiding.'
de jaarprijs voor onze jeugdleden is natuurlijk door blijven draaien. we hadden het systeem met de tienduizenden punten, weet je wel: het oostenrijks puntensysteem. in '73-'74 doen we het anders, om het voor de leden overzichtelijker te maken. elke maand wordt er een tussenklassement opgemaakt, met de nummers 1, 2, 3, 4, enz. en het totaal van de 11 maandklassementen bepaalt de einduitslag. in '74-'75 verdwijnt het oostenrijks systeem helemaal; de maandklassementen ook: wekelijks krijgt de eerste 1 punt, de tweede 2 punten, enz. op het eind van het seizoen wint degene met de minste punten de jaarprijs. zo zal het in 1983 nog zijn.
tot slot...geven we de jaarprijsuitslagen:
1973-1974:
morgen-meisjes-a: saskia aarts
morgen-meisjes-b: juul aarts
morgen-jongens-a: marc blommers
morgen-jongens-b: frans van hoek en john tuip
middag-meisjes: anka van de krabben
middag-jongens: ronnie verhoeven.

1974-1975:
morgengroep (13-14-15 jaar): john michielsen
middaggroep (10-11-12 jaar): margot van delft.

uit deze laatste zinnen is ook duidelijk een nieuwe groepsindeling af te lezen. het jaarprijssysteem slaat zo goed aan, dat de senioren het ook gaan proberen, op de donderdagavond. martien van beysterveldt wint, maar na één seizoen houden ze 't al voor gezien, vanwege té geringe belangstelling.
tot slot...tot slot...geven we de eindstand van de jaar prijs-jeugd: 1975-1976 - helaas, helaas, die zijn niet zwart op wit of andersom of anders terug te vinden.
tot slot...tot slot...tot slot...van augustus tot en met november 1975 heb ik het trainingsbezoek van de senioren bijgehouden. tijdens 22 maandag- en donderdagtrainingen is er een opkomst van 53%: en heb je de forehand-backspin-service met zij-effekt onder knie gekregen, dames en heren? of was het er gewoon gezellig?!
van 2½ jaar volgt nu de lange rij van aktiviteiten; voor de na te streven volledigheid, de geplande boekopzet, horen ze er voor 200% bij. ze tonen in elk hoofdstuk de uitbreidingen in kwantiteit aan, een onderdeeltje, maar toch...kleine kinderen worden groot: beginnen we met de eigen toernooien en andere tafeltennisaktiviteiten:

ander aardig is ook de ontwikkeling bij de niet-tafeltennis-aktiviteiten oftewel de ontspanningsaktiviteiten. gek eigenlijk: tafeltennis is voor ons al puur ontspanning en weinig anders. en toch hebben we in de aanvang van het seizoen 1974-1975 een aparte ontspanningskommissie. gelukkig bestaat die niet lang; niet vanwege de mensen, die er deel van uitmaken, maar om het principe.
de lijst:


h et laatste onderdeel van onze aktiviteiten-trilogie: 'vreemde' toernooien oftewel die van andere verenigingen en bonden. we zullen ze vanaf deze periode inderdaad 'vreemd' gaan noemen, gewoon omdat ze niet door onszelf georganiseerd worden en dus 'in den vreemde', buiten gils dus, plaatsvinden. 'vreemd', in de betekenis van elkaar niet kennen, kan het niet zijn, want wij zijn op elk toernooi wel met een legioen(tje) te vinden; al zo'n 18 jaar intussen. en toch nog steeds, of beter: steeds meer blijkt uit gesprekken van batswingers met andere baronieërs, dat we elkaar anders vinden, ook enigszins 'vreemd' dus, en dan vooral in deze zin: dat het voor andere klups heel moeilijk is, om onze rekreatieve opvattingen te snappen, onze tafeltennismentaliteit, maar ook bijvoorbeeld onze leidingsopzet, van vooral na 1976 en onze vrijwillige bereidheid om zoveel tijd in de klup te steken. wij vinden dat weer 'vreemd', dat zij dat vreemd vinden, want voor ons is dat klupbeeld logisch, normaal.
oké: punt en dan een dubbele punt, want de toernooilijst volgt:

jan tegen ben ros doornbostoernooi 1975

jan haarbosch speelt tegen ben ros (asena) op het doornbostoernooi, met links op de rug gezien: martien van beysterveldt - pak maar gauw je franse woordenboek!

we hadden 't over trainingen tussen aanhalingstekens, over geen trainer, over rekreatief tafeltennis. bovenstaande lijst bewijst, dat dat prestaties niet uitsluit. in hoeveelheid niet, maar ook niet in kwaliteit: we winnen toch 3 keer de dagblad-de-stem-verenigingsbeker en houdt de ontwikkeling in de gaten van henri, martien, paul, martijn en margot, bijvoorbeeld; allemaal lid geworden, toen ze 10 à 12 jaar jong waren en nog nooit een batje gezien.....
uitnodiging toernooi in frankrijk
een uitnodiging voor een echt vreemd toernooi krijgen we, via-via, ik dacht via cees van overbeek van t.t.v. asena in breda, in oktober 1975. een uitnodiging voor een toernooi van een franse vereniging nabij parijs; daarom ook schrijven ze de brief in het frans, denk ik. parijs, de startplaats van parijs-roubaix, die hennie kuiper op zondag 10 april 1983 wint. een aantal jongere senioren heeft daar wel oren naar. tijdens een vergadering van de leiding wordt echter besloten (5 voor, 1 tegen en 2 blanko): 'niet één batswingerslid mag meedoen aan het toernooi in frankrijk; over de opzet van de batswingers wil de leiding graag een keer praten met geïnteresseerde leden.' deze beslissing is weer zo'n principe-akkoord, dat zal doorwerken in de toekomst: enkele leden willen zich inzetten voor dit toernooi...én...de batswingers willen geen ekstra grote uitgaven doen ten behoeve van enkele leden o maar toch...uitbreiding.
...een 6-tal jaren later zullen we afreizen naar het buitenland...maar dan wel op andere gronden!
vorige periode hebben we 250 blauwe t-shirts gekocht. we vinden, dat daarop gerust wat herkenbaars mag komen. daarom ontwerp ik een embleem (rood op een witte ondergrond) en bestellen we er in juni 1975 250 bij het medaillehuis in groningen - kosten ƒ 398,03. ze gaan in de verkoop, tot op heden, voor ƒ 1,= per stuk.

embleem 3

en amateurtje kan ook wel eens een embleempje ontwerpen: dan kan 't er zo uitzien


d e kompetitie gaat bemoedigend. in die zin, dat de jeugdspelers, die in 1973-1974 kampioen werden in de jeugdkompetitie, in 1975-1976 als het 1e kompetitie-seniorenteam gaan spelen in de, hoogste, ereklasse. dat alles via een kampioenschap, in 1974-1975, in de 2e klasse - training tussen aanhalingstekens - nogmaals: het is het resultaat van een spontaan ingebouwd rekreatief beleid op prestatief gebied. want laten we duidelijk stellen: binnen 'sportieve rekreatie' hoeft de prestatie niet uitgesloten te worden; ze kan ingebouwd worden, maar wel duidelijk op een laag pitje en spontaan overgoten met een pittig skw-sausje. in 1982 (!) zullen we dit alles duidelijk op papier zetten, maar hier zij al gezegd: 'sportieve rekreatie' is altijd ons fundament geweest; als dit boek je alleen dat al duidelijk mag maken.
het seizoen 73-74 beschreven we al in het vorige hoofdstuk; de overige 2 seizoenen volgen nu: we beginnen met vriendschappelijke wedstrijden:
2 september 1974:
tegen riel: 5-5 en 8-2
9 september:
tegen rikketik-teteringen: 3-7, 5-5, 10-0 en 4-6
16 september:
tegen dior-rijen: 5-5, 6-4, 10-0 en 6-4
23 september:
tegen smash-breda: 9-1, 9-1, 9-1 en 5-5.

onze teams:
batswingers 1: 2e, met promotie in de overgangsklasse met: peter kuppens, john coremans, gerrit boomaars en ikzelf
batswingers 2, met: paul houtepen, jan verhoeven, john graafmans en jan vrins; ingeschreven in de 2e klasse, maar voor de kompetitie-start al teruggetrokken
batswingers 3: 1e, met promotie, in de 2e klasse met: henri vermeulen, martijn botermans, paul van delft en martien van beysterveldt
batswingers 4: 4e in de 3e klasse met: anca en john de vet, saskia aarts, koos en wim van beysterveldt.

op 8 maart 1975 neem ik deel aan de 8-kamp, in het web, in teteringen, in de overgangsklasse en win...hiep, hoy-2x.
ook de percentageslag is dit seizoen 'for me' met 98,4% - hiep, hoy-4x.
in 1975-1976 wordt natuurlijk weer gestart met vriendschappelijke wedstrijden:
8 september 1975:
tegen asena-breda: 4-6
15 september:
tegen smash-breda: 10-0, 10-0, 0-10 en 0-10!
16 september:
tegen rikketik-teteringen: 6-4.

onze teams:
batswingers 1: 7e in de ereklasse, met: martien van beysterveldt, paul van delft, martijn botermans en ikzelf
batswingers 2: 4e in de hoofdklasse, met: peter kuppens, cees kock, henri vermeulen en jan verhoeven
batswingers 3: 10e in de 3e klasse, met: koos en gerrit van beysterveldt, eric van de ouweland, toine van alphen, ad van alphen en jan boomaars.
6 in één team - da's veel - en allemaal netjes wisselen via opstellingsformulieren - da's vreemd - vinden vele baronieverenigingen!

afsluiting seizoen 1973-1974

geen 8-kamp dit seizoen voor ons, maar wel onze eigen percentageslag: 'wieder for me', nu met 66,6%.
de opstellingsformulieren komen in 74-75 2-wekelijks in de bus, in 75-76 maandelijks en zo zal het voorlopig ook blijven. de chauffeurs krijgen, als ze dat willen ƒ 0,20 kilometer-vergoeding.
in deze periode spelen we tegen de volgende nieuwe verenigingen: bavel, groene ster (zevenbergen) en inversa (breda).

binnen de baronie wordt willy van de made (philips) de nieuwe wedstrijdleider op 2 september 1974 en loek laarhoven (ptt) de nieuwe penningmeester.
op 28 mei 1974 worden binnen onze bond de eerste seizoenafsluitingswedstrijden gespeeld: dat wil zeggen, dat het kampioensteam van elke klasse op een avond, waar ook de kompetitieprijzen uitgereikt worden, mag spelen tegen de 3 beste spelers/sters van de eigen klasse; batswingers 4 mag meteen al meedoen.
ook zijn er jaarlijks kupwedstrijden, nou jaarlijks?! dat houdt in, dat de kampioen van onze hoogste klasse (waarom alleen zij?!) gaat spelen tegen dezelfde soort mensen van andere wilde bonden - mensen, die denken, dat ze ook heel goed kunnen tafeltennissen.
bijgaande brief van 3 januari 1975 spreekt boekdelen: de bondsvergadering besluit om gezelligheid en ongedwongenheid te kiezen boven de nttb.

brief aan bondsbestuur 3 jan 1975


z oals al verteld: deze periode wordt afgesloten met leidingsperikelen. geen 2½ jaar lang - een paar maanden. vooralsnog gaat het goed, uitbreiding, weet je wel en daarom beschrijven we het leidingsgebeuren stapsgewijs:

3 'oude' en 4 nieuwe gezichten, één meer. ze zetten een taakverdeling op, waardoor alle onderdelen van de klup bemand of bevrouwd zijn. het moet gezegd: deze leiding heeft al van diverse kanten hulp, bijvoorbeeld:

dat laatste begrip is iets nieuws bij ons: wijkleider/ster - afgekeken van de nkv-vrouwenbond in gilze. we hebben ons dorp verdeeld in 3 wijken. de wijkleiders brengen in hun wijk steeds alles rond wat er rond te brengen is. voor deze taak vragen we op de eerste plaats jeugdleden, omdat het een taak is, die zij zeer goed aankunnen. het systeem werkt ideaal, in 1983 alleen inzoverre veranderd, dat we 6 in plaats van 3 wijken hebben. want ook gilze groeit groter natuurlijk.

deze augustus-74-leiding gaat om de 14 dagen vergaderen op de donderdagavond van half 8 tot half 9 in de schakel. het leiding-verhaal vertelt verder:

daarnaast is er een 10-koppige jeugdleiding: van de morgengroep: martien, gerrit en koos van beysterveldt en eric van de ouweland en van de middaggroep: jan verhoeven, martijn botermans, ruud klaassen en toine van alphen en als reserves: john de vet en jan haarbosch.
deze jeugdleiders krijgen per training, vanaf februari, 2 gratis konsumpties.
de hoofdleiding gaat nu samen met de jeugdleiding op dezelfde wijze door met vergaderen, als voorheen.
ook tijdens deze vergaderingen worden voortaan 2 gratis konsumpties verstrekt.
naast deze groepen blijven er dezelfde wijkleiders, erik de vet als sorry-illustrator en michel van delft wordt typist van de sorry, wegens ziekte van koos.
merk je het: steeds meer mensen, een steeds verdergaande takensplitsing, de juiste man of vrouw op de juiste plaats, maar het is nog een zoeken, wat het trouwens zal blijven, want 'ideaal', bestaat dat?!

in augustus 1975 plaatsen we in de sorry een oproep om te komen tot de oprichting van een vervoersteam. een 5-tal ouders reageren positief, waardoor een nieuw leidingsonderdeel is geboren. nieuw én noodzakelijk. noodzakelijk, omdat binnen de klup, met veel jeugdigen, slechts 1 lid met een auto is. en toch moet er regelmatig naar buiten gilze vervoerd worden.
in december 1975 lezen we in de sorry nog een oproep: weer aan de ouders, maar nu om mee te helpen tijdens de zaterdagmiddag-jeugdtrainingen. de zelf jeugdige jeugdleiding (gemiddeld 17½ jaar) is wel in staat de wedstrijden te organiseren, maar op het punt van orde is het wel eens moeilijker. het idee is afkomstig van een der ouders zelf: mevrouw ypelaar, die ook de enige zal blijven, die dit een tijdje gaat doen.
o ja, voor de volledigheid: martijn wordt in oktober 1975 bij de middaggroep vervangen door ad van alphen en in november vervangt koos van beysterveldt (nerhoven) toine.

enkete mei 1974

de leiding stelt in mei/juni 1974 een enkète samen. waarom? de enkète begint ermee: omdat wij niet zo van vergaderingen houden en omdat wij toch willen weten wat de leden denken. het is een enkète in boekvorm geworden: 14 bladzijden in half-a4-formaat. deze 10 onderwerpen komen aan bod, met in totaal 58 vragen: juniorentraining, seniorentraining, kompetitie, andere ontspanning, kontributie, leiding, klubblad-sorry, skw, diversen en voor de ouders. er worden 72 boekjes uitgedeeld, 39 komen er ingevuld terug, oftewel 54%; voorwaar niet slecht. de uitslag ervan wordt breed uitgetypt op 15 a4-vellen, voorzien van kommentaar mijnerzijds. en het moet gezegd: we vinden er voor de toekomst voldoende ideeën in, om het een en ander te kunnen bijstellen. deze uitslag wordt ook aan alle leden toegezonden.
niet alleen binnen de batswingersleiding is er beweging, ook bij die van skw-gilze:

tijdens deze eerste skw-jaren wordt er ook een algemeen-skw-bestuur ingesteld, met daarin: het dagelijks bestuur, de sociaal kultureel werker, afgevaardigden van het personeel en van alle werkgroepen. zij vergaderen 1x per 2 maanden. ik zit er vanaf het begin, namens de batswingers, in. van die beginvergaderingen kan ik me één ding goed herinneren: naast natuurlijk ook zinnige, algemene skw-zaken en -zaakjes, gaat het ook erg dikwijls over futiliteiten.
ter toelichting geef ik enkele voorbeelden, opgevist uit de verslagen:

logisch: ook dat moet groeien, we zullen ervan leren en er zullen ook in deze veranderingen komen.
werkgroepen dus, juist, maar wat voor soort? welke aktiviteiten bedrijven zij? nou...op 1 april 1972, de officiële skw-gilze-startdatum, zijn er de volgende werkgroepen: handvaardigheid/tekenen, muziek, zangvereniging 'con amore' en de batswingers - bij de officiële opening van de schakel, op 2 september 1972 zijn daarbij gekomen: de badmintonklup, later 'de meppers' genaamd, peuterspeelzaal 'pinokkio' en het jeugdfestival. in januari 1973 komen er een volksdansgroep en de 'puppysoos' bij. in augustus '73 de tod, in september de fotoklup, die zich later 'silhouet' gaat noemen. begin '74 start 'get-in', een groep voor oudere jongeren + een woensdagmiddag-instuif. in februari draait voor de 1e keer het jeugdkarnaval. in de grote vakantie van 1974 begint skw met een zomerkamp en vakantie-aktiviteiten in de schakel. tot slot: eind 1974 wordt get.in 'de vlinder'.
henk en nel van de heyden nemen op 29 december 1975 afscheid van de schakel. voor ons zijn zij steeds de man en de vrouw achter de bar geweest en daarom toch nauw betrokken bij de klup, want zoals bekend: aan een buffet worden andere, dikwijls geheimere zaken besproken, dan elders.
hier mogen ook ad coppens en ad witteveen niet onvermeld blijven. zij zijn vanaf het begin het reserve-barpersoneel en blijven dat ook. zij zijn ook de 'tod': de technische onderhoudsdienst en verder ook inzetbaar waar zij ingezet willen worden.
henk en nel worden opgevolgd door diverse barmensen, maar op onze maandag- en donderdagavond kunnen wij voortaan gesprekken gaan aanknopen met gon rouws en wim aarts. wim voelt zich zodanig bij ons betrokken, dat hij na enige tijd zich zelfs aanmeldt als lid van de batswingers, hoewel hij natuurlijk weinig of geen tijd heeft om zelf te spelen, maar toch...de sfeer alleen al.
en dan 'de grote klap', in vele opzichten. een krisis binnen de leiding: die komt er natuurlijk niet zomaar. zoiets groeit en stoeit en broeit en
...de bom barst! je hebt veelal aanleidingen en kleintjes daarvan en ook de bekende druppel. één van die aanleidingen zie ik in de 'affaire' rond de uitnodiging voor het toernooi van de franse vereniging nabij parijs, in oktober 1975. de druppel volgt in februari 1976. we hadden 't al over 'batswingers als bedswingers' in de karnavalskrant. nou...in het leidingsverslag van 12 februari 1976 lezen we daarover een uitvloeisel.

verslag werkgroepsleiding 12 feb 1976

in de maart-sorry (jaargang 5, nummer 8) lezen we dan van mijn hand: 'ruim de helft van ons 18e seizoen zit er op. als vereniging bevinden we ons nog steeds in een stijgende lijn, d.w.z. op de meeste fronten. op één gebied, nl. de leiding, zal er de komende maand wel wat gaan veranderen. gelukkig. martien van beysterveldt en paul van delft zijn een handtekeningenaktie aan het houden op dit moment, om daarna een ledenvergadering te kunnen organiseren. mijn handtekening staat er ook al bij, want zo'n vergadering kán een hoop goede dingen naar voren brengen...' een 15-tal namen worden verzameld. op grond van deze handtekeningenaktie roept de hoofdleiding een biezondere ledenvergadering bijeen, op dinsdagavond 23 maart.
handtekeningen voor deelname aan ledenvergadering 23 maart 1976
ik kan me nog goed herinneren, dat er voor de 23e maart aardig geronseld wordt, om stemmen te winnen. er ontstaan twee duidelijke kampen: de jongere senioren (16-17 jaar) aan de ene kant en jan, peter en ik aan de andere kant, met nog enkele daar tussenin.
wij gedrieën bereiden ons anders voor op de vergadering. op 10 maart stellen wij een aantal stencils samen, die op de 23e uitgedeeld en voorgelezen zullen worden: een 14-tal bladzijden, met een lang verhaal over: hoe het is bij de batswingers en voorstellen over hoe het zou kunnen worden - een 5-tal bladzijden met een opsomming van de taken, die binnen de batswingers bestaan: 113 deeltaakjes, waarvan ik er tot nu toe 86 voor mijn rekening neem - 1 bladzijde met een voorstel van een nieuwe leidingsopzet: '8 groepsleidingen, met van elk één vertegenwoordiger in de hoofdleiding + nog 5 zelfstandig werkende groepsleidingen, zonder vertegenwoordiging'...onthouden dit...lang onthouden!

en dan is daar: 23 maart 1976. aanwezig zijn: john de vet, martien van beysterveldt, juul aarts, anka van de krabben, martijn botermans, gerrit van beysterveldt, paul van delft, eric van de ouweland, toine van alphen, jan verhoeven, michel van delft, corrie van engelen-kock, peter kuppens, jan haarbosch, jan boomaars, maaike doppen, henri vermeulen, koos van beysterveldt, jan van beysterveldt (19 van de 35 seniorenleden) en hans brink (voorzitter skw-gilze) en hans frohn (sociaal kultureel werker). het wordt een felle bijeenkomst. 'ieder' zegt duidelijk, erg duidelijk, wat hij/zij van het een en ander en van de een en de ander vindt. er rollen tot slot 3 voorstellen uit de vergadering:

de stemming geeft de volgende uitslag:

het vergaderverslag (april-sorry, jaargang 5, nummer 9) sluit met: 'voorstel martien aangenomen en hij is in de eerste plaats verantwoordelijk voor een vlotte uitvoering ervan.
gevolg: de bestaande hoofdleiding stapt op en voor 8 april wordt er een hoofdleidingsverkiezing uitgeschreven. daartussenin schrijft jan verhoeven in de april-sorry: 'maart roerde bij de batswingers hevig zijn staart. april zal waarschijnlijk doen wat hij wil. moge dan juni in het teken staan van de unie?' een verslag van 8 april is niet voorhanden, wel een uitslag: peter kuppens, jan boomaars, jan verhoeven, frans van dongen, martien van beysterveldt, koos van beysterveldt (nerhoven), ad van alphen en jan haarbosch gaan de nieuwe hoofdleiding vormen.


t ijdens hun eerste leidingsvergadering-nieuwe stijl, op 17 april, worden de 113 taakjes opnieuw verdeeld: nu word ik maar voor 17 taken genoteerd. wat ik van het geheel vers van de pers - anno 1976 - vind, schrijf ik neer in de mei-sorry (jaargang 5, nummer 10):
'...ik vind nog steeds, dat er 'gelukkig' iets in de leiding veranderd is. dat één man het reilen en zeilen van een vereniging leidt, is gewoon ongezond, omdat dat het voortbestaan van die vereniging in de weg staat, want opvolgers/sters zijn er op een bepaald moment niet. dat had ik zelf ook wel door. de aktienemers zagen dat ook, maar bekeken hetzelfde probleem toch door een andere bril. ik voelde nl. dat zij het batswingersprobleem via een zijweg bekeken: jan haarbosch moest koste wat kost op een zijspoor gezet worden. dat gebeurde dan ook op dinsdagavond 23 maart. toen ik die avond daar zat, herinnerde ik me de volgende spreuk uit mijn sukses-agenda: veel jonge mensen hebben het tegenwoordig zo druk met de ouderen te vertellen hoe alles moet, dat ze geen tijd hebben om zelf iets te leren.
...naar vele ervaringen, die ik op papier had gezet, wordt die avond maar half geluisterd. het had allemaal geen zin; want het stond van tevoren al lang vast: de vergadering duurde nu van kwart over 8 tot 11 uur, maar als er om half 9 gestemd was, was er precies dezelfde uitslag gekomen. zo voelde ik dat. men had voldoende stemmen opgetrommeld om z'n doel te bereiken. dat lukte...ik zou de jongeren wel willen vragen, om in de toekomst niet zo veel meer te spelen, te sollen met de gevoelens van een ander; er is al genoeg rottigheid op onze aardkloot...alles schijnt tot rust gekomen te zijn. hoe het allemaal gaat lopen, moet nog blijken. op papier kan het allemaal mooi zijn, maar in de praktijk moet het gedaan worden...het gaat echter niet alleen over die hoofdleiding. belangrijk is ook, zoals ik ook op 23 maart al zei, de mentaliteit en verantwoordelijkheidszin van een aantal leden. daar staat of valt ook veel mee...
nogmaals: ik ben blij met het resultaat van alle beslommeringen van de laatste weken; de manier waarop het gebeurd is, vind ik ook nu nog niet juist. laten we hopen dat dat resultaat, de nieuwe 8-mans-leiding, in de toekomst goed zal funktioneren; dat kan echter alleen mét alle medewerking van álle leden...met groetjes, jan haarbosch.'... einde citaten.

en wat ik van de krisis er nu - anno 1983 - vind: de grootste emoties zijn weggeëbd, de scherpte is eraf, maar: met de manier waarop ben ik het nu nog niet eens, wel met het resultaat: een verder doorgevoerde taakverdeling, meer mensen in de hoofdleiding. mag ik het een en ander illustreren met een blik in de toekomst? in december 1980, 4½ jaar later, zullen we een 'doorlichting' van de batswingers starten, die een jaar zal duren:

als dit alles geen bewijs is voor een goede uitwerking van de leidingsperikelen van 1976, dan weet ik het ook niet meer!!... jij wel???...
en wat vindt martien ervan? mag ik dit hoofdstuk afsluiten met een interview, dat ik hem in februari 1983 afneem.

martien van beijsterveldt "het begon dus, omdat wij vonden, dat jan haarbosch té veul direkte inbreng in de tafeltennisvereniging had...uuuh...hij zat zowè overal bij en in ons jeugdig elan hebben we dus een revolutionaire coupe gepleegd; in die zin, dat we hem uit zoveul mogelijk afdelingen wilden weren, want iemand, die op 10 plaatsen een beslissende stem had, dat vonden wij niet gezond...uuuh...dan herinner ik me dus nog de beroemde vrijdagavond, dat we van een kompetitiewedstrijd tegen heidehoeve afkwamen; dat ik dus thuis afgezet werd door jan en die gaf al z'n paperassen van...uuuh...de tafeltennis gaf ie aan mij en zei van: ziedet mar te klaren en as ge er niemer uitkomt, dan kunde morgen langskomen. ik kwam de volgende dag dus inderdaad langs, want ik wist er te weinig van, kennelijk, om die vereniging draaiende te houden. en het enige verschil met de vorige struktuur was, dat ik dus degene was, die het te vertellen kreeg en niet meer jan haarbosch. toen zijn we op een vergadering bij elkaar gekomen, waar...uuuh...dus de standpunten hard naar elkaar toe werden gespeeld en waar dus gestemd moest worden over het voorstel van mij of van jan haarbosch. er was, geloof ik, nog een tussenvoorstel van jan verhoeven. uiteindelijk bleek de stemming in het voordeel van mij uit te vallen. ik had meer fans binnen zitten, mijn aanhang was groter, er waren vooral veul jeugdigen. en...uuuh...ik denk, dat toen dat eenmaal doorgevoerd was, dat toen het pleidooi, de strijd eigenlijk beslist was en toen kon er gewerkt worden aan een oplossing van het geheel. het was ook wel belangrijk wat de oplossing was, maar ik denk dat het belangrijkste was, op dat moment, voor ons als jeugdigen, dat jan haarbosch z n eerste nederlaag had geleden. ik denk dat daar het belangrijkste in zat...uuuh...in die oplossing heb ik vooral naderhand veel dingen teruggevonden, die jan in z 'n eigenlijke voorstel ook naar voren had gebracht. maar die toen niet zo goed waren, maar toen ik ze voorstelde wel goed waren...uuuh...de konklusie achteraf is: denk ik zo: dat iedereen binnen de vereniging toch wel gelukkig is geweest met de oplossing destijds. niet met het gebeuren op zich, daar ben ik zelf ok nog steeds niet zo erg gelukkig mee, maar wel met de oplossing, die er gevonden is en dat we daardoor toch wel een vereniging hebben gekregen, die beter is gaan draaien"...martien van beysterveldt anno '83

9. een dubbeltje kan een gulden worden

de 10 leden van 1958 worden er 100 in 1977

NA ZO'N KATER MOET JE WEL EFFU GOED UITSLAPU, NIET TE LANG, WANT DAN LOOP JE DE REST VAN DE DAG ZO DUF ROND. EN DAT DOEN WE DAN OOK NIET. AANVAARDEN, AANPASSEN, INPASSEN, TOEPASSEN, PASSEN EN METEN, OM DAT WAT JE HAD EN DAT WAT JE ERBIJ KREEG SAMEN TE SMELTEN TOT EEN NIEUW GEHEEL. WE GAAN ER SAMEN AAN WERKEN. DE KRISIS HEEFT NIET DIREKT EEN NIEUWE TAFELTENNISKLUP TOT GEVOLG, WEL EEN ANDERE, NIEUWE BASIS. VOORAL BINNEN DE LEIDING. TIJDENS VERGADERINGEN WORDT VOORTAAN MINDER TEGEN ELKAAR GEPRAAT, MAAR VEEL MEER MET ELKAAR. IS HET DIE GROTERE VERTROUWENSBASIS GEWEEST, DIE ONS HEEFT LATEN GROEIEN NAAR 100 LEDEN?

dubbeltjes


l aten we het leidingsverhaal maar meteen doortrekken. het kan nu korter, omdat alles een voortzetting is van de resultaten van 23 maart en 8 april de hoofdleiding blijft intakt, alleen jan verhoeven moet, om studieredenen, afhaken. de andere 7 verdelen onder zich taken als: jeugd, stencilwerk, materiaal (ad van alphen), sorry (koos van beysterveldt), jeugd en senioren (martien van beysterveldt), kompetitie (jan boomaars), gezelligheidsgroep (frans van dongen), kompetitie, materiaal, gezelligheidsgroep (peter kuppens) en administratie, financiën (jan haarbosch). de hoofdleidingsvergaderingen - 1 avond per maand van half 8 tot half 11 - worden voortaan begeleidt door een 'vergaderbrief' (met uitgewerkte agendapunten) en een verslag. de komende jaren werken we met deze vaste agenda:
1. vorige notulen
2. in- en uitgaande post
3. mededelingen
4. financieel overzicht
5. ledenlijst
6. materialen
7. ondervonden moeilijkheden
8. komende aktiviteiten
9. nieuwe sorry
10.rondvraag
11.vaststellen nieuwe vergaderdatum en -plaats
12.vaststellen onderdeelpunten nummer 8 voor de volgende vergadering.

op de vergadering van 2 augustus 1976 staat een punt op de agenda, wat ik hier graag even wil vernoemen, omdat er later nog verschillende keren op teruggekomen zal worden. mij wordt toegestaan de behoeften te onderzoeken aan tafeltennis voor gehandikapten. daarbij wordt meteen duidelijk gesteld, dat ze geen aparte groep moeten gaan vormen binnen onze klup, maar volledig geïntegreerd in de bestaande groepen. stel je geen schriftelijk onderzoek voor, maar wel een links en rechts, mondeling, polshoogte nemen van eventuele interesses. de leiding breidt zich in deze periode zó uit, dat we bij 70 leden een medewerkersaantal van 37 krijgen: leden en niet-leden (ouders bijvoorbeeld). in de loop van dit hoofdstuk komen we ze tegen.
binnen de skw-leiding ook een verandering: op 7 februari 1977 volgt cees van de made corrie van rijswijk op, als sekretaris; corrie neemt op 14 april officieel afscheid.
over de geldzaken weinig nieuws, alleen dan:
dat mevrouw ypelaar de kontributie gaat ophalen, vanaf midden 1976. zij zal dit blijven doen tot 1 januari 1980. dat mia kuppens, vanaf april 1977, het bijhouden van het kasboek van mij overneemt. mia blijft dit tot juli 1981 doen. het moet gezegd: onze leden krijgen ook de gelegenheid om hun kontributie op de skw-bankrekening te storten. in deze periode wordt daarvan echter nog weinig gebruik gemaakt. we hadden het al over de skw-kontributiekaarten, waarop aan de deur afgetekend werd. maar dan hebben de leden nog geen betalingsbewijs. daarom krijgen ze dat vanaf nu, in de vorm van een klein bonnetje.
de financiële gegevens over het seizoen 1976-1977 luiden:

totale inkomsten : ƒ 3483,75
totale uitgaven : ƒ 3389,29
saldo      : ƒ  94,46

we hebben in dit seizoen enkele materiaalstuntjes uitgeprobeerd. zo kopen we voor ƒ 240,05 balletjes; daarbij zijn er van het merk nittaku: erg goed, maar ook erg duur - daarom houden we het maar weer bij halex: voor de 'trainingen' 2-ster-balletjes en voor de kompetitie de duurdere 3-ster; maar dat had je al gedacht...zeker?!
we trekken er zelf op uit, om in etten-leur, bij harry de bruyn (oud-gilzenaar) 2 erg dure netjes te gaan kopen: ƒ 62,50 per stuk. duur en erg ingewikkeld om ze vlot te kunnen hanteren; daarom houden we het maar bij die van cor du buy. een paar wijze, financiële lesjes, dus.
we kopen weer 2 nieuwe trainingstafels en verkopen er ook 2, nu voor ƒ 50,= per stuk. ook de tafelkarretjes blijven ons zorgen baren: dan weer eens de bodem stuk, dan weer moet er een losgegaan stuk frame gelast worden.
onze opbergkast krijgt uitbreiding: in de loop der jaren zijn er zoveel verschillende stapeltjes papier gekomen, dat ik in augustus '76 kastjes maak van spaanplaat, om het een en ander op te bergen. simpel, maar erg effektief.
mogen we de schakel ook tot ons 'materiaal' rekenen? ja? dan heb ik nog enkele nieuwtjes:

begin 1976 is er een bouwkommissie gevormd, bestaande uit: albert de kock, jan de vet, wethouder j. van gool en nico van de zanden. Deze bouwkommissie heeft tot doel:

 1. het bestuderen van de mogelijkheid om enkele bestaande gedeelten van het gebouw te renoveren en
 2. 2. het inventariseren van wensen en behoeften van de skw-werkgroepen t.a.v. hun akkomodatie en het maken van plannen om aan deze behoeften tegemoet te kunnen komen.

sorry kaft


d e groepsleiding pers & propaganda is erg aktief. ze steken de sorry in een nieuw jasje. op de offset-apparatuur van swk-rijen laten ze voor het eerst een kaft drukken, ontworpen door erik de vet, in de kleuren blauw, rood en groen, op dikker papier. de binnen kant wordt voorzien van een rabo-advertentie ( ƒ 31,25). inhoudelijk bestaat de vernieuwing uit het feit, dat er, naast de gebruikelijke verslagen, aankondigingen en tussenstanden, vaste rubrieken komen, met namen als:

maar ook hebben we maandelijks:

1200 van deze sorry's worden in september 1976 als reklamemateriaal verspreid: op de 2 lagere scholen, in de wijken steenakkers, hofstad, voorstad en den dries en bij een 50-tal oud-leden. dat moet een gebundel geweest zijn; bundelen is trouwens een maandelijks terugkerend ritueel. in september 1976 neemt piet van nimwegen (ouder van een jeugdlid) dit werkje van cees kock over. hij zal dit blijven doen tot augustus 1983. ook is hij inleveradres en tekstkorrektor geworden. laten we piet even zelf aan het woord: 'rond de 24e van elke maand worden er allerlei enveloppen met stukjes tekst, tekeningen, verslagen, puzzels, bestuursmededelingen, wedstrijdprogramma's etc. bij mij ingeleverd. ik lees dan alles door, verbeter hier en daar een taalfout, of schrijf onduidelijke stukken opnieuw over, zodat de typist de teksten zonder meer kan overnemen. als er tekeningen bij zijn, teken ik op het stencilvel de ruimte uit, waar de typist niets mag typen. de tekeningen gaan naar de stencilaar, die ze op een aparte stencil met een aftaster inbrandt.

ba(r)tje van stefan van nimwegen cartoon erik uitvindsel 1

cartoon erik uitvindsel 2 cartoon erik uitvindsel 3

een 3-tal uitvindsels van erik de vet en ba(r)tje van stefan van nimwegen"

alle teksten met het benodigde aantal stencils gaan nu naar de typist koos van beysterveldt, die alles overtikt op de bijgeleverde stencils, rekening houdend met uitgespaarde ruimten, waar later de ingebrande tekeningen zullen worden afgedrukt. na een paar dagen brengt koos een dikke envelop met de getypte stencils en nu gaat stefan aan de slag. hij kijkt alle stencils na en krast met een puntige stift tekeningetjes bij de grapjes van ba(r)tje. met een mal (lettervorm) tekent hij grote letters boven aankondigingen of artikelen, die meer dan gewone aandacht moeten hebben. hierna zijn de stencils klaar om afgedrukt te worden. ik breng ze naar de heer tuip in de schakel, die ze tesamen met de ingebrande tekeningen op de stencilmachine vermenigvuldigt. rond de 1e van de nieuwe maand krijg ik van de heer tuip een grote kartonnen doos met de afgedrukte pagina's. nu begint het eigenlijke bundelen, ik leg alle stapels, zo'n 10 tot 15 van elk 125 vel aan beide zijden bedrukt, naast elkaar op tafél. met enkele medewerkers, van ons gezin, lopen we dan rond de tafel en pakken achtereenvolgens van elke stapel een blad, zodat we aan het eindpunt een losbladige sorry verzameld hebben.
in feite lopen we dus 125 keer om de tafel heen (ongeveer 625 meter) en hebben dan 125 losse sorry's.
deze worden elk met 2 nietjes tot een boekje vastgezet. de nietmachine wordt dus 250 maal aangeslagen. ik tel dan het aantal sorry's af, dat voor elke wijk nodig is, daarbij rekening houdend met nieuw bijgekomen leden, afgezegde lidmaatschappen, etc. deze gegevens heeft de ledenadministratie aan mij doorgegeven.
daarna breng ik de juiste aantallen naar de adressen van de 6 wijkleiders, die de eksemplaren op het juiste adres bezorgen...p.j. van nimwegen (overgenomen uit de augustus/september-sorry 1979, jaargang 9, nummer 1).
onze stem is en blijft natuurlijk ook via diverse kranten te horen. koos van beysterveldt (nerhoven) neemt dit wekelijkse karweitje van mij over; een volhouder, die koos: want ook dit zal hij tot in 1983 blijven doen. in deze 8 maanden krijgt hij 92 stukjes geplaatst. veranderen, aanpassen, uitbreiden...de sorry spreekt in deze periode boekdelen.


bij de 'trainingen' start deze periode met een nieuw hoogtepunt: 'jeugdplan 76'. een hoogtepunt, omdat deze opzet zal blijven, met enkele aanpassingen, tot in ieder geval 1 september 1983. voor het jeugdplan doe ik voorstellen, die, weer met kleine aanpassingen, in de hoofdleidingsvergadering van 2 augustus 1976 worden goedgekeurd.
waarom dit jeugdplan?

 1. om meer kinderen gelegenheid te geven tot tafeltennis
 2. om meer kinderen van 7-8-9 jaar bij de batswingers te betrekken
 3. om de té lange trainingstijd van 2½ uur achtereen te laten verdwijnen
 4. om de zaterdagmiddagbijeenkomsten (vallen samen met de voorbereidingen van de puppy soos) op te heffen.

we gaan de jeugdleden anders indelen en de groepen nieuwe namen geven:
a. welpen: 7-8-9 jaar
b. pupillen: 10-11-12 jaar
c. aspiranten: 10-11-12 jaar
d. junioren: 13-14-15 jaar.

twee groepen van 10-11-12 jaar, omdat in de praktijk is gebleken, dat we in die leeftijdsgroep verreweg de meeste jeugdleden hebben en bij hun ook de grootste sterkteverschillen liggen. de pupillen zijn de minst sterke van de twee. zodoende hebben ook zij, bijvoorbeeld bij de jaarprijs, ook eens de kans om een prijsje te winnen.
leden, ledengroepen...trainingstijden?

leden, ledengroepen, trainingsgroepen...wat te doen?
tijdens de weektrainingen van maandag en donderdag speelt men tegen de leiders/sters en voor de diploma's en tijdens de weekendtrainingen, op zaterdag, speelt men jaarprijswedstrijden. de jaarprijstellingen worden voortaan bijgehouden door jan beljaars (ouder van 2 jeugd-leden). in het seizoen 76-77 winnen:

een belangrijk afgesproken punt is nog, wanneer men over mag naar de volgende groep: geen strakke regeltjes, maar men mag over op leeftijd en sterkte, men moet niet. als jij op leeftijd over mag, maar je vriendje nog niet, dan blijf je lekker bij de groep van je vriendje en wacht tot hij oud genoeg is, om dan samen verder te gaan. een belangrijke afspraak ook binnen de mentaliteit van de batswingers.
en de welpen, zul je zeggen: geen diploma-spelen, geen jaarprijs voor hen! wat dan wel? rustig, rustig, we laten ze niet in de kou staan, hoor. integendeel. ik neem deze groep zelf onder mijn hoede en ontwerp voor hen een aantal simpele tafeltennisspelletjes, omdat ik vind, dat ze komen om te tafeltennissen, maar ook en vooral om samen te spelen. we krijgen dan spelen, met namen als: bussenspel, servicespel, kegelspel, schuimrubberspel, handdoekspel, 4-tegen-4-spel en... het puzzelspel: we kopen bij de boerenschuur, in riel, 2 legpuzzels van precies 21 stukjes. bij de tafel worden 2 stoelen gezet, met daarop de 2 puzzels. elke keer als men een 'punt' maakt, mag men één puzzelstukje neerleggen; wie het eerst de puzzel af heeft, is winnaar van de 'game'.

leden, ledengroepen, trainingsgroepen, aktiviteiten...leiding? 'jeugdplan 76' heeft 10 jeugdleiders nodig. ze komen er door 7 personen: john de vet, martien van beysterveldt, ad van alphen, ruud klaassen, martijn botermans, jan van beysterveldt en ikzelf.
in de augustus-sorry lezen we, dat we voor een aantal trainingen bij harry de bruyn een tafeltennisrobot willen huren. het plan is nooit uitgevoerd. in maart 1977 komt er het 'helpersplan'; eerder hadden we zorba, ook zoiets, maar helemaal anders. een bepaalde overdracht van tafeltenniskennis mag - daartoe stel ik voor de jeugdleiding een boekwerkje samen van een 30-tal bladzijden, dat vooral bestaat uit fotoseries (uit een tafeltennisboek), met toelichting, van diverse services en slagen. de eerste bladzijden van dit helpersplan wil ik hier herhalen, omdat ik er nu, 7 jaar later, nog volledig achter sta:
begin citaat: 'niet de jeugdleider, maar de jeugdleden zijn het belangrijkst - win het vertrouwen van de jeugdleden - praat veel met jeugdleden, open en vooral eerlijk - een aanmoediging op zijn tijd heeft veel meer effekt dan bestraffen en afkeuren - zet een jongen of een meisje nooit voor schut in het bijzijn van anderen; heb je met een van hen een probleem(pje), neem hem/haar dan even apart - zijn er regelmatig problemen met dezelfde jongen of hetzelfde meisje, bepraat dat dan eerst onder de jeugdleiders/sters of in de hoofdleiding en later eventueel met de ouders - geef je opdrachten aan de jeugdleden kort, duidelijk en zakelijk; zorg dat ze ook worden uitgevoerd - betrek ook die verlegen jongen of dat verlegen meisje in het geheel; dat is erg belangrijk, men zal je er dankbaar voor zijn - voorkom, voor zover mogelijk, kliekvorming; probeer van je groep eenheid te maken en probeer het zo te houden - dreig nooit met straffen, die je niet waar kunt maken - inspraak van de jeugdleden garandeert jou ook medewerking van hun kant - nooit per se van jeugdleden willen winnen; nog beter: geen echte wedstrijden spelen tegen jeugdleden - belangrijker is de bal op tafel te houden, dan punten proberen te maken; in dezelfde tijd kunnen er dan veel meer balwisselingen zijn, dus meer oefenkansen - beter: een 5-tal minuten één slag oefenen, dan zomaar wat slaan - zorg dat steeds iedereen gelijk aan de beurt komt; laat zo weinig mogelijk je voorkeur blijken - probeer de kinderen eraan te wennen naar anderen te kijken, als ze zelf niet hoeven te spelen; daarvan kunnen ze meestal ook het een en ander leren - we hopen ook, dat de leiders een voorbeeld geven wat de sportkleding betreft; het is nou eenmaal zo, dat de kinderen doen, zoals hun leider doet; dit geldt ook voor de behandeling van het materiaal en voor nog vele andere dingen'- einde een citaat.
maar ook het helpersplan, in deze vorm: na niet al te lange tijd...weg ermee. een batswingers-jeugdleider/ster moet niet te veel moeten leren/bestuderen voor zijn/haar taak. men wil het graag doen...maar dan op het gevoel...en de praktijk heeft bewezen, dat dat niet altijd kan...!

hoogtepunt...oktober 1976...zomo-start...zomo staat voor: zondagmorgeninstuif. binnen de batswingers spelen intussen 6 afdelinkjes, veelal apart. we willen iets waarbij al de leden van die groepjes zich samen kunnen treffen, één klup vormen, samen spelen. de zomo is de oplossing. in samenwerking met het dagelijks bestuur van skw wordt de zondagmorgen van 10-12 uur gevonden. het trimmen (fietsen, lopen) op zondagmorgen is in, waarom tafeltennissen niet? ieder lid kan dan in- en uitlopen, wanneer men wil. elke zondag is er één hoofdleidingslid, als toezichthouder, aanwezig. op 17 oktober starten we...aanvankelijk met 8 à 10 bezoekers...vanaf januari 1977 toenemend...13 maart: 40 bezoekers en op 20 maart: 50! dat wordt te veel. we stoppen ermee...voorlopig...maar de zomo zal herrijzen. je zult intussen wel denken: jan haarbosch wordt tijdens de maartkrisis op z'n punt gezet, maar hij blijft daarna maar komen met voorstellen, ideeën op allerlei klupgebied (jeugdplan, helpersplan, zomo). je zult vragen: hoe dat zo?
een simpele vraag. een simpel antwoord: binnen elke klup moet elk lid op elk moment elk voorstel kunnen indienen! of het aangenomen wordt, is een tweede, dus andere zaak. mag ik dit trainingshoofdstuk afsluiten met een stukje uit de sorry (maart 1977, jaargang 6, nummer 8), van hans botermans, dan 11 jaar.

hans botermans in de sorry


d e eigen toernooien en tafeltennisaktiviteiten laten eerst weer de vaste, kleinere, maar geslaagde, jaarlijks terugkerende soorten zien: chocoladelettertoernooi (25 november en 2 december) en het karnavalstoernooi (19 februari). en dan natuurlijk weer onze nog vastere aktiviteiten, met hun winnaars:

over de vreemde toernooien kunnen we deze keer kort zijn: kunnen we plaatsruimte winnen voor belangrijker zaken, als jij niet te lang doorzevert, jan:

proberen...een sleutelwoord...uitvindertje spelen...en dan roepen 'aha, ik heb 't!'...je idee uitgewerkt op papier zetten...in de leidingsvergadering brengen...de praktische kant voorbereiden...en dan is daar de dag...zien, dat je mensen blij maakt met enkele uren ontspanning...dat gold en geldt steeds meer en meer voor onze niet-tafeltennis-, zeg ontspanningsaktiviteiten:

foto marie-josé leibrechts

grote, verwachtende ogen van marie-josé liebrechts (voor) en rob marinus (rechts). links een smile van adje van beysterveldt en rechts een open mond van carla aarts, met daarvoor de altijd rustige margot van delft...vol verwachting klopt ons hart...

kindertekening 1 kindertekening 2
kindertekening 3
kindertekening 4

schilderijen van 'grote mensen' moeten verkocht worden; kinderen zeggen dikwijls: 'da kan ik toch nie tekenen'. maar wat vind je dan van deze grootse en vertederende kinderuitingen?

proberen - uitvindertje spelen - aha: mag ik hiervan een voorbeeld geven? dank u wel...we hebben intussen ruime ervaring gekregen in het organiseren van eigen jeugddagen. maar je wilt verder: toekomst, niet vastroesten. en dan komi er in de hoofdleidingsvergadering van 17 september 1976 een voorstel van jan haarbosch: 'voorstel 15: zo spoedig mogelijk aan een aantal verenigingen met jeugd vragen of ze met een aantal jeugdleden op zaterdag 27 november of 4 december naar gilze willen komen. het programma van die dag zou er als volgt uit kunnen zien:
9.30 uur: aankomst. verkleden, tafels klaarzetten
9.45 uur: inspelen
10.00 uur: spel met schuimrubberen rondes
10.30 uur: kaartspel
11.00 uur: ???
11.30 uur: karoesel
12.00 uur: gezamenlijk eten in foyer - brood meebrengen - batswingers zorgen voor melk en thee
13.00 uur: bingo
14.00 uur: teamwedstrijden: batswingers tegen de andere verenigingen, 4 tegen 4
17.00 uur: sluiting.'

het verslag van die vergadering meldt: 'voorstel 15: aangenomen. '
de vergaderbrief voor 18 oktober 1976 zegt ons: 'vorige keer was gesteld op 4 december; maar omdat het dan soos is, kunnen we 's middags de zaal niet hebben. daarom voorstel 4: zaterdag 11 december. op de vergadering zal ik meedelen hoe de verschillende verenigingen gereageerd hebben.'
het verslag van die vergadering meldt: 'voorstel 4: aangenomen,' de vergaderbrief voor 17 november komt met: 'voorlopige reakties: dior komt met 5 personen en die meede met 16. we wachten verder af tot 17 november, tijdens deze vergadering nog eens de definitieve afspraken maken.'
het verslag van die vergadering meldt: niets.

na de aankondigingen in de november- en december-sorry, is daar dan de dag zelf en het verslag ervan in de januari sorry (jaargang 5, nummer 6): 'op zaterdag 11 december hebben we met jeugdleden van die meede en dior een gezellige jeugddag gehad. om kwart voor negen gingen john, martien en ik naar de schakel om het een en ander voor te breiden, zodat het een geslaagde dag werd. jan haarbosch had alles op papier gezet, omdat hij zelf niet aanwezig kon zijn. rond half tien kwamen 16 die meede- en 5 dior-leden in de schakel aan om er met onze eigen leden een gezellige dag van te maken. 's morgens deden we allerlei verschillende tafeltennisspelen, zoals: het gewichtentoernooi en het tafeltennis-kaartspel. karoesel viel, ook bij de leden van de andere verenigingen, het meest in de smaak. na de gezamenlijke maaltijd gingen we verder met het bingospel, waar leuke prijsjes bij te verdienen waren. tot slot van de middag waren er teamwedstrijden georganiseerd. tegen 5 uur, na nog wat karoeselrondes, namen we afscheid van de die meede- en dior-leden en ook hun leiders, die ik, ook namens martien en john, nog wil bedanken voor hun spontane hulp....wim de vet,'

dat was een kleine kijk in de batswingerskeuken: plannen, voorbereiden, organiseren. dat niet alles te plannen is, bewijst de reden van mijn afwezigheid die dag: 's morgens vroeg, 11 december, wordt zoon koen geboren. zo zie je maar weer: hij is nu 6 - kleine kinderen worden groot.

artikel weekblad jeugddag


d e kompetitie is in 76-77 een middelmatig jaartje, gezien de prestaties althans. maar 17 geven er zich voor op, oftewel de helft van de senioren- en gezelligheidsgroep en plezier hebben ze gehad, reken maar van 'jes'.
de feiten:

als algemene reserves hebben we dan nog: ad van alphen en jan boomaars.
de percentageslag wordt dit seizoen gewonnen door koos van beysterveldt, in de hoofdklasse, met 75,4% ; pech voor koos (of niet?!), want vanaf dit moment worden er voor dit klassement geen medailles meer uitgereikt.
we spelen weer tegen nieuwe verenigingen: bliek (breda), en movi en deege, beiden uit etten-leur.
onze opstellingsformulieren verschijnen voortaan in de sorry en het vervoer wordt geregeld door een vervoersteam van 8 personen.
de bond heeft in dit seizoen de grootte van 21 verenigingen, 8 klassen, met 107 teams oftewel 405 kompetitiespelers/sters. binnen die bond wordt max meesters, van oosterhout, op 1 september 1976 de nieuwe sekretaris.


einde hoofdstuk negen. hoogtepunt. en wat voor een. en dan nog wel over leden. 'en dan nog wel,.. ', omdat een klup alleen maar klup, groep is door haar leden. je kunt nog zoveel leiding, financiën, materiaal, klupbladen, aktiviteiten...hebben, als er geen leden zijn, begin je er niets mee. daarom is ook dit in ons klupboek een bladzijde met een gouden randje: voor 't eerst in onze, dan 18-jarige, geschiedenis hebben we 100 leden: maart 1977. het is een bevestiging van hetgeen, waarmee je bezig bent geweest: want niet voor niets worden er in een dorp als gilze 100 personen lid van een klup, die toch het onbekende tafeltennisspel bedrijft. dat we daarna nooit meer onder die 100 gedoken zijn, is nu al een hint voor de toekomst.

cartoon

hoe groeien we naar die 100?

1 augustus 1976:
jeugdafdeling:
meisjes : 12
jongens : 23
seniorengroep:
dames : 4
heren : 19
gezelligheidsgroep:
dames : 3
heren : 8
totaal : 69

1 februari 1977:
jeugdafdeling:
meisjes : 27
jongens : 19
seniorengroep:
dames : 5
heren : 17
gezelligheidsgroep:
dames : 2
heren : 11
totaal : 81

31 maart 1977:
jeugdafdeling:
meisjes : 34
jongens : 30
seniorengroep:
dames : 5
heren : 18
gezelligheidsgroep:
dames : 2
heren : 12
totaal :101

de grote sprong is dus gekomen in de eerste 3 maanden van '77:

jan haarbosch en anita de bruyn

waarom zoiets ineens? je kent ze wel...die geheime krachten binnen de sportieve rekreatie! anita de bruyn, uit de voortstraat, 7 jaar jong en daarmee meteen ons jongste lid: zij is de gelukkige tijdens de klupkampioenschappen op 19 maart wordt ze gehuldigd; ze krijgt een batje met hoes, een shirt met embleem een een gratis lidmaatschap van 3 maanden. anita in de voortstraat. in de maart-sorry (jaargang 6, nummer 8) staat te lezen: 'wat is dé tafeltennisstraat van gilze? in de loop der tijden wisselt dat nogal. op dit moment staan de nieuwstraat en de lochtstraat op de 3e plaats met 7 batswingersleden; tweede is de burgemeester van poppelstraat met 8 leden; maar de absolute tafeltennisstraat is op dit moment die kleine, korte voortstraat met liefst 13 leden.'

besluiten we dit hoofdstuk met de nieuwkomers in deze periode: ineke, jürgen en peter aarts, conny en hans van beysterveldt, toin bink, lisette en petra de bont, ellen brouwers, anita de bruyn, ernst coppens, jan deckers, mieke delleman, leen-pieter deurloo, liesbeth doppen, angelique, marlène en wim gerrits, petra van hoek, celine de jong, john klaassen, kitty kock, sylvia kokx, john van de krabben, monique krijnen, marylou nuyten, jan en maria pijpers, bart, margo en ronnie van riel, ellen rouws, ad, hanneke en monique de swart, mariska van trier, dennis verlijsdonk, jan-willem en patty vogel, irma wirken...en dan natuurlijk weer enkele, die voor de 2e of al de 3e keer lid worden.

10. het tafeltje van 5 moet je kennen

de batswingers vieren 4x5 jaar

DE BOOG KAN NIET ALTIJD GESPANNEN ZIJN. ZO OOK NIET IN DEZE PERIODE; DAT WIL ZEGGEN: GEEN AL TE GROTE UITBREIDINGEN OP WELK GEBIED DAN OOK. VEEL LEIDING. TIJD EN FINANCIEN WORDEN BESTEED AAN DE VOORBEREIDINGEN EN UITVOERING VAN ONS 20-JARIG-BESTAANSFEEST, OP 2-3-4 JUNI 1978. TIJDENS DE 2-MEI-1977-HOOFDLEIDING. VERGADERING KOMT 'T AL AAN DE ORDE EN BIJ DE 6-JUNI-VERGADERING LEZEN WE 'T BESLUIT, DAT: 'OP ELKE VERGADERING, DOOR WELKE GROEP VAN DE BATSWINGERS DAN OOK, HET PUNT 20-JARIG-BESTAAN OP DE AGENDA ZAL WORDEN GEPLAATST, ZODAT DOOR ZOVEEL MOGELIJK MENSEN GELEIDELIJK EEN PROGRAMMA OPGESTELD KAN WORDEN, WAARBIJ ALLE GROEPEN BINNEN DE BATSWINGERS BETROKKEN ZIJN.


s tarten we met enkele simpele opsommingen: onze eigen tafeltennisaktiviteiten:

weet je nog, dat ik op 2 augustus 1976 de mogelijkheden tot integratie van gehandikapten mag gaan onderzoeken? via woutje kock, van dun draaiboom, ben ik in kontakt gekomen met biso (= de bredase invaliden sportorganisatie), waarvan hij bestuurslid, misschien zelfs meer, is. op 11 mei 1978 komen 5 biso-leden in de schakel vriendschappelijk spelen en ze verliezen met 9-6 van ons, maar och, wat dan nog, als koos van beysterveldt (nerhoven) in de juni-sorry (jaargang 7, nummer 11) onder andere schrijft: 'tijdens de rustpauzes heb ik niet alleen gelet op wat de andere spelers presteerden, maar ook hoe de reakties van de andere batswingersleden waren. ik moet zeggen, dat ik waardering heb voor de spontaneïteit van hun kant (en van die van de biso-leden zelf). ver geslagen ballen werden teruggeslagen, lege glazen werden opgeruimd, sommigen maakten een praatje met biso-leden, eentje speelde een wedstrijd tegen karel'...en...'wanneer je avonden hebt waar het gezellig is en fijn met elkaar kunt omgaan, maar de klok helaas niet stilstaat, dan kun je alleen maar zeggen: zoiets moeten we in de toekomst een keertje overdoen. zo ook deze avond. bedankt.'
onze ontspanningsaktiviteiten:

de vreemde toernooien:

de kompetitie:

batswingers 1, met: martien van beysterveldt, martijn botermans, koos van beysterveldt en john de vet worden 6e in de ereklasse
batswingers 2, met: peter kuppens, anka van de krabben, cees kock, henk cornelissen, jan boomaars en jan haarbosch worden 9e in de hoofdklasse
batswingers 3, met: johan van hoek, toine van alphen, kees de jong en koos van beysterveldt worden 12e in de 4e klasse.
jan haarbosch wint de percentageslag, nog één keertje, met 94,4% en toine van alphen (2e), martien van beysterveldt (2e) en martijn botermans (7e) nemen op 4 maart 1978 deel aan de 8.kampen.
op 24 augustus 1977 volgt piet jansen, van doornbos, max meesters op als sekretaris. het hele seizoen 1977-1978 spelen binnen de baronie zaken als: uitbreiding, ledenstop en belasting bondsbestuur. in augustus 1977 zwengelt onze

hoofdleiding deze zaak via een voorstel aan: elke klasse wordt verdeeld in poeles van 5, 6 of 7 teams; zij spelen in één seizoen 2 halve kompetities, met op de helft een promotie- en degradatieregeling. ook raden wij aan met 2 bondswedstrijdleiders te gaan werken. naar aanleiding van onze brief wordt tijdens de halfjaarlijkse bondsvergadering van 25 januari 1978 een kommissie in het leven geroepen, bestaande uit: rien verkooyen (rikketik), loek laarhoven (ptt, en penningmeester van de bond) en jan haarbosch, namens de batswingers. zij moeten in de vervroegde bondsvergadering, op 31 mei, voorstellen inbrengen. zij doen dat ook: één of meer kompetitieklassen toevoegen én 2 wedstrijdleiders, die beiden zitting hebben in het bondsbestuur. de vergadering van 31 mei is dan kort en krachtig, vanwege het feit, dat de heer jan van de akker, van spes, bereid is gevonden alleen het wedstrijdleiderschap op zich te nemen: 'de vergoeding voor de wedstrijdleider gaat ongeveer ƒ 1000,= per jaar bedragen. de kontributie gaat ongeveer ƒ 3,= per persoon per jaar omhoog. indien nodig gaan de gedachten uit naar een ekstra klasse, eventueel een promotie-ereklasse', vertelt het vergaderverslag.
een jaar lang van serieus zoeken naar een oplossing is voorbij...meedenken, heet dat... maar plannen is moeilijk...bewijst 31 mei 1978.


a l deze aktiviteiten worden weer georganiseerd door een leiding, een nieuwe leiding, jawel: één jaar hebben we gewerkt met een na-krisis-opzet en daaruit toch weer geleerd hebbende, komen er in het begin van deze periode aanpassingen, die in de juni-sorry van 1977 (jaargang 6, nummer 11) als volgt worden toegelicht: 'het is de bedoeling, dat alle tafeltennisgroepen de specifieke aktiviteiten gaan organiseren voor hun eigen groep. op allerlei manieren zullen zij daarbij geholpen worden door de begeleidingsgroepen én...ook door de 3 verenigingskoördinators. deze 3 nemen elk één tafeltennisgroep onder hun hoede en verdelen de 10 begeleidingsgroepen gelijk onder hun drieën. de verenigingskoördinators hebben slechts een begeleidende en helpende funktie, maar zeker geen beslissende; beslissingen kunnen alleen genomen worden door de hoofdleiding, waarin vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen zitting hebben.
tot slot: u zult begrijpen, dat bij een zó grote hoeveelheid medewerkers de samenwerking voortreffelijk moet zijn. we hebben geprobeerd alle taken zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten; dit alles is ook op schrift gesteld en in handen van alle medewerkers. bovendien zullen de verschillende genoemde vergaderingen hieraan sterk kunnen bijdragen.'
de opzet, met enkele kortdurende nieuwtjes, maar ook met blijvertjes, ziet er als volgt uit:

naast deze 3 tafeltennisgroepen, kennen we ook 11 begeleidingsgroepen:

de genoemde vergaderingen wil ik ook even noemen:

daariboeken jeugdtarining

tot in details uitgewerkte draaiboeken, hier van de zaterdagmorgen-jeugdtraining, maken onze leidingsleden wegwijs in de organisatie-jungle.

dat het een en ander een aanpassing, uitbreiding is van de maart/april-76-story moge duidelijk zijn:

even tussen haakjes (.../...): je zult wel zeggen: algemene leidingbijeenkomsten en er komt maar de helft of minder. inderdaad, inderdaad, maar: ik heb in die tijd al geleerd, dat de mensen steeds meer om handen hebben en meer interesse hebben in het praktische bezig zijn van hun leiding-hobby.
even tussen haakjes (.../...): ik moet in dit batswingersboek steeds meer gaan beknotten - alles groeit en bloeit en wordt meer en meer, ook de verslaggeving van het een en ander wordt steeds uitgebreider. daarom zullen we in dit leidinghoofdstuk niet alle leidingnamen noemen, maar, met respekt voor alle anderen, vooral de hoofdleiding volgen:

de begeleidingsgroep 'administratie' lichten we er ook even uit, omdat daarin, kwa opzet, belangrijke veranderingen plaatsvinden: de al genoemde jan beljaars gaat onze post verzorgen en anca haarbosch stort zich, tot in 1983, op de ledenadministratie. een ledenadministratie, die, in kaartsysteemvorm, erg gedetailleerd wordt opgezet. aparte afdelinkjes erin met: alle gegevens, op leeftijd, voor verjaardagen, op wijk, hoe lang men erbij is en kontributiekaarten, zodat alles centraal bij elkaar is en zodat alle noodzakelijke gegevens vanuit 1 punt doorgespeeld kunnen worden naar de diverse groepsleidingen: onder andere andere naar de sorry, voor de gegevens van de leden in de rubriek 'vaste-prik-1.'

vaste prik 1

rest ons nog de skw-leiding: josé aarts komt het dagelijks bestuur op 14 april 1977 versterken; zij gaat de personeelszaken behartigen. in december 1977 volgt rienus van de broeck hans frohn op als sociaal kul.tureel werker. in april 1978 komt een wsw-er, jan somers uit rijen, in volledige dienst van skw-gilze. hij wordt een soort beheerder.
en dan:
op 14 april 1977 vergadert nog het 'algemeen bestuur', maar de eerstvolgende bijeenkomst - 2 juni 1977 - heet: 'skw-raadsvergadering'. in deze maanden is druk gepraat over de funktie en het funktioneren van de werkgroepen, het algemeen en het dagelijks bestuur en van de sociaal kultureel werker, want we willen een huishoudelijk reglement opstellen. eerst komt dan die naamsverandering en daarna het huishoudelijk reglement.
we nemen er enkele artikels uit over: '1.1 de skw-raad is het vertegenwoordigend lichaam van de werkgroepen. zij is het beleidsvoorbereidend en beleidsvormend orgaan voor het skw-gilze, dat er zorg voor draagt, dat de eigen identiteit van de werkeenheid tot zijn recht komt. in de skw-raad zijn in ieder geval opgenomen:
a. 2 vertegenwoordigers (1 vaste) per werkgroep
b. de leden van het dagelijks bestuur
c. de beroepskracht(en)
d. de beheerder
e. 1 vertegenwoordiger van het vaste barpersoneel
f. 1 vertegenwoordiger van het technisch onderhoudspersoneel.

2.2 het dagelijks bestuur is het beleidsvormend, beleidsbepalend en beleidsuitvoerend college voor het skw-gilze, dat er voor zorg draagt dat de wensen van de skw-raad tot hun recht komen.' het een en ander zal een verbetering blijken: steeds minder gepraat over pietluttige zaken, zakelijker vergaderen, waarbij steeds de algemene skw-lijn voor ogen gehouden moet worden. steeds beter, maar als skw-raads-werkgroepslid moet je de vinger aan de pols houden, dat is wat ik in deze tijd steeds beter ga leren: op een korrekte manier zeggen wat je van alles vindt; niet zwijgen en opkroppen, maar je mening geven...wordt vervolgd...
dat geldt ook voor het verbouwingsverhaal. er wordt veel voorbereidend werk verricht. als we de skw-raadsverslagen volgen, komen we te weten, dat:
(18-8-77) de bouwtekeningen naar openbare werken zijn
(22-9-77) er moeilijkheden zijn, onder andere in verband met de brandpreventie. er wordt een nieuw schetsplan bestudeerd, met 2 verdiepingen op de foyer. begin 1978 verschijnt er dan een uitgebreid bouwrapport met voorgeschiedenis, achtergronden en toelichtingen. enkele punten, die we eruit lezen: er komt een lift en inderdaad 2 verdiepingen op de foyer; de grote zaal en het toneel worden gehandhaafd en men hoeft niet meer door de grote zaal om andere lokalen te bereiken - de grote zaal zal rechtstreeks door de bar bediend kunnen worden en de kelder wordt algehele berging.
mooi rapport, mooi rapport: je huiswerk goed gemaakt, maar plannen is o zo moeilijk, want op 24 januari 1978 komt de heer van de kerkhof, van het ministerie van crm even buurten, samen met b&w en hij zegt (skw-raadsverslag: 27/4/78):

b&w voegen daaraan toe:

het verslag sluit met: 'om de verbouw toch van de grond te krijgen zal een nieuwe bouwkommissie samengesteld worden, die zal onderzoeken, welke stappen genomen dienen te worden. wel zal men proberen het huidige plan te handhaven.' wordt vervolgd...o ja, geachte heer van de kerkhof van crm: 'sporten horen in de sporthal', hé...hè...we komen erop terug.


d e groepsleidingen pers & propaganda en sorry zijn ruim één jaar lang weer erg aktief. de sorry krijgt traditiegetrouw weer een nieuwe kaft. in de augustus-sorry-1977 (jaargang 7, nummer 1) laten we de leden eens zien, hoe erik de vet tot het definitieve ontwerp van zo'n kaft komt. om de stencilkosten te drukken, zetten wij het partikulier initiatief weer in aktie: we plaatsen 6 advertenties van ƒ 15,=. dick van nimwegen (broer van een jeugdlid) wordt de nieuwe stencilaar. maandelijks rolt er een sorry van zo'n 15-20 bladzijden onder zijn handen door. in al die sorry's is de tekst voortaan onderverdeeld in 4 vaste rubrieken: leesstof voor alle leden, voor al onze jeugdleden, kompetitie en 20-jarig-bestaan, elk met een vaste kop.

sorry kaft ontwerp erik

natuurlijk weten we ook weer een aantal nieuwe series tevoorschijn te toveren:

sorry kaft sorry kaften

een jaar lang worden de 99 krantenartikelen gesierd met een feestvignet: hetzelfde als in de artikelkop van de sorry is gebruikt.
ter stimulering van de gezelligheidsgroep worden in november 1977 1200 stencils huis-aan-huis verdeeld. hun uitwerking lees je in het ledenoverzicht.
ook skw breidt haar propaganda-aktiviteiten uit: in september 1977 is er weer een informatieboekje, met een tafeltennisfoto van martien; uitgebracht in samenwerking met de bejaardenbond in gilze. begin 1978 verschijnt dan het eerste jaarverslag in de skw-geschiedenis van gilze; nu nog samen met skw-rijen.


bij de 'trainingen' is in augustus 1977 de grote verandering te vinden binnen het diplomasysteem van de jeugdafdeling. het oude systeem, met 60 oefeningen, is in de praktijk dikwijls moeilijk uitvoerbaar gebleken. de opbouw vertoonde té grote stappen, waardoor het té lang duurde, dat men vorderingen maakte en slechts een enkeling geraakte aan het 3e diploma.
daarom:

bladzijde uit skw-boekje sep 1977

aktiefoto martien sep 1977 2e diploma opzet 1977

bladzijde + foto (martien van beysterveldt) uit het skw-boekje van september '77; met beelden van onze 2e diploma-opzet

de welpengroep verandert ook enigszins. eerst is daar op 2 november 1977 een geweldige ouderavond voor hun: 17 vaders en moeders komen kijken en spelen. op de woensdagmiddag komen er steeds meer, tot zo'n 20, de bijbehorende leiding te vinden wordt echter steeds moeilijker. aanvankelijk zijn er met mij een 8-tal jongens en meisjes van 15-16 jaren, velen zelf nog jeugdlid bij de junioren. maar dat loopt langzaam af. en daarbij komt, dat skw op woensdagmiddag in de grote zaal met een jeugdinstuif gaat starten, daarom gaat de welpengroep vanaf 29 april 1978 samen met de junioren spelen op de zaterdagmorgen van half 11 tot kwart voor 12. o ja, onze welpkes krijgen elke training, als ekstraatje, een gratis bekertje limonade te drinken, maar ho-ho: zonder rietje!
de jeugd-jaarprijzen worden als volgt verdeeld:

1976-1977:
pupillen: marlène gerrits
aspiranten: margot van delft
junioren: johan van hoek

1977-1978:
pupillen: hanneke de swart
aspiranten: kees beljaars
junioren: marcel de vet.

de senioren- en de gezelligheidsgroep spelen dit seizoen elke laatste donderdag van de maand een georganiseerde aktiviteit, zoals: klokwedstrijden, uitdagingswedstrijden, ladderkompetitie en het kaartspel. in de maanden juni van 1977 en 1978 speelt men alleen maar op de donderdagavond, niet meer op maandag. door de warmte worden de maandagtrainingen té matig bezocht en dus stopgezet.

weet je 't nog: de zondagmorgen (zomo-)instuif stopte wegens té grote drukte in maart 1977, maar herrijst...op 16 oktober 1977, met enkele veranderingen: niet de hoofdleiding fungeert meer als leiding, maar cees kock, als vaste leider, gesteund door één wisselleider. in onze overmoedigheid willen we deze keer de drukte voor zijn en stellen: de ene week mogen de welpen, pupillen en aspiranten komen en de andere zondag de junioren-, senioren- en gezelligheidsgroep. na enkele weken blijkt al, dat de drukte meevalt (toch wel wekelijks 20 bezoekers) en daarom komt deze regel snel te vervallen.

links en rechts, onder- en bovenaan in dit boek heb ik al laten lezen hoe de batswingers over tafeltennis, een vereniging, over training denken, in 1958, 1965 of 1975. in ons jubileumjaar denk ik daarover nog eens hardop. naar aanleiding van een groot stuk over bettine vriesekoop in dagblad de stem, schrijf ik in 4 sorry's (jaargang 7, nlllilmers 8, 9, 10 en 11) deze artikelenserie, onder de titel: prestaties? ja, maar hoe...? uit deze serie enkele lange citaten, omdat ik er op dit moment ongeveer nog hetzelfde over denk:
begin citaten:
'...in een kommentaar op die serie artikelen, wil ik niet enkel over de persoon van bettine vriesekoop praten. er is geen twijfel over mogelijk, dat zij ontzettend goed kan tafeltennissen en op weg is naar de wereldtop (wat een vooruitziende blik - jh nu), wat mij wel een beetje (nou, een beetje) dwars zit, is de manier waarop dat gebeurt bij haar, en bij nog vele, vele anderen. (tot 1983 zijn daarbij nog vele zaken bijgekomen, die dit ongenoegen bij mij bevestigen - jh nu)...
...prestatie is de laatste jaren een soort modewoord geworden, zeker in kombinatie met 'maatschappij', inderdaad: in die maatschappij speelt de prestatie een grote rol, op allerlei terreinen. direkt aan de prestatie-maatschappij gekoppeld komen termen naar voren als: gejaagd, overspannen, stress, enz. ik vind prestatie een moeilijk en gevaarlijk begrip. gevaarlijk, omdat het een van de ondermijnende aktiviteiten van onze gehele samenleving is; en in die wijdse betekenis, koppel ik het vooral aan het woord 'macht'. 'streber' is nog zo iemand, die ermee te maken heeft. voor mij heeft dat woord het gevoel van: iets proberen te bereiken ten koste van alles en iedereen; ik vind het vooral terug in de zakenwereld, voorzover ik die ken, maar ook in de sport, zeker in de topsport, waar diezelfde zakenwereld zich met die sport is gaan bemoeien d.m.v. de sponsoring. de grote drukken de kleintjes de hoek in, verdringen ze of doen ze zelfs verdwijnen: konkurrentie, unfair, onmenselijk. iedereen denkt inderdaad tegenwoordig dat het menselijk, heel normaal, zelfs noodzakelijk is. inderdaad: een weg terug zal heel moeilijk zijn. hopelijk wel mogelijk, als het moet op zeer lange termijn: een utopie? velen, in ieder geval ik, denken aan de gezelliger jaren terug, met minder jachten en ja.gen, samen rond de haard spelletjes spelend. we zingen erover en lachen ermee, we maken het na in kitsch-dingen......nostalgie. maar echt doen in die geest lukt ons niet meer. jammer, hè. want we zouden er allemaal beter mee af zijn. de armen en de rijken, om het eens afgezaagd te zeggen.

heel dit relaas is, zoals al gezegd, ook terug te voeren tot de sport, tot het verenigingsleven. jammer genoeg, zeer jammer. want het kind komt via het sporten en het spel veelal het eerst in kontakt met wat grotere groepsverbanden, buiten het gezin. en juist dan al stuit het op een aantal 'voorbeelden', die juist averechts kunnen werken op zijn menswording. de uitersten, in slechte zin, krijgt het er dan ook nog eens via de tv bij. want daar zien we wel hoe voetbal, kwa techniek, gespeeld moet worden, maar we zien er ook alle randverschijnselen dubbel-dik, soms zelfs in vertraagde opnamen. via de topsport belandt deze mentaliteit bij de amateurs-senioren en via die weer bij onze jeugdige spelers en speelsters; alsof het dan de normaalste zaak van de wereld is, want iedereen doet 'het' toch. als de jeugdleiders dan ook nog uit een dergelijk soort hout gesneden zijn, is het eind helemaal zoek. het geheel is volgens mij terug te voeren tot een mentaliteit, een verantwoordelijkheidszin van 'de' mens, die wel bij de tegenwoordige tijd past, maar niet bij het mens-zijn. heel dit proces gaat steeds met zo'n kleine pasjes verder, dat iedereen het als normaal beschouwt, dat het zo is. dat vind ik juist het angstige ervan.
een pasklare oplossing heb ik niet. wat aanduiden kan ik wel: het gehele 'herstellingsproces' moet in het gezin beginnen. de grootste zorg hebben in deze dus de ouders. van daaruit moet het groeien naar en in andere, grotere groepsverbanden: school, vereniging, vriendengroepen, e.d.
dit is gemakkelijk gezegd in een paar regeltjes; té simpel voorgesteld waarschijnlijk. het is ook meer een kwestie van (aan)voelen dan van weten en kennen en snappen. en daarom ook juist is het zo'n moeilijk proces, maar zeker waard om eraan te werken.
proberen we het een en ander nu wat te verduidelijken, te konkretiseren binnen het verenigingsleven.
prestatie is natuurlijk niet weg te denken uit een sportvereniging. binnen die vereniging kun je die prestatie echter op vele verschillende manieren benaderen. die manieren hangen ten nauwste samen met de mate van aksent, die je op dat begrip legt...die vereniging als geheel, het goed funktioneren en het voortbestaan ervan, moet steeds onze leidraad zijn en niet één of meerdere enkelingen binnen die vereniging...men moet de grootst mogelijke aandacht besteden aan álle leden. hierbij krijgt men echter te maken met een aantal zaken, die men tot een goed geheel moet zien te smeden:

einde citaten.

als je dat alles gelezen hebt, zul je je afvragen: dat denkt, dat vindt jan haarbosch in 1978, maar denken en vinden de batswingers dat ook? deze en soortgelijke vragen werden me in 1968 ook al gesteld en in 1983 vraagt men: dat boek, wat jij aan het schrijven bent, gaat dat over jan haarbosch of wordt de mening van de batswingers erin verkondigd? ik denk, dat, bij aandachtig lezen, dit boek zelf het enige goede antwoord geeft. maar toch: rond het jaar 1970 was het inderdaad in hoofdzaak maar de mening van 2 mensen: van cees kock en mij. maar juist door de uitbreiding van de leiding zijn de in dit boek beschreven gedachten, die geworden van steeds meer leden. niet elk lid is zich op elk moment bewust van de achtergronden van zijn klup; waar wel? het feit, dat steeds meer leden en zelfs niet-leden zich belangeloos voor de batswingers willen inzetten is een voldoende antwoord op vragen in die richting. in 1977/1978 zijn er 46
medewerkers voor 60 leidingposten; moet je nu alvast eens stiekem verderop in dit boek kijken, bij de leiding in 1983...ik zeg daar nu even niks meer over!
wel zeg ik weer wat over schorsingen...weer...tijdens de algemene leidingsvergadering van 1 augustus 1977 wordt er over gesproken...nu om de vernielingen van ons materiaal tegen te gaan. tijdens de hoofdleidingsvergadering van 15 augustus wordt het reglement uitgewerkt en goedgekeurd en wordt de leiding deze raad meegegeven: 'waarschuw waar gewaarschuwd moet worden en schors waar geschorst moet worden, steeds op het goede moment en steeds de juiste straf voor de gedane misstap, dit alles volgens je eigen goeddunken.'het klinkt me nu in de oren als een verordening in een politierapport.

het reglement zelf zegt dan:

deze maatregelen zijn niet genomen om als leider de boeman te spelen, maar wel om: de vernielingen van ons materiaal tegen te gaan en om de batswingers een gezellige vereniging te blijven zijn.'- tot zover. schorsingsreglementen genoeg, maar wordt er ook geschorst, zul je zeggen...ja...en wordt er veel geschorst?...nee...!


wat waren we blij met ons 100-ste lid. en dan nu: in één seizoen, zeg maar een half jaar, ronden we 't af op 6 maanden, zomaar ineens van 101 (1-4-'77) naar 131 leden (30-6-'78). en dat in een tijd, dat we ons voorgenomen hebben niet té veel ekstra tijd aan de uitbouw, maar wel aan de 4e lustrumviering te besteden:

1 april 1977:
jeugdafdeling:
meisjes: 36
jongens: 26
seniorengroep:
dames : 6
heren : 22
gezelligheidsgroep:
dames : 1
heren : 13
totaal : 104

1 januari 1978:
jeugdafdeling:
meisjes: 31
jongens: 28
seniorengroep:
dames : 7
heren : 18
gezelligheidsgroep:
dames : 3
heren : 15
totaal : 102

30 juni 1978:
jeugdafdeling:
meisjes: 38
jongens: 45
seniorengroep:
dames : 6
heren : 20
gezelligheidsgroep:
dames : 4
heren : 18
totaal : 131

55 leden eraf, 77 erbij, maar daar zei ik in een eerder hoofdstuk al iets over. een grote groei, weer, van de jeugdafdeling, nu: 83! dat zal over enkele jaren gunstige invloeden hebben op de senioren- en de gezelligheidsgroep. allemaal rekords bij ons feest, meer dan leuk is dat, zeker als het over leden gaat, maar daar zei ik in een eerder hoofdstuk al iets over...
hier de 77:
frankwin en neletta aarts, marlies en peter arends, ingrid en patrick van assouw, conny beljaars, frans van bergen, marian en marlies bogaerts, sjoerd brink, conny broers, nyam-wing chan, leung-sheung chi, rené daanen, peter dingemans, roland van dungen, marco evertman, patricia gerrits, nanda van gils, frank goeyers, christian van gool, patrick graafmans, robbert van groesen, eline van haarlem, harco en ton hamels, marion hendriks, jeannet en nannette van hoek, nancy jacobs, ton der kinderen (riel), ronald klaassen, eduard kniknie, carla koenraads, mieke en perry koks, frans kuysters, eric en maria laurijsen, mike matthijsen, arie michielsen, john, rené en sef van de nieuwelaar, monique oomen, adriaan oprins, ineke en twan pelkmans, armand van de put, marcel van pijlen, herman pijpers, joke van riel, petra robs, roy rohaan, rené roovers, hans rouws, toos schellekens, hans seghers, sanny sprangers, patrick timmermans, yvonne verhoeven, ton verstraaten, walter visser, heleen vogel, luciënne vugts, peter wehrmeyer, jack van de wiel, marret willemse, s. yong, alouis van zon (hulten) + nog een 6-tal, die er al eerder bij waren en weer afgegaan.

kort over het materiaal: we blijven 4 oude helften verkopen en kopen 2 nieuwe trainingstafels ieder seizoen opnieuw. netjes kopen we veel minder. we repareren ze, waar nodig, en mogelijk, zelf. het rubber van onze eigen, goedkope batjes is kapot. we denken: wat we zelf kunnen, doen we zelf: we kopen losse, rubberen vellen vierkante; de oude rubbers eraf krabben, de nieuwe erop plakken bijknippen en dan zie je de rekening: ƒ 70,13 voor 15 velletjes.je kunt beter 15 komplete batjes kopen van ƒ 3,= per stuk! da's goedkoper! of niet soms? ja...toch! toch nog een goede materiaalgreep...toch wel...gedeeltelijk, zoals achteraf zal blijken.
onze afscheidingsstandaards bevallen onvoldoende; ze geven te weinig verschuivingsmogelijkheden.

bouwtekening voor een tafel berging onder het podium schakel

op de lts laten we daarom 13 metalen, rechthoekige frames lassen, van 75 centimeter omhoog en 2 meter van links naar rechts, voor ƒ 106,25. in elke rechthoek komt doek te hangen, weer gekocht bij broenen, voor ƒ 105,85. maar daar komt de moeilijkheid: hoe bevestig je dat doek aan dat ijzer?

het zal ons een tijdje bezighouden, maar een afdoende oplossing komt eraan. jawel, het 'probleem' van de tafelopberging komt terug. steeds meer, omdat andere werkgroepen last hebben van onze karretjes. in een gesprek met het dagelijks skw-bestuur, op 10 november 1977, wordt ons beloofd, dat we naar andere mogelijkheden mogen zoeken. we doen dat meteen. in december al komen we met een voorstel: midden onder het podium zal een ijzeren stellage moeten komen, waarin 10 x 2 helften kunnen worden opgeborgen. dit plan zal niet gerealiseerd worden, maar...het houdt ons weer bezig en een afdoende oplossing komt eraan.


gaan we meteen naar de financiële gegevens over:

1977-1978:
totale inkomsten : ƒ 5649,25
totale uitgaven : ƒ 3256,48
saldo      : ƒ 2392,77.

weer hogere getallen, steeds meer geld rolt er binnen de batswingers in het rond - ook het saldo is hoog.
dan kunnen we nu zeggen, dat mia kuppens hulp krijgt van corrie van engelen-kock, in het bijhouden van onze geldzaakjes. en ze doen het goed, goed joh...wel even moeilijk, hoor, als ze in juni 1977 overstappen op een 'tabellarisch kasboek': niet alle posten meer op één hoop, maar meteen duidelijk en overzichtelijk en meteen uitgesplitst in 4 (inkomsten-) respektievelijk 6 (uitgaven-) kolommen. in dat nieuwe boek komen zowat meteen hogere kontributie-inkomsten, want het dagelijks skw-bestuur stelt een forse verhoging voor. de skw-raad is het wel eens met die verhoging, maar niet met het woord 'ineens'. daarom licht ik die verhoging toe in de februari-sorry van 1978 (jaargang 7, nummer 7):
'...het skw-gilze, met al haar afdelingen en aktiviteiten, beheert het gebouw de schakel en heeft een paar mensen in dienst. het skw-gilze krijgt voor veel dingen subsidie van het ministerie van crm; maar géén subsidie krijgt men voor zaken als: premie ziektewet, rente en aflossing, meerkosten verwaing, licht en water, akkountant en kontributie saldo.

kasboek juli 1977

de kosten van deze laatste genoemde dingen moeten binnengebracht worden door de opbrengst van de bar in de schakel én door de kontributies van de verschillende afdelingen.
de inkomsten van deze 2 laatste dingen waren te laag geworden om die niet-subsidiabele kosten te dekken. daarom stegen in 1977 al de barprijzen, daarom stijgen dit jaar de kontributies: een helft per 1 februari, de andere helft per 1 september aanstaande.
u zult zeggen: ja, maar, dan zijn al de door ons betaalde kontributiegelden al op. hoe moeten dan de kosten van onze tafeltennisaktiviteiten, de aanschaf van nieuwe tafels, enz. betaald worden? nou, daarvoor krijgt het skw-gilze weer wel voldoende crm-subsidies...'
wat het op 1 februari is geworden?
jeugdleden: ƒ 3,25 per maand
senioren- en gezelligheidsgroep: ƒ 4,50 per maand
dienstplichtige militairen: ƒ 1,25 per maand.
alle bedragen inklusief hét kwartje. het minimum van de gezinsreduktie wordt ƒ 1,=.

omdat de senioren- en de gezelligheidsgroep hetzelfde moeten gaan betalen, krijgt de gezelligheidsgroep vanaf dit moment ook de gelegenheid om op maandag te spelen. mevrouw ypelaar blijft datgene, wat niet via de bank betaald wordt, ophalen en krijgt in april 1978 hulp van mevrouw deckers (de echtgenote van een gezelligheidsgroepslid).


d e voorbereidingen voor het 20-jarig-bestaansfeest beginnen al, zoals de inleiding vertelde, op 2 mei 1977. een ruime voorbereidingstijd, wat met alle besprekingen en maandelijkse publikaties, een echt toegroeien naar het feest betekent. deze voorbereidingsmanier geeft zeker binnen de leiding een ekstra stimulans aan de onderlinge klupverbondenheid.
het programma is vrij snel samengesteld:

donderdag 1 juni:
klaarmaken van het feestgebeuren.

vrijdag 2 juni:
feestavond in country-stijl voor junioren-, senioren- en gezelligheidsgroep; we nemen zelf 4 uur country-muziek op op kassettebandjes.

zaterdag 3 juni:
jeugddag voor welpen, pupillen en aspiranten, met: 's morgens: het levend-bingo-spel en een filmprogramma en 's middags: een zeskampspel op de speel.plaats van de heilig hartschool.

zondag 4 juni:
demonstratiemiddag door alle groepen en met medewerking van biso; ook is er dan een simpele batswingerstentoonstelling neergezet.

vaantje jeugddag 3 juni 1978 boekje jeugddag 3 juni 1978

het wordt een heet weekend, letterlijk en figuurlijk. letterlijk: 30 graden celsius, waardoor het zondagmiddagprogramma weinig bezoekers trekt, maar de andere feestonderdelen erg goed lopen. we hebben ons bij de organisatie van het geheel een ekstra moeilijkheid ingebouwd: we willen zoveel mogelijk zelf doen met zo weinig mogelijk geld. een zeer lofwaardig streven, maar als organisators heb je dan zelf geen rust, ook niet tijdens de feestavond.
zoveel mogelijk zelf...moge daarvan het eten het voorbeeld zijn, vrijdagavond krijgt ieder: gratis bouillonsoep en een koude schotel en tegen betaling hot-dogs; 's zaterdags om 12 uur moet er voor 70 personen bouillonsoep zijn, met: friet en kroket of nassibal of frikandel en toe: yoghert, chocoladevla of vanillevla. we prijzen ons gelukkig, dat we bij de schakelburen, het gezin visser, alles klaar mogen maken.
met zo weinig mogelijk geld...moge dat het financieel verslag, met begroting, bewijzen. over de pers & propaganda voor dit feest vertelden we elders al het een en ander. maar daarnaast maken we nog:

begroting feest juni 1978 kaft feestsorry juni 1978

voor zo'n algemeen feestboekje zoek je verschillende dingen op, zoals voor dit boek. mag ik daarom uit die feest-sorry enkele zaken aanhalen, die ik tot nu toe 'vergeten' ben:

de skw-voorzitter, hans brink, opent de feest-sorry met: 'loop maar een willekeurige straat in gilze in, achter veel ramen zie je al dan niet zelf ingekleurde affiches hangen: "de batswingers -20 jaar".
De tafeltennisvereniging de batswingers staat bekend als een aktieve en bloeiende groep, 20 jaar oud en springlevend. jullie zijn bij de gilzer bevolking een begrip, door de kompetitie trouwens ook buiten de gemeente.
uiteraard staat het sportgebeuren centraal, maar jullie leggen ook erg veel nadruk op de onderlinge kontakten, waardoor bij velen de belangstelling voor de sport en voor elkaar is gewekt, kortom een stuk vorming in aktie.
rustig mag gezegd worden, dat, mede door jullie maandelijks kontaktblad sorry, uniek binnen het skw-gebeuren, een goede onderlinge band is gesmeed. tot nu toe zijn heel veel jongeren en ouderen aktief geweest op allerlei gebied in de organisatie van jullie vereniging. de een treedt op de voorgrond, de ander is onmisbaar bezig achter de coulissen om de batswingers te laten zijn wat zij nu zijn.
ik hoop dat jullie ruim voor het vijfde lustrum een betere akkomodatie zullen hebben in de schakel...'

foto 4e lustrum juni 1978 foto 4e lustrum juni 1978 foto 4e lustrum juni 1978
foto 4e lustrum juni 1978 foto 4e lustrum juni 1978 foto 4e lustrum juni 1978

heet...met kouwe schotel. cowboyhoed, kaartje leggen, skiën en spijkerpoepen; nee, een prutsteam zijn we die 3e juni zeker niet

11. 't oog wil ook wat

de klup steekt zich in het nieuw

20 JAAR BATSWINGERS LIGGEN ACHTER ONS...DA'S GEEN OPLUCHTING...MAAR GENDE 5 JAAR MOETEN WIJ, JIJ EN IK, ENKELE AFSPRAKEN MAKEN. TOT SPREKEN OVER EEN 'VOORSPEL'. VANAF NU WORDT 'T ECHT SERIEUS. WORDEN NU ECHT GROOT...OP VELERLEI GEBIED. DE NU NOG KOMENDE DAAROM ANDERS (B)LIJKEN TE ZIJN: AFSTANDELIJKER, ONPERSOONLIJKER. HOOR! HET GAAT STEEDS MEER OM FUNDAMENTELE ZAKEN, OP ALLERLEI DOOR DAT GRAVEN NAAR DE BRON WORDT ALLES JUIST PERSOONLIJKER...OOK STEEDS MINDER NAMEN TEGENKOMEN, WORDT IN DE KOMENDE 5 JAAR VAN HET INDIVIDU STEEDS BETER TE BEHARTIGEN. NIET EGOISTISCH...MAAR ELK INDIVIDU IN DE GROEP...DAT IS SOCIAAL WERK. WE BEGINNEN MET NOG RUSTIG, MAAR GROEIEN NAAR EEN KLIMAKS OF CLIMAX!


i n de eerste hoofdstukken van dit boek kon ik alle gegevens verwerken die ik had, alle aktiviteiten noemen en noem maar op, die voorhanden waren. In de tussenhoofdstukken moest er enige selektie toegepast worden. Vanaf nu een zeer groffe stapel. de informatiestroom komt me met stapels papier en illustratiemateriaal tegemoet. een heel karwei om een goede keuze te maken. die keuze zal voor menig lezer net niet de goede zijn. de laatste 5 hoofdstukken zullen dat geven, wat helemaal past binnen de sfeer van dit boek: een uitbouw en afsluiting. ik geef toe: het komt allemaal fragmentarisch over, maar dat is bittere noodzaak om niet het hele boek op deze manier te hoeven typen. alleen een 'kleine kinderen worden groot - deel 2' kan daarin uitkomst bieden.

hanneke haarbosch 3


h et kan niet op: bij de ledenaantallen weer een nieuw rekord: 132!

1 november 1978:
jeugdafdeling:
meisjes: 30
jongens: 34
seniorengroep:
dames : 4
heren : 19
gezelligheidsgroep:
dames : 3
heren : 19
totaal : 109

1 maart 1979:
jeugdafdeling:
meisjes: 32
jongens: 34
seniorengroep:
dames : 5
heren : 23
gezelligheidsgroep:
dames : 2
heren : 22
totaal : 118

1 juni 1979:
jeugdafdeling:
meisjes: 36
jongens: 42
seniorengroep:
dames : 6
heren : 23
gezelligheidsgroep:
dames : 3
heren : 22
totaal : 132

in dit seizoen is het gemiddelde ledenaantal per maand: 117. er verlaten 29 leden de klup oftewel een ledenverloop van 33,33333333%. zie je wel, dat datgene wat in hoofdstuk 7 gezegd werd bewaarheid wordt! maar! dat! wist! ik! al!
er komen echt nieuwe leden bij + nog enkele voor de 2e of 3e keer. en één van die laatste wil ik hier vernoemen: kees koks. hij werd al voor even lid in 1962 en nu, na zo'n 15 jaar hervindt hij zijn oude 'liefde'. de inbreng van kees zal de komende jaren steeds sterker worden.
de 27 echte nieuwkomers zijn: john, kurt en wim aarts, josé van den boogaart, ria dingemans, herman gerrits, frank van gils, pierre hapers, hans hessels, annelies en ingrid hoekx, erwin klaassen, ad maas, adriaan pelkmans, piet de ridder, bart van riel, rené seghers, huub starmans, jolanda de swart, pieter thijssen, ineke en perry timmermans, anja en cor verbogt (chaam), christine waegemaekers, daniëlla wehrmeyer, miriam wildhagen en jan wirken.

deze en de andere leden mogen weer hun stem laten horen. want in september, oktober en november 1978 slaat het enkelvirus weer toe. vier-us worden er samengesteld; voor de seniorengroep, de gezelligheidsgroep, de ouders van de jeugdleden en een algemene voor alle leden. in totaal 46 vragen wordt geïnformeerd naar diverse zaken, maar in het biezonder naar de wensen ten aanzien van de invulling van ontspanningsaktiviteiten en de oprichting van nieuwe + de aanvulling van al bestaande leidingsonderdelen. de cijfermatige resultaten zijn:
uitgedeeld: 172 enkètes
ingeleverd: 78 enkètes

er worden verschillende tastbare resultaten uitgehaald, terwijl naar aanleiding van deze enkètees kan worden overgegaan tot de oprichting van een groepsleiding gezelligheidsgroep en van een oudergroep.

enkete verslag


i nderdaad: het belangrijkste wat dit seizoen binnen de leiding gebeurt, is de oprichting en stevige aanvulling van verschillende groepsleidingen. we noemen wat namen: de groepsleiding jeugd: petra van hoek, anka van de krabben, cees kock, harold en rudi de jong, martien en gerrit van beysterveldt, michel van delft, toine van alphen, johan van hoek, martijn botermans, wim en walter de vet. zij besluiten op 11 augustus 1978 onder andere: 'wij vinden dat je vader en moeder mogen weten waar je bent...daarom onze maat.regelen: ieder die 10 minuten na het begin van de training (of later) binnenkomt, kan niet meer spelen. en ieder die vóór 't eind van de training weggaat, wordt geschorst...alleen tegen inlevering van een heel of kapot balletje krijg je een ander. want kwijtraken kunnen balletjes niet in de grote zaal van de schakel...'
de komplete jeugdleiding gaat vanaf dit moment (9-2-1979) jaarlijks een keer super-informeel bij elkaar komen, tijdens een biljartavondje - geslaagd idee.

de oudergroep:
op 21 december 1978 gestart met mevrouw aarts, mevrouw van assouw, mevrouw roovers, mevrouw brink en meneer timmermans. ze komen naar behoefte bij elkaar en verdelen dan taken onder zich, zoals: typewerk, oliebollen bakken, batswingerspet en diplomasterren knippen, terwijl ze ook best willen meepraten over algemene jeugdzaken, inklusief ideeën daarvoor. mevrouw aarts, mevrouw van assouw en meneer timmermans zullen tot in 1983 hun werk voortzetten, ook al zijn hun zoon(s)/dochter(s) intussen naar de seniorengroep gegaan.
de seniorengroep: krijgt op 19 april 1979 voor 't eerst een echte eigen groepsleiding: christine waegemaekers, jan van beysterveldt, toine van alphen, henri vermeulen en john de vet. was er tot nu alleen één kontaktpersoon, nu zijn ze met z'n 5-en, zodat ze zo zelfstandig mogelijk hun eigen boontjes kunnen doppen.

hetzelfde verhaaltje geldt voor: de gezelligheidsgroep: op 2 november 1978 komen zij tot deze samenstelling: jos van dongen, wim gerrits, peter kuppens, jack van gils, pierre hapers en ad maas. zij kunnen in hun midden geen vertegenwoordiger voor de hoofdleiding vinden. vanaf 10 mei 1979 gaan deze 2 groepsleidingen samen vergaderen, eens in de 2 maanden. op 1 september 1978 is er een algemene leidingavond, waar de hoofdleiding zich als volgt presenteert: martijn botermans en martien van beysterveldt (jeugdafdeling), annie gijsbrechts (senioren), peter kuppens (materialen), jan boomaars (kompetitie) en jan haarbosch (verenigingskoördinator). in mei '79 komt jan van beysterveldt voor de seniorengroep annie vervangen.


d e groepsleiding pers & propaganda start dit seizoen weer met een noviteit. in augustus wordt de ikk-bus onthuld - de ideeën-kritiek-kopy-bus. peter kuppens maakt 'm, mét gleuf en mét slot én stevig, want hij mag 't 25-jarig-bestaan meevieren, die ikk-bus en peter ook. deze bus blijkt weer een uitkomst, want er wordt heel wat ingeleverd bij de batswingers.
de sorry wordt weer gesierd met een nieuwe kaft, ontworpen door wim de vet...in 1978 ook al! de diverse vaste en ook nieuwe rubrieken zijn weer aanwezig, zoals de koppen laten zien. ook cor verbogt etaleert in deze en latere jaargangen enkele van zijn tekenontspruitsels. terwijl ook kinderen wel eens een bijdrage leveren.
de kranten plaatsen weer artikelen van ons:...82; en deze groepsleiding doet z'n laatste grote duit in het zakje, als ze in december 1980 een informatiepakket samenstellen voor nieuwkomers. uitgebreider als voorheen. in de toekomst nog enkele keren aangepast, maar als grondidee niet meer veranderd. als aan iemand het pakket + de laatste sorry wordt meegegeven, moet door de leider/ster op een lijst op de opbergkastdeur genoteerd worden: de eigen naam + de naam aan wie gegeven + de datum van afgifte, zodat kontrole mogelijk is op de 4 weken, dat men gratis mag spelen en kijken.
het geld komt weer in grotere aantallen binnenrollen, want zoals al beloofd, gaat de kontributie van de senioren-e n de gezelligheidsgroep op 1 september 1978 met 3 kwartjes omhoog, van ƒ 4,50 naar ƒ 5,25. de seizoengegevens:

totale inkomsten : ƒ 5724,50
totale uitgaven : ƒ 5924,07
saldo      :-ƒ 199,57.

sorry kaft cartoon

omdat ik voor dit boek seizoengegevens heb samengesteld en omdat de officiële skw-gegevens per kalenderjaar lopen, is het hier genoemde negatief saldo niet echt, niet officieel.
in onze materiaalhoek worden nog steeds tafels gekocht en verkocht (à ƒ 80,=). aan de tafels maken we handvaten (4 per helft) en wartels (houten draaisloten) in plaats van de ijzeren schuifslotjes.
de tafelopberging wordt opgelost: 27 december 1978 komt het uitgewerkte idee van peter kuppens, wim gerrits, tom tuyp, wim aarts en rienus van de broek in de hoofdleiding: 2 platte karren, een 15 centimeter hoog, met achter 2 zwenkwieltjes en vooraan een af te nemen draaiboom, zoals bij oude boerenkarren. adriaan oprins zet zich aan het werk en heeft ze in februari '79, voor ƒ 250,= per stuk, klaar. ideaal: op elke kar kunnen 10 tafelhelften plat liggen, waarna ze simpel in en uit de nieuwe bergplaats onder het podium gereden kunnen worden.

oorkonde karoeselkoning(in)


d e tafeltennisaktiviteiten lijken voort te kabbelen...lijken...ze zijn er allemaal weer wel. maar geen nieuwe aan het firmament. de seniorengroep gaat maandelijks, donderdagavond, een onderling toernooitje organiseren; gezelligheidsgroep doet dat eerste instantie ook, maar 1x per 2 maanden; vanaf december 1978 echter ook 1x per maand.
naar idee van neletta aarts en ingrid van assouw worden vanaf december 1978 aan de winnaars van de handikapwedstrijden en van karoeselkoning(in), die iedere 2 maanden plaatsvinden, oorkondes uitgereikt.
de jaarprijzen-jeugd 1978-1979 gaan naar:
pupillen: patrick timmermans
aspiranten: neletta aarts
junioren: marcel de vet.

fijn, dat je op het eind van het seizoen dit stukje in de juni-sorry (jaargang 8, nummer 11) leest: 'in dit laatste sorry-nummer vóór de grote zomervakantie willen wij, de oudergroep, de leiding van de batswingers, maar speciaal de jeugdleiding, hartelijk danken voor de vele uren waarin zij, met een enthousiaste inzet, onze kinderen een fijne, sportieve ontspanning hebben bezorgd. we denken vooral aan de zaterdagochtend die door menigeen gereserveerd wordt om heerlijk. uit te slapen. niet echter de jeugdleiding van de batswingers. elke zaterdag zijn zij trouw op hun post in de schakel. wij, ouders van de jeugdleden waarderen dit enorm en willen dit dan ook via het blad sorry, aan jullie laten weten. nogmaals hartelijk dank en we wensen jullie een heel prettige vakantie. namens de oudergroep: truus brink-spée,'

begroting 1979

ook de zomo-instuif is weer present. laten we cees kock het verloop zelf even vertellen; hij, die weer de vaste leider is geweest (juni-sorry, jaargang 8, nummer 11): 'ook dit jaar is deze ekstra aktiviteit weer bijzonder geslaagd. gezien de grote belangstelling werd besloten om af te zien van de geplande stop per eind april en werd in de eerste weken van mei nog volop gespeeld. dat daarna de belangstelling wat minder werd, was onder andere te zoeken in het feit dat de gehele batswingersfamilie ging deelnemen aan tournooien in breda en zevenbergen. vanaf het begin van de zomo in oktober hing er in de schakel een gezellige sfeer, die mede bepaald werd door het steeds aanwezige ploegje (zeg maar grote afvaardiging) uit de hofstad, en het was voor de leiding tijdens deze zondagmorgen dan ook iedere week een pleziertje om van 10 tot 12 aanwezig te zijn. vanaf deze plaats dank ik de leiders en de deelnemers voor hun grote inzet, en ik hoop volgend seizoen weer op iedereen te kunnen rekenen. - cees.'

maar we zijn er nog niet...geen nieuwe aktiviteiten, zei ik...nee...maar wel verwoede pogingen daartoe...woensdag 18 oktober 1978 breng ik voorstellen in de hoofdleidingsvergadering om te komen tot een eigen 3-daags-jeugdkamp: 3 dagen verblijven in de schakel, met eigen jeugdleden en leiders/sters. het programma bestaat uit tafeltennis, maar vooral ook uit andere onderdelen. in januari 1979 gaan er inschrijfformulieren de deur uit: voor een kamp op 19-20-21 april, in de paasvakantie, met ƒ 20,= eigen kosten per deelnemer. helaas: het kamp gaat...nu nog...niet door; 14 kinderen willen meedoen, maar de mavo blijkt die dagen geen vakantie te hebben en ik kamp met een ziektetje. maar owee, owee, wat zal het kamp zelf later hard, keihard terugslaan...!

is het de teleurstelling over het niet doorgaan van het kamp of iets anders: 16 mei 1979 breng ik, naar een idee van de oudergroep, weer iets nieuws in de hoofdleiding: enkele keren per jaar gymles van de lagere scholen op de tafels van de batswingers in de schakel. een uitgebreid voorstel, met de volgende motivatie: 'hoewel wij ons ervan bewust zijn dat ons voorstel anders-dan-anders is voor gilze, durven wij er toch mee voor de dag te komen, omdat: wij vinden dat het een echte sociale aktiviteit is: alle kinderen van 7 t/m 12 jaar van gilze in groepen een paar keer per jaar bij elkaar in de schakel - wij vinden, dat een gymles, waarbij alle kinderen de gehele tijd in beweging zijn, een goede gymles is - wij, lagere school en batswingers-skw, in elkaars verlengde werken: de opvoeding van de jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar, in o.a. sociaal en sportief/lichamelijk opzicht, dit als aanvulling van de opvoeding thuis.

tot slot: mocht het bij u overkomen, als zouden wij hier en daar nogal bemoeiziek zijn met o.a. het onderwijs op uw school, dan is dat nooit de opzet geweest. in alles heeft ons slechts één doel voor ogen gestaan: gebruik makend van de mogelijkheden in gilze, de kinderen een ekstra kans geven binnen de lichamelijke opvoeding.' het voorstel wordt binnen de batswingers- en skw-geledingen goedgekeurd. er worden ook al 40 goedkope batjes gekocht (voor de grote klassen van toen, denk ik?!). maar om de een of andere reden of welke reden dan ook, bereikt het voorstel nooit de andere partij. de 40 batjes zitten anno 1983 nog steeds in een doos, achter de motivatie sta ik nog steeds, wie weet...?!

en de lange rij:

onze ontspanningaktiviteiten:

de vreemde toernooien op één rij:

mag ik ook over de kompetitie super-zakelijk-kort zijn:
4 september 1978: onderlinge wedstrijden
11 september: vriendschappelijk tegen dior
28 september: bijeenkomst.
batswingers 1, met: martien en koos van beysterveldt, martijn botermans en john de vet worden 4e in de ereklasse
batswingers 2, met: wim gerrits, toine van alphen, harold de jong en gerrit van beysterveldt 3e in de 3e klas
batswingers 3, met: koos van beysterveldt, annie gijsbrechts, rudi de jong, petra en johan van hoek: 10e in de 4e klasse.
op 10 maart 1979 mogen martien (1e), martijn (7e) en toine (6e) meedoen aan de 8-kampen in lage-zwaluwe.
martien speelt het hoogste batswingerspercentage: 89,8% en het 3e hoogste van de bond en mag daarom op 29 mei meedoen aan de kampioens/afsluitingswedstrijden in made.
wij spelen tegen de 'nieuwe vereniging: de geeren, maar die kenden we al als philips. de bond heeft dit seizoen de al eerder geplande promotie-ereklasse daadwerkelijk bijgevoegd; wij hebben er nog geen team in.

da's pet


j e zet wel 'ns een boom op. je zet wel 'ns een pet op. tijdens de hoofdleidingsvergadering van 28 juni 1978 wordt er een boom opgezet over een pet: de batswingerspet. naar idee van martijn botermans. er wordt een blauwe pet gekocht voor ƒ 3,90 bij aarts-sport, ons embleem (van ƒ 1,=) wordt er op genaaid en we hebben enkele jaren goedkoop plezier.
in eerste instantie wordt de pet maandelijks, tijdens de hoofdleidingsvergadering, toegekend. martijn botermans zorgt eerst voor de gehele afhandeling: wegbrengen en ophalen van en de pet en een stukje erover in de sorry; later krijgt men als vast aandenken er een tafeltennisspeldje bij...om te houwus dus. ik geef nu de komplete lijst van petwinnaars o redenen schommelen van: een sportief iets tot een huwelijk en van iets maken voor de klup tot lange verdienste ervoor:

september 78: anka van de krabben
oktober 78: koos van beysterveldt (nerhoven)
november 78: sef van de nieuwelaar
december 78: wim aarts
januari 79: jan haarbosch
maart 79: adriaan oprins
april 79: cor verbogt
vanaf nu neemt maria aarts (wendel-lid van de oudergroep) de pettaken van martijn over.
mei 79: conny beljaars, sylvia kokx, nanda van gils en nannette van hoek
augustus 79: peter dingemans en peter wehrmeyer
september 79: jack van gils
martien van beysterveldt heeft zichzelf elke hoofdleidingsvergadering voorgedragen als petwinnaar, voorzien van vele argumenten, die de andere hoofdleidingsleden tot nu toe echter allemaal ongegrond vonden. in oktober 79 is het dan zover: martien wint de pet, omdat hij 3 toernooien heeft gewonnen en er ook 3 heeft georganiseerd.
november 79: mevrouw ypelaar en mevrouw deckers
januari 80: ingrid van assouw
februari 80: cor verbogt
maart 80: meneer van riel en meneer van delft
mei 80: catrijn aarts, perry en mieke koks, ron van riel, patrick timmermans en jim de koning
augustus 80: erik en wim de vet
september 80: ad van alphen
oktober 80: ad coppens
december 80: mevrouw koks en mevrouw aarts en mevrouw van assouw
januari 81: rienus van de broek
in februari 81 wordt de pet ontvoerd, door iemand die denkt dat het ook voor hem te lang duurt, dat hij 'm wint. hij - want de ontvoerder is henri vermeulen - licht zijn daad, onder pseudoniem, toe in de sorry. we veroveren de pet terug en kunnen hem in mei dan toekennen aan...henri vermeulen én aan cees kock, cor verbogt en jan van beysterveldt, het kampioensteam.
juni 81: hans beljaars - hans wint 'm, omdat de pet een prijsje is tijdens onze bingo-avond...
...wat blijkt nu steeds meer na 3 jaar: de pet-gein is niet meer fijn. de toekenningen moeten steeds geforceerder plaatsvinden. er wordt besloten, dat de groepsleidingen van de jeugd en van de senioren- en de gezelligheidsgroep, om de 2 maanden, de pet mogen toekennen aan een van hun leden:
november 81: jim de koning
januari 82: cees kock
en de laatste pet gaat, in maart, naar jan van beysterveldt, omdat hij 't pettoernooi wint.
de hoofdleiding vindt nu voldoende redenen aanwezig, om de pet op te bergen in het archief. maar ik ben ervan overtuigd, dat de pet zal herrijzen, zoals er al zoveel bij de batswingers herrezen is. daarvoor is de pet een té lange tijd een té leuk gespreks- en handelingsonderwerp geweest binnen onze klup.


a an het skw-front ook weer nieuws, steeds meer nieuws want ook daar groei en uitbreiding. tom tuyp wordt op 19 december 1978 de opvolger van jan somers. jan de vet neemt op 15 juni 1979 officieel afscheid tijdens een feestavond. aan de verbouwingsplannen wordt natuurlijk doorgewerkt, doorgeduwd, zeg maar. op 21 februari 1979 wordt er gepraat met b & w, op 4 mei met b & w + de gemeenteraad. dit onder andere aan de hand van weer een rapport, 67 bladzijden, met daarin weer veel achtergrond-informatie, met als bijlage-onderdeel: de komplete leidingsopzet van de batswingers; als voorbeeld gesteld.
de uitslag van deze 2 gesprekken: de verbouw van de schakel hangt vooral af van de prioriteit, die de gemeenteraad daaraan toekent; wat in augustus zal gebeuren.
een jaarverslag-1978 verschijnt er, weer in samenwerking met skw-rijen. ik wil daaruit graag een stukje citeren, van bladzijde 12-13, waaruit blijkt hoe skw-gilze over ons denkt':

'de batswingers vormen een klub die zich niet uitsluitend bezig houdt met tafeltennis. een ander belangrijk aspekt van het funktioneren van deze groep is het feit dat in '78 een zestigtal leden, ouders van leden en zelfs niet-leden, aktief hebben deelgenomen aan de organisatie. uit dit alles wordt duidelijk dat de aandacht van deze groep niet uitsluitend en niet in hoofdzaak ligt bij prestatie en kompetitie maar vooral bij het kreëren en beleven van een flink stuk ontspanning op allerlei gebied. als we daaraan het element toevoegen van samenwerking en participatie van leden en niet-leden in de organisatie, dan kunnen we met recht zeggen dat de batswingers aktief zijn op een groot deel van het sociaal-kultureel terrein.'
en dan...de skw-raad...notulen van 9-11-'78 melden:

'jan haarbosch spreekt zijn ongenoegen uit over het funktioneren van de raad.' afspraak: aan de hand van een praatpapier zal er op 30 november, tijdens een ekstra skw-raadsvergadering, over gediskussieerd worden. enkele punten, die door mij, voor dit praatpapier worden aangedragen:

ik zeg ook: ik heb misschien, zachtjes of harder, tegen een aantal schenen geschopt. luister goed: ik heb niks tegen iemand persoonlijk, het gaat me alleen om de toekomst van het skw-gilze!

je wilt weten, wat 30 november 'beslist'? zeg ik niet...ik zeg wel, wat ik in september 1979 zal neerschrijven: er is een uitgebreidere agenda gekomen en meer regelmatige vergaderingen...zie hoofdstuk 12. ik geef toe: 't is ook nie niks: als je een potje wilt badmintonnen in de schakel en je wordt in de skw-raadsvergaderingen om de oren gegooid met vragen van de kommissie ontwikkeling beleidsplan (kob); vragen

zoals:

badmintonnen, tafeltennissen...rekreatie; de kob onderscheidt ook nog: edukatie, vorming, opbouwwerk en dienstverlening. toegegeven: het wordt je, als werkgroep van skw-gilze, niet gemakkelijk gemaakt. maar ik zeg het maar eenvoudig zo: je hoort bij skw of niet, sterker: je bent skw of niet!


h et verslag van de hoofdleidingsvergadering van 16 mei 1979 weet te melden: 'martijn wist te vertellen dat peter dingemans onze kompetitiespelers sportkleding en sporttassen met reklame erop zou willen geven.' wij niet te lui...erop af. peter en peter wehrmeyer zijn eigenaar van de tandtechnische inrichting breda b.v. na enige gesprekken is de zaak al rond, waarna aarts-sport de zaak verder regelt. in een schrijven aan de kompetitiespelers/sters wordt het nieuws als volgt bekend gemaakt: 'zoals je weet hebben we van peter en peter 25 trainingspakken en 25 shirts gehad...met de peters zijn de volgende afspraken gemaakt: de kleding moet per se elke kompetitiewedstrijd gedragen worden - ook moet het tenue gedragen worden, als je aan een vreemd toernooi deelneemt - de kleding blijft eigendom van de batswingers - de kleding mag per se nergens anders gedragen worden als hierboven omschreven, dus niet bij trainingen of bijv. bij een voetbalwedstrijd van café de strohalm - trainingspak en shirt moeten aan het einde van elk kompetitieseizoen ingeleverd worden.'
'sponsors' zul je roepen...batswingers, een sportklup met een sponsor...nee hoor, de toelichting daarnet heeft je al geleerd, dat het gaat om een eenmalige gift (met vervolg), zonder vergaande verplichtingen wederzijds.
'zie je nou weer', zul je schreeuwen...weer heeft die kompetitie een streepje voor...ja, een beetje gelijk heb je: maar peter en peter kunnen natuurlijk geen 132 stuks leveren en wij willen die kans, graag aangrijpen én...de overige leden krijgen ook wat: op 18 oktober 1978 al besluit de hoofdleiding te informeren naar bedrukte t-shirts, bij de rijko-handelsonderneming in tilburg. de vergadering van 14 november besluit te kopen: verschillende maten met een totaal van 250 eksemplaren, blauwe met korte mouwen en voor het ontwerp erop verwijs ik naar de tafeltennisser op onze diploma's, in het vorige hoofdstuk.
in de daarna volgende maanden hebben we, op verschillend terrein, nogal problemen met rijko. bij aflevering in juni blijkt, dat er op alle shirtjes 'tvv' staat, in plaats van 'ttv' én dat de afbeelding + tekst op de voorkant in plaats van op de achterkant staat. we besluiten ze toch te nemen, met een reduktie van ƒ 125,=, waarna ze ƒ 1630,25 gaan kosten. daarna is het leuk als tafeltennisklup een brief te krijgen van 'god'. waarom: wij krijgen de rekening, geven die door aan skw-gilze, die weer aan de administrateur in rijen; met vakanties ertussen kan dat dus aanlopen. maar 'god' wist niet beter. 'god' is trouwens ook vergeten de afgesproken ƒ 125,= eraf te trekken. konklusie: 'god' weet niet alles! de shirtjes gaan in de verkoop voor ƒ 6,25 voor jeugdleden en ƒ 6,75 voor senioren- en gezelligheidsgroepleden. tijdens de 1e verkoopweek, in september, verkopen we er al 60. daarna gaan ze naar de oudergroepsleden: mevrouw aarts (wendel) en meneer timmermans (ridderstraat), die als verkooppunten gaan dienen. maar dan praten we al over hoofdstuk 12...

factuur clubshirts oktober 1978

12. problemen ontwijken? nee!

Moeilijkheden pakken we bij de kop en staart

DAN ZIE JE D'R PIEKFIJN UIT...AARDIG...MAAR NIET BEPALEND: NIET DE KLEREN MAKEN DE MAN OF DE VROUW. HET IS SLECHTS DE VERPAKKING, UITERLIJK VERTOON - WAT ZIT ER IN DAT OMHULSEL? EN WAT DOE JE DAARMEE? DE BATSWINGERS DOEN ER WAT MEE. ZE ZOEKEN, ZE SPEUREN VERDER. OP REIS NAAR HUN DOEL: HET VINDEN VAN DE IDEALE BATSWINGERS. DIE EINDBESTEMMING VINDEN ZE IN HET KOMEND HOOFDSTUK NIET, ZEKER NIET EN OOK NIET BIJ HUN 25-JARIG-BESTAAN. MAAR ZE KOMEN ER WEL STEEDS DICHTERBIJ. VINDEN DOEN ZE 'T NOOIT. KAN OOK NIET. WANT JE BENT GEBONDEN AAN BIJVOORBEELD VOORTDURENDE VERANDERINGEN BINNEN JE LEDEN- EN LEIDINGSBESTAND EN DUS WIJZIGINGEN IN IDEEEN, ZIENSWIJZEN. NOG NIET TE SPREKEN OVER MAATSCHAPPIJ-VERANDERINGEN. MAAR: HET SPEURNEUZEN OP ZICH IS ZINVOL GENOEG VOOR EEN KLUP.


d e hoofdleiding start in augustus 1979, met ongeveer dezelfde opstelling: martien en jan van beysterveldt, jan boomaars, peter kuppens en ikzelf. martijn wordt in oktober, als 2e jeugdkoördinator, vervangen door henri vermeulen; dan ook wordt michel van delft 2e verenigingskoördinator, zodat de hoofdleiding op z'n tot nu toe grootste aantalsterkte is gekomen van 7. in augustus '80 stopt michel, maar komt toine van alphen erbij, als 2e groepskoördinator van de senioren/gezeligheidsgroep. in augustus '79 heeft de hoofdleiding de zorg over 73 leidingposten, daarmee ook meteen de hulp van 51 vrijwilligers/sters, die die posten bezetten. daarvan zijn er 14 niet-leden, 10 jeugdleden en 27 leden van de senioren/gezelligheidsgroep. diverse van deze personen nemen van januari tot en met maart 1980 deel aan de skw-kursus: 'sport en spel'.
zestien jeugdleiders/sters zijn er, gesteund door een ouder-groep en nu weer een jeugdraad, die in september '79 bestaat uit: jolanda de swart, patricia gerrits, ingrid hoekx, margot van delft, marlies arends, nanda van gils, kees beljaars, hans botermans en ad van beysterveldt. in september '80 blijven patricia, ingrid en ad; zij worden aangevuld met corné kreeft, robbert van groesen, erwin klaassen, neletta aarts, ingrid van assouw, mieke koks en hans rouws. de jeugdraad komt 1x per maand bij elkaar onder leiding van een jeugd- en een verenigingskoördinator. tijdens de groepsleidingsvergadering van 1 november 1979 besluiten de senioren- en de gezelligheidsgroep één groep te gaan vormen: ze vergaderden al even samen, maar nu is, onder andere na een gehouden enkète, gebleken, dat er geen redenen zijn om 2 aparte groepen en groepsleidingen te blijven houden. we spreken vanaf nu van dé senioren/gezelligheidsgroep. maar dat zal weer veranderen...deze groepsleiding krijgt op 17 januari 1980 tonnie beenakkers en michel van delft als vervanger/ster van wim gerrits en jack van gils. in januari ook start deze groepsleiding met een eksperiment: een apart groepje (petra van hoek, cees kock, herman belgers en jan deckers), dat de opvang van nieuwe leden gaat begeleiden. de opzet werkt tijdelijk, maar dit 'werk' zal later overgenomen worden door de hele groepsleiding.
jan beljaars stopt in augustus '80, na jarenlang punktueel ouderwerk, met de administratie (ik zal dit onderdeel tijdelijk overnemen); al eerder, in augustus '79, heeft annie van assouw, ook een ouder, het bijhouden van de jaarprijs van jan overgenomen.
je merkt 't: we blijven en blijven en steeds maar verder borduren op dat grondidee, gevormd in maart/april 1976. noem je dat voortborduren? zul jij je afvragen. ik vind, dat jullie niet weten wat je wilt! nou, ik weet het wel: ik vind en de batswingers vinden, dat een openstaan voor alle suggesties van alle geledingen binnen onze klup een voortdurend aanpassen noodzakelijk maakt. alleen dan kun je de veranderingen, voortvloeiend uit het algemeen tijdsbeeld, bijbenen. en alleen dan ook nog niet helemaal, zoals het einde van dit hoofdstuk en het hele volgende hoofdstuk zullen aantonen.
mag ik hier ook effu onze 'dienstverlening' vermelden: we lenen tafels en ander materiaal uit aan de jeugdleiders van de voetbalvereniging 'gilze', jaarlijks aan de mavo voor een onderling toernooi en later ook aan de sporthal, voor een spelinstuif in de herfstvakantie en aan het belastingkantoor uit tilburg, voor een familiedag, in de gilse sporthal.
de ledenaantallen:

1 augustus 1979:
jeugdafdeling:
meisjes: 31
jongens: 34
seniorengroep:
dames : 8
heren : 26
gezelligheidsgroep:
dames : 3
heren : 22
totaal : 124

1 januari 1980:
jeugdafdeling:
meisjes: 32
jongens: 32
senioren/gezelligheidsgroep:
dames : 9
heren : 43
totaal : 124

1 juni 1980:
jeugdafdeling:
meisjes: 35
jongens: 36
senioren/gezelligheidsgroep:
dames : 12
heren : 52
totaal : 134

1 december 1980:
jeugdafdeling:
meisjes: 28
jongens: 29
senioren/gezelligheidsgroep:
dames : 14
heren : 58
totaal : 129

catrijn aarts, harry aerts, tonnie beenakkers, herman belgers, hans beljaars, michiel boogers, josemiek bierens, louis bouman, suzanne cleysen, brigit cornelissen, ad van diem (alphen), bas en rené diepstraten, karin faes, hart gerrits, hans van gestel (tilburg), mary van haarlem, willy hendrickx, kitty en peter van hoek, kees hoevenaars, frank koks, jim de koning, jopie van leeuwen (tilburg), paul matthijsen (dongen), ben mulder, diane en john paulissen, peter pijpers, peter reichert, eric roovers, rian spapen, erik en ron timmermans, adrie van de vloet, peter wientjes en tanja willemse.


h et schorsingsverhaal krijgt nu een wending, via de groepsleiding jeugd. in hun vergaderbrief voor 15 april 1980 wordt gesteld: 'na de maandagavondtraining van 31 maart hebben enkele jeugdleden zich nogal misdragen. wat kunnen we doen om in het vervolg dergelijke dingen te voorkomen? in het teken hiervan zouden we graag ook de schorsingsregeling even onder de loep willen nemen. het is namelijk zo, dat de verschillende leiders erg verschillende normen hanteren. kan er misschien iets anders gevonden worden dan schorsingen? iets waar elke leider zich mee kan verenigingen?' het verslag van 15 april zegt: 'tot er een betere regel gevonden is: a. op moment van gebeuren praat de groepsleider met de betrokkene(n). nog niet schorsen. b. de groepsleider speelt het geval door aan de jeugdkoördinatoren. c. gedrieën stellen zij eventueel een strafmaat vast. d. bij schorsing volgt een geschreven brief aan de ouders door één van de jeugdkoördinatoren. e. bij schorsing niet alleen '2 weken', maar ook andere vormen, bijv. voor één speciale aktiviteit in de nabije toekomst.'

in oktober is het dan henri vermeulen (die ervaring heeft in het schorsen, van beide kanten bekeken), die in een uitgebreid voorstel onder andere zegt: 'wat is schorsen? volgens mij: het op dat moment niet adequaat kunnen reageren op een handeling, welke binnen een vereniging niet past of is toegestaan en deze te straffen met uitsluiting achteraf. het is logisch, dat bepaalde handelingen niet getolereerd kunnen worden; deze dienen dan ook bestraft te worden. maar hoe???...het kind mag m.i. niet naar huis gestuurd worden tijdens de training, omdat de ouders verwachten dat ze die tijd in de schakel aanwezig zijn - het niet mogen verschijnen op één of meerdere trainingen of aktiviteiten past niet in de gedachtengang van de batswingers, omdat het meedoen en het aanwezig zijn op zich het allerbelangrijkste is...'
henri gaat zijn voorstel doorlichten in de diverse vergaderingen, hetgeen in volgend hoofdstuk inderdaad tot een omwenteling zorgt.
om te onderzoeken welke de redenen zijn, dat onze leden erafgaan, krijgt ieder lid, dat ons verlaat in deze periode een 'waarom-eraf-brief'. maar: niet iedereen levert de brief in en wat wel ingeleverd wordt, is veelal oud-nieuws. maar je probeert eens...hé...hé...jij, die erom lacht.


d e trainingen kennen nu geen forse stappen vooruit; uit; hoeft ook niet, als iedereen (nog) tevreden is met datgene wat er is.
ik ga alle groepen wat 'gerichtere training' geven. de senioren/gezelligheidsgroep een paar maanden per seizoen, met diegenen die dat willen, een uurtje op de donderdagavond. de jeugdgroepen neem ik 1 seizoen elke weektraining 'onder handen', dat wil zeggen: ik neem de helft van de aanwezigen apart op 4 of 5 tafels om ze de (on)mogelijkheden van de diverse slagen te tonen.
cees kock krijgt, in oktober '80, hulp van wim gerrits, als vaste zomo-leider. de deelnemers kunnen via intekenlijsten te kennen geven tegen hen te willen spelen. zij gaan ook het zomo-bezoek stipt bijhouden, op naam.
dit gebeurt, vanaf augustus '79, ook bij alle jeugdgroepen. bij die jeugdafdeling wordt de juniorengroep gesplitst in een a- en een b-groep, op sterkte, om beide meer plezier te geven in het spel. om de overgang van de junioren naar de senioren/gezelligheidsgroep (vanaf nu sg-groep te noemen) soepeler te laten verlopen, mogen zij die in het komend seizoen 16 jaar worden, vanaf 1 maart, na hun jeugdtraining tot 9 uur meedoen aan de sg-aktiviteiten; dit voor het eerst in 1980. de welpen mogen in augustus '79, op zaterdagmorgen, tegelijk gaan spelen met de pupillen-aspirantengroep, omdat het totale aantal dan kleiner is, dan met de junioren samen; zij krijgen dan ook hun eigen jaarprijs (wedstrijden). de 2 genoemde en getoonde oorkondes krijgen steun van 2 mini-vaantjes.

de jeugdleiders maken er een goéde gewoonte van om afwisselend in elke sorry hun ervaringen te vertellen: 'de pupillen hebben op zaterdagmorgen samen met de aspiranten training. ze hebben allen een leeftijd tussen 10 en 12 jaar. er zijn ongeveer 20 pupillen en aspiranten. ze spelen tegen leeftijdsgenoten van verschillende sterkte. we laten ze spelen tegen kinderen van gelijke sterkte, tegen de besten, tegen vriendjes en tegen kinderen die ze niet mogen. dit om ze te leren verliezen, winnen en met andere kinderen om te gaan. er worden zeer veel verschillende spelletjes gespeeld, dus kansen voor iedereen om een keer te winnen. toch blijken we het niet allemaal goed te doen, want er zijn er bij die blijven klagen, en die niet meer willen spelen. ruud en ik proberen dit op te lossen door een keer te vragen wat nou precies het probleem is. we proberen er samen het beste van te maken de training begint met tafels opzetten (door iedereen a.u.b.), dan wedstrijdformulieren uitdelen en spelen. om 10.30 uur is het tijd om te stoppen, want de junioren willen dan spelen. de eindstand wordt uitgerekend, die meetelt voor de jaarprijs. we hopen dat kinderen wel vechten voor hun punten (en niet met batjes, handen en/of schelden), maar op een sportieve en prettige manier. veel speelgenot !...pupillenleider: wim' (december-sorry 1980, jaargang 10, nummer 4).
ben ik je nog de jaarprijseindstand van 79-80 schuldig:
welpen: adriaan pelkmans
pupillen: josé van de boogaart
aspiranten: patrick timmermans
junioren-b: ingrid van assouw
junioren-a: ron van riel.

vaantje handicaptoernooi


eerst de financiële oudjes, dan de nieuwtjes:
seizoengegevens 1979-1980:

totale inkomsten : ƒ 9126,27
totale uitgaven : ƒ 7317,39
saldo      : ƒ 1808,88.

kontributieverhoging...
alweer...
terecht!
jeugd: van ƒ 3,25 naar ƒ 3,75
sg-groep: van ƒ 5,25 naar ƒ 5,75 inklusief ons kwartje.

de noviteiten:
nou:
per 1 januari 1980 krijgen nieuwe leden niet meer de kans om hun kontributie te laten ophalen; alleen nog maar via de skw-rabobankrekening.
per 1 januari 1980 gaat mevrouw van assouw in plaats van mevrouw ypelaar en mevrouw deckers de 7 allang-leden bezoeken om de kontributie op te halen.
per 1 april 1980 krijgen we, na diverse pogingen in de skw-raad, een eigen bankrekening: alleen voor inkomsten, niet voor betalingen. rabo: 11.66.91.395 - giro van de bank: 108.30.82, als je iets te veel hebt. o jaaaa...en dan...
3 januari 1980 start van onze lotto. wim aarts gaat dit aan de bar verzorgen. alleen de sg-leden mogen proberen het reservegetal van de tv-lotto te raden à ƒ 1,= per nummer; ieder mag maksimaal 2x raden. dat wil zeggen: iedere week op z'n hoogst ƒ 41,= in kas, waarvan de helft gaat naar de winnaar en de andere ƒ 20,50 naar het goede doel: ons 3-daags-jeugdkamp. weer zo'n idee, wat het tot in lengte van dagen zal uithouden...niet alleen bij ons!

als dank aan mevrouw ypelaar en aan mevrouw deckers én ook aan alle andere kontributie-ophaalsters, wil ik hier een stuk aanhalen uit de december-sorry 1979 (jaargang 9, nummer 4), dat geschreven is door dochter (oud-lid) marianne ypelaar, in de rubriek 'mensen achter de batswingersschermen': '...elke maand, rond de tiende, begint een van deze dames bonnetjes uit te schrijven, die haar "klanten" krijgen als bewijs van betaling. een uurtje en wie weet hoeveel bonnetjes later, worden de fietsen uit de schuur en de andere dame uit haar huishouden gehaald. dan starten zij hun inzameling. veel mensen grijpen meteen de portemonnee als ze een van onze dames aan de voordeur zien staan. anderen doen net of ze niet thuis zijn en weer anderen zijn echt niet thuis. in de laatste 2 gevallen wordt op de volgende dag weer gebeld, en desnoods de dag erop nog een keer. als iedereen betaald heeft, brengt een van hen het geld weer weg, naar mia kuppens. wat zij onderweg beleven? nou, soms krijgen ze een hele scheldkanonade over zich uitgestort, als zij ergens aan de deur komen waar zoon- of dochterlief "allang" (meestal dus na de 5e van de maand of niet bij de ledenadministratie) heeft afgezegd. maar meestal zijn de mensen erg vriendelijk en behulpzaam. zo kregen onze dames van de winter, toen hun handen vaak zó koud waren dat zij niet eens wisselgeld konden uittellen, regelmatig koffie aangeboden. soms gebeurt het ook dat een girobetaalkaart na een half jaar nog niet geïnd is, omdat hij "ergens" op een bureau is blijven liggen, zodat het lid wel armer, maar de club niet rijker is geworden. uiteindelijk wordt bij een van de dames thuis op de lidmaatschapskaart aangetekend dat er betaald is, en kunnen onze dames weer een maand op hun lauweren rusten voordat zij weer aan hun niet betaalde taak moeten beginnen..'

de groepsleiding materialen blijft werk aan de winkel houden. toegegeven: we houden ons materiaal goed bij: reparaties en op tijd vernieuwen. peter kuppens is hierbij de zorgzame tafelvader en zal dat ook blijven. steun krijgt hij links en rechts toegestopt van wim gerrits, jos van dongen, ad coppens en ad witteveen, ad en toine van alphen en kees de jong en andere al genoemde. in april 1980 komt dé oplossing voor onze afscheidingsstandaards: de 12 ijzeren frames worden opgevuld met multiplexplaten (ƒ 151,50). wim de vet en ik zullen die platen wat later gaan beschilderen met tafeltennistekeningen, maar dat werk moeten we na de zilveren bestaansfestiviteiten nog afmaken. de netjes worden geheel vernieuwd: 12 nieuwe gekocht voor ƒ 205,=, de oude proberen we te verkopen voor ƒ 5,= per stuk. ik noem hier ook onze laatste aanvulling op tenueterrein: de rijko-shirts zijn ook nog wat klein uitgevallen, zodat de grootste maten zo zijn uitverkocht. in november '80 kopen we bij de drukkerij 'breda' voor ƒ 634,25 50 maten L + XL, die voor een tientje de verkoop ingaan. en deze zijn wel met 'ttv' in plaats van 'tvv'.

onze eigen tafeltennisaktiviteiten:

en je zult al wel gemerkt heb ben, dat ik gewone ekstra aktiviteiten, zoals: chocoladelettertoernooien, oliebollenmorgens, karnavalsaktiviteiten, paaseiertoernooien, lentekuppen andere seizoensaktiviteiten, enzovoort, enzovoort...voortaan achterwege laat...maar ze blijven wel bestaan...tot in '83. in het zomerseizoen proberen we een 'huiskompetitie': in de juni-sorry verschijnt een op. roep. men mag in de grote vakantie, met vrienden, vriendinnen, familieleden of wie dan ook een onderlinge kompetitie spelen op een echte tafeltennistafel, op de keukentafel, op de kamping of op het strand of thuis. wij zorgen voor wedstrijdformulieren en prijsjes, maar...'t wordt niks, vooralsnog geen animo.
enkele daarnet genoemde aktiviteiten behoeven een toelichting: eerst op 12 april - de 1e rekordmorgen. het zal een sukses én een traditie worden. op tien onderdelen (bonk 'm: fh óf bh, dubbelen, halfie-enkel, zonder tafel, hoepel 'm, deur 'm, bonk 'm: fh én bh, stoel 'm, halfie-dubbel en service) kan men laten zien hoe lang het vol te houden is.
dan is er op 28 september het 12e, maar het 1e batswingerstoernooi in de sporthal. was voorheen 3x dezelfde organisatie, met alles wat daarbij komt kijken, nodig, vanaf nu kan gelukkig het een en ander en al het andere op één dag afgewerkt worden. als je op 35 tafels tegelijk wilt spelen, moet je die wel hebben: van onszelf en we lenen ze van dior en die meede, frank kooistra, van de rego. fabriek haalt ze op en brengt ze, met onze hulp, ook weer terug met een vrachtauto (à ƒ 191,75) - een enorm gesjouw.
maar meteen is er door deze opzet (?) al een flinke deelnamevermeerdering: 1979-179 en nu in 1980-234 (waarvan 12 voor het schakeltoernooi). de batswingers- en de doublettekup worden opgeborgen in het archief; van de tandtechnische inrichting breda b.v. krijgen we een nieuwe verenigingsbeker, wat voortaan geen wisselbeker meer zal (mag) zijn. was de organisatie tot op heden in handen van diverse hoofdleiding- en andere leden, vanaf nu ontstaat er een aparte groepsleiding. voor deze keer: peter kuppens, kees koks, michel van delft, toine van alphen en jan haarbosch.

cees kock biljart 1980 surprise-avond-spelletjes dec 1980

cees kock is aan stoot en jan boomaars (aristo) is weer aan 't scheidsrechteren. truus brink en juul aarts én henri vermeulen regelen, lachend, de surprise-avond-spelletjes, waarna ieder in opperste afwachting is

surprise-avond-spelletjes dec 1980 zaalvoetbal


ontspanningsaktiviteiten:

op 12 januari voetballen we samen, zag je. maar er wordt regelmatig hier en daar meer en meer gezaalvoetbald. voetbal is een traditie (die te doorbreken valt niet mee, maar de batswingers proberen het in gilze).
omdat niet ieder lid gelijke kansen krijgt, komt het voetbalgeval in de hoofdleiding en, als besluit, in de oktober-sorry-1979 (jaargang 9, nummer 2): 'batswingersleden speelden de laatste tijd regelmatig zaalvoetbal in verschillende sporthallen o.l.v. enkele initiatiefnemers. de kritische noot werd echter gehoord, dat niet alle batswingers de kans kregen. het idee werd toen geopperd om een batswingers-zaalvoetbalteam op te richten. de hoofdleiding stelde op 22 augustus daarvoor de volgende regeltjes op: hoeveel keer men wil spelen, mag men zelf weten; kosten voor zaal en eventueel vervoer zijn voor eigen rekening; voor kleding zorgt men zelf; men mag onder de naam batswingers spelen; men mag niet meedoen aan een kompetitie; de batswingersaktiviteiten mogen niet in het gedrang komen. dit alles om een clubje binnen een club te voorkomen. het ging echter niet door.' gelukkig blijft het zo: officieel (bijna) 1x per jaar voor iedereen en onofficieel heel regelmatig voor de echte liefhebbers.

lukte in de paasvakantie '79 het 3-daags-jeugdkamp nog niet, in de herfstvakantie van hetzelfde jaar des te meer...hoeoe oeoeoe...! 18-19-20 oktober: 15 deelnemende kinderen - 5 leiders/sters. het geheel wordt begeleidt door een kampboekje en een kampdiploma, mét groepsfoto. het programma is uitgebreid en gevarieerd: 4 'trainingen', àtoernooi, fototocht, filmavond, tennis-tafeltennisspel en koeksnoeptoernooi en een sport- en spelmiddag. op donderdag en vrijdag is iedereen van half 9 's morgens tot kwart over 10 's avonds bijeen. 's zaterdags zijn er van half 9 tot 3 uur de schoolkampioenschappen, met ook niet-kampdeelnemers. het laatste uur zijn ze dan weer onder elkaar voor diploma- en prijsuitreiking en het afscheid. een hoogtepunt blijkt nu al de bonte avond, met alle ouders en alle geïnteresseerde leden erbij. van alles wordt er dan door de kinderen vertoond, echt bont...ook de leiding laat zich zien. we nuttigen 3 brood en 2 warme (frites en pannenkoeken)maaltijden. alles voor maar één tientje, dankzij de lotto. we maken vele foto's en de kinderen doen verslag in de sorry (november, jaargang 9, nummer 3): 'ik heb enkele spelletjes leuk gevonden (balgooien, koeksnoeptoernooi). enkele dingen vond ik minder leuk (de film, de fototocht). het eten vond ik lekker - de hajokupa's...vrijdagmiddag hadden we een sportmiddag. skilopen was erg leuk. wij waren daarmee eerstes met 21,3 seconden. ook hadden wij met busje-stamp gewonnen. wij hadden 250 ml. in het kannetje - de inpajoel's...het eten zelf ging wel, maar het kletsen ging des te beter.

foto 1e jeugdkamp 1979
foto 1e jeugdkamp 1979 foto 2e jeugdkamp 1980

onze eerste 2 jeugdkampen in beeld: cees op de ski's met z'n ploeg - jürgen aarts pianoot op de bonte avond, hanneke, monique, maria en angelique doen het dan iets ruiger aan en de leiding slooft zich uit in het lied 'het sprookjesbos ' - willy hendrickx maakt voor haar joelans een heuse maskotte, die er in ieder geval voor zorgt, dat er samen lekker gegeten wordt, met 'pa' aan 't hoofd van de tafel - o ja, tafeltennissen doen we ook op zo'n jeugdkamp

het begon met patrick van assouw, die zijn volledige naam op zijn vork en mes had gezet, op een loei van een pleister. de pepasjaarts...na het eten gingen we de fototocht doen, waarbij angelique g. haar petje in de wei waaide. hanneke zou het wel eens pakken en toen zij terug wou klimmen, viel ze met haar gat in de prikkeldraad - de mamohaans...'
tussen het 1e en het 2e kamp wordt er door de kinderen gevraagd: waarom blijven we niet in de schakel slapen? het leidingantwoord is en blijft: zal dat slapen een wezenlijk verschil uitmaken van ons kamp?
wij vinden van niet...gezelliger als dit kamp kan het niet. toch doen we een 2e poging...23-24-25 oktober 1980
in de herfstvakantie...
24 kinderen en 8 leiders/sters, waarvan sommige snipperdagen opnemen of zelfs onbetaald verlof.
een dropping wordt ingevoegd, het ttt-spel wordt kaas-boter-eieren en de foto-een kralentocht.
de groepen heten nu: kikupeta's, joelans, inpajocamie's, pepajoroco's, nemahaans en mamimocs weer voorletters van hun voornamen. zij eten als vleesbeleg: snij- en boterhamworst en leverpastei en zoetbeleg is favoriet: pindakaas, jam en vruchtenhagel. de kinderen vertellen weer in de sorry (november 1980, jaargang 10, nummer 3):
'om 7 uur 's avonds begon de dropping. we kregen allemaal een blinddoek voor en toen werden we met de auto eerst kris-kras door gils gereden voor we naar het bos gingen...wil vroeg de hele dag aan jan: heb ze hier een c?...met 'n kralensnoer moesten we een weg door gilze lopen. een gele kraal was recht door, een blauwe links af en een witte rechts af en een rode was een opdracht. wij wonnen natuurlijk...'


d e kompetitie 79/80 starten we met 5 teams, wat bij de bespreking van 3 september '79 blijkt. even tussen haakjes: (ziejum daar rechtsachter op de foto: 'onze' bar! 4 krukken breed, altijd bezet en daarbovenuit de kruin van wim...4 krukken zijn te weinig? o ja, maar we werken daarachter met rij 2,3,4...loges, balkon, enzovoort...plaats genoeg...trouwens: om tegen mukaor te kunnen bakkeleien heb je niet veel plaats nodig en d'r is wat af-ge-batswingerd op die paar vierkante meter...ze kunnen - bij wijze van spreken - de hele schakel afbreken en er een nieuwe voor in de plaats zetten: maar die batswingershoek, vooral op donderdagavond, zal dan nooit meer terugkomen) maar dat even tussen haakjes...
op 10 en 11 september bereidt men zich voor tegen die meede, uit en thuis. wie doen mee?
batswingers 1, met: martien en koos van beysterveldt, john de vet en jan haarbosch, die 3e in de ereklasse worden
batswingers 2, met: cor verbogt, cees kock, henri vermeulen en jan van beysterveldt; zij behalen een 1e...juist worden kampioen in de hoofdklasse
batswingers 3, met: ad en toine van alphen, kees de jong, arie michielsen en michel van delft - 7e in de 2e klasse
batswingers 4, met: saskia aarts ✝ wim, walter en marcel de vet - 1e in de 3e klasse: weer een kampioen
batswingers 5, met: anja verbogt, anca haarbosch, petra van hoek, christine en koos van beysterveldt; 10e in de 4e klasse.
zij spelen tegen de nieuwe verenigingen: flits (zundert) en york en ook tegen vts, dat voorheen asena heette.
op 9 maart '80 mogen aantal deelnemers van doen aan de 8-kampen: mattien van beysterveldt-1e, cor verbogt-le, cees kock-4e, henri vermeulen-5e, arie michielsen-6e, wim de vet-1e, marcel de vet-3e en petra van hoek-5e. cor verbogt wint het batswingerspercentage met 89,9%.
de 2 kampioensteams krijgen van ons bloemen en van de tandtechnische inrichting breda b.v. ook ieder een teamfoto in lijstje. deze 2 teams spelen hun kampioenswedstrijden op 20 mei in made; ze winnen beide met 5-4; terwijl petra en martien ook aan die wedstrijden mogen meedoen.
de bond voegt er een promotie-hoofdklasse tussen en komt zo op 10 klassen, met 25 verenigingen en 137 teams.
het seizoen 80/81, en voortaan elk volgend, wordt eerder ingezet: met een bespreking op 23 juni, zodat een ruimere voorbereidingstijd ontstaat. het kompetitieduo peter kuppens en jan boomaars, dat jarenlang alles samen regelde, valt uiteen: peter wordt opgevolgd door walter de vet.

vergadering teamsamenstelling seizoen 1979-1980 team 2 en team 4 seizoen 1979-1980

de teamuitrusting zal uitgebreid worden met 25 paar kousen, 25 korte broeken en 25 sporttassen; deze keer financieel eerlijk verdeeld tussen de tandtechnici en de batswingers, ieder ƒ 564,40. hoofstuk 13 vertelt de rest van dit kompetitieseizoen. wederom is het batswingers, die het initiatief neemt tot het opzetten van een jeugdkompetitie. naar aanleiding van onze jeugddag op 8 december 1979 schrijven wij op 27 december aan het bondsbestuur: '...in gesprekken met de daar aanweze jeugdleiders is gebleken, dat er behoefte bestaat aan het opzetten van een jeugdkompetitie, door het groeiend aantal jeugdafdelingen binnen onze bond. daarom vragen wij het bondsbestuur, om: a. - z.s.m. een gesprek te regelen met alle jeugdgroepen en het bestuur over een op te zetten jeugdkompetitie b. - binnen het bondsbestuur de nodige stappen te ondernemen om het klimaat voor het opzetten van een dergelijke jeugdkompetitie zo optimaal mogelijk te maken...'
na de halfjaarlijkse bondsvergadering van 16 januari 1980 lezen we in het verslag: '...op de vraag van de voorzitter welke verenigingen aan een dergelijk gesprek wens en deel te nemen, geven de volgende verenigingen zich op: die meede, de geeren, smash, rikketik, stik, hirundo, dior, ptt, spes en bavel. als datum voor het houden van deze bespreking wordt 13 februari vastgesteld...'
13 februari verandert, want de vergaderbrief voor de jeugdleidingsvergadering van de batswingers op 7 februari meldt: '...op woensdag 6 februari is er een vergadering tussen de betrokken verenigingen. wij zullen daar voorstellen de kompetitie in gilze te houden. als dit gebeurt dan zullen wij ook voor de organisatie zorgen. voorwaarde is echter, dat dit slechts één keer per maand zal gebeuren op een zaterdagmorgen of -middag...'
het verslag van 7 februari meldt, tot slot: '...de jeugdkompetitie is er door. op 9 zaterdagmiddagen in de schakel. organisatie: martien, henri en jan - 2 klassen van 10 teams - teams van 2 - per middag worden per team 2 wedstrijden gespeeld. later maken we voor ons nadere afspraken...'
later is straks, in hoofdstuk 13.


eerst even de gegevens van de vreemde toernooien:

aardig, die lijst, zul je zeggen. vind ik ook. toch komt er bij al die toernooien het een en ander kijken. allerlei regeldingen, die gedaan worden door de administratie en de verenigingskoördinator. ik wil het hier alleen nog maar over het vervoer hebben. je kunt zeggen: oh, jij: meisje, jongen, dame of heer doet aan dat of dat toernooi mee? zorg zelf maar dat je daar komt en thuiskomt. zo kán nou gewoon net niet de batswingers-denkwijze zijn. tot heden was 't zo: dat we voor het bondstoernooi een bus huren, waarmee ieder gratis kan meerijden. bij de andere toernooien zorgt de klup voor voldoende auto's, heen en terug. de chauffeur kan ƒ 0,30 per kilometer bij de batswingers deklareren. voor kompetitie, vriendschappelijke wedstrijden voor de jeugd, en dergelijke, geldt dezelfde regeling. wij kiezen dus, in praktische zin, niet de gemakkelijkste weg. ook theoretisch niet, tijdens vergaderingen, als er problemen rijzen. bij het onderwerp 'vervoer' niet en bij andere onderwerpen niet. dat dat zo is, wil ik, als voorbeeld, aantonen voor nog maar één onderdeeltje van dat vervoer: de vergoeding. daarom geef ik hier de natuurgetrouwe weergave van onze vervoerskwestie, tijdens diverse hoofdleidinggesprekken:

vergaderbrief hoofdleiding 16 januari 1980:
'...vervoersvergoeding is bij skw ƒ 0,41. voorstel jan en michel: voor ons gewoon op ƒ 0,30 houden, omdat chauffeur-zijn anders binnen onze vereniging (van vrijwilligers) onderhand meer een betaalde baan wordt...'
verslag hoofdleidingsvergadering 16 januari 1980:
'...een hele diskussie, met als uitslag: tot het eind van het seizoen blijft het zoals het nu is, dan: kompetitieteams betalen, eventueel, eigen vervoer; vervoer voor toernooien en vriendschappelijke wedstrijden-jeugd wordt ƒ 0,41. we zoeken nog naar betere oplossingen. henri noteert iets...'
henri zegt in zijn voorstel:
'...de oude regeling is op zich een gezonde, vooral omdat meestal dezelfde personen voor vervoer zorgdragen. maar nu in de praktijk! wat is het geval: alleen een paar leden van de batswingers deklareren hun kilometers, terwijl buitenstaanders (ik denk hierbij vooral aan diverse ouders) nagenoeg nooit een vergoeding hiervoor willen hebben...het is, gezien bovenstaande, een gekke zaak dat uitgerekend enkele batswingersleden hiervoor een vergoeding willen hebben. van hen mag je toch op zijn minst verwachten dat ze een beetje hart voor hun vereniging hebben. de betrokkenheid van hen moet m.i. groter zijn dan die van de ouders...ik stel voor om met ingang van het volgende seizoen de vervoersvergoeding alleen te handhaven voor de niet-batswingersleden, echter alleen op verzoek. het tarief m.i. te conformeren aan het rijkstarief van ƒ 0,41...'
verslag hoofdleidingsvergadering 19 maart 1980:
'...alle aanwezigen konden, in principe, achter henri's voorstel staan, maar: martien, jan b. en jan h. dachten moeilijkheden te zullen krijgen bij de praktische uitvoering. peter en henri vonden dat alle competitiespelers/sters de kosten voor vervoer bij wedstrijden moeten dragen. henri zal het een en ander, met voor- en tegenpunten, op papier zetten, waarna de discussie verdergaat...'
verslag hoofdleidingsvergadering 16 april 1980:
'...donderdag 8 mei praat henri met alle competitiespelers van het afgelopen seizoen hierover. tussen 15 juni en 11 juli praat henri dan met de competitiespelers van het volgend seizoen en eventueel hun ouders...'
na een pauze volgt: verslag hoofdleidingsvergadering 8 oktober 1980:
'...competitie: de chauffeur kan ƒ 0,15 per kilometer bij de meerijders declareren, niets bij de batswingers. tournooien: hierover de volgende voorstellen: a. - iedereen kan ƒ 0,30 per km. bij de batswingers declareren b. - alleen niet-leden kunnen dat c. - niet-leden + leden, die niet aan het tournooi meedoen, kunnen ƒ 0,30 per km. bij de batswingers declareren. we zijn er nog niet uit. volgende vergadering verder. tot dan geldt het eerste voorstel...'
verslag hoofdleidingsvergadering 12 november 1980:
'...veel diskussie was er niet meer nodig. aangenomen is: bij tournooien kunnen niet-leden en leden die niet aan het tournooi meedoen, als ze rijden, ƒ 0,30 per km. declareren bij de batswingers...'

voor de decembervergadering maak ik een 12-bladzijden-tellend vervoersboekje, dat alle problemen aandraagt ten aanzien van toernooien van andere verenigingen en van bonden en dat ook oplossingen geeft. ik bespaar je dat alles, maar geef je wel het resultaat, dat het verslag van de hoofdleidingsvergadering van 10 december 1980 vermeld:
'...we gaan voortaan met een bus naar toernooien waar 40 of meer batswingersleden aan deelnemen. dit als noodzakelijke tussenmaatregel. hopelijk komen tijdens de verenigings-doorlichting andere mogelijkheden naar voren, maar zorgen voor 22 auto's op één dag is gekkenwerk, zeker als éénderde van de gehele vereniging aan zo'n aktiviteit meedoet...'

vergoedingen: één klein onderdeeltje van de vervoerszaak; het vervoer: één klein onderdeeltje van de batswingers - uitzoeken, speuren, uitdiepen - zoeken naar de essentie - met steeds die klupregels, je uitgangspunten, jouw gedachten over een klup in het achterhoofd. ik hou je op de hoogte, want we zijn er nog niet...


d rie punten staan in deze periode binnen skw-gilze centraal:

aan het beleid wordt verder gewerkt, vooralsnog ekstern, binnen de kob; hun gegevens worden steeds ingebracht in de skw-raad, maar daar komt diskussie daarovor nog steeds stroef op gang.
de verbouwingsplannen verlopen tot nu toe, op veler terrein, ook niet al te vlotjes.
tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 september 1979 wordt de schakelverbouwing hoog op de prioriteitenlijst geplaatst - in december geeft de gemeente er 1,3 miljoen voor...lief, hé...? wat wil zeggen: verbouwen...nou...nou...er komt nog heel wat kijken. door een nieuw aangetrokken architekt, hub prins uit kaatsheuvel, wordt een nieuw plan getekend, niet 1 maar meerdere, vanaf maart '80 wordt in de skw-raad gepraat over tekeningen, wensen die men daarvoor heeft, wat men graag en wat men per se niet wil. de batswingers brengen onder andere naar voren (27 mei 1980):

het antwoord van het bouwteam volgt (16 juni 1980):

het moet nu al gezegd: zo zal 't ook allemaal uitkomen.

ook speelt de vraag: waar naar toe tijdens de verbouwing? elke werkgroep geeft zijn suggesties; wij ook, op 25 maart 1980: fabriekshal verberk, gymzaal lhno of lts, sporthal. het laatste idee zal uitkomen. tussen maart en oktober 1980 speelt zich weer een ander punt af: het gaat erom, dat men de schakel wil uitbreiden tot op een stuk van de speelplaats van de heilig hart-school, er is wat afgepraat, getelefoneerd en gebriefd tussen de 2 partijen, al of niet via het gemeentebestuur. maar op dinsdag 23 september 1980 krijgen we definitief te horen: het schoolbestuur wil geen stuk van de speelplaats afstaan. skw in rep en roer:

een 'krisis-kommittee' wordt in het leven geroepen, er verschijnt weer een boekje, nu met de titel: 'de schakel...wat nu?' gewoon...nou...gewoon weer nieuwe tekeningen maken, die, na weer heen en weer gepraat, goedgekeurd en uitgevoerd zullen worden: geen uitbreiding in de breedte, maar in de hoogte - een verdieping op de foyer. denk effu na...het staat hier in een paar regels neergeschreven, maar wat dit alles aan vergadertijd heeft gevergd bij een tafeitennisklup-je en bij al die andere skw-klupjes en bij nog andere instanties...vergaderingen op alle nivo's...en dat bij de normale voortgang van al je aktiviteiten en dat bij nog andere 'moeilijkheden'. op 27 mei 1980 stel ik, weer, voor om in een aparte vergadering het funktioneren van de skw-raad door te lichten. in een 4-tal stencils, genaamd 'denken en praten over skw-gilze', zeg ik onder andere: 'ik zie, hoor en merk overal, dat men ook na 7 jaar nog niet zo warm loopt voor het algemeen skw-belang...de skw-er komt nien voor 't skw naar de schakel, maar voor badminton, soos, tafeltennis...bij de batswingers hebben we 50 medewerkers/sters, maar voor skw/skw-raad is er weinig belangstelling; het is té ver weg...op z'n zachtst gezegd: er klopt iets niet tussen het dagelijks bestuur en de werkgroepen. volgens het dagelijks bestuur is de sociaal kultureel werker de enige weg die loopt van het db naar de werkgroepen en terug...op die manier kan 't niet, denk ik...omdat het db, het bepalende en verantwoordelijke orgaan binnen het skw, té ver van het skw-gebeuren staat, op die manier...het db klaagt over betrokkenheid van de skw-leden. is een eerste vereiste dan niet en vloeien die geringe betrokkenheid van de leden niet voort uit een geringe betrokkenheid van het db bij het werkelijke gebeuren in de schakel, de realiteit. vergaderingen over financiën, beleid, gebouw, en dergelijke zijn zeer noodzakelijk, maar is skw-gilze niet op de 1e plaats een groep mensen; waarvoor staat anders die letter "s" in onze naam...het komt velen misschien voor, dat de skw-raad demokratisch werkt. is dat wel zo? is het niet zo, dat het db, via een voorbespreking, goed voorbereid naar de vergadering komt? is het niet, dat het db haar mening maar via de voorzitter laat horen?...'

mijn emotioneel denken en praten wordt door een kommissie vertaald in een praatpapier: '...de meesten vinden de sfeer tijdens de skw-raadsvergaderingen niet goed...het bestuur treedt als blok op...de voorzitter moet op de 1e plaats gespreksleider zijn...de vergaderingen verlopen nogal formeel...het taalgebruik in de stukken, maar vooral tijdens de vergaderingen, is dikwijls te moeilijk...de kommissie vindt, dat: - de taken en funktie van de skw-raadsleden en van het db niet voldoende duidelijk zijn. de voorbereidingsgroep (vo-) vindt, dat: - de skw-raad het belangrijkste onderdeel van de organisatie van skw moet vormen - de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de skw-raad moeten toenemen - dat er aan gewerkt moet worden, zowel op korte en op lange termijn, dat het db in een steeds grotere mate een uitvoeringsorgaan wordt van de besluiten van de skw-raad...'
16 juni 1980 volgt dé vergadering, onder voorzitterschap van een onafhankelijk persoon: jac van der horst - industriepastor. het is een open diskussie, met open afspraken en er rolt een nieuwe kommissie uit, waarin ik bewust geen zitting neem, die konkrete voorstellen gaat opstellen. deze komen ter sprake op 30 september, waar onder andere deze besluiten worden genomen: - opzetten van een info-blad - ieder db-lid wordt kontaktpersoon van twee werkgroepen - per aktiviteitenjaar een andere skw-raadsvoorzitter, vanuit het db - de agendastukken moeten 2 weken voor de vergadering aanwezig zijn.
4 november 1980 komt alles nog een keer ter sprake en we lezen dan onder andere in het verslag: - er komt geen infoblad - om toerbeurt zullen cees oprins, peter ritzen en hans brink gespreksleider/voorzitter van de skw-raad zijn - iedere werkgroep krijgt een kontaktpersoon, wij kees van de made.
tot zover...de spanning opvoeren...hoe zal het aflopen...? zie volgend hoofdstuk...in ons blad!

in deze periode komen schakelpop, de w-groep, scholing & kursussen, de toneelklup en yoga ons werkgroepenbestand versterken; henny clemens wordt per 1-1-'80 onze 2e beroepskracht en op 25 maart '80 komen rian diepstraten (2e sekretaresse) en peter ritzen (onder andere: beleid) het db aanvullen; eerder, in september '79, is cees oprins voorzitter geworden in plaats van hans brink; hans wordt de opvolger van jan de vet, als penningmeester.
weet je nog: enkele leden werd verboden deel te nemen aan een toernooi in parijs. toen al beloofde ik, dat we naar 't buitenland zouden trekken. ho, ho. nu nog niet. maar de aanzet is er: de gemeente gilze-rijen is een jumelage-, een verbroederingsovereenkomst (noem het twinning) aangegaan met de gemeente gerolstein in west-duitsland. wij niet te lui: in oktober '80 een kenningsmakingsbrief gestuurd naar de tischtennisverein (der teeteevou) eisenbahn oftewel naar diens kontaktpersoon peter, peter ersfeld. peter schrijft op 22 november al terug: 'de sportvereniging eisenbahn is een vereniging waaraan, naast tafeltennis, ook gedaan wordt aan badminton, damesgymnastiek, sportvissen en kegelen - we hebben een eigen sporthal, kegelbaan, viswater en tennisbanen - we bestaan 51 jaar - de gehele vereniging telt 250 leden; de tafeltennisafdeling 60 (veel jeugdleden) - de helft van de leden is spoorwegpersoneel, met aanhang...'
...maar dan in het duits.
ze zeggen ook: graag bereid te zijn tot verbroedering. de hoofdleiding gaat verder denken over deze tafeltennis-jumelage en meldt zich weer hierover in mei-1981.


pers & propaganda blijft aktief. aktief met 146 krantenartikelen (in 1980 van het weekblad gilze-rijen naar het nieuwsblad gilze-rijen, van gilze-rijen naar baarle-nassau, van drukkerij hobbelen naar drukkerij de jong), aktief met de sorry: met steeds wisselende kaften (onder andere die in november '80 van erik de vet), met een kwartaalkalender vol eigen aktiviteiten, de rubriek te koop-te ruil-te huur, met de fotobladzijde 'effu taofultennis kèku', met 'mensen achter de batswingersschermen' en met als rode draad in elk nummer: verleden - weet je nog wel oudje...? nou, oudje?!, heden - tappen aan de bar en toekomst - kijk ook even mee in het koffiedik.

sorry kaft nov 1980

het medewerkersteam verandert een beetje: michel van delft helpt even mee en stefan van nimwegen stopt ermee, per 1 januari '80, waarna z'n vader ook het artikelkoppentekenen erbij neemt.

batswingerstas

aktief, zei ik, vroeg jij? ja: augustus 1979 - starten we met het maken van een klupoverzicht in foto's, november 1979 - gaat er een huis-aan-huisstencil de deur uit, januari '80 - krijgt ieder lid een zelfgemaakte tafeltenniskalender, maart '80 - krijgt ieder lid een zelfgemaakt spelregelboekje (ƒ 99,50), april '80 - we kopen 100 geelgekleurde tafeltennisaffiches, die we zelf kunnen beschrijven (ƒ 89,=), april '80 - schaffen we, ter informatie van de leden, tafeltennisboeken aan (ƒ 140,50) april '80 - kopen we 100 speldjes, voor bij de batswingerspet (ƒ 230,62), augustus '80 - wim de vet ontwerpt voor ons een batswingerssticker; elk lid krijgt er een, waarna hij voor ƒ 1,= in de verkoop gaat (1000 voor ƒ 377,60), oktober '80 - van het stickerontwerp laten we een klupvlag maken (ƒ 266,14).
of we ons vervelen? vroeg hij...zei ik...niet!
en als klap op de vuurpijl schrijf ik in juli '80 ons 1e batswingersboekje. erin staat een kompleet en gedetailleerd seizoenoverzicht, maar de hoofdmoot wordt toch gevormd door grafieken, tabellen en rijen getallen, voorzien van toelichtingen, kommentaren, konklusies, achtergronden, werkplan- en beleidsgegevens over leden, leiding, aktiviteiten en financiën. het waarom van deze jaarlijks terugkerende boekjes geef ik in de inleiding van de eerste twee:
'het is geen gezellig of spannend lees-boek. dat is eigenlijk ook niet de bedoeling ervan.
waarom heb ik het dan samengesteld?
omdat mij gebleken is, dat bij een steeds groter wordende groep als de batswingers, het steeds moeilijker wordt om een goed overzicht te bewaren. daarom en om nog andere redenen wil dit schrijven zijn:

...af en toe hoorde ik vorig jaar, na het verschijnen van het 1e batswingrsboekje: moet dat nou allemaal met van die moeilijke en vele cijfertjes. ik vind van wel: alles komt daarmee konkreter op papier, het overzicht wordt er gedetailleerder mee en vergelijkingen met andere jaren is beter mogelijk...als je meer van dergelijke boekjes hebt, kun je vergelijkingen maken, verschuivingen hier en daar waarnemen en ermee rekening houden bij het maken van je werk- en beleidsplan. kortom: batswingersboekjes zijn een investering in de toekomst.'
tot in 1983 zijn er 3 verschenen: 1979-1980, 1980-1981 en 1981-1982...hoe raad je 't zo? in 1983 zal er geen verschijnen, omdat 'kleine kinderen worden groot' een meer dan volwaardige reserve is, dacht ik...heel eventjes...zo...


h erinner je je maart/april 1976 nog? tuurlijk. ik wees toen al vooruit naar het moment waar we nu zijn bij aanbeland. noem het deze keer alstublief geen krisis...integendeel...
aan het begin van het seizoen 80-81 komen bij mij gedachten naar boven, die me vertellen: het gaat niet gek bij de batswingers, maar het kan beter.
zoiets speelt dan enkele maanden door je hoofd, er broeit iets en op een gegeven moment komt het eruit...op...dinsdag 9 december 1980, tijdens de jeugdleidingsvergadering en op woensdag 10 december, bij de hoofdleidingsvergadering. het vergaderverslag van 9 december vertelt: 'in het kort komt het hier op neer, dat alle aanwezigen vonden, dat de jeugdafdeling van de batswingers niet optimaal funktioneerde. martien van beysterveldt, henri vermeulen en jan haarbosch gaan dit in een werkgroep bekijken. alle leiders/sters worden op de hoogte gehouden.'
het verslag van 10 december is uitgebreider over deze zaak: 'toen kwam jan haarbosch met het volgende aan het woord; in het kort weergegeven:

al met al:...hij vraagt of het na 4½ jaar niet weer eens tijd wordt om de gehele vereniging kompleet door te lichten, om:

de hoofdleiding besluit: 'toine van alphen, henri vermeulen en jan haarbosch maken een praatpapier voor de gehele batswingers, met als uitgangspunten de 3 vragen genoemd bij:...al met al...'
een start van iets groots. het verblijf in de sporthal zal ons vrijgekomen (organisatie-)tijd geven, om de doorlichting tot een goed einde te brengen.

13. op naar de kern van de zaak

onze klup vindt z'n uitgangspunten

IK HOOR JE AL ZEGGEN: WAAR IS AL DIE POESPAS VOOR NODIG? IDEAAL, BRON, KERN VAN DE ZAAK?! INDERDAAD: HET IS 'T GEMAKKELIJKST TE ZEGGEN: HIER STAAN TAFELTENNIS.TAFELS EN SPELEN MAAR. WIJ VINDEN DIE 'OPZET' NOU NET NIET HET IDEAAL VAN EEN KLUP; JE GERINGE VRIJWILLIGERSTIJD, DIE DAARAAN DAN NOG BESTEED MOET WORDEN, IS 'T DOEL NIET WAARD. WIJ WILLEN WEL DE BATSWINGERS EEN HEEL EIGEN GEZICHT GEVEN, WIJ WILLEN NET IETS OF HEEL VEEL ANDERS ZIJN DAN ANDERE KLUPS; ORIGINEEL ZIJN; NIET OM ALLEEN DAT ANDERS ZIJN; NIET OM ALLEEN MAAR OP TE VALLEN, WEL: OM ALS TOTALE KLUP IETS SPECIAALS TE BIEDEN AAN JE LEDEN EN JE LEIDING, WAARD OM ER BIJ TE HOREN. NIET DE BUITENWERELD IS 'T DOEL, DE KLUP IS DAT; NIET GEISOLEERD BEZIG ZIJN, MAAR BINNEN HET SKW-GILZE; MET SPORTIEVE REKREATIE ALS JE FUNDAMENT.


d oorlichten, lichtte door, doorgelicht:
na 9-10 december is er dus werk aan de winkel. de doorlichtingskommissie, eerst in 2 groepjes, gaat inventariseren. spoedig blijkt echter, dat het werken met 1 kommissie efficiënter zal werken. die trefwoordsgewijze inventarisatie mondt in de eerste 14 dagen (op 30 december) al uit in 13 vel papier. deze papieren gaan naar onze 60 medewerkers/sters, met het verzoek er kanttekeningen bij te plaatsen. in januari 1981 is de doorlichtingskomrnissie begonnen met het opstellen van onze 'doelstellingen en uitgangspunten'. aan deze fundamentele zaak wordt enkele maanden serieus gewerkt, waarbij enkele keren wordt teruggekoppeld naar de diverse leidinggroepen. met de juni-sorry kan aan alle leden de definitieve versie van die doelstellingen en uitgangspunten worden aangeboden. hiervoor stel ik onder andere, namens de kommissie, een vergelijkend literatuuronderzoek samen over sportieve rekreatie en over skw. in de maanden januari, februari en maart wordt, via gesprekken met alle leden, de behoefte van de achterban gepeild. zo wordt in groepjes van 3 of 4 kinderen gesproken met 19 pupillen en aspiranten en met 27 junioren. elk groepsgesprekje duurt 5 kwartier. ook wordt met de welpen gesproken. met de senioren/gezelligheidsgroep worden 3 praatavonden belegd, waar aan de hand van vragenlijsten gepraat wordt.

schriftelijke reakties van de ouders van onze jeugdleden worden ook gevraagd. dit alles mondt uit op woensdag 1 april in het verschijnen van een 88 bladzijden tellend inventarisatieboek, waarin alle reakties van alle kanten letterlijk zijn opgenomen.
met dit boek in de hand gaat de doorlichtingskommissie verder. in de maanden daarna, april tot en met oktober, gaat zij als volgt te werk:

tot zover: 11 maanden, ontzettend vele uren zinvol werk van de gehele klup, verteld in enkele zinnen.
laat ik 't even uitdiepen: de sporthal-situatie; veel is er over gesproken in deze periode - verschillende van onze typische aktiviteiten kunnen er geen doorgang vinden, ik noem alleen maar ons 3-daags-jeugdkamp - de denksportzaal is te klein, de vloer ervan voor tafeltennis te glad, dus levensgevaarlijk - de bar is voor de typische batswingerssfeer bij de sg-groep té ver van de speelgelegenheid - de leden van de echte sporthalklups praten over een geheel ander soort klupzaken als de batswingersleden - verschillende van onze leden komen in de sporthal gewoon niet tafeltennissen.
kortom:
in het 2e batswingersboekje zeg ik er het volgende over:
'op maandag 3 jan. j.l. verhuisden we naar de judo- en denksportzaal van de sporthal. de eerste weken was de algemene batswingersteneur: hoe houden we het hier 10 maanden uit? nu na een half jaar, zeggen we; we zijn blij dat we er naar toe mochten; we konden in ieder geval spelen. we werden door de sporthalmensen, naar vermogen, goed opgevangen. maar het is en blijft voor ons een vaststaand feit: de batswingers kunnen in de sporthal nooit batswingers zijn, die ze voorheen waren en zeker niet ze in de toekomst, na de doorlichting, willen zijn.
waarom niet?
omdat de batswingers geen sportvereniging zijn. wij zijn, door de aard en hoeveelheid van onze aktiviteiten, door onze leidingstruktuur, door de instelling van onze leden en leiding t.a.v. de begrippen "vereniging" en "tafeltennis", een klup die alleen optimaal kan funktioneren in de schakel, binnen een sociaal kultureel werk.
tegelijk met onze aanwezigheid in de sporthal, ging er vooral in de maand april nog een andere zaak spelen:
de gemeente ging een sociaalkultureel beleidsplan opstellen. één van de vragen daarbij was: hoort een "vereniging" als de batswingers thuis in dit beleidsplan (oftewel in de schakel) of misschien beter in het sport-beleidsplan (oftewel in de sporthal)? ikzelf bezocht een paar inspraakavonden hierover. één van de stellingen die ik daar hoorde was: "als de batswingers rekreatieve sport bedrijven, horen ze thuis in de sporthal; maar doen ze aan sportieve rekreatie dan behoren ze onder de skw-vlag". het deed me even denken aan de grijsblauwe of blauwgrijze draad uit de bom-conference van henk elsink. heel even maar, hoor, want voor de batswingers is het zo klaar als een klontje:...is tafeltennis bij de batswingers sport? nee! tafeltennis is bij de batswingers slechts een middel om te komen tot veel grotere dingen...'

ik bezoek, namens de batswingers, die inspraakavonden op woensdag 22 en maandag 27 april 1981. in haar boekwerk 'ontwerp rapport sociaal cultureel werk 1982-1985', zegt de gemeente gilze-rijen: '...sportieve recreatie is recreatie met de bedoeling, dat het recreëren geschiedt met elementen, die ontleend zijn aan de sport. recreatiesport is sport met de bedoeling, dat sport bedreven wordt als nevendoel, door de sport te komen tot recreatie...' (blz. 65) bladzijde 64 noemt dan 21 sportieve-rekreatie-verenigingen, niet de batswingers, wel bijvoorbeeld: kaartverenigingen, postduivenverenigingen, politiehondenverenigingen, biljart-verenigingen, vogel- en konijnenfokverenigingen.
de gemeenteraadsvergadering van maandag 24 augustus 1981, die helemaal over dit rapport gaat, meldt dan alleen maar over sportieve recreatie, dat de bloemenvereniging toch niet zo bij sportieve rekreatie hoort, maar meer bij volkskultuur. sportieve rekreatie: wat is dat? heel wat. dat vinden de batswingers. het punt is, dat de essentie moeilijk is te omschrijven.

ik stel, begin 1981, dus een vergelijkend 'waren'-onderzoek in. ook dan blijkt, dat termen als sportieve rekreatie, rekreatiesport of bijvoorbeeld bewegingsrekreatie weinig fundamentele verschillen te zien geven. een verschil waar wel op gewezen wordt, heeft betrekking op de rol van het prestatieprincipe in de verschillende rekreatieve vormen van sportbeoefening. op overheidsnivo worden aan sportieve rekreatie duidelijk de aspekten van minder wedijver en prestatiedwang gekoppeld. de boeken doorlezend kom ik dan tot een 16-tal karakteristieke kreten over sportieve rekreatie:

1. gelijkwaardig, maar andersoortig als wedstrijdsport
2. gezelligheid - sociëteitachtige sfeer
3. sociaal kontakt - ontmoeting
4. plezier in bewegen - ontspanning
5. toegankelijk voor iedereen
6. geen strakke organisatie
7. geen nadrukkelijke verplichtingen
8. subjektieve prestatie - niet op de 1e plaats prestatie
9. op tijden die de deelnemers het beste uitkomen - vrijblijvendheid - zelf beslissen of men wel of niet aan de aktiviteit deelneemt - zelf beslissen wanneer men komt en gaat
10.ook voor het gezin
11.zelfrealisering - zelfontplooiing
12.spelregelvrijheid
13.techniektraining voor het bestrijken van een breder terrein
14.je nergens waar hoeven te maken - jezelf kunnen zijn
15.variatie in aktiviteiten - voor elk wat wils - de klant is koning - de aktiviteiten moeten aansluiten bij de individue1e behoeften - de klup past zich kontinu aan aan de behoeften en wensen van de deelnemers
16.verschillende speelmogelijkheden per week.

het is voor ons intussen duidelijk: iin bupaoldu aktievietèèt van buvobbult un sportklup kundu nie as sportievu reekreeaosie bustempulu, ut is du hiilu klup of niks; doodsimpul deur ut fèèt: dè sportievu reekreeaosie allus, en alliin dè, tu maoku heej meej du instelling waormeej dun betswingur of wie dan ok naor die klup komt. gu hèt

die instelling of gu hèt die nie; gu komt meej die sportief reekreeatievu instelling naor allu aktievietèètu en nie zoo mar naor intju, om bij du vollugundu wir du prestaosiepet op tu zettu...

let wel: let heel duidelijk wel: je komt met diezelfde sportief rekreatieve instelling wel of niet naar een kompetitiewedstrijd. want veelvuldig heb ik gehoord: batswingers - sportieve rekreatie? poeh! mar die speulu toch kompetitie! jazeker, maar het gaat er binnen de sportieve rekreatie om met welke instelling je achter die kompetitietafel staat; datzelfde geldt voor ons batswingerstoernooi en die andere toernooien. en jullie winnen bekers?! jazeker, dat kan óók met die instelling.
nog duidelijker: de batswingers zijn ervan overtuigd, dat onze instelling bekers niet uitsluit, maar zelfs bevordert en dan niet, zoals bij ajax of feyenoord of bettine vriesekoop, op korte termijn, maar op heel lange termijn.
is tafeltennis bij de batswingers sport? nee! tafeltennis is bij de batswingers slechts een middel om te komen tot veel grotere dingen.
hoezo dan?
lees dit boek nog maar eens van voorafaan!
maar hoe kunnen de batswingers dan in de schakel spelen, bij skw-gilze? veelgehoorde vraag! ik ga ervan uit, dat je intussen begrepen hebt, dat de batswingers, als totale klup, sportieve rekreatie bedrijven en niets anders. nou: dat wetende en je leest, dat:

en je leest, dat:

en je leest, dat:

en je leest, dat:

dan is 't duidelijk, dat:

dan is 't duidelijk, dat:

onder dit alles wordt nog een dikke streep getrokken, mag ik weer even vooruit lopen, tijdens gesprekken op 30 december 1981 en op 8 maart 1982 van het dagelijks bestuur van skw-gilze met de badmintonklup de meppers en met de batswingers, gesprekken die uitmonden in het schrijven van het 9-bladzijden-tellende boekwerkje: 'sportieve rekreatie als werksoort van het sociaal kultureel werk', een boekwerkje waarin alle voornoemde aandachtspunten vermeld staan, maar bijvoorbeeld ook: '- prestatiesport hoort in de sporthal thuis, sportieve rekreatie onder andere in de schakel. als er behoefte is aan een prestatiesporttak van een bepaalde sport, zal daarvoor zeker een aparte vereniging opgericht worden in de sporthal, zoals met badminton al is gebeurd; de meppers in de schakel, b.c. gilze in de sporthal. wat betreft het tafeltennis/de batswingers zou hetzelfde kunnen gebeuren...- met betrekking tot het vorige punt is de situatie: hooikarvelden - gemeentelijk sportpark vergelijkbaar. hooikar: sportieve rekreatie - gemeentelijk sportpark: prestatiegericht. in de informatiekrant van het stadsgewest tilburg (okt. 1981) over de struktuurschets over de ruimtelijke ontwikkeling in gilze, worden de hooikarvelden duidelijk gespaard voor bebouwing. citaat: w4 deze lokatie is beperkt van omvang door de sportakkomodatie aan de alphenseweg. einde citaat. we bedoelen hiermee: de sportieve rekreatie wordt op deze lokatie duidelijk gespaard, ook van gemeentezijde.'

nog 2 kanttekeningen: vanuit de batswingers stromen vele leiders/sters door naar andere skw-groepen - op en top vorming, zonder kursusgeld! de batswingers hebben ooit wel eens wat subsidie gehad, maar de financiële gegevens in dit boek tonen aan, dat wij ons heel goed zelf kunnen bedruipen. wij zijn niet te lui om die ƒ 8000,= kontributie zelf door akties te verdubbelen - op en top partikulier initiatief! jaarlijks stroomt er meer dan ƒ 1000,= naar andere skw-groepen - nog een zijstraat: jaarlijks zorgen de batswingers voor een baromzet in de schakel van zo'n ƒ 25.000 dat zijn heel wat kopjes koffie! let wel: deze gegevens geef ik niet om ons op de borst te kloppen, nee: want je bent tenslotte samen skw of je bent 't niet. ik geef alle gegevens wel om antwoord te geven op de gehoorde vragen, als: hoe kan dat: een tafeltennisklup bij skw, in de schakel? hoe kan dat: een tafeltennisklup als sociaal kultureel werk? hebben die batswingers die hele poespas van een doorlichting niet opgezet om gewoon sterker te staan tegenover de gemeente?
antwoord:

du betswingurs doen al 25 jaar aon sportievu reekreeaosie. hoezo dan? lees dees boek nog marrus van veurafaon! du deurlichting van 1981 is guwoon un loogies guvollug guwiest in du guschiedunis van du betswingurs...

nou, nou...zullen vele kritikasters dan weer zeggen: diejun haorbosch kruipt nogal in de verdediging. da's niet pluis. hij voelt zeker nattigheid? simpel antwoord: in 18 jaar leidingwerk heb ik geleerd op een fatsoenlijke manier te zeggen, wat ik te zeggen heb. ga ik niet in de verdediging, dan zullen diezelfde kritikasters zeker een ander kommentaar klaar hebben. daar moet je boven staan: zeg wat jij te zeggen hebt, niet wat een ander jou wil laten zeggen...ken je 'm nog: martien van beysterveldt? tuurlijk, wie niet?! martien is in 1981 begonnen aan een studie binnen het sociaal kultureel werk en loopt daarvoor 2 jaar stage bij skw-gilze. in een afsluitend werkstuk ('sociaal kultureel werk - een bewuste (nood)zaak?) zegt hij onder andere: 'ik vind dat sociaal kultureel werk zorg moet dragen voor een gevarieerd aktiviteitenaanbod. een aanbod waarin zoveel mogelijk mensen iets van hun gading kunnen vinden. de wijze die op dit moment gehanteerd wordt door de overheid leidt ertoe dat het bewustmaken van de diverse minderheidsgroepen als hoogste prioriteit gesteld wordt. het stellen van prioriteiten wordt dan ook rechtstreeks gekoppeld aan het verstrekken van subsidiebedragen aan deze prioriteitsgroepen. dit vind ik een fout uitgangspunt. als het uitgangspunt zou zijn dat er een zo gevarieerd mogelijk aanbod moet komen, en dat dat als prioriteit gesteld wordt, dan kan daarnaast de subsidie verstrekt worden aan groepen die daarvan het meest afhankelijk zijn...

een hele stapel zware, maar ontzettend belangrijke batswingers-achtergrondinformatie trok aan je oog voorbij (en er komt nog meer). informatie, die binnen de batswingers hebben geleid tot de volgende 3 stellingen:

1e du betswingurs zèn ut nie iins meej du vollugundu simplistiesu ridduniiring: taofultennis is un sport, sport spulde in du sporthal, dus hooru du betswingurs in du sporthal tu speule

2e du betswingurs zèn ut wel iins meej du vollugundu verfèndu ridduniiring: taofultennis is un sport, sport is grofweg in tu diilu in wedstrijsport en sportievu reekreeaosie, sportievu reekreeaosie is un werksort van eskawee (gils), du betswingurs budrèèvu, as kompleetu klup, sportievu reekreeaosie en kunnu dus alliin mar funksieooneeru binnu eskawee-gils, in du schaokul

3e du betswingurs zullu op ut moomènt dessu vurgoet in du sporthal mottu gaon speulu, (mottu) ophouwu tu bustaon.

wat doet de gemeente met de enorme gokbedragen, die er in een duivenvereniging omgaan, als ze het over sportieve rekreatie hebben? wat doet de gemeente met vetgemeste en daar na geslachte of verkochte konijnen in de konijnenfokvereniging, als ze het over sportieve rekreatie hebben? wat doet de gemeente met de alleen maar prijzen, die bij een kaartaktiviteit van een kaartvereniging het doel zijn, als ze het over sportieve rekreatie hebben?
wie doen er dan aan sportieve rekreatie: de daarnet genoemde of, onder andere, de batswingers?

komt eert oe eigu taol vurstaodut allumaol ut gilsu diealekt tis du eigu plaots die trekt...

doorlichting...daar hebben we het over. daar hebben we het in de afgelopen bladzijden steeds over gehad, want onder andere in de doorlichtingskommissie wordt over die hele geschetste materie van gedachten gewisseld.
al verschillende malen kwam in dit boek de schorsing aan de orde, ook natuurlijk weer tijdens de doorlichting. weet je nog: henri vermeulen was zijn voorstellen aan het bespreken in diverse vergaderingen. hij is 't zelf, die in de januari-sorry-1981 (jaargang 10, nummer 5) uitleg en toelichting geeft: 'het onderwerp schorsing is in diverse vergaderingen aan de orde geweest. aan de hand van een praatpapier van mij zijn alle hoofdleidingsleden van mening dat het schorsen afgeschaft dient te worden. dit om o.a. de volgende redenen:
a. het schorsen past niet in een gezelligheidsvereniging zoals de batswingers is
b. je lost er niets mee op, integendeel
c. je krijgt er alleen maar scheve gezichten mee.

wel zijn we het er allemaal over eens dat er toch een manier moet zijn om bepaalde situaties af te straffen, de kop in te drukken. we zijn tot de volgende oplossingen gekomen:

jeugdafdeling:
wanneer zich een situatie voordoet welke beslist niet past binnen de batswingers, wordt er als volgt gehandeld:
a. de (groeps)leider bespreekt dit met de betrokkene(n)
b. wanneer dit geen of weinig effect heeft, legt hij/zij de training stil, om er met de gehele groep over te praten.
let wel: de ouders worden wel in kennis gesteld, wanneer een jeugdlid iets uithaalt wat beslist niet kan. dit d.m.v. een eigenhandig geschreven brief door één van de jeugdkoördinators.

senioren/gezelligheidsgroep:
gelukkig komt er bij de senioren/gezelligheidsgroep bijna geen onregelmatigheid voor. wel lijkt het ons verstandig om toch hiervoor enkele gedragsregels te geven:
a. elk lid van de sg-groep, die een incident signaleert, besp:eekt het met de betrokkene
b. wanneer dit weinig of geen effect heeft, bespreekt hij/zij het met één van de groepsleiders
c. deze brengt het in de hoofdleidingsvergadering en bespreekt het daarna, wanneer er een standpunt is genomen, met de betrokkene(n).

cartoon cartoon

we zijn er ons van bewust dat dit niet de enige juiste oplossingen zijn, maar we hopen dat deze oplossingen bijdragen tot een nog beter funktioneren van de gezelligheidsvereniging de batswingers. - namens de hoofdleiding - henri vermeulen.' dat gebeurt dus nog net voor de doorlichting. maar zijn ideeën worden ten volle meegenomen tijdens de doorlichtingsgesprekken en worden ook vastgelegd in de al genoemde 'doelstellingen en uitgangspunten'.
deze worden definitief vastgesteld op donderdag 23 april 1981, als de groepsleiding-jeugd de alinea over schorsingen goedkeurt. de komplete tekst luidt:

doelstellingenen uitgangspunten

r.t.t.k. (rekreatieve tafeltennisklup) de batswingers is opgericht op 1 sept. 1958. ze is gevestigd in gilze en sedert 1 april 1972 een werkgroep van het s.k.w. (sociaal kultureel werk) aldaar. het begin en eind van ons klupjaar valt samen met die van het schooljaar van de basisscholen in gilze, d.w.z. dat we tijdens hun zomervakantie stilliggen. de batswingers willen zo optimaal mogelijk funktioneren binnen het s.k.w.-gilze. zij willen dat o.a. doen door:
...binnen het s.k.w. als een zo zelfstandig mogelijke werkgroep te draaien
...daar waar mogelijk is in te spelen op andere s.k.w.-aktiviteiten
...zoveel mogelijk mee te praten en denken over andere s.k.w.-zaken, dan alleen die van de batswingers.

eigendommen heeft de r.t.t.k. de batswingers niet; alles wat zij gebruiken is eigendom van het s.k.w.-gilze.
r.t.t.k. de batswingers biedt sportieve rekreatie door middel van onder andere het tafeltennisspel. het spelen zelf is voor de batswingers het belangrijkste onderdeel. het gaat om rekreatie, het plezier om eens wat anders te doen dan het alledaagse. het is gezond. het kontakt met anderen wordt als belangrijk ervaren.
de prestatie speelt bij de batswinger ook wel een rol. het is echter vaak meer het presteren voor zichzelf, dan het presteren in vergelijking met anderen. op bepaalde momenten komt het prestatie-element zelfs in het geheel niet aan de oppervlakte, maar gaat het alleen om het plezierig bezig zijn. een logisch gevolg is, dat er dan ook niet zal worden getraind om die prestatie te vergroten. wel kan door de batswinger getraind worden, omdat hij/zij de training op zichzelf gezellig en plezierig vindt of omdat hij/zij het op zich leuk vindt om een wat betere techniek te hebben ter vergroting van het spelplezier. ook bij de batswinger kan sprake zijn van wedijver. maar het resultaat van de wedstrijd is niet het belangrijkste.
de batswinger bepaalt zelf wanneer hij/zij gaat sporten en hoe hij/zij dat wil doen. de batswinger gaat naar een 'training', omdat dat voor hem/haar ontspanning betekent en geen verplichting. tijdens het tafeltennissen, maar ook daarbuiten (o.a. in de foyer of aan de bar) heeft hij/zij kontakt met anderen, wat een belangrijk onderdeel van de klup is. tijdens onze 'trainingen', waar voor elk wat wils wordt geboden, kan men binnenlopen en weggaan, wanneer men dat wil.
begeleiding van de aktiviteiten en stimulering van elkaar is hierbij nodig. op die manier zullen de batswingers lang blijven bestaan.

aktiviteiten:

inleiding:

zoveel mogelijk van de ons beschikbare tijd moet ingevuld worden met georganiseerde aktiviteiten. tijdens die aktiviteiten moeten we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende instellingen, behoeften waarmee onze leden naar de batswingers komen. dit kan gaan van 'alleen maar vrij spelen' tot en met 'het spelen van kompetitie en toernooien' en alle mogelijke variaties, die daar tussenin liggen. op die manier willen we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende tafeltennisen andere ontspanningsdenkbeelden van onze leden.
al deze aktiviteiten moeten in rekreatieve zin opgevat worden. door deze opzet van vele verschil lende soorten aktiviteiten trekken de batswingers, van de andere kant, automatisch ook leden met verschillende soorten instellingen, behoeften aan.

'trainingen':
de batswingers moeten een gezond evenwicht vinden tussen prestatie en spel, sfeer, gezelligheid, met een duidelijke nadruk op het laatste. twee zaken zijn daarbij belangrijk:
...de groep, het groepsgebeuren, het sociale bezig zijn binnen een klup: een bepaalde prestatie van iemand geeft hem/haar geen enkel voorrecht binnen de groep
...de prestatiegrens van iedereen ligt ergens anders. het is wel een batswingerszaak om ieder lid de mogelijkheid te geven om naar zijn of haar tafeltennistop te groeien, daarbij rekening houdend met alle andere zaken die spelen binnen de batswingers. ieders top, hoe laag of hoe hoog ook, dient binnen de klup gerespekteerd te worden, dat brengt het verblijf binnen een groep nu eenmaal mee.
spel, sfeer, gezelligheid sluiten prestaties niet uit, nee, zij bevorderen die zelfs. spel, sfeer, gezelligheid, het sociaal bezig zijn, zal een klup als de batswingers langer doen bestaan, dan dat men zijn groep bouwt op prestaties van enkelingen.

jaarprogramma:
ons jaarprogramma voorziet in een vast, jaarlijks terugkerend aktiviteitenpakket.
door de opbouw van zo'n vast geheel:
...weten de leden aan het seizoenbegin voor een groot deel al waaraan en waaraf: er ontstaan goede tradities
...en krijgt de leiding, door organisatieroetine, tijd vrij om zich op andere, nieuwe aktiviteiten te richten.
door dat vaste karakter moeten we echter niet vastroesten, daarom:
...moeten we de, door leden en/of leiding, als minder goed ervaren onderdelen aan.passen of vervangen door nieuwe
...moeten jaarlijks goede wisselende (niet-vaste) tafeltennis- en niet-tafeltennis aktiviteiten ingepast worden.
op deze manier zullen we ook op dit batswingersonderdeel springlevend blijven.
bij alles wat we in een jaar organiseren moeten steeds de volgende gedachten in het achterhoofd worden gehouden:
...alle programma-onderdelen moeten, wat betreft hoeveelheid en soort, zo goed mogelijk over het jaar verdeeld worden
...de hoeveelheid en soort van aktiviteiten is afhankelijk van de behoeften van de leden, maar ook van de beschikbare organisatietijd van de leiding: de organisatie moet geen druk leggen op die leiding; het deelnemen aan de aktiviteiten moet plezierig zijn, maar ook de organisatie ervan moet plezierig zijn en blijven.

en ook nog:
de batswingers zijn een klup voor het hele gezin. meestentijds kan ieder gezinslid bij ons terecht tijdens onze 'trainings'-tijden. daarnaast bieden we ekstra aktiviteiten om dat gezinskarakter te bevorderen.
wij grendelen ons niet af alleen voor onze eigen leden; wij organiseren daarom ook regelmatig ekstra aktiviteiten, waarbij niet-leden worden uitgenodigd.
ook grendelen wij ons niet af van de deelname aan aktiviteit en van buiten de batswingers werkende groepen. ook in deze spelen wij in op de behoeften van onze leden.
r.t.t.k. de batswingers is geen optelling van aktiviteiten; daarachter en daardoor ontstaat een batswingersleven en -sfeer, die enig is in zijn soort. een leven en sfeer, die duidelijk zijn uitstraling heeft op leden en leiding. er moet steeds naar gewerkt worden die enige echte batswingerssfeer te bewaren en uit te bouwen.

leiding:
wij hebben gekozen voor een in veel afdelingen verdeelde leiding. wij zijn afgestapt van de traditionele bestuursvorm. het motto waarop onze leidingsopzet steunt, is heel simpel: 'vele handen maken licht werk'. een heleboel dingen spelen daarbij een rol, o.a.:
...een kluptaak(je) kost nu zoveel (zo weinig) tijd, dat het gemakkelijker wordt er vrijwilligers voor te vinden
...onze klup is zo opgebouwd, onze aktiviteiten zijn zodanig, dat er voor allerlei pluimage werk aan de winkel is, d.w.z. voor jong en oud, voor leden en niet-leden
...ons leidingsysteem is bovendien zo opgezet, dat, bij bijv. ziekte of stoppen, zijn/haar taak tijdelijk direkt door een ander opgevangen kan worden
...door die grote taakverdeling is er de mogelijkheid vele personen bij de leiding te betrekken, zodat een groot percentage van de leden ook meer van hét werk achter de schermen te weten komt. dat houdt een stuk opvoeding in en een leren dragen van een stuk verantwoordelijkheid op ieders eigen niveau. op die manier wordt de gedachte: 'bij de batswingers gebeurt iets goeds; de leden krijgen er waar voor hun geld', bij meer mensen duidelijker en daardoor de betrokkenheid bij de klup groter.
tegelijk zien we ook een nadeel van onze leidingsopzet: het gevaar, dat niemand door de bomen het bos nog ziet.
het gehele leidingidee steunt op 2 belangrijke punten:
...niemand van de leiding krijgt enige vorm van beloning, alles is op en top vrijwilligerswerk, want die werkwijze houdt de grootste garantie in voor kontinuering in de toekomst
...ieder kan op elk, door hem of haar zelf gekozen, moment met de taak beginnen en ermee stoppen, maar als iemand eenmaal meewerkt, geldt wel: 'wat je belooft, moet je ook doen'.
de batswingers kennen alleen leidingsvergaderingen, omdat veel leden via die leidingsvergaderingen hun stem kunnen laten horen. dus geen jaar- of (algemene) ledenvergaderingen. mochten er leden zijn, die dit laatste toch willen, dan kan dit gebeuren, na overleg met de hoofdleiding.
daarnaast is deze opzet ook zo mogelijk, omdat veel - wensen, ideeën, kritiek en andere opmerkingen loskomen tijdens de vele kontakten bij de diverse aktiviteiten en tijdens de gesprekken aan de bar of in de foyer.
de batswingersvergaderingen zijn niet alleen het afhandelen van de diverse gesprekspunten, maar vooral ook een plaats waar een aantal batswingers een stuk batswingersleven en -sfeer optimaal beleven.

leden:
r.t.t.k. de batswingers staat open voor iedereen van 7 jaar en ouder. het inleveren van het inschrijfformulier is de enige voorwaarde om lid te worden. het betalen van het inschrijfgeld en de kontributie is de enige voorwaarde om lid te blijven.
onze leden moeten waar voor hun geld krijgen.
zoveel mogelijk leden moeten in de uitgaven delen: geen (grote) uitgaven voor een klein gedeelte van de groep.
naast de kontributie moeten betalingen van de leden voor de diverse aktiviteiten tot een minimum beperkt blijven. de vrijheid van onze leden is groot, zoals links en rechts in deze doelstellingen en uitgangspunten al is aangegeven. toch zullen er bepaalde maatregeltjes moeten worden getroffen, om:
...het groepsgebeuren door te kunnen laten gaan
...de veiligheid van de groepsleden te waarborgen
...de opgenomen verantwoordelijkheid voor onze jeugdleden ten opzichte van hun ouders waar te maken.
schorsingen kent onze klup niet. het moet zo zijn en blijven, dat de sfeer binnen de groep zodanig is, dat eventuele moeilijkheden door de groep zelf (leden + leiding) opgevangen en opgelost worden.

tot slot:
r.t.t.k. de batswingers denkt, dat door te handelen volgens bovengenoemde doelstellingen en uitgangspunten, de grootste waarborgen zijn geschapen voor het blijven voortbestaan van onze klup.
dat zijn ze...en belangrijk, want ons hele klupleven is er en blijft er op gebouwd.

natuurlijk: er komen uit de doorlichting ook vele konkrete veranderingen voort. al die veranderingen passen dus binnen de genoemde doelstellingen en uitgangspunten, omdat dat het fundament van de batswingers is geworden. niet alle veranderingen zal ik hier noemen; wel de belangrijkste. na de opgespeurde 'knelpunten' zal ik voor de hoofdleiding en diverse groepsleidingen enkele oplossingen beschrijven.

de hoofdleiding
knelpunten:

oplossingen:
het sleutelbegrip na de doorlichting wordt "decentralisatie", inderdaad: een nog verder doorgevoerde taakverdeling dan we al gewend waren. op de 1e plaats komen de funkties van verenigings- en groepskoördinator te vervallen. hun taken moeten opgevangen worden door de hoofdleiding, respektievelijk de groepsleiding, als geheel. wel zal voortaan van de 9 groepsleidingen één "kontaktpersoon" in de hoofdleiding moeten zitten. als de vaste kontaktpersoon niet kan, moet een ander groepsleidingslid naar de hoofdleidingsvergadering komen, zodat die altijd voltallig bezet is en er geen berichten via-via doorgegeven hoeven te worden. de 9 groepsleidingen zijn: administratie, financiën, jeugdafdeling, senioren/gezelligheidsgroep, kompetitie, materialen, pers & propaganda, zomo-instuif en vreemde toernooien.
daarnaast kennen we nog 4 werkgroepen: batswingers/schakeltoernooi, ouder-kind-middag, jumelage en 3-daags-jeugdkamp. zij zijn dus niet vertegenwoordigd in de hoofdleiding, bereiden zeer zelfstandig hun aktiviteiten voor, maar brengen hun voorstellen met begroting wel ter goedkeuring in de hoofdleiding. ook alle groepsleidingen zullen zelfstandiger gaan werken: ook zij zullen hun uitgewerkte ideeën en begroting moeten voorleggen aan de hoofdleiding. door die omschakeling naar zelfstandiger werken, moet er een omschakeling komen in de diverse vergaderfrekwenties: de hoofdleiding gaat 1x per 2 maanden bijeenkomen, de groepsleiding van de jeugdafdeling 1x per maand (was 1x per 2 maanden) en die van de senioren/gezelligheidsgroep blijft 1x per 2 maanden.
de vergadering van de hoofdleiding zal voortaan niet meer begeleid worden door een uitgebreide vergaderbrief we werken voortaan met een simpele agenda, maar daarbij dan wel de diverse vergaderbrieven en verslagen van de vergaderende groepsleidingen. fundamentelere zaken zullen voortaan voorbereid worden door de betrokken groepsleiding(en). bepaalde, algemenere onderwerpen kunnen ook door een aparte kommissie uit de hoofdleiding voorbereid worden. steeds zal alles voor een definitieve beslissing in de hoofdleiding gebracht moeten worden.
de taakverdeling binnen de hoofdleiding wordt ook anders: het leiden van de vergaderingen en het verslag maken ervan zal steeds door wisselende personen gebeuren.

we hebben nu dus:

pers & propaganda
knelpunten:

oplossingen:
de twee groepsleidingen van eerst: pers & propaganda en sorry worden er één: pers & propaganda, met vertegenwoordiging in de hoofdleiding. we willen de sorry mooier maken: voortaan zal er alleen met elektronische stencils gewerkt worden. d.w.z. er wordt voortaan op gewoon papier getypt. dit brengt wel ekstra kosten met zich mee; daar wil de groepsleiding best zelf wat aan doen: er wordt gezorgd voor weer 3 bladzijden met advertenties, maar nu voor ƒ 50,= per kwartbladzijde.
het typewerk moest verlicht worden: daarvoor wordt de inlevertijd vervroegd van de 24e naar de 5e van de maand. deze opzet vraagt wel om een "redaktie"-vergadering, die er eerst niet was; deze vindt maandelijks plaats tussen de 15e en de 20e. hieraan nemen 5 personen deel. op één avond knippen en plakken zij alle teksten en tekeningen en puzzels en noem maar op, op de plaats waar zij moeten komen. tot de 24e kunnen dan nog aktuele teksten en tekeningen ingeleverd worden die dan worden ingepast.

jeugdafdeling
knelpunten:

oplossingen:
de groepsnamen en speeltijden worden als volgt:

bij de weektrainingen zal inderdaad rekening worden gehouden met meer variatie, met de behoeften van de leden; er zullen meer keuzemogelijkheden komen. de ekstra aktiviteiten zullen zoveel mogelijk tijdens de vaste tijden gepland worden, zodat zo weinig mogelijk ekstra tijd in de schakel behoeft te worden ingenomen. de leidingbezetting blijft hetzelfde; wel komen er "reserveleiders/sters", die waar nodig is in kunnen springen. de groepsleidingsvergaderingen worden bijgewoond door de 5 groepsleiders/sters. deze 5 maken een gedegen, onderlinge taakverdeling. de jaarprijswedstrijden komen op zaterdag 2-wekelijks terug, afgewisseld met andere aktiviteiten. de gerichtere training komt niet, als wekelijks terugkerend onderdeel, terug. één van de groepsleidingsleden blijft de jeugdraad begeleiden. voor de oudergroep wordt uitbreiding gezocht; zij doen hun 'werk', zonder verdere bijeenkomsten.

senioren/gezelligheidsgroep
knelpunten:

oplossingen:
niet zoveel veranderingen in deze. de groepsleiding van 8 personen blijft. géén koördinator meer. ook deze groepsleiding gaat zo zelfstandig mogelijk draaien. de opvang van nieuwe leden wordt één van hun taken.
de aktiviteiten zullen vooralsnog weinig veranderen " wel zal de organisatie van aktiviteiten met deelname van leden van de jeugdafdeling en van de senioren/gezelligheidsgroep voortaan komen te liggen bij de mensen van die 2 groepsleidingen. want de hoofdleiding heeft in deze geen organisatietaak meer.
bij deze groepsleiding kunnen we melden, maar dat geldt ook voor de jeugd- en hoofdleiding, dat van elk van hun vergaderingen, naast een verslag, ook een besluitenlijst gemaakt zal worden, waarvan publikatie voor de leden volgt in de sorry.

veranderingen bij andere groepsleidingen zal ik op de juiste plaats aangeven.

we komen aan de afsluiting van de doorlichting. die valt in november 1981: een 26-bladzijden-tellend doorlichtingsboekje ('van t.t.v. de batswingers naar r.t.t.k. de batswingers') verschijnt; de gemeente, afdeling welzijn, ontvangt van ons een informatiepakket, met alle doorlichtingsgegevens en ook met bijvoorbeeld onze 2 batswingersboekjes en een 4-tal sorry's...én...de echte afsluiting valt op vrijdag 27 november '81: de hele klup viert het doorlichtingsfeest...in de nieuwe schakel.

batswingers logo 1981


wat moet je nog zeggen na dit relaas? alleen even...het zal je wel duidelijk zijn, dat onze klup een aparte, verfijnde instelling van leden en leiding verwacht:...smaken verschillen, is 't dan niet logisch, dat niet alle mensen onze smaak bevalt? 't zou ook te gek worden: alle 7500 gilzenaren lid van de batswingers - daarvoor is zelfs de schakel te klein. is 't dan niet logisch, dat wij onze instelling zo puur mogelijk proberen te houden? daarom verlaten onder andere leden ons, na kortere of langere tijd. daarom valt over smaak niet te twisten! ieder het zijne, ieder z'n behoeften, vrijheid, blijheid, maar de batswingers staan er voor de batswingers, niet voor een enkeling: niemand kan zich binnen de batswingers enige rechten aanmeten op grond van welke sportieve of andere 'prestatie(s)' dan ook...

schakel in de lift

wat moet je nog zeggen na zo'n relaas? nog wat over skw...tijdens de verbouwing neemt rienus van de broek ontslag, per 1 maart 1979, waarna hij als 1e beroepskracht, na heen en weer gepraat in de skw-raad, wordt opgevolgd door henny clemens, n'n gilse.
tijdens de verbouwing, in september en oktober 1981, worden er door skw 1000 loten verkocht van ƒ 150,= per stuk, in het teken van de aktie 'schakel in die lift': we brengen zelf het geld bijeen om een lift in de schakel te brengen, die op 26 maart 1982 door marcel theeuwes in gebruik genomen wordt.
tijdens de verbouwing, oktober 1981, worden gon rouws en piet de ridder aangenomen voor onderhoudswerk in de nieuwe schakel. tom tuyp heeft een andere werkkring gevonden, gon werkt al lang in de schakel, piet is nieuw en ook wordt er een aanvraag ingediend voor een beheerder. hans van nuenen komt, per 29 september 1981, het dagelijks bestuur versterken als de nieuwe penningmeester. tijdens de verbouwing, wordt er op 23 mei '81 nog voorgesteld om een nieuwe evaluatiekommissie in het leven te roepen, om de skw-raadsperikelen van een jaar eerder na te bespreken: tot op heden is daarvan niets gekomen.
en dan...

foto schakel verbouwing 1
foto schakel verbouwing 2
foto schakel verbouwing 3 foto schakel verbouwing 4

de geschiedenis van een gils gebouw in beeld: 1921: het kerkbestuur bouwt het patronaat (bladzijde 161 + 162 rechtsboven) - 1961: stichting gemeenschapshuis verbouwt - december 1961: brand - mei 1962: heropening - april 1972: skw huurt - april 1976 skw koopt (bladzijde 162 + 163 linksonder). januari 1981: skw breekt af (bladzijde 163 - daar gaat onze bar, zonder krukken) en bouwt weer op, 13 november 1981 (bladzijde 163) - saillant detail: dezelfde 4 muren van de grote zaal en dezelfde balken van 1921 zitten er nu nog in verstopt.

dan is daar...
vrijdag 13 november 1981...
de nieuwe schakel wordt officieel geopend door burgemeester ballings. ik mag de openingsplechtigheid, in de kreatie van 'sjaan, de werkster' aan elkaar praten. in die nieuwe schakel vinden we in de voorhal onder andere een gedenksteen, die er op 12 juni '81 door mevrouw delleman-willems is ingemetseld; met deze tekst: 'het motief alleen maakt de waarde uit van de daden der mensen en de belangeloosheid geeft ze hun edelste glans' (jean de la bruyère). sjaan zal dit 13 november zo samenvatten: keihard werken voor niks. via een goed verzorgd programmaboekje wordt de één week durende openingsaktiviteit aangekondigd. donderdag 12 november spel en wij voor 't laatst in de sporthal. zondag 15 november zijn we met een stand aanwezi g op de open dag. maandag 16 november spelen we voor 't eerst in de nieuwe schakel, waarna wij op zaterdag 21 november ons steentje bijdragen aan de feest-het sociaal (kultureel) werkweek, door de organisatie van een geïntegreerde tafeltennisdag met gehandikapten: 28 batswingers spelen samen met 28 leden van de gehandikaptenklups: biso-breda, de ooievaars-schiedam en helmond. prijzen zijn er niet te winnen, wel een ontzettend gezellige dag met voor ieder een herinneringsvaantje en een demonstratie van paul suykerbuyk, uit dordrecht, die meervoudig nederlands kampioen is in een rolstoelklasse. in het voorwoord van het programmaboekje voor deze dag leggen koos van beysterveldt en ik de bedoeling ervan uit.

cor verbogt en paul suykerbuyk 21 nov 1981

cor verbogt, op 21 november '81, onder een grote belangstelling, in aktie tegen paul suykerbuyk

koos zegt:
'het is mij een voorrecht om in dit programmaboekje een voorwoord te mogen schrijven, omdat ik hoop dat deze dag zal resulteren in het verwezenlijken van één van de doelstellingen van de r.t.t.k. de batswingers, nl. het integreren van gehandikapten binnen onze klup.
waarom deze doelstelling? in de eerste plaats, omdat ons klupleven niet gericht is op prestaties, maar vooral op het rekreatief bezig zijn in je vrije tijd. even kunnen komen tot een ontlading van de dagelijkse sleur.
een ander feit is, dat de klup er is voor iedereen, maar ook door iedereen, met wat voor handikap dan ook. dat is nou één van de redenen dat wij bij zijn. men kan dit het beste karakteriseren met de beroemde spreuk van de drie musketiers:
één voor allen, allen voor één. er zijn nog meer redenen, maar het voorwoord zou daarvoor te lang worden. één reden wil ik u zeker niet onthouden: 'gewone ' mensen laten zien dat gehandikapten (met een duidelijk zichtbare handikap) ook maar gewone mensen zijn. het zou de drempel tussen deze twee groepen een heel stuk kunnen verkleinen.
ikzelf draai nu al ongeveer 8 jaar mee bij de batswingers en voel mij daar volkomen geïntegreerd. help mee waar het mogelijk is, maar krijg daarvoor veel meer terug: spelvreugde, gezelligheid en zorgeloosheid. maakte al vele ups en downs mee, het is voor mij een klup, om er nog vele jaren bij te blijven. je kunt het vergelijken met een echte supporter van ajax, feyenoord, of wat voor klup dan ook. als het moet, ga je er ook mee onder.'

en ik vertel:
'er zijn veel mensen op de wereld. maar sterk, hè, niet 2 zijn precies hetzelfde. ieder mens heeft wel iets (en meestal heel veel), wat hij of zij niet kan of kent. en dat noemen we nou zijn of haar handikap(s). iedereen heeft zo zijn eigen handikap(s): de een kan niet zingen, de ander kan niet netjes schrijven; de een weet helemaal niks van tuinieren, de ander kan nog geen fietsband lappen; de een heeft het niet in de vingers iets te organiseren, de ander kan niet uit zijn woorden komen voor een grote groep mensen.
de een kan niet lopen, de ander kan niet praten; de een kan zijn armen niet optimaal gebruiken, de ander alleen zijn handen niet; de een heeft moeite met praten, de ander hoort niet of niet goed; de een kan niet zien, de ander kan zijn hersenfunkties niet optimaal gebruiken.
voor allerlei handikaps hebben wijzelf allerlei mooie, fraaie en allerlei niet mooie, niet fraaie woorden gevonden. sommige handikaps zijn meteen te bemerken, een andere groep handikaps weer niet.

nou wat...! wat dan nog...? leef je elke dag alleen met die handikap(s), alleen met de dingen die je niet kunt en kent? of probeer je elke dag zoveel mogelijk te genieten, te leven, door zoveel mogelijk gebruik te maken van de zaken die je wel kunt en kent? want iedereen heeft van die dingen, hoor...de een kan heel leuk omgaan met kinderen, de ander kan heel goed timmeren; de een kan heel goed metselen, de ander kan erg hard fietsen; de een kan ontzettend mooi tekenen en schilderen, de anqer kent allerlei wiskundige toestanden uit zijn hoofd.
de een is ontzettend goed in administratief werk, de ander is een kei in boekhouden; de een is ontzettend snel op de typemachine, de ander zwemt als de vlugste; de een is financieel zeer goed onderlegd, de ander heeft een fraaie postzegelverzameling aangelegd, enz., enz., enz., enz., enz., enz. en wat doen dan heel veel mensen? juist, die dingen die ze heel goed kennen en kunnen. dus heel veel mensen maken gebruik van de mogelijkheden die ze gekregen hebben. een heleboel mensen zeggen niet: mijn handikap(s) bestaan niet: nee, ze zijn er wel en ze zullen er misschien wel altijd blijven, maar er is bovenal iets anders: mogelijkheden en die moeten wij ten volle benutten.
één van die mogelijkheden, die we nog niet genoemd hebben, is: tafeltennissen.
een flink aantal mensen, allemaal met allerlei handikaps, hebben die mogelijkheid al aangegrepen. zo'n 130 mensen alleen al in gilze en omstreken. al die 130 mensen, mét hun handikaps, bij de een wat meer zichtbaar als bij de ander, hebben één van hun mogelijkheden aangegrepen: tafeltennissen, maar ook: plezier maken, kletsen en nog allerlei andere dingen doen. ze horen bij die klup, de groep die de batswingers heet. vele dagen per jaar laten we aan mensen, met een niet zo meteen herkenbare handikap, zien wat het tafeltennisspel, wat de batswingers, te bieden hebben. op deze dag, zaterdag 21 november 1981, willen we het eens laten zien aan mensen met een meer herkenbare handikap.'


wat moet je nog zeggen na zo'n relaas? niet veel, wat mij betreft. daarom geef ik de gegevens van de andere periodeonderdelen zo kort mogelijk:
ledentotalen:

1 juni 1981:
jeugdafdeling:
meisjes: 27
jongens: 30
senioren/gezelligheidsgroep:
dames : 15
heren : 59
totaal : 131

1 november 1981:
jeugdafdeling:
meisjes: 22
jongens: 15
senioren/gezelligheidsgroep:
dames : 20
heren : 59
totaal : 116

wie kwamen erbij? dennis van bezouw, elly bink, ludwig van gestel, leo de groot (tilburg), wim hamels, marian hendrickx, menri kloppenburg (hulten), diana louer, miranda michielsen, sjef moelands (hulten), peter naalden (rijen), anja smans, adri tuytelaars, ilse verhoeven, mark voermans, paul vromans (rijen), brigitte en linda van de wiel en paul wirken - een gemeentelijke 'invasie'.

10 jaar sorry

10 jaar sorry: feestje...blauwe, gedrukte kaft, niet door onszelf ontworpen...met aan het 1e nummer een feestlintje...met een kijk-sorry, vol met allerlei tekeningen en dergelijke uit de eerste 9 jaren...met een sorry-10-puzzel, 10 afleveringen lang...en met nieuwe artikelkoppen, van erik de vet...
brigit cornelissen schrijft onder de kop '10 jaar sorry' in de januari-sorry-1981 (jaargang 10, nummer 5):
's zaterdags ben ik vroeg uit bed - dan ga ik naar de tafeltennis - daar ga ik alleen naar toe - ik vind het daar erg leuk - de ranja is daar lekker maar ook weleens zoet - maar mijn leider drinkt appelsap. alle spelletjes ken ik nog niet goed - maar ik ben nog maar 7 jaar - maar ik zal het nog wel leren.

sorry leesstof
batswingers logo batswingers logo
sorry kaft 1981-1982

in '81-'82 ontwerpt erik de vet weer een sorry-kaft. en dan zijn er in deze periode ook nog 85 krantenartikelen, waarbij we 2 vignetten gebruiken.
om de sorry en andere dingen te typen, kopen we in augustus '81 een 2e hands elektrisch typemachine (ƒ 420,=).

de hoofdleiding loopt even af: in juni 1981 zijn er nog: henri vermeulen (jeugdafdeling), jan van beysterveldt (sg-groep), jan boomaars (kompetitie) en jan haarbosch (verenigingskoördinator).
maar dan, tijdens en na de doorlichting:
neemt mariëlle vermeulen de algemene administratie op zich. kees koks gaat de financiën verzorgen, in plaats van mia kuppens. walter de vet komt in de hoofdleiding voor jan boomaars, terwijl broer john de 2e kompetitieman wordt.
toine van alphen komt erin voor materialen.
en tot slot: keert martien van beysterveldt terug, maar nu voor vreemde toernooien.
de doorlichting boekt dus ook hier een nieuw rekord: 8 personen in de hoofdleiding; ikzelf ben, gelukkig, verenigingskoördinator af en kom in de hoofdleiding als kontaktpersoon voor pers & propaganda.

de financiële jaaromzetten:

totale inkomsten : ƒ 11.395,77
totale uitgaven : ƒ 9.740,17
saldo      : ƒ 1.655,60.

de eigen tafeltennis-aktiviteiten:

foto gerolstein

ontspanningsaktiviteiten:

én:...19, 20, 21 juni 1981 trekken dan 33 jeugdleden en begeleiders/sters naar gerolstein. toch nog vrij plotseling opgekomen, regelt martien van beysterveldt de reis binnen 3 weken. de deelnemers dragen ƒ 25,= bij, het jumelagekommittee de rest. de ontvangst is geweldig, de reakties alleen maar positief. de verbroedering is, wat ons betreft, goed ingezet...

jumelage geroelstein juni 1981 jumelage geroelstein juni 1981 jumelage geroelstein juni 1981

'in de ronde kring' slapen is weer effu anders, zeker als dat in gerolstein gebeurt. als 't hele 'programm' tot ieders tevredenheid is afgewerkt, is 't om diezelfde reden fijn om samen in gils op de foto te mogen

ik gaf in het vorige hoofdstuk nogal hoog op van de batswingersboekjes. moet ik dat hier waarmaken? nee! want de boekjes liggen voor eenieder steeds ter inzage. toch wil ik je een kleine blik in de keuken geven, vooral aan de hand van het boekje van dit seizoen, aangevuld met gegevens uit het vorige en het volgende boekje. de genoemde cijfers zijn die van respektievelijk: 79-80, 80-81 en 81-82.

leden:
hoe lang zijn ze er gemiddeld bij?
de 123 leden van 1 juli 1982 waren gemiddeld 3,91 jaar lid van de batswingers. op 1 juli 1980 was dat getal 3,09 en op 1 juli 1981: 3,69.

leiding:
hoeveel leidingposten?
 83   81  103
hoeveel personen in de leiding?
 58   61   60
hoeveel niet-leden in de leiding?
 13   8   8
hoeveel jeugdleden in de leiding?
 14   22   7
hoeveel senioren/gezelligheidsgroepleden in de leiding?
 31   31   45
welk percentage van de leden is bij de leiding betrokken?
 34%  41%  42%
batswingersleden bezochten in 81-82 64 vergaderingen - gemiddeld 1½ per week! daarvan werden er 49 door onszelf georganiseerd. we vergaderden 138½ uur! (108 van onszelf), in de schakel vonden 25 vergaderingen plaats (15 van ons) - 34 bij een lid thuis - 5 ergens anders. al die 64 vergaderingen werden door 312 batswingers bezocht.
aktiviteiten:
hoeveel tijd besteden we eraan? hoeveel dagen per seizoen waren we aktief?
 222  208  230
hoeveel uren per seizoen waren we aktief?
 909  942,4 1324,5
hoeveel is dat dan gemiddeld per maand?
 76   79  110

let wel: bij al deze gegevens is de pure aktiviteitentijd berekend, niet de voorbereidingstijd voor de aktiviteiten, in elk boekje geef ik het volgende 'filosofietje'; dat voor 81-82 geeft deze getallen:

aktiviteiten:
hoeveel zijn er?
trainingseenheden:
 243  248  243
ekstra aktiviteiten tijdens onze trainingstijden:
 59   43   39
ekstra aktiviteiten buiten onze trainingstijden:
 33   31   22
batswingersvergaderingen:
 36   45   49
zomo-instuif:
 27   11   20
eigen kompetitie-avonden:
 26   31   28
diversen (sorry, lotto, e.d.):
 48   49   54
kompetitie-avonden buiten gilze:
 39   31   52
deelname aan niet-batswingers-aktiviteiten:
 28   34   31
totaal aantal aktiviteiten:
 539  523  538

cijfers dollen door je hoofd. sorry, maar ik zie geen andere manier om deze batswingersfeiten aan je duidelijk te maken. wel kan ik ze nog beter op een rijtje zetten door je dit overzicht te geven:

batswingersaktiviteiten

1981-1982 op één stapel

1981-1982 op een stapel, deel 1
1981-1982 op een stapel, deel 2

aktiviteiten:
door hoeveel personen worden ze bezocht?

jeugdtrainingen:
2879  2577  1930
jeugdleiders/sters:
 652  460  382
trainingen senioren/gezelligheidsgroep:
1440  1479  1500
kompetitie:
 390  450  912
zomo-instuif:
 381  176  249
ekstra aktiviteiten:
2031  2702  3334
totaal aantal bezoekers:
7773  7844  8307

de kompetitiegegevens:

batswingers 1, met: martien en koos van beysterveldt, paul van delft en john de vet; 6e in de ereklasse
batswingers 2, met: cees kock, toine van alphen, jan van beysterveldt, henri vermeulen en cor verbogt - kampioen in de promotie-ereklasse
batswingers 3, met: margot van delft, petra van hoek, ron van riel, marcel en wim de vet; 2e in de overgangsklasse, dus promoveren
batswingers 4, met: tonnie beenakkers, christine van beysterveldt, anca haarbosch, anja verbogt en koos van beysterveldt; 5e in de 5e klasse.
cor verbogt wint weer het batswingerspercentage: 94,7%. we spelen tegen de nieuwe verenigingen: joegoeslavië, uit breda en ottva, uit oosterhout.

van 4 oktober 1980 tot en met 9 mei 1981 loopt de jeugdkompetitie. er zijn 2 klassen: de asterix-klasse voor 10-11-12-jarigen en de obelix-klasse voor 13-14-15-jarigen. de verenigingen: rikketik, dior, smash, die meede, de geeren, stik, bavel en ptt zorgen voor 17 teams, waaraan batswingers er 3 toevoegt: 1 in de asterix- en 2 in de obelix-klasse. het asterix-team wordt gevormd door jürgen aarts en ron timmermans; zij worden 2e - en aan de obelix-teams doen zowat al onze leden in die leeftijdsgroep wel een keer mee, zij worden 1e en 3e. maar helaas: alweer strandt de jeugdkompetitie na één seizoen. de voornaamste reden: voor diverse verenigingen blijkt het toch moeilijk te zijn om trouw 1x per maand te komen. daarom wordt in een bespreking van de wel-geïnteresseerden besloten: kompetitie stopzetten, wie dat willen organiseren onderling vriendschappelijke wedstrijden.
vreemde toernooien:

je ziet 't: steeds meer uitslagen van die vreemde toernooien worden gemist. wees gerust: onze vreemde-toernooien-man martien zal zelf, via de sorry, opheldering brengen;
maar daarvoor moet je over naar hoofdstuk 14...

14. het kind is volwassen geworden

de batswingers op naar 't zilver

HET ZAL JE DUIDELIJK ZIJN, DAT 'T MEEST WEZENLIJKE GEZEGD IS. JE HEBT ALS KLUP EEN STEVIG FUNDAMENT GEBOUWD: DAAR KUN JE EEN WOLKENKRABBER OP BOUWEN. IN DE 2 VAN DE 25 JAAR, DIE ONS NOG RESTEN, KUN JE NOG WEL HET INTERIEUR VAN EEN OF MEERDERE APPARTEMENTEN VERANDEREN OF VERVANGEN, JE KUNT DE KOZIJNEN EENS OVERSCHILDEREN, MAAR DE WOLKENKRABBER STAAT ALS EEN HUIS', STEVIG, BETROUWBAAR EN GROOT. ALS JE BIJ ZO'N GEBOUW DE RAMEN MOET WASSEN, OMDAT HET ZILVEREN FEEST ERVAN NADERT, MOET JE VOORZICHTIG TE WERK GAAN: AFTASTEND, NIET ZWEVEND, WEL BALANCEREND; MAAR JE BENT EEN GOED GETRAINDE AKROBAAT GEWORDEN, JE BENT HEEL WAT MANS GEWORDEN. TOCH NOOIT TE OUD OM TE LEREN...

het zal blijken, dat, in deze laatste 2 jaar, het alleen maar beschrijven van feiten voldoende stof geeft voor het boek. voor veel uitweidingen is geen plaats meer: 't kind is groter gegroeid. over deze laatste 2 gronden, nog wel zo'n boek vol te schrijven zijn, als dat wat nu voor je ligt.


wat wil je: in het seizoen 81-82 draait onze leiding met 61 personen op 108 posten en in 82-83 voeren we dat op tot 130 posten met 80 mensen, waarvan 15 jeugdleden, 47 sg-leden en 18 niet-leden, vooral ouders. de leidingsopzet zal na de doorlichting alleen inzoverre veranderen, dat er een 'tussengroepsleiding' bijkomt. de hoofdleiding is ook erg standvastig: kees koks (financiën), jan van beysterveldt (sg-groep), walter de vet (kompetitie), martien van beysterveldt (vreemde toernooien) en jan haarbosch(pers & propaganda) blijven 2 jaar zitten en zullen dat ook in 83-84 doen. verschuivingen zijn er bij: administratie (81-82: mariëlle vermeulen, 82-83: jeanine kusters en 83-84: frans jacobs), jeugdafdeling (81-82: henri vermeulen, 82-83 + 83-84: marcel de vet), zomo-instuif (81-82: vakant, jaar zou, met al z'n achter. 82-83 + 83-84: corné kreeft) en materialen (81-82: toine van alphen, 82-83 + 83-84: vakant). materialen - vakant: o jawel, de materialen worden goed bijgehouden (tafels bijvoorbeeld door peter kuppens); de materiaalmensen willen dat best doen, hoor, maar nou niet direkt het koördinerende en vergaderwerk. wie zijn wij dan om ze dat te verplichten...vrijheid, blijheid! dat houdt nou ook weer niet in, dat wij niet naarstig zoeken naar iemand, die dat wel wil doen. en dat we die ook zullen vinden, voor kortere of langere tijd, dat zal je uit het verloop van dit boek wel duidelijk geworden zijn.
je zult ook begrijpen, dat bij 130 posten en 80 medewerkers/sters, een steeds betere afstemming op elkaar nodig is. daartoe ben ik bezig het komplete, gedetailleerde takenpakket van de batswingers in beeld te brengen, door het maken van zogenaamde 'doorstromingstabellen'. op die manier moet een soepele organisatie mogelijk blijven.
binnen de sg-groep blijken de verschillen tussen jongeren (jonger dan 21 jaar) en ouderen weer duidelijk naar de oppervlakte te komen. op initiatief van de sg-leiding wordt er eerst een enkète onder alle jongeren gehouden. daarna, op 7 oktober 1982 een vergaderingmet al die jongeren. resultaat: het tot stand komen van de 'tussengroep': 5 jongeren (frans jacobs, kees beljaars, jim de koning, adri tuytelaars en guido van nimwegen), waarvan 2 (frans en jim) als afgevaardigden in de groepsleiding sg-groep. het systeempje is nu nog groeiende. in maart '83 wordt er een nieuwe dimensie aan toegevoegd: 'men' wil er meer ouderen proberen bij te krijgen, daarvoor regelt men zogenaamde rekreantenavonden. maar de jongeren zijn het hier niet mee eens. ik noem alleen even de feiten, kort; er zitten nog heel wat haken en ogen aan deze materie, zoals intussen in de wandelgangen en in de sorry en in de vergaderverslagen is gebleken. één punt is zeker: dat het goed is, dat er over een gedeelte van de klup weer wordt nagedacht. gunnen we de betrokkenen de tijd, dan zal er zeker een oplossing, naar ieders zin, gevonden worden.


onze jeugdleiding gaat na de doorlichting meteen superzelfstandig worden, met een kleine gewijzigde opzet: er komt een 5-koppige groepsleiding, met voortaan maar de steun van 10 jeugdleiders, waar nodig voortaan geholpen door een nieuw groepje: de reserveleiding. daarnaast blijven natuurlijk de oudergroep en de jeugdraad aktief.
uit het doorlichtingsboek is gebleken, dat de kinderen wat andere aksenten willen leggen op de soorten tafeltennisspelletjes. die veranderingen worden dan ook doorgevoerd. bovendien worden er een 19-tal andere verzonnen: lucifersspel, zwemmen, aflossingsspel, mammoetspel, losse puntenwedstrijd, tikketak, dubbel 's anders, 1 erbij - 2 eraf, haal in, individueel dubbelspel, toltafeltennis, pienantie, kruis of nul, blijf staan, verkleedspel, schaaksysteem, 4-ronden-toernooi, trainingsspel, doe-es-iets-spel...niet alleen door mij, zeker niet. marcel de vet, cees kock, wim de vet, ad van beysterveldt, corné kreeft, erwin klaassen, ingrid van assouw en diverse kampgroepen hebben daarbij geholpen. we hebben op dit moment op die manier 105 eigen spelletje s, wedstrijdjes en toernooitjes ontworpen. we hebben ze in boekvorm samengebracht, verspreidt onder de leiding en voor ƒ 15,= per stuk te koop aangeboden aan de baronieverenigingen.
vanaf maandag 14 december 1981 mogen de welpen voortaan ook op die avond komen spelen...ze krijgen dan wel niet, in ieder geval geen druppel ranja meer, rietjes kregen ze toch al niet.
tijdens de doorlichting is ook de 2e versie van ons diplomasysteem ter diskussie gesteld. het is voor onze klup té gedetailleerd en té veel prestatiegericht gebleken, terwijl ook hier, net als bij de eerste versie, niemand het eindpunt haalt. daarom zetten we, met onze doelstellingen en uitgangspunten in het achterhoofd, een 3e versie op. we verdelen het tafeltennisspel in de volgende 16 blokken:

1.
-backhand-service (zonder effekt) backhand-backspin-service
-forehand terugslaan
-forehand aanvallen
-forehand contra-aanval
-forehand afmaakslag
2.
-forehand-backspin-service
-forehand-zijspin-service
-backhand schuiven
-backhand verdedigen
-backhand dropshot
-backhand blokken-passief
3.
-backhand-topspin-service
-backhand-zijspin-service
-forehand lob
-forehand topspin
-forehand looping-drive
-forehand blokken-passief
4.
-forehand-service (zonder effekt)
-forehand-topspin-service
-backhand terugslaan
-backhand aanvallen
-backhand contra-aanval
-backhand afmaakslag
5.
-forehand schuiven
-forehand verdedigen
-forehand dropshot
-forehand backspin
-forehand blokken aktief
6.
-backhand lob
-backhand topspin
-backhand backspin
-backhand looping-drive
-backhand blokken-aktief.

tijdens de maandag- en donderdagtrainingen oefenen de kinderen deze slagen en services, gedurende een 10-tal minuten. na elk blok is er een diploma-ouderavond (=doa). elk kind mag in 3 (slag) of 1 (service) minuut tegen een leider/ster laten zien hoeveel keer het de geoefende slag/service goed kan doen. ieder kind werkt dus naar zijn eigen mogelijkheden. wel krijgt de beste van elke groep een rekord en iedereen krijgt op elke doa een button met daarop de uitgevoerde slagen en services. met deze 3e versie starten we op maandag 14 december 1981.
na de doorlichting worden de jaarprijswedstrijden op zaterdag om de 14 dagen gehouden, met daar tussenin wedstrijdjes 'om 't leutje'. de laatste jaarprijseindstanden zijn:
1980-1981:
welpen: brigitte cornelissen
pupillen: erik timmermans
aspiranten: hans beljaars
junioren-b: catrijn aarts
junioren-a: erwin klaassen

1981-1982:
welpen: brigitte cornelissen en suzanne cleysen
pupillen: hans rouws
minioren: erik timmermans
aspiranten: marlies bogaerts
junioren: jim de koning

1982-1983:
welpen: mark voermans
pupillen: angelique van den ouweland
minioren: eline van haarlem
aspiranten: boris van de louw
junioren: ron timmermans.

diploma button april 1982

in december 1982 wil ik, met ieders toestemming, een jeugdkursus gaan geven aan onze jeugdleiders/sters en andere belangstellenden, met als doel: het geven van een zo breed mogelijke informatie over verleden, heden en toekomst van onder andere onze jeugdafdeling, zodat degenen, die met onze jeugdafdeling te maken hebben beter en plezieriger kunnen funktioneren en zinvoller hun taak zien. in een voorbereidende bespreking zegt men ook wat van techniek/taktiek te willen horen; 5 avonden worden gepland, maar drukte in verband met de voorbereidingen voor ons zilveren feest, maakt het noodzakelijk de kursus uit te stellen tot in 83-84.


h et ledental is sinds jan. '82 niet meer onder de 122 geweest en sinds april '82 niet meer onder de 125. nieuwe rekords en ook...bestendigheid, want in die 1½ jaar ook nooit boven de 131...
de gesplitste getallen zeggen: (van boven naar beneden: meisjes, jongens, dames, heren en totaal)

1-1-82 1-6-82 1-1-83 1-6-83
23 26 30 37
15 19 18 21
23 23 23 22
61 60 58 51
122 128 129 131

zie je de geleidelijke toename bij de meisjes en de jongens, de gelijkmatigheid bij de dames en de afname bij de heren? oftewel een toenemen van de jeugdafdeling en een afnemen van de sg-groep. een tegenovergestelde tendens van wat we de laatste jaren gewend zijn. bekijk deze aantallen:

jeugd sg-groep
1-7-76: 38 34
1-7-77: 63 42
1-7-78: 76 47
1-7-79: 65 59
1-7-80: 59 71
1-7-81: 39 88
1-7-82: 46 79
1-6-83: 58 73

gedeeltelijk is dat verloop, tot 1-7-81, te wijten aan de natuurlijke overgang van jeugdleden naar de sg-groep, een gezonde zaak. zo ook zullen in augustus '83 weer 10 aspiranten en junioren overgaan, zodat per 1 september 1983 de getallen zijn:
jeugdafdeling: 48
sg-groep: 83.

de opgaande tendens van de jeugdafdeling vinden wij natuurlijk gezond: het grootste gedeelte van ons klupleven is erop gebouwd. daarnaast is de sg-leiding het afgelopen seizoen al druk doende geweest allerlei obstakels, die tot afname van hun groep kunnen leiden, weg te nemen. zoals in het vorige hoofdstuk al gezegd: de batswinger blijft gemiddeld steeds langer batswinger (3,09 - 3,69 - 3,91 jaar). toegegeven: op 1 september 1983 kan aan niemand de niet bestaande zilveren klupspeld gegeven worden. maar toch, geloof me, het punt is niet ver meer weg, dat opa tegen oma op donderdagavond zegt: kom moeder, zet de video an, dan zijn we eens naar de schakel, want onze klup organiseert het pruimtabaktoernooi!
in deze 2 jaar mogen we al wel de volgende leden begroeten: claudia aerts, annie en william akkermans, hans antonissen, lianne en ria appels, otto blom, eric bouman, sjef brouwers, bernadet cleysen, ad coppens, hans diepstraten, monique en sjak van dijke, clemens elfring (tilburg), michel faes, judith en patrick goeyers, ad graafmans, nils van haarlem, joop hanselman, astrid havermans, rona helder, johan huybregts, frans jacabs, gina klaassen, wikki kloppenburg (hulten), mark kuppens, jeanine kusters, ton van kuyk, christel van de laan, boris en natalie van de louw, anja martens (molenschat), helga en liesbeth martens, anja mulders (alphen), monique oprins, angelique van den ouweland, esther, jolande en wim pelkmans, christian en daniella phylipsen, sandra van poppel, liesbeth rouws, leon van rijswijk, francis schellekens, bianca en johan smeekens, ad en william staat, jos stabel, edwin en paul tuytelaars, toine verhoeven, paul verwegen, natalie de vries, colinda en miranda willemse, ingrid wirken en ad witteveen.
de doorlichting geeft op financieel gebied een ingrijpende verandering: was het tot nu toe de hoofdleiding die de komplete begroting, voor alle groepsleidingen en andere onderdelen, vaststelde, vanaf 1981 doet dat elk onderdeel voor zichzelf, waarna de hoofdleiding ze, veelal, goedkeurt. het geheel wordt nu ook in boekjesvorm verwerkt, wat onder de leiding verspreid wordt en natuurlijk gaat het ook naar skw. het zelfstandig werken is op die manier ook voor de financiën ingevoerd.

begroting pers amp; propaganda

kees koks opent een nieuw tabellarisch kasboek, nu met 16 kolommen voor elke kant, want dan alleen is ons geldcircuit gedetailleerd te verantwoorden. kontributieverhogingen zijn er in deze periode twee:
(i=inschrijfgeld, k=kontributie, j=jeugd en sg=sg-groep)

   j   sg
i: ƒ 4,= ƒ 6,=
k: ƒ 4,25 ƒ 6,25.

dienstplichtige militairen betalen voortaan als sg-leden. de gezinsreduktie wordt voortaan 10% en alleen voor jeugdleden, dus het 2e en elk volgend jeugdlid uit één gezin betaalt ƒ 3,85.
1 januari 1983:

   j   sg
i: ƒ 4,50 ƒ 6,50
k: ƒ 4,75 ƒ 6,75.

alle kontributiegelden inklusief ons kwartje voor de kwartjespot. het laatste jaaroverzicht zegt ons:

1981-1982:
totale inkomsten : ƒ 14.113,89
totale uitgaven : ƒ 11.599,23
saldo      : ƒ 2.514,66.

het echte laatste jaar, 82-83, kunnen we natuurlijk nog niet geven, want op het moment van schrijven is het nog niet vol: maar, geloof me, het is navenant.


p&p, pers & propaganda wordt binnen onze klup volmaakter, volmaakt nooit, maar we werken er verder aan. de sorry wordt in 81-82, in 82-83 en zal ook in 83-84 gemaakt worden door een vast team: wim de vet, koos van beysterveldt, sef van de nieuwelaar en ikzelf, tijdens een maandelijkse knip- en plakavond van zo'n 4 uur.
wim is intussen gediplomeerd grafisch ontwerper en werktekenaar geworden, sef is ons manusje van alles, koos typt nog steeds als de beste en ikzelf ben begonnen aan de cursus copywriting bij loi; vele leden dragen hun tekstbijdrage bij het is nooit goed van jezelf te zeggen, dat je je eigen produkt wel aardig vindt. laten we het dan zo stellen: in 83-84 zullen voor het 3e jaar bijna dezelfde 12 adverteerders hun vertrouwen in ons blad stellen. een sorry-enkète, begin 1983, bevestigt bij ons de indruk om op de ingeslagen weg verder te gaan. wat we dan ook volgaarne zullen doen.
koos krijgt 171 krantenartikels geplaatst; onder andere door een reklamekampagne van mij komen we, in ieder geval in het weekblad gilze-rijen en in het in de nieuwe schakel krijgen we een fraai publikatiebord tegen de achtermuur van de grote zaal; erik de vet ontwerpt een eigen batswingersaffiche.

sorry kaft 1982-1983

je ziet het: p&p zit niet stil en zal dat in de toekomst ook 1 april 1982: niet doen.
heel kort, effutjus, over materiaal, maar wel belangrijk, want in de nieuwe schakel wordt onze opbergruimte verdubbeld, met daarin een 15-ladenkastje, een 4-ladenkast voor hangmappen en 2 vlonders tegen het plafond: ons ruimteprobleem voor papier- en aktiviteitenspullen is voorlopig uit de wereld.
de materiaalploeg maakt ook nog een prachtige vitrine anneks prijzenkast in de foyer.
de vreemde-toernooien-lijst geven we zonder veel prijswinnaars. ze zijn er wel, maar...voor 't veelal in de anonimiteit geraken ervan draagt onze vreemde-toernooien-man, martien van beysterveldt, zelf regelmatig, via de sorry, redenen aan

deze week de spot op

hier vermeld ik zovast voor de 2e 25 jaar, dat tijdens de hoofdleidingsvergadering van 18 mei 1983 een kommissie martien en walter en marcel de vet) in het leven is geroepen, die in een volgende vergadering met een voorstel komt over het vervoer; nu niet over de vergoedingen, maar onder andere over de manier waarop: fiets, auto of bus...trein, boot of vliegtuig.

binnen het juist beschreven kader ' is het wel aardig voor de heer van dale om hem bekend te maken met 2 nieuwe nederlandse uitdrukkingen: op z'n batswingers' en 'batswingeren'.
'op z'n batswingers' beschrijf ik in de januari-sorry van 1982(jaargang 11, nummer 5), naar aanleiding van de chocoladelettertoernooien: het begrip bestaat uit 2 delen -'het ene stuk kun je met woorden vertellen: je stapt een zaal binnen, barstensvol tafeltennistafels + nog een 50-tal meisjes, jongens, dames en heren; iedereen krioelt door elkaar om een balletje te slaan en om een balletje op te rapen. iedereen, samen en toch voor zichzelf, is bezig om dat ene grote levensdoel te bereiken: het winnen van een chocoladeletter. en voor het andere stuk zijn geen woorden: dat moet je gewoon ondergaan, ' proeven, beleven...'
in de daaropvolgende sorry (februari 82, jaargang 11, nummer 6) vertel ik al over 'batswingeren'; ik vergelijk het met sauwelen: 'batswingeren vindt meestal niet plaats in de schakel, maar thuis, al of niet tijdens de vele batswingersvergaderingen. tijdens of na zo'n vergadering vind je een kreatie, een soort aktiviteit. je gaat dingen opschrijven, die erbij van pas kunnen komen; je luistert oude typetjes nog eens af - je laat vergelijkbare aktiviteiten nog eens de revue passeren en noteert wat er toen goed en slecht bevallen is. langzamerhand ontstaat er een afgeronder geheel. je leest 't idee nog eens door en door, je verandert en verandert tot het goede plan er ligt. de keuring volgt in een andere vergadering, iedereen vindt dat de aktiviteit kan plaatsvinden en het optreden kan beginnen...de jury spreekt: want van de reakties van de deelnemers/sters hangt 't af of die aktiviteit nog zal terugkeren.'
ontspanningsaktiviteiten:

wim aarts jeugdkamp arpil 1982

hier is ie dan: onze vaste barman én lid én lotto-man tijdens vele, vele trainingen en ekstra aktiviteiten: wim aarts

jeugdkamp arpil 1982 jeugdkamp arpil 1982
jeugdkamp arpil 1982 jeugdkamp arpil 1982

ons 3e 3-daags-jeugdkamp, op 15-16-17 april 1982, verloopt op vele fronten anders. alle jeugdleden krijgen een inschrijvingsboekje, waarop 28 kinderen, positief reageren. bij de organisatie helpen 13 leiders(-sters), zelfs al enkele oud-jeugdkamp-deelneemsters. voorbereiding is helemaal anders: deed ik 't tot nu toe zowat in m'n eentje, de wens van de anderen is om er ook daadwerkelijk bij betrokken te worden; wat dan ook gebeurt: in groepjes van 2 of 3 personen worden diverse kamponderdelen voorbereid, terwijl in een 8-tal vergaderingen alles gebundeld wordt. belangrijkste verandering in het kamp zelf is het wegvallen van de schoolkampioenschappen op zaterdag, waarvoor een 3e normale kampdag in de plaats komt. daardoor is het ook mogelijk het kamp echt af te sluiten met die geweldig grootse bonte avond. als nieuw opgezette kampaktiviteiten noemen we: het ganzenbordspel, de video-filmavond, het doe-es-iets-spel en het hoeveelhebjijerspel, een kwisavond en een bosspel. dat dit jeugdkamp erg geslaagd is, bevestigt deze mededeling: op maandag 2 mei 1983 besluit de jeugdkampleiding het 4e jeugdkamp, op 20-21-22 oktober 1983, in ongewijzigde vorm te organiseren...het tekent de sfeer, dat, na 1½ jaar, de 13-hoofdige leiding, op maar 1 plaats veranderd is.
we hebben de teeteevou eisenbahn uit gerolstein diverse keren, in 1982 en in 1983, uitgenodigd om naar gilze te komen. maar helaas: helaas: gevarieerde belemmeringen van hun kant hebben de reis richting gilze steeds tegengehouden, als het in 83-84 weer niet lukt, stellen wij hun voor om in mei/juni 84 met onze sg-groep naar gerolstein te toeren.

onze eigen tafeltennisaktiviteiten:


h et zomo-seizoen 81-82 is niet te verslaan: met wim gerrits als leider en met een gemiddeld bezoek van 13. intussen wordt er echter gewerkt aan een nieuwe opzet, meer in doorlichtings-, zeg maar meer in batswingerssfeer. na diverse besprekingen komt er een jonge groepsleiding uit de bus: ad van beysterveldt, corné kreeft, jim de koning en peter reichert, met corné als kontaktpersoon in de hoofdleiding. zij krijgen achter de bar hulp van de ouders/mevrouwen: cornelissen, voermans, rouws en helder, want de koffie staat voortaan klaar. de aktiviteiten zijn 's zondagsmorgens voortaan 4-delig: vrij spelen, spelen tegen de leiders, het spelen van een aantal van onze tafeltennisspelletjes en in de foyer is er de mogelijkheid tot het spelen van gezelschapsspelen; hiervoor zijn er 2 grote zomo-kisten gemaakt, vol met diverse materialen, de zomo draait van 28-11-82 tot en met 5-6-83, met een gemiddeld bezoek van 17. een nieuwe start, maar datgene wat wij willen: een zomo-instuif met gezinskarakter is er nog niet uitgekomen. de bezoekers zijn veelal jeugdig.
we werken echter door in die richting en de zomo zal ook zeker, met dat nieuwe gezicht, naar een nieuwe hoogte stijgen én met de door jim ontworpen slagzin: 'fris is pas fris als er zondagmorgen tafeltennis is,' hier mag ook vermeld, dat we in april '83, in kontakt zijn gekomen met 'sportservice brabant', een organisatie, met z'n hoofdkantoor in tilburg, die zich sterk maakt voor sportieve rekreatie, met een belangrijk aksent op de integratie van de gehandikaptensport. ik ben ervan overtuigd, dat uit deze nieuwe konfrontatie, in de toekomst iets moois kan groeien.


n a de doorlichting ook bij ons kompetitiegebeuren enkele veranderingen. john en walter de vet krijgen hulp van teamleiders/sters, die vooral belast worden met het maken van de opstellingen voor hun eigen team. ook mogen zij met hun team de oefenwedstrijden zelf regelen. john en walter doen dus meer het koördinerende werk.
de gegevens:

1981-1982:
batswingers 1, met: martien van beysterveldt, john en wim de vet, paul vromans en koos van beysterveldt, 10e in de ereklasse
batswingers 2, met: cor verbogt, cees kock, jan van beysterveldt en henri vermeulen, 9e in diezelfde ereklasse
batswingers 3, met: petra, walter en marcel de vet en rudi de jong, 11e in de promotie-hoofdklasse
batswingers 4, met: ad van beysterveldt, corné kreeft, sef van de nieuwelaar en christian van gool, 4e in de promotie-1e-klasse
batswingers 5, met: ingrid van assouw, neletta aarts erwin klaassen, guido van nimwegen en corné van alphen, 6e in de 2e klasse
batswingers 6, met: miriam wilthagen, patrick timmermans, rené daanen en hans botermans, 6e in de 3e klasse
batswingers 7, met: mariëlle vermeulen, elly bink, maaike doppen en leo de groot, 11e in de 4e klasse
batswingers 8, met: christine van beysterveldt, tonnie beenakkers, willy hendrickx en koos van beysterveldt, 5e in de 5e klasse.

8 teams...acht! maar volgens de hoofdleiding mogen het er ook nooit meer worden, omdat anders het spelen van de niet-kompetitiespelers op maandagavond niet voldoende meer kan funktioneren.

1982-1983:
batswingers 1, met: john en wim de vet, koos en jan van beysterveldt en jos stabel, 6e in de ereklasse
batswingers 2, met: petra, walter en marcel de vet, 5e in de promotie-hoofdklasse
batswingers 3, met: ad van beysterveldt, corné kreeft, sef van de nieuwelaar en rudi de jong, 1e en kampioen in de 1e klasse
batswingers 4, met: anca haarbosch, maaike doppen, corné van alphen en patrick timmermans, 11e in de 3e klasse
batswingers 5, met: christine van beysterveldt, willy kock, tonnie beenakkers en koos van beysterveldt, 4e in de 5e klasse.

zij spelen tegen de volgende nieuwe verenigingen: estel-buizen (voorheen vbf), etten-leur (voorheen deege), gageldonk, riche, tab en trefzeker uit chaam.
de batswingerspercentages worden respektievelijk gewonnen door: rené daanen (94%) en marcel de vet (93%). aan de 6-kampen (jawel, 6 in plaats van 8, door de verminderde belangstelling) doen van ons op 7 februari 1982 mee: rené daanen (2e) en hans botermans (6e) en op 6 februari 1983: marcel de vet (6e), sef van de nieuwelaar (3e) en corné kreeft (5e).
batswingers 3 speelt op 3 mei '83 zijn kampioenswedstrijd in made en verliest met 8-1; marcel de vet mag daaraan ook meedoen. het seizoen 82-83 wordt gespeeld met:
28 verenigingen
159 teams
in de volgende 12 klassen: ereklasse, promotie-ereklasse, hoofdklasse, promotie-hoofdklasse, overgangsklasse, promotie-overgangsklasse, 1e klasse, promotie-1e-klasse + nog klasse 2, 3, 4 en 5. al deze klassen bestaan uit maksimaal 14 teams, onder het dan zittende bestuur:
voorzitter: chris reynders
sekretaris: cees nihot
penningmeester: loek laarhoven
wedstrijdleider: jan van de akker
lid: an verharen.

de bond heeft op 20-1-82 besloten: dat er, vanwege de groei van de bond, geen nieuwe verenigingen meer worden toegelaten en dat er een bepaalde sleutel gevonden moet worden voor het feit, dat grote klups, naar verhouding, meer teams in de kompetitie mogen hebben dan kleine klups.
van de bond geven we een laatste beeld, anno augustus 1983: chris reynders beëindigt z'n 15-jarig voorzitterschap en wordt opgevolgd door de ook al 15-jarige baronie-ster an verharen. de heer de graaf, die vele jaren voor de bond persaktiviteiten heeft ontwikkeld bij dagblad de stem, stopt daarmee, wegens te weinig reakties van de klups.


h et skw-bestuur moet op 8 januari 1982 een flinke veer laten, want dan nemen josé aarts, kees van de made en hans brink afscheid, onder het genot van de nieuwjaarsborrel. ron broers brengt het bestuursaantal op 5; hij neemt het beheer van de schakel onder z'n hoede en wordt tevens onze nieuwe kontaktpersoon. op 1 januari 1983 zorgt peter ritzen voor 4 bestuursleden. het personeel wordt op 1 april 1983 tot slot uitgebreid met de al aangekondigde beheerder: piet schuncken.
logischerwijs brengt de nieuwe schakel uitbreiding van aktiviteiten met zich mee: schaakklup de rappe loper, het tienerkamp, een zondagmiddaginstuif, handvaardigheid voor gehandikapten, tekenen en schilderen, volksdansen, filmvoorstellingen en de kursussen engels, duits en typen.
in de skw-raad spelen zich nog steeds fundamentele zaken af: een aangekondigde afscheiding van skw-rijen, per 1 januari 1984 - een statutenwijziging - dienstverlening - beleid - beheer - financiën - enzovoort. het een en ander krijgt z'n hoogtepunten in de skw-raadsvergaderingen van 1983 (8 februari, 29 maart en 31 mei), negatieve hoogtepunten. in het kader van dit boek is het voldoende te zeggen: dat de batswingers, en met ons nog anderen, het in het geheel niet eens zijn met de voorstellen van het dagelijks bestuur over de uitgangspunten van skw-gilze en over beheerszaken (onder andere lokaliteitenplanning) en ook (weer) niet met het funktioneren van de skw-raad.

maandag 25 april 1983 woon ik in de schakel een inspraakavond bij over de subsidiëring van sociaal kulturele aktiviteiten binnen onze gemeente. daartoe heeft de gemeente 2 weegschalen gemaakt: een voor de doelgroepen en een voor de aktiviteiten - hoe zwaarder men weegt, des te meer subsidie krijgt men. bij die weegschalen staat sportieve rekreatie in een hoekje verstopt, op gelijke hoogte met bijvoorbeeld een bingo-avond.
de batswingers hebben voor deze inspraakavond geen persoonlijke uitnodiging gehad, maar ik denk: als vertegenwoordiger van een werkgroep van skw-gilze zal ik er zeker mogen zijn. daarom vraag ik wethouder joossen of de batswingers, als sportieve rekreatieklup, nu ook binnen het sociaal kultureel beleidsplan vallen? waarop hij bevestigend antwoordt. een hele geruststelling voorlopig. wij vinden echter dan nog, dat wij onder andere door de integratie van gehandikapten, dat wij door ons jongerenwerk, dat wij door de vorming van kader dat ook binnen skw-gilze uitfladdert, dat wij door...dat wij door...dat wij daardoor veel hoger ingeschat mogen worden dan een gezellige bingo-feestavond. het gekke is dan, dat wij helemaal niet zwaar willen wegen om veel subsidie te kunnen krijgen, nee, wij willen wel zwaar wegen om erkenning voor ons werk te krijgen. want wij zijn mans genoeg om door partikulier initiatief onze eigen skw-boontjes te doppen. zelfs meer dan dat, want schuiven er door de skw-gedachte niet jaarlijks vele, vele honderden guldens door naar andere skw-aktiviteiten? ja! wij willen erkenning van batswingers als sportief rekreatieve tafeltennisklup, van sportieve rekreatie als werksoort van skw-gilze, van batswingers als volwaardige werkgroep van skw-gilze. wij willen gewoon dat dat nu eens erkend wordt, zonder maren, door alle groeperingen, zodat we ons niet elke keer weer waar hoeven te maken. wij vinden namelijk, dat we dat na 25 jaar al ten volle gedaan hebben. wij willen geen speelbal zijn en blijven van welke groepering dan ook, nee, wij willen eindelijk eens zekerheid hebben, zodat ook wij ons klupwerk eens rustig voort kunnen zetten, zonder steeds maar weer in te moeten gaan op opmerkingen, zoals: 'ja, maar jullie...'


partikulier initiatief, zei ik, luister naar het volgende verhaal...
we naderen 1 september 1983 - we komen dus dichterbij ons zilveren feest. we nemen er een ruime voorbereidingstijd voor en meteen al een duidelijke verandering: tijdens de hoofdleidingsvergadering van 14 mei 1982 wordt voorgesteld een feestkommittee te vormen, wat gebeurt, met afgevaardigden van de jeugdafdeling (sef van de nieuwelaar en marcel de vet), van de sg-groep (peter naalden en sjef moelands) en van pers & propaganda (jan haarbosch) en als toegevoegd: kees koks (financiën). meteen in hun eerste vergadering, van 17 juni 1982, (er zullen er nog 10 volgen) besluit en ze anders te gaan werken dan voorgaande keren:
tijdens de voorbereidingstijd zorgen voor voldoende geld, zodat er tijdens het feestweekend gemakkelijker georganiseerd kan worden en zodat het feestkommittee en anderen tijdens het feest zelf ook nog rustig tijd hebben om te feesten; geheel tegenovergesteld dus aan de opzet van 5 jaar geleden. wat organiseren we tijdens die voorbereidingstijd?

super bingo-avond 25 februari 1983
graboestek met fancyfair 24 april 1983

hier zie je de financiële klap van de vuurpijl vereeuwigd: uitrustend van de super-bingo met super-spanningen (25 februari '83) of aktief bezig zijnde - kopend oftewel verkopend - bij onze graboestek met fancyfair (24 april '83)

bij dit alles krijgen we een geweldige medewerking van de gemeentelijke middenstand, die onder andere prijzen en geld beschikbaar stelt; maar ook is er medewerking van dagblad de stem en van het kanton (prijzen) en van drukkerij de jong,uit baarle-nassau (gratis advertentieruimte voor dit boek). als alles verrekend en opgeteld is, blijken we een ƒ 5600,= vergaard te hebben, geheel buiten onze normale begroting om.
spoedig blijkt ook, dat dat niet veel is, als je met 130 personen + aanhang 3 dagen wil feesten en ook nog een boek wil uitgeven.
3 dagen, want het feestweekend is vastgesteld op 1 september (de officiële oprichtingsdatum), 2 en 3 september. met het volgende programma: donderdag 1 september: intern avondje, met onder andere superkaroesel voor alle leden, een wedstrijdje tussen 6 leden van het eerste uur en de aanbieding van dit boek.

vrijdag 2 september:
een rekreatief tafeltennisteamtoernooi voor geheel skw-gilze.

zaterdag 3 september:
overdag een zeskamp voor alle jeugdleden en een geïntegreerde tafeltennisdag met gehandikapten. 's avonds een grootse feestavond voor onze leden + leiding, met hun gezinsleden, oud-leden en skw-leiding. in de kelder is er disko, in de grote zaal speelt de gilzer formatie totem (met 1 lid en 1 oud-lid).

dit weekend weet het feestkommittee zich gesteund door een 50-tal helpende leden, niet-leden en ouders.
dit hoofdstuk, dit boek bijna, sluit erg fragmentarisch, oppervlakkig, want zo'n feestvoorbereiding van een jaar is erg intensief; andere organisators zullen dat kunnen beamen. het feestweekend is natuurlijk ontzettend fijn, maar zo voorbij.

persoonlijk vind ik, binnen de klup, de voorbereiding minstens zo belangrijk: de banden worden vooral dan nog eens ekstra stevig aangehaald.
ons 5e lustrum wordt dus grootser gevierd, dan de andere 4. logisch, zilver is er maar 1x. met een belangrijke slotopmerking wil ik dit hoofdstuk afsluiten: bij een zilveren bruiloft is het terecht dat het echtpaar een receptie houdt. maar wij, als feestkommittee besluiten zonder diskussie en unaniem, dat een receptie niet past binnen de batswingers: wie moeten daar dan gaan staan om handjes te schudden en om eer te oogsten? als wij een receptie zouden houden, dan moeten daar op één lange rij gaan staan: alle mensen die in dit boek genoemd zijn + nog een aantal niet met naam genoemde, allen die op wat voor manier dan ook hebben meegeholpen aan 25 jaar opbouw van de rekreatieve tafeltennisklup de batswingers. en als die superlange rij er dan zou staan: wie zijn er dan nog over om die handjes te komen geven?

15. een volwassene kan nog groter groeien

de batswingers zullen doorgaan

VERANTWOORDING, INLEIDING, HOOFDMOOT...EEN AFSLUITING REST ONS. TUSSEN DIVERSE REGELS DOOR HEB IK AL WEL EVALUERENDE OVERZICHTJES GEGEVEN, HEB IK AL WEL STREEPJES EN LIJNEN GETROKKEN NAAR DE TOEKOMST, MAAR NU EFFU BIJ ELKAAR IS BETER VOOR DE OPBOUW VAN HET BOEK. DUS AGGUT NIE ERRUG VENT...25 JAAR: TERUGKIJKEN, MAAR WE GAAN OOK DOOR: LERING GETROKKEN UIT 'T VERLEDEN EN AAN DE HAND VAN DIE FEITEN PLANNEN, BELEID MAKEN, VERDER SPEUREN EN ZOEKEN. AFSLUITENDE OVERZICHTEN KAN IK GEVEN; WERK- EN BELEIDSPLANNEN SUMMIER, OMDAT DAT NATUURLIJK EEN TAAK IS VAN DE GROEPSLEIDINGEN EN VAN DE HOOFDLEIDING. MAG DIT LAATSTE HOOFDSTUK AANTONEN, DAT DE BATSWINGERS IN IEDER GEVAL DOORGAAN, OP WEG NAAR 'T 26-JARIG BESTAAN VOORLOPIG: SPRINGLEVEND ALS EEN JONG VEULEN...


a ktiviteiten blijven belangrijk binnen het batswingersgebeuren. velen zijn er onder je ogen doorgetrokken. dan die erbij, die eraf, die erbij, zodat door dat optellen en aftrekken nu een gedegen, gevarieerd jaarprogramma is ontstaan.
ik heb 't niet over: de wekelijkse maandag- en donderdag 'trainingen' van de sg-groep, niet over hun rekreantenavonden en hun 2-wekelijkse toernooitjes, niet over de maandag- en donderdag- en zaterdag-'trainingen' van de jeugdgroepen, niet over hun diploma-spelen, hun vriendschappelijke wedstrijden, hun jaarprijswedstrijden. ook niet over de sorry en de lotto, niet over de kompetitietoestanden en niet over de jumelage-gebeurtenissen en ook niet over de deelname aan vreemde toernooien. ik heb 't niet over de vele zomo's en de vele krantenartikelen, niet over de vele vele vergaderingen en besprekingen en niet over...enzovoort...nee, daar heb ik 't niet over. wel alleen maar over die ekstra aktiviteiten, waarvoor wij iets ekstra's doen. en dan kom ik tot dit vast, jaarlijks terugkerend, batswingers-programma:

september:
seizoenopeningstoernooien voor alle leden
batswingers/schakeltoernooi voor leden en niet-leden

oktober:
klasgenoten/diskotoernooi voor wel en niet-jeugdleden
3-daags-jeugdkamp
bonte avond jeugdkamp voor alle leden

november:
verkoopavond shirts en tafels
jeugddag met andere verenigingen
rekreantenavond sg-groep
herfsttoernooi sg-groep
herfsttoernooi jeugd
klupkampioenschappen-dubbelspel sg-groep
klupkampioenschappen-dubbelspel jeugd
bowling sg-groep

december:
chocoladelettertoernooi sg-groep
chocoladelettertoernooi jeugd
surprise-avond jeugd
amerikaanse fuif jeugdkampleiding
familietoernooi voor leden en niet-leden
tafeltennis-barakavond sg-groep
oliebollenavond sg-groep
oliebollenavond jeugd

januari:
zaalvoetbal voor alle leden
wintertoernooi sg-groep
wintertoernooi jeugd
vossejacht jeugd

februari:
ouder-kind-middag met fancyfair
schoolkampioenschappen voor wel en niet-jeugdleden
karnavals/snertavond sg-groep
karnavalsmorgen jeugd

maart:
klupkampioenschappen-enkelspel voor alle leden
lentekuptoernooi jeugd
lente/diskotoernooi sg-groep

april:
paaseiertoernooi sg-groep
paaseiertoernooi jeugd
nederlaagtoernooi jeugd
biljartavondje jeugdleiding
rekordmorgen jeugd

mei:
bowling jeugd
bowling sg-groep
wandeloriëntatietocht jeugd
bingo-avond voor alle leden
straattekenen welpen

juni:
bosloop jeugd
seizoenafsluitingsavond jeugd
seizoenafsluitingsfeest sg-groep.

ziezo: dat zijn 45 ekstra aktiviteiten in 46 seizoenweken, oftewel volgens mijn zakrekenmasjientje (merk: casio-lc-316) gemiddeld 0,9782608 per week!!! wie biedt meer??? daar is weinig aan toe te voegen, voor de toekomst, alleen: niet teveel uitbreiden, wel aanpassen, veranderen volgens de behoeften van de leden en van de leiding, zoeken, snuffelen, origineel zijn, binnen onze doelstellingen en uitgangspunten.


h et zal je bij het lezen van de financiële bladzijden duidelijk geworden zijn, dat onze penningmeesters en financiën-personen nooit geen specialisten zijn geweest, alleen hebben we het met kees koks de laatste jaren getroffen. dat we de anderen niets te na willen doen, wil ik aantonen met een totaaloverzicht van 1-9-'58 tot en met 31-8-'82:

totale inkomsten : ƒ 69.920,40
totale uitgaven : ƒ 60.172,40
saldo      : ƒ 9.748,==

in 11 jaar tijd is er dus ƒ 9.748,= gevloeid naar de algemene skw-aktiviteitenpot; ƒ 9.748,= waarin andere skw-werkgroepen meedeelden. financiën-personen: bedankt voor die 25 jaar, niet alleen voor de kwantiteit, maar zeker ook voor de kwaliteit: het konsensieus, zeg maar pietje-sekuur, bijhouden van het reilen en zeilen van het kasboek van een gils tafeltennisklupje, waar dan in 25 jaar toch zo'n ƒ 130.000,= omgaan en daar is weer een aardig huisje van te kopen. je zult gemerkt hebben, dat wij bij de financiën simpele maatstaven hanteren en dat die voor de klup goed werken. voortgaan op de al heel lang geleden ingeslagen weg is dan ook een goed motto voor de nabije en de verre toekomst: niet meer uitgeven dan je hebt én toch ieder lid waar voor z'n geld geven én toch leven volgens de door ons zachtgekoesterde skw-gedachte.


z oals al gezegd, zullen we doorgaan met onze al jaren bestaande sorry- en krantenaktiviteiten. de sorry als informatie- en kontaktmogelijkheid binnen de klup, de krantenartikelen ook als informatie aan de niet-leden, in de hoop dat ook zij eens sfeer komen proeven. vanaf 1965 werden van ons 1149 artikelen geplaatst, dat is in 18 seizoenen van 46 weken oftewel 1,4 artikel per week:
544 in weekblad gilze-rijen
333 in dagblad de stem
144 in het kanton
82 in het stadsblad
28 in het nieuwsblad van het zuiden
17 in het nieuwsblad gilze-rijen
1 in het nieuwsblad chaam.

aan de verfraaiing van de sorry kan steeds gewerkt worden. de inhoud vinden we nu informatief, zakelijk en kritisch genoeg. als er nu in 1 nummer artikeltjes staan van een 15-tal verschillende personen, zijn we daar voor de toekomst ook best gerust op.
het zal je duidelijk zijn, dat wij publiciteit belangrijk vinden, dat wij daarvoor het een en ander over hebben, dat wij het niet alleszaligmakend vinden en dat wij daarover respons vinden bij de betrokkenen.
leiding, leden, aktiviteiten, mentaliteit en sfeer maken de klup, maar pers & propaganda is het zichtbaar maken daarvan, het naar buiten treden ervan: door leiding en leden is de klup draaiende, door p&p blijft de klup draaiende...
de kompetitieteams voor het seizoen 83-84 kan ik je ook al geven. nog niet de klassen, waarin ze zullen spelen, wel waarvoor ze zijn opgegeven:
batswingers 1, met: john de vet, jos stabel, henri vermeulen en martien van beysterveldt, in de ereklasse
batswingers 2, met: marcel en wim de vet, rené daanen en twan pelkmans, in de promotie-ereklasse
batswingers 3, met: petra en walter de vet, sef van de nieuwelaar en jim de koning, in de promotie-hoofdklasse
batswingers 4, met: anca haarbosch, patrick timmermans, frans jacobs en ad van beysterveldt, in de 3e klasse
batswingers 5, met: nog steeds tonnie beenakkers, willy kock, christine van beysterveldt en koos van beysterveldt, in de 5e klasse
aan de behoeften van de willende sg-leden, nu 20 van de 83 = 24%, willen wij zeker blijven voldoen. wij prijzen ons gelukkig, die 20 leden een wedstrijdvorm te kunnen laten spelen, die toevallig kompetitie heet, in de gezelligheidsbond 'de baronie'.


i n 25 jaren proefden 551 gilzenaren en niet-gilzenaren van de batswingers, 131 doen dat nu nog. bij een aantal bleef het bij nippen, ander en dronken ervan en merkten dat 't naar meer smaakte, waarna ze er met volle teugen van gingen en nog genieten, om verderdere drankuitingen maar te vermijden.
van de 420 oud-leden waren er 124 meisjes of dames - 30 van de 420 kwamen er 2x bij (en we er af), 2 zelfs 3x - 22 kwamen van buiten gilze (tilburg 8, chaam 3, molenschot, alphen, hulten en riel 2, goirle, rijen en numansdorp 1). gezien de opvattingen van de nederlandse kranten en tijdschriften kan ik het niet nalaten ook in dit boek een puzzeltje in te bouwen, daarom: voor de 131 leden van nu moet je in het bovenstaande verhaaltje de volgende getallen lezen: 59-12-131-2x-1-3x-12 (hulten 5, tilburg 4, breda, molenschat en alphen 1).

grafiek ledental 1958-1983

dat je leden en oud-leden uitzwermen buiten gilze kwamen we te weten, toen we voor ons zilveren feest het adressenbestand gingen bijwerken. na veel navragen en een 100-tal telefoontjes kwamen we er achter, dat ze terecht gekomen waren in, nog steeds, gilze en in de daarnet genoemde plaatsen, maar ook in: den bosch, ede, druten, hilvarenbeek, dongen, leusden-centrum, boekel, oisterwijk, lambeth-ontario-canada, horn, terheyden, eindhoven, boxtel, assen, waalwijk, etten-leur, aalsmeer, oosterhout, silvolde, prinsenbeek, roosendaal, moerdijk, berkel-enschot, nijmegen, haarlem, will-zwitserland, eersel, beneden-leeuwen, bergen op zoom, knegsel, rilland, baarle-nassau, dorst, drimmelen, monster, 's gravendeel, stolzenau-west-duitsland, appelscha, wagenberg, oudenbosch, bocholtz, nederweert, groningen, tholen en bonlanden-west-duitsland...kleine kinderen worden groot - waar ook ter wereld...

de ledengrafiek bekijkend, lijkt 't verzadigingspunt voor tafeltennis in gilze bereikt; of is 't: 'blijkt 't'? 6 jaar tussen de 125 en 135: kun je op grond van deze kale feiten + datgene wat in dit boek verteld is, zeggen: hou op met ledenwerving, jongens, d'r komen er toch nooit veel meer dan 130 bij? ik vind van niet! ik denk, dat een groei binnen al onze geledingen mogelijk is, ook binnen onze klupopzet. ik denk, dat daarvoor geen gerichte kampagnes nodig zijn: gilze kent intussen de batswingers. we gaan natuurlijk door met de sorry, de wekelijkse krantenartikelen en dan is daar de mond-reklame ook nog. minstens even belangrijk als de groei in kwantiteit is de groei in kwaliteit. ik bedoel: aanpassing en verfijning van de sportieve rekreatie-aktiviteiten, maar vooral: het zuiver houden van de sportieve rekreatie-sfeer/mentaliteit onder de leden en de leiding; laat ik 't zo zeggen: de uitbouw in kwantiteit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit. daarvoor hebben we iets té moois opgebouwd, samen. voortbordurend op alles wat we nu weten, wil ik streefgetallen noemen voor 1 september 1988:

jeugdafdeling:
welpen : 15
pupillen + minioren : 45
aspiranten + junioren: 40
sg-groep : 100
totaal : 200

de leidingsopzet van de batswingers is, anno 1983, voldoende uitgekristalliseerd, zodat er in de nabije toekomst geen fundamentele veranderingen in aangebracht hoeven te worden. wel zal een jaarlijkse zorg blijven: alle leidingposten, volgens de ideeën daarover in de doelstellingen en uitgangspunten, te bezetten.

organogram anno 1983


of wij wensen hebben voor de toekomst, buiten de al genoemde? ja, deze bijvoorbeeld, in zomaar een volgorde: 25 wensen na 25 jaar:

luchtfoto met zaalverhuizingen

de luchtfoto, van 31-10-'76, toont onze zaalverhuizingen in 25 jaar; in diezelfde tijdspanne worden wij een ¼ eeuw ouder en het brood 4x duurder; weet je nog wel?

brood 5 cent duurder


d e 57 regels, die je nu gaat lezen, schrijf en typ ik neer op vrijdag 8 juli 1983, om 19.37 uur. in hoofdstuk 14 noemde ik al de moeilijkheden van 8 februari, 29 maart en 31 mei. let op: na die 31e mei volgen er nog 3 (al of niet spoed-) bijeenkomsten van de skw-raad (op 28 en 30 juni en 7 juli), 2 met alleen de werkgroepen (op 23 en 30 juni), 1 met het stichtingsbestuur skw-gilze/rijen en batswingers samen en 4 met de gehele of gedeeltelijke batswingersleiding (op 2, 14 en 20 juni en 1 juli); 10 in 5 weken, die jammer genoeg genoemd moeten worden. jammer? ja, omdat het dagelijks bestuur van. skw-gilze van de schakel een open centrum wilde maken en daartoe de sportieve rekreatie een forse aderlating wilde laten ondergaan, om daardoor meer vrijheid te krijgen in de grote zaal. 'wilde'...'wilde'...??? want tijdens de laatste bijeenkomst van 7 juli wordt besloten het gehele geharrewar op te schuiven tot na 1 september, om dan in een brede diskussie over de statutenwijziging (in verband met het zelfstandig worden per 1-1-'84) die hele biesienes opnieuw op te halen en mee te nemen. dat zal dan wel gebeuren zonder jan haarbosch, want die zal z'n skw-werk, na 11 jaar, alleen binnen de batswingers voortzetten, omdat je ermee moet stoppen, als de zakelijke belangen in strijd zijn met je persoonlijke visie...

gedicht

het standpunt van de batswingers is nu: zich beraden over de gehele materie, ongeloof in het feit dat de werkgroep zal verdwijnen, vertrouwen nog steeds op de redelijkheid van de mens en ze zullen die stappen ondernemen, die op de juiste plaats en de juiste tijd in het belang zijn voor het onveranderde voortbestaan van de r.t.t.k. de batswingers........

zesendertig jaar jong, rij je met je witte renault-9, op een warme maandagavond in juni 1983, weg uit de hofstad, rechts van de weg, met naast je een sporttas, met daarin een tafeltennisbatje, mijn rubberbat, maar ook met veel vergaderspullen + agenda. ik rij door de groenvoort en een stukje alphenseweg. ik passeer de 5 jaar jonge klimop-school, doe-'t-zelf jos wens, de fidel, foto corine, slijterij brouwers, stomerij de salamander, garage de jong, bakker bosmans en de zojuist heropende rabobank en beland via de tip voor de schakel in de kerkstraat. op de tv speelt jr z'n grollen in 'dallas', de dukes rennen te redden in hazzard en ad visser 'schiet' zich door 'toppop'. ik parkeer m'n auto voor de schakel. via een hal kan ik naar links of naar rechts. nou ben ik nooit zo'n link(s)e rakker geweest, dus loop ik rechtdoor, de grote zaal in en zie

foto jeugdtraining anno 1983


kaft achterkant boek